30/01/2019

WEEK-END 10/2018-2019 - Verbetering 1

Aantekening van verzet.

AANTEKENING VAN VERZET

Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS,
tegen het, hierna volgende voorstel tot minnelijke schikking vermeld onder
I. Comite Minnelijke Schikkingen van Week – End 10 / 2018-2019 van 24/01/2019 wordt
het hierna volgend voorstel tot schorsing opgeschort tot verschijning voor
het Comité Sport en Discipline de zitting van 06/02/2019:

I. Comité Minnelijke Schikkingen
Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst voor beker en competitie vanaf 30/01/2019 voor:

VIJF (05) speeldagen: BRESCIANI Silvio (°23/05/1978)                                        FC Vini’s

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 07/02/2019