04/05/2006

Week-End 16/2005-2006

Info 16 is ter beschikking

                                               WEEK-END(16/2005-2006)

 

                                                                                             Hasselt, 4 mei 2006.

 

Verslag vergadering comité dd.02/05/06 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh, Roger Vernijns, Valère Mantels.

 

Verontsch : Kris Asnong

 

1.Vorig verslag:verslag zitting 18/04/06 goedgekeurd.

2.Briefwisseling/e-mails:

         - 22/04/06: Olympia Tongeren: terreinwijziging wedstrijd 23/05

         - 25/04/06: A.F.I.Waterschei: wijziging adres secretariaat

         - 25/04/06: FC Mondeoflowers: ontslagbrief

         - diverse

 

3.Scheidsrechtersverslag:

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 10/05/06

         Schorsingen bijgevolg over te dragen naar volgend seizoen

 

a) Verslag ref Longo wedstrijd CBW Zonhoven-CS Italiano van 15/04/06

         uitgesloten: speler Giuseppe SALVAGGIO(°20/01/71) van CS Italiano

Opgeroepen: speler SALVAGGIO, speler Stijn ENGELEN(°30/04/77) van CBW Zonhoven,

de ref en vrijblijvend de afgevaardigden JOLLING van CBW Zonhoven en SALFO van CS

Italiano.

Aanwezig : Niemand. Scheidsrechter verontschuldigd en speler Engelen telefonisch

( laattijdig/na zaterdagmiddag) zonder bewijs werkgever.

Uitspraak : speler Giuseppe SALVAGGIO wordt geschorst voor drie(3) speelzaterdagen.

Boete : 5+2,50(afwezig oproeping) = € 7,50 lastens club C.S.Italiano

                   € 2,50(laattijdige afzegging) lastens club CBW Zonhoven.

 

b) Verslag ref Herssens wedstrijd Century Hasselt-Merem Bilzen van 22/04/06

         uitgesloten: speler Patrick CUYPERS(°08/06/74) van Century

         Opgeroepen: speler en ref. Afgevaardigde SCHETZ van Century vrijblijvend.

         Aanwezig: allen aanwezig.

         Uitspraak: speler Patrick CUYPERS wordt geschorst voor drie(3) speelzaterdagen

         Boete: 5+12,5(versch.kosten) = € 17,50 lastens club Century Hasselt

 

4.Horing club:

Horing club AFI Waterschei: gebrekkige organisatie club/werking secretariaat.

         Opgeroepen: 2 verantwoordelijke bestuursleden.

         Aanwezig: dhrn. Bormans en Dovris.

         Aan de hand van een aantal feiten wordt gewezen op een voortdurende gebrekkige

         organisatie van de club en meer speciaal het onvoldoende functioneren van de secreta-

         ris. Het bestuur van de club dient dringend (o.a. communicatie nav de ASV)

maatregelen te treffen en dit zeker wat betreft de functie van secretaris.

        

5.Voorstellen schorsingen minnelijke schikking:

 

         Geschorst vanaf 10/05/06

 

         Een (1) speelzaterdag

         Kris VANDEWEYER(°15/05/84)                           Wieze Boys

 

         Drie (3) speelzaterdagen

         Ronny MOUREAUX(°12/10/71)                           Ford Keroma

 

6.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 24/04/06:

         Stan WOUTERS(°25/06/65)                               SV Heylen Bricks

         Carlos PICOTO(°11/12/68)                                FC Friuli

 

         Vanaf 01/05/06:

         Luc VANDERSTRAETEN(°29/07/70)                     Welkenhuyzen

         Regis LIESENS(°16/10/74)                                Olympia Tongeren

         Kristof HOUBART(°07/10/84)                             Olympia Tongeren

         Jean-Pierre VANRYCKEGHEM(°27/06/70)              Vanhelmont Sport

         Mario BORREMANS(°08/10/72)                           Terlaemen 04

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

        

         Vanaf 17/04/06:

         Jurgen PIROTTE(°30/06/81)                              CBW Zonhoven

         Ramses CHIRAS(°25/01/75)                              Hellas 2000

         Stijn HAYEN(°06/05/72)                                   SV Vrolingen

 

         Vanaf 24/04/06:

         Yves HILVEN(°21/01/83)                                  FC Berg

         Frankie BLOEMEN(°05/07/83)                            Terlaemen 04

         Francis LAFOSSE(°11/12/71)                             Terlaemen 04

         Björn RAISON(°26/07/78)                                 SV Heylen Bricks

         Michaël DEDRIJ(°13/07/84)                               Olympia Tongeren

         Didier LIESENS(°14/08/80)                                Olympia Tongeren

         Tom MECHELMANS(°28/01/77)                          RP Products

         Rob CUYPERS(°04/09/75)                                 SV De Conde

         Jos SCHREURS(°25/08/63)                                BM Knapen

         Bart CONINX(°01/06/74)                                  SV Vrolingen

         Gunther DEBEN(°09/02/81)                               SV Vrolingen

         Raf SELIS(°20/04/71)                                      Transport Jacobs

         Dominic GARCIA MENDOZA(°26/06/73)                Ford Keroma

         Geert VREUGDE(°06/06/77)                               Wieze Boys

 

         Vanaf 01/05/06:

         Kurt BIELEN(°07/09/72)                                    Wieze Boys

         John VANDEBROEK(°05/10/84)                           Vanhelmont Sport     

 

7.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 15/04/06:

         VNA Winterslag: fout in benaming/geb.dat speler Stefanelli

         BVC Park Houthalen: foute voornaam speler Porco

         FC Mondeoflowers: afgevaardigde zonder geb.datum

         Hellas 2000: uitslag laatttijdig, s-blad laattijdig ontvangen 20/04

         OH Rus Games: s-blad laattijdig ontvangen 20/04

         CBW Zonhoven: s-blad laattijdig ontvangen 20/04

         Ford Keroma: uitslag laattijdig

         A.F.I.Waterschei: laattijdige FF(behorend tot 3 laatste wedstrijden)

 

   Kostenbedoening:

         Wieze Boys:            5+5+5 = € 15,00

         Ford Keroma A:        5+5+5 = € 15,00

         Heylen Bricks:           5+5 = € 10,00

         FC Friuli:                  € 5,00

         Welkenhuyzen:         € 5,00

         Olympia Tongeren:    5+5+5+5 = € 20,00

         Vanhelmont Sport:    5+5 = € 10,00

         Terlaemen 04:          5+5+5 = € 15,00

         CBW Zonhoven:        5+2,50 = € 7,50

         Hellas 2000:             5+5+2,50 = € 12,50

         SV Vrolingen:           5+5+5 = € 15,00

         FC Berg:                  € 5,00

         RP Products:            € 5,00

         SV De Conde:           € 5,00

         BM Knapen:              € 5,00

         Transport Jacobs:     € 5,00

         VNA Winterslag:        € 2,50

         BVC Park Houthalen: € 2,50

         FC Mondeoflowers:    € 2,50

         OH Rus Games:         € 2,50

         A.F.I.Waterschei:      € 25,00 aan KLBS

                                      50+20 = € 70,00 aan Aviaclub

 

8.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 25/03/06:

         VNA Winterslag A: opstellen speler Eddy VANDENDRIES(°23/09/57), niet speelge-

         rechtigd op voorziene datum wedstrijd (26/11/05), aangesloten 08/03/06.

         Sanctie: wedstrijd VNA Winterslag A-Welkenhuyzen uitslag 5-2 wordt 0-5, winstpunten

         aan Welkenhuyzen.

         Boete: € 12,50 lastens club VNA Winterslag A

 

         Speeldag 01/04/06:

         C.S.Italiano: opstellen spelers Giuseppe SALVAGGIO(°20/01/71) geschorst dd wedstrijd

         (zie WE 13 pnt.8) en Ernesto SLAVIERO(°18/07/78) geschorst, bij herhaling (zie WE 11

         pnt.4 en WE 13)

         Sanctie: wedstrijd CS Italiano-OH Rus Games uitslag 3-4 wordt 0-5. Beide spelers wor-

         den geschorst voor één (1) speelzaterdag vanaf 10/05/06 (over te dragen naar vol-

         gend seizoen)

         Boete: 12,50 + 12,50 = € 25,00 lastens club C.S.Italiano

        

         ZD Overath: opstellen speler Martin DUDEK(°17/09/83), niet speelgerechtigd op voor-

         ziene datum wedstrijd (26/11/05), aangesloten 13/02/06.

         Sanctie: wedstrijd Vlam Eisden-ZD Overath uitslag 5-1 wordt 5-0

         Boete: € 12,50 lastens club ZD Overath

 

         Speeldag 15/04/06:

         Ford Keroma A: opstellen speler Musa ZORLU(°29/04/84) geschorst dd. Wedstrijd (zie

         WE 15 pnt.6)

         Sanctie: Ford Keroma A-Swijsen-Schepers M.80 uitslag 3-3 wordt 0-5, winstpntn. Aan

         Swijsen-Schepers M.80. Speler Musa ZORLU geschorst voor één (1) speelzaterdag

         Vanaf 10/05/06 (over te dragen naar volgend seizoen)

         Boete: € 12,50 lastens club Ford Keroma A

 

         C.S.Italiano: spelers Massimo SULMONA(°18/04/60), Silvio SOLLAI(°27/07/73) en

         Marco SPIEGLER(°22/07/87) allen gespeeld zonder I.K. of geldig identiteitsbewijs.

         Sanctie: wedstrijd CBW Zonhoven-C.S.Italiano uitslag 2-2 wordt 5-0

         Boete: 12,50+12,50+12,50 = € 37,50 lastens club C.S.Italiano

 

9.Vermaning

         Olympia Tongeren: speeldag 25/03/06: Jamaer (vermeld als dokter), dd. wedstrijd

         geen lid KLBS.

 

         Cosmos Spouwen: speeldag 08/04/06: G.Claesen, afgevaardigde, dd. Wedstrijd geen

         lid KLBS.        

 

10.Kalender    Wijziging terrein:

 

                   Reeks 1          13/05/06

                                      15u00 Olympia Tongeren – BVC Park Houthalen

 

                   te spelen op: Vict. VV ’s Herenelderen

                                      Eldersbroek (Tongeren)

 

11.Rangschikking Beker Sportiviteit (tem 22/04/06 – WE 15 inbegrepen)

         Resultaat bekomen door aantal strafpunten gedeeld door aantal wedstrijden.

         Enkel het quotiënt van de ploegen uit reeks 1  en deze vernoemd in onderhavig WE,

kan nog wijzigen: stijgen indien bijkomende feiten, maar ook nog dalen, voor ploegen

uit reeks 1, als er geen strafpunten bijkomen en vermits hun aantal wedstrijden

(noemer) nog groter wordt.

                                                                           strafpunten

         Transport Jacobs, CBW Zonhoven                      0,85

         Sporting Caetsbeek                                         0,96

         UD Barcelona                                                 1,04

         Cosmos Spouwen, OH Rus Games                       1,07

         VC Mireille, VNA Winterslag B                             1,14

         RP Products                                                   1,15

         Century Hasselt                                              1,25

         Citroën Steegen                                             1,28

         Swijsen-Schepers M.80                                    1,29

         ZD Overath                                                    1,30

         VNA Winterslag A                                            1,46

         VK Grammenrode                                             1,50

         Wieze Boys B                                                 1,56

         Ford Keroma A, FC Banneux                              1,57

         Aviaclub                                                        1,59

         Wieze Boys A                                                 1,66

         Heylen Bricks                                                 1,77

         Merem Bilzen                                                  1,78

         FC Berg                                                         1,96

         Vlam Eisden                                                   2,19

         Terlaemen 04                                                 2,26

         BM Knapen                                                    2,29

         Ford Keroma B                                                2,63

         FC Mondeoflowers                                           2,89

         Olympia Tongeren                                           3,25

         Welkenhuyzen                                                3,75

         FC Friuli                                                        4,79

                            Niet gerangschikt wegens laattijdige FF:

                            Beukenhof, Vrolingen, C.S.Italiano, Gors Opleeuw, Heideweelde,

                            De Conde, BVC Park Houthalen, Kotem, Hellas, A.F.I Waterschei

 

        

12.Mededelingen/beslissingen:

a) Nog te ontvangen scheidsrechtersbladen:

         speeldag 22/04:        FC Heideweelde en C.S.Italiano

         speeldag 29/04:        VNA Winterslag A

 

b) Adreswijziging secretariaat A.F.I. Waterschei:

 

                   wordt:           Vogelsberg 17 te 3600 Genk

 

c) Ontslagnemende club:

         In een schrijven van 25/04/06 bracht club FC Mondeoflowers (4592/5353) ter kennis

         dat ze niet langer wensen deel te nemen aan de KLBS competitie.

 

d) In geval van FF is het onnodig om als thuisploeg een onkostennota op te sturen aan het

secretariaat. De vergoeding voor de gedupeerde ploeg is immers bij reglement

vastgelegd.

 

e) Het inschrijvingsblad voor het nieuwe seizoen zal bij het volgende WE gevoegd worden.

         Het moet terug worden ingediend ten laatste op 10/06/06

 

f) Zoals reeds gemeld zijn alle speculaties over de reeksindeling seizoen 2006/2007 voorbarig.

         Stijgen en dalen wordt toegepast zoals voorzien. Enkel vanaf 48 ploegen kan een

         belangrijke herschikking en een bijkomende reeks overwogen worden.  

 

Nogmaals ter herinnering:

Jaarlijkse algemene vergadering (aanwezigheid verplicht) op:

         Dinsdag 20/06/06

         Aanvang : 20u00

         Bondsgebouw KBVB , Boekstraat 130 te Hasselt

aan iedere clubsecretaris wordt vooraf verzonden:

- de agenda van de algemene vergadering

- het jaarverslag sportief en financieel

- de (eventuele) voorstellen tot wijziging van het interne reglement

- samenstelling comité en (eventueel) nieuwe kandidaturen

 

- Kandidaturen voor comitélid dienen toe te komen ten laatste 14 dagen voor de

 algemene vergadering dit is

         - Alle schulden aan KLBS van het lopende seizoen dienen vereffend.

         - Het inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen ten bedrage van € 37,50 dient betaald

                   voor

 

 

 

 

 

 

KLBS

 

Volgende uitgave Week-End voorzien 17/05/06