22/11/2018

WEEK-END 06/2018-2019

Graag uw speciale aandacht voor de procedures afgelasting en voorafgaande keuring!

 De 1/4 finales van de beker zijn gekend!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 21/11/2018 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I. Comité Minnelijke Schikkingen:

Geen voorstellen minnelijke schikking.

II. Sport en Disciplinair Comité:

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig: Roberto Cavatorti, Dominique Peeters, Marc Smets, Marc Martens, , Fernand Oeyen,
               als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Valère Mantels

1. Verslag vorig zitting dd. 08/11/2018: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven KBVB / Voetbal Vlaanderen: jaarlijkse bijdrage

3.. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Bekerwedstrijden 1/4 finales (22/12/2018)
(2 X 40 minuten, strafschoppen bij gelijke stand)

14u30 RP Products - OH Bergmans
14u30 FC Vini’s - Century Hasselt
14u30 Cosmos Spouwen - VK Wieze Boys A
14u30 Pool Keroma A - FC Tamara

Het aanvangsuur van deze wedstrijden kan gewijzigd worden en, uitzonderlijk mag er ook gespeeld worden
op vrijdagavond op voorwaarde dat er op het veld een door de KBVB/VV goedgekeurde verlichting aanwezig is
en mits akkoord van beide ploegen.

Da aanvraag tot wijziging, ondertekend door de secretaris g.c. van beide ploegen dient uiterlijk op 04/12/2018
toe te komen bij de secretaris KLBS. 

4.  KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks I:
15/12/2018 om 14u30: K FC Vlam Eisden – Sting Waterschei ipv Sting Waterschei – K FC Vlam Eisden

Reeks II
01/12/2018 om 14u30: FC Global Impact – FC Total Energy ipv FC Total Energy – FC Global Impact
09/02/2019 om 15u00: Tuinwijk VV – FC Total Energy ipv FC Total Energy – Tuinwijk VV
09/02/2019 om 15u00: Aviaclub – FC Hutte Houthalen ipv 20/10/2018
16/03/2019 om 15u00: Stokrooie United – FC Global Impact ipv FC Global Impact – Stokrooie United
30/03/2019 om 15u00: FC Total Energy – FC Global Impact ipv FC Global Impact – FC Total Energy

5. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen
door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een
algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

6. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen
NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

7. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,
de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

8. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

9. VERZEKERING ARENA: nieuw Aangifte Formulier Lichamelijke Ongevallen (zie ook website onder
Informatie & Documenten/formulieren)
Ingevolge de wijziging van de Europese Wet op de privacy zal voortaan enkel nog het nieuwe
Aangifte Formulier Lichamelijke Ongevallen (zie website www.KLBS.be onder ”Informatie & Documenten –
formulieren” ) gebruikt worden voor aangiften van lichamelijke ongevallen.

10. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALINGEN
Van Sting Waterschei werd de betaling van de 1ste rekening/factuur seizoen 2018/2019
nog niet ontvangen (3de uiterste datum van ontvangst betaling - 17/11/2018).

De procedure aanleg tot schrapping wordt gestart.

De club krijgt een aangetekend schrijven, met de ingebreke stelling en de melding van
het verbod tot spelen van wedstrijden vanaf 05/12/2018 en dit tot de betaling van de
1ste rekening/factuur seizoen 2018/2019 ontvangen is.

IV. Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag beker vanaf 12/11/2018
Ingevolge TWEEDE (02) gele kaart
TATSIOS Evangelos (°14/09/1988)                                       FC Vini’s

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 05/11/2018
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
TIMMERS Raf (°08/11/1987)                                               SV De Conde

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 12/11/2018
Geen 

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 19/11/2018
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
TROBBIANI Vincenzo (°16/11/1989)                                       FC Vini’s 

Ingevolge DERDE (03) gele kaart
VRANCKEN Wouter (°26/03/1989)                                          FC Tamara
GELDERS Robbie (°06/11/1982)                                             Century Hasselt
MONACHESI Salvatore (°04/12/1989)                                     UD Barcelona
NIJS Joachim (°20/05/1988)                                                  FC Klotbroek

2. Gele kaarten

Speeldag 03/11/2018
Cosmos Spouwen: 1
K FC Vlam Eisden: 1
SV De Conde: 1

Speeldag 10/11/2018
Aviaclub: 1
Century Hasselt: 1
Cosmos Spouwen: 1
FC Beukenhof: 1
FC Hutte Houthalen: 1
FC Klotbroek: 2
FC Vini’s: 1
K FC Vlam Eisden: 2
RP Products: 4
SV De Conde: 1
UD Barcelona: 1

Speeldag 17/11/2018
Aviaclub: 2
Century Hasselt: 5
FC Berg: 4
FC Beukenhof: 1
FC Klotbroek: 3
FC Tamara: 3
FC Vini’s: 2
Huwa-San Bilzen: 2
OH Bergmans: 2
Pool Keroma A: 2
RP Products: 1
Sting Waterschei: 3
Stokrooie United: 1
UD Barcelona: 4
Weerstand Zonhoven: 1

3. Administratieve overtredingen

Speeldag 03/11/2018
K FC Vlam Eisden: naam en voornaam omgewisseld (Mehmedov MEHMED ipv Mehmed MEHMEDOV)
                Wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein ter vervanging van de bezoekende afgevaardigde
Cosmos Spouwen: hoofding niet in blokletters  

Speeldag 10/11/2018
FC Vini’s: hoofding Reeks 1 ipv Beker

Speeldag 17/11/2018
Binnenste Buitenland: geen officieel afgevaardigde thuisploeg
Cosmos Spouwen: niet alle namen in blokletters
                           niet alle voornamen in blokletters
FC Global Impact: geen terreinbenaming
FC Total Energy: speler zonder geboortedatum (OP ‘T ROODT Simon)

4 Ambtshalve sancties:

Speeldag 10/11/2018
Binnenste Buitenland: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de bekerwedstrijd VK Wieze Boys A – Binnenste Buitenland 5 – 0
Boete: tijdig forfait 

FC Hutte Houthalen: onderbreken wedstrijd (wangedrag “supporters” – ontploffingen zwaar
                                  bommetje /voetzoeker)
Beslissing: boete oorzaak onderbreking wedstrijd (bezinningsmoment)

Speeldag 17/11/2018
Geen

5. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
Binnenste Buitenland: (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan VK Wieze Boys A:
                                 totaal € 65,00 waarvan € 50,00 aan VK Wieze Boys A
Century Hasselt: (IV,1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 12,50: totaal € 20,00
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00
FC Berg: (IV, 2) € 10,00
FC Beukenhof: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
FC Global Impact: (IV, 3) € 2,50
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 4) € 7,50: totaal € 10,00
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 7,50: totaal € 17,50
FC Tamara: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
FC Total Energy: (IV, 3) € 2,50
FC Vini’s: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 20,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 5,00
K FC Vlam Eisden:(IV, 2) € 2,50 + 5,00 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 12,50
OH Bergmans: (IV, 2) € 5,00
Pool Keroma A: (IV, 2) € 5,00
RP Products: (IV, 2) € 10,00 + 2,50: totaal € 12,50
Sting Waterschei: (IV, 2) € 7,50
Stokrooie United: (IV, 2) € 2,50
SV De Conde: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00
UD Barcelona:(IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 10,00: totaal € 17,50
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 2,50

6. Mededeling
Op het ogenblik van het verschijnen van dit Week-End was het wedstrijdblad van de wedstrijd
FC Klotbroek – FC Hutte Houthalen van 03/11/2018 nog niet in mijn bezit.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 06/12/2018