02/01/2019

WEEK-END 09/2018-2019

Vergeet de Bijzondere Algemene Vergadering (21/01/2019) niet!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 02/01/2019 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I. Comité Minnelijke Schikkingen:

Voorstellen minnelijke schikking:
Geschorst voor beker en competitie vanaf 10/01/2019 voor:
VIER (04) speeldagen:
BRESCIANI Damiano (°20/01/1984)                                                       FC Vini’s

DRIE (03) speeldagen
GELDERS Kristof (°30/12/1986)                                                             Century Hasselt

Verbod neutrale zone voor beker en competitie vanaf 10/01/2019 voor:
TWEE(02) speeldagen:
PIDLISNI Joeri (°01/08/1989)                                                               OH Bergmans

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden,
conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS,dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 21/01/2019.

II. Sport en Disciplinair Comité:

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Geen zitting

1. Briefwisseling: schrijven OH Bergmans en Pool Keroma A – kalenderwijziging (zie III, 2)
                          schrijven Stokrooie United en FC Hutte Houthalen – kalenderwijziging (zie III, 2)
                          schrijven Stokrooie United en Tuinwijk VV – kalenderwijziging (zie III, 2)

2. KALENDERWIJZIGINGEN Kampioenschap:

Reeks I
09/02/2018 13u00 ipv 15u00 OH Bergmans - Pool Keroma A

Reeks II
12/01/2019
om 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – FC Hutte Houthalen
26/01/2019 om 13u00 ipv 13u30 Stokrooie United – Tuinwijk VV
09/02/2019 om 15u00: Tuinwijk VV – FC Total Energy ipv FC Total Energy – Tuinwijk VV
09/02/2019 om 15u00: Aviaclub – FC Hutte Houthalen ipv 20/10/2018
16/03/2019 om 15u00: Stokrooie United – FC Global Impact ipv FC Global Impact – Stokrooie United
30/03/2019 om 15u00: FC Total Energy – FC Global Impact ipv FC Global Impact – FC Total Energy

3. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen
door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een Algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be..

4. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen
NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

5. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,
de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

6. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

7. VERZEKERING ARENA: nieuw Aangifte Formulier Lichamelijke Ongevallen (zie ook website onder
Informatie & Documenten/formulieren)

Ingevolge de wijziging van de Europese Wet op de privacy zal voortaan enkel nog het nieuwe
Aangifte Formulier Lichamelijke Ongevallen (zie website www.KLBS.be onder ”Informatie & Documenten –
formulieren” ) gebruikt worden voor aangiften van lichamelijke ongevallen.

IV. Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 17/12/2018
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
DE LUNA Daniel (°04/04/1984)                                               Mees 80 

Schorsing voor EEN (01) speeldag beker vanaf 24/12/2018
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
LUXTON Sidney (°07/02/1985)                                               FC Vini’s
GELDERS Niels (°04/05/1987)                                                VK Wieze Boys A 

Ingevolge TWEE (02) gele kaart
CLAES Senne (°06/10/1986)                                                 Century Hasselt
DEFERME Greg (°19/07/1983)                                               RP Products
VRANKEN Joris (°24/07/1989)                                               Cosmos Spouwen

2. Gele kaarten
Speeldag 15/12/2018
Century Hasselt: 1
Mees 80: 1
Weerstand Zonhoven: 1 

Speeldag 22/12/2018
Century Hasselt: 3
Cosmos Spouwen: 2
FC Tamara: 2
FC Vini’s: 2
OH Bergmans: 2
RP Products: 2
VK Wieze Boys A: 2

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 15/12/2018
Weerstand Zonhoven: laattijdig wedstrijdblad (26/12/2018 – W + 1) 

4. Ambtshalve sancties:
Geen 

5.Kostenbedoening
Century Hasselt: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 25,00
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
FC Tamara: (IV; 2) € 5,00
FC Vini’s: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 20,00
Mees 80: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
OH Bergmans: (I) € 12,50 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 17,50
RP Products: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
VK Wieze Boys A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal €10,00
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 7,50 (2,50 + 5,00): totaal € 10,00

6. Mededeling
De Bijzondere Algemene Vergadering met de Nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op
maandag 21 januari 2019 om 20u00 in de cafetaria van Calcio Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk.
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

 

KLBS

 

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 24/01/2019