09/01/2019

WEEK-END 09/2018-2019 Verbetering 1

                                                                                                                                                         

AANTEKENING VAN VERZET

Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen de
hierna volgende voorstellen tot minnelijke schikking vermeld onder I. Comite Minnelijke Schikkingen van
Week – End 09 / 2018-2019 van 02/01/2019 worden de hierna volgende voorstellen tot schorsingen
opgeschort tot verschijning voor het Comité Sport en Discipline de zitting van 21/01/2019:

I. Comité Minnelijke Schikkingen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst voor beker en competitie vanaf 10/01/2019 voor:
VIER (04) speeldagen:
BRESCIANI Damiano (°20/01/1984)                                     FC Vini’s

DRIE (03) speeldagen
GELDERS Kristof (°30/12/1986)                                           Century Hasselt


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 24/01/2019