19/10/2018

WEEK-END 04/2018-2019

Vanaf 27/10/2018 vangen de wedstrijden aan om 14u30, tenzij anders vermeld.

Verbeteringen aan Week-End 02/2018-2019

II. Sport en Disciplinair Comité
schrappen: Afwezig: MISIAK Steven (°29/07/1983)
lezen: Verontschuldigd MISIAK Steven (°29/07/1983)
Boetes: schrappen: RP products: afwezig op de zitting

IV Administratief
5. Kostenbedoening
lezen: RP Products: IV, 2 € 2,50 ipv (II) € 2,50 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 5,00

Verbeteringen aan Week-End 03/2018-2019

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
6. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALINGEN
schrappen: FC Tamara

IV. Administratief
2. Gele kaarten:
Speeldag 29/09/2018
Toevoegen: Tuinwijk VV: 1

5. Kostenbedoening:
lezen:
Sting Waterschei: (III, 6) € 12,50 + (IV, 2) € 5,00+ 5,00 + (IV, 3) € 7,50 (2,50 + 5,00): totaal € 30,00 ipv € 17,50
VK Wieze Boys A: (III, 6) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00: totaal € 27,50 ipv € 15,00
Tuinwijk VV: (I) € 12,50 + 12,50 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50 +(IV, 3) € 2,50: totaal € 35,00 ipv 32,50

6. Mededelingen Lezen:
Op het ogenblik van de verschijning van dit Week-End was het wedstrijdblad van de competitiewedstrijd Cosmos Spouwen – VK Wieze Boys B ipv Binnenste Buitenland – FC Hutte Houthalen van 15/09/2018 nog niet in mijn bezit.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 17/10/2018 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I Comité Minnelijke Schikkingen:

Voorstellen minnelijke schikking: geen

II. Sport en Disciplinair Comité

Incidenten bij en stopzetten van de competitiewedstrijd Aviaclub – Pool Keroma B van 06/10/2018.

Opgeroepen:
Aviaclub: Officieel afgevaardigde thuisploeg ERNA Caroline (°03/05/1963)
Pool Keroma B:Officieel afgevaardigde bezoekers: MOUREAUX Jean-Paul (°19/03/1951)
                       speler: SERONT Nicky (°06/06/1991)
                       speler X van Pool Keroma B die de scheidsrechter duwde (in 2de instantie belaagde),
                       waarbij het fluitje van de scheidsrechter viel.
Scheidsrechter

Speler SERONT Nicky (°06/06/1991) werd met onmiddellijke ingang geschorst vanaf 09/10/2018 en dit tot verschijning voor het Comité Sport en Discipline van de KLBS.
Pool Keroma B moest de identiteit (naam, voornaam, geboortedatum) van speler X, die de scheidsrechter duwde (in 2de instantie belaagde), waarbij het fluitje van de scheidsrechter viel, schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris KLBS en dit ten laatste op 16/10/2018.
Bij ontsteltenis hiervan zal aan Pool Keroma B de voorziene (hoge) boete (Cfr KBVB) voor weigering tot medewerking opgelegd worden.

Aanwezig: Allen (speler X zou SERONT Nicky (°06/06/1991) zijn)

Beslissingen:
Speler SERONT Nicky (°06/06/1991) – Pool Keroma B - geschorst voor respectievelijk TWEE(02) en ZEVEN (07) speeldagen beker en competitie  vanaf 09/10/2018 (was met onmiddellijke ingang geschorst vanaf 09/10/2018)
Oorzaak van de stopzetting wedstrijd : Pool Keroma B
Uitslag van de competitiewedstrijd Aviaclub – Pool Keroma B 5 – 0
Boetes:
Pool Keroma B: oorzaak stopzetting wedstrijd
                       wanordelijkheden

Kosten: verschijningskosten scheidsrechter (€ 14,50) te laste van Pool Keroma B

III. Provinciale Commissie (beheerszaken

Aanwezig: Valère Mantels, Roberto Cavatorti, Dominique Peeters, Fernand Oeyen, Marc Martens,
               als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marc Smets

1. Verslag vorig zitting dd. 19/09/2018: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven FC Tamara : wijziging uitrusting (zie III, 3)
                         schrijven FC Beukenhof en Century Hasselt: wijziging bekerwedstrijd (zie III, 4)

3. Wijziging uitrusting FC Tamara
Voortaan speelt FC Tamara in volgende uitrusting:
Trui:      ZWART/GEEL
Broek:   GEEL
Kousen: ZWART

4. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Wijziging 1/8 finale beker
Ingevolge onbeschikbaarheid van het terrein van FC Beukenhof wordt de bekerwedstrijd FC Beukenhof – Century Hasselt van 10/11/2018 omgewisseld naar Century Hasselt – FC Beukenhof

Bekerwedstrijden 1/8 finales (10/11/2018 om 14u30

FC Klotbroek - Cosmos Spouwen
OH Bergmans - VK Wieze Boys B
UD Barcelona - Pool Keroma A
Century Hasselt - FC Beukenhof
RP Products - K FC Vlam Eisden
FC Tamara - Tuinwijk VV
FC Vini’s - SV De Conde
VK Wieze Boys A - Binnenste Buitenland

5. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:

Reeks I:
03/11/2018 om 14u30: Century Hasselt – OH Bergmans
wordt gespeeld op de terreinen van Sporting Hasselt, Oude Kuringerbaan, 3500 Hasselt ingevolge onbeschikbaarheid van het normale veld van Century Hasselt
15/12/2018 om 14u30: K FC Vlam Eisden – Sting Waterschei ipv Sting Waterschei – K FC Vlam Eisden 

Reeks II
20/10/2018 om 13u00: FC Total Energy – Tuinwijk VV ipv Tuinwijk VV – FC Total Energy
03/11/2018 om 14u30: Cosmos Spouwen – FC Total Energy wordt gespeeld op het terrein gelegen Kloosterstraat 18, 3770 VLIJTINGEN (terrein van vorig seizoen) ingevolge  onbeschikbaarheid van het normale veld van Cosmos Spouwen.
10/11/2018 om 14u30: FC Hutte Houthalen – Aviaclub ipv 09/02/2019
17/11/2018 om 14u30: FC Global Impact – Stokrooie United ipv Stokrooie United – FC Global Impact
01/12/2018 om 14u30: FC Global Impact – FC Total Energy ipv FC Total Energy – FC Global Impact
08/12/2018 om 14u30: Cosmos Spouwen – FC Klotbroek wordt gespeeld op het terrein gelegen Kloosterstraat 18, 3770 VLIJTINGEN (terrein van vorig seizoen) ingevolge onbeschikbaarheid van het normale veld van Cosmos Spouwen.
09/02/2019 om 15u00: Tuinwijk VV – FC Total Energy ipv FC Total Energy – Tuinwijk VV
09/02/2019 om 15u00: Aviaclub – FC Hutte Houthalen ipv 20/10/2018
16/03/2019 om 15u00: Stokrooie United – FC Global Impact ipv FC Global Impact – Stokrooie United
30/03/2019 om 15u00: FC Total Energy – FC Global Impact ipv FC Global Impact – FC Total Energy
30/03/2019 om 15u00: Cosmos Spouwen – Tuinwijk VV wordt gespeeld op het terrein gelegen Kloosterstraat 18, 3770 VLIJTINGEN (terrein van vorig seizoen) ingevolge onbeschikbaarheid van het normale veld van Cosmos Spouwen.

6. VERZEKERING ARENA: nieuw Aangifte Formulier Lichamelijke Ongevallen (zie ook website onder Informatie & Documenten/formulieren)

Ingevolge de wijziging van de Europese Wet op de privacy zal voortaan enkel nog het nieuwe Aangifte Formulier Lichamelijke Ongevallen (zie website www.KLBS.be onder ”Informatie & Documenten – formulieren” ) gebruikt worden voor aangiften van lichamelijke ongevallen.

7.  LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALINGEN

Van de hierna volgende club werd de betaling van de 1ste rekening van het seizoen 2018/2019nog niet ontvangen (2de uiterste datum ontvangst betaling was 17/10/2018):
Sting Waterschei
Zoals voorzien wordt de boete verdubbeld van € 12,50 naar € 25,00
Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 17/11/2018 wordt de procedure aanleg tot schrapping opgestart.

IV. Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 08/10/2018
Ingevolge DERDE (03) gele kaart
NARDOZZA Amadeo (°27/05/1986)                                     UD Barcelona
DE LUNA Kevin (°04/04/1984)                                            Mees 80
BEERTEN Kevin (°07/11/1989)                                            VK Wieze Boys B

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 15/10/2018
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
STULENS Kristof (°22/11/1990)                                           FC Tamara

2 Gele kaarten

Speeldag 22/09/2018
Cosmos Spouwen: 2
VK Wieze Boys B: 2 

Speeldag 06/10/2018
Aviaclub: 1
Cosmos Spouwen: 1
FC Klotbroek: 2
FC Tamara: 2
K FC Vlam Eisden: 2
Mees 80: 2
OH Bergmans: 1
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 2
UD Barcelona: 3
VK Wieze Boys B: 3
Weerstand Zonhoven : 1

Speeldag 13/10/2018
FC Berg: 2
FC Hutte Houthalen: 1
FC Klotbroek: 1
FC Tamara: 2
FC Total Energy: 1
FC Vini’s: 1
Huwa - San Bilzen: 1
K FC Vlam Eisden: 2
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 1
Sting Waterschei: 1
Tuinwijk VV: 1
VK Wieze Boys A: 1

3. Administratieve overtredingen

Speeldag 15/09/2018
Cosmos Spouwen: laattijdig wedstrijdblad (09/10/2018 – W+3) 

Speeldag 06/10/2018
FC Berg: geen terreinbenaming
FC Beukenhof: speler zonder geboortedatum (KENENS Steven)

Speeldag 13/10/2018
Geen

4. Ambtshalve sancties:

Speeldag 06/10/2018:
Weerstand Zonhoven: laattijdig forfait
Beslissingen: uitslag van de competitiewedstrijd RP Products – Weerstand Zonhoven: 5 – 0
                    boete laattijdig forfait

Speeldag 13/10/2018:
Geen

5. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 2,50
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 5,00 + 2,50 +(IV, 3) € 17,50 (2,50 + 5,00 + 5,00 + 5,00): totaal € 25,00
FC Berg: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50
FC Beukenhof: (IV, 3) € 2,50
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 2,50
FC Klotbroek: (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 5,00
FC Tamara: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 15,00
FC Total Energy: (IV, 2) € 2,50
FC Vini’s: (IV, 2) € 2,50
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 2,50
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
Mees 80: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal €10,00
OH Bergmans: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma A: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Pool Keroma B: (II) € 10 + 10 + 37,50 + 14,50 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 79,50
Sting Waterschei: (III, 7) € 12,50 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 15,00
Tuinwijk VV: (IV, 2) € 2,50
UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50
VK Wieze Boys B: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 7,50: totaal € 17,50
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 aan RP Products: totaal € 87,50
                                 waarvan € 75,00 aan RP Products

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 08/11/2018