07/03/2019

WEEK-END 13/2018-2019

09/03/2019: beker- en inhaalwedstrijden Reeks 2 

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 06/03/2019 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I. Comité Minnelijke Schikkingen:

Voorstellen minnelijke schikking:
Geschorst voor beker en competitie vanaf 13/03/2019 voor:
DRIE (03) speeldagen:
BOSMANS Adriano (°09/09/1989                                                              FC Vini’s

TWEE (02) speeldagen:
PALMANS Thomas (°27/01/1992)                                                             FC Klotbroek

EEN (01) speeldag:
JANSSENS Joey (°22/08/1992)                                                                 FC Klotbroek

Verbod neutrale zone voor beker en competitie vanaf 13/03/2019 voor:
TWEE (02) speeldagen:
MATHIJS Freddy (°27/11/1962)                                                                FC Vini’s

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet
zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS,
dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 20/03/2019.

II. Sport en Disciplinair Comité:

Incidenten bij en stopzetten van de competitiewedstrijd
UD Barcelona – Pool Keroma A van 23/02/2019
Opgeroepen:
UD Barcelona: officieel afgevaardigde thuisploeg ADAMUS Steve (°23/10/1988)
Pool Keroma A:officieel afgevaardigde bezoekers SPALANCA Eduardo (°27/12/1955).
Scheidsrechter
Aanwezig: SPALANCA Eduardo en scheidsrechter
Afwezig: ADAMUS Steve
Beslissingen:
Oorzaak stopzetting wedstrijd: beide ploegen
Uitslag van de competitiewedstrijd UD Barcelona – Pool Keroma A 0 – 5, 5 – 0
Boetes:
UD Barcelona: oorzaak stopzetting wedstrijd
                      wanordelijkheden
                      afwezig ter zitting
Pool Keroma A: oorzaak stopzetting wedstrijd
                       wanordelijkheden
Kosten:
UD Barcelona: 50% verplaatsingskosten scheidsrechter (€ 2,90)
Pool Keroma A: 50% verplaatsingskosten scheidsrechter (€ 2,90)

Klacht van RP Products betreffende de opstelling van een geschorste speler
CLAES Senne (°06/10/1986) door Century Hasselt in de bekerwedstrijd
Century Hasselt – RP Products van 02/03/2019
Beslissingen:
De klacht is ontvankelijk en gegrond
Uitslag van de bekerwedstrijd Century Hasselt – RP Products 0 – 5 (was 3 – 1)
Speler CLAES Senne (°06/10/1986) wordt geschorst voor EEN (01) bijkomende speeldag beker vanaf 13/03/2019
De waarborg wordt teruggestort aan RP Products
Boete:
Century Hasselt: opstellen niet speelgerechtigde/ geschorste speler

III. Provinciale Commissie (beheerszaken

Aanwezig: Dominique Peeters, Fernand Oeyen, Roberto Cavatorti en Marc Martens,
                als waarnemer Willy Poosen en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: Valère Mantels en Marc Smets

1. Verslag vorig zitting dd. 06/02/2019: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: aangetekend schrijven RP Products dd 04/03/2019 (zie II)
                          schrijven Stokrooie United en FC Global Impact (kalenderwijziging - zie III, 4) 

3.  BEKER – Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a.Bekerwedstrijden ½ finales – terugwedstrijden 09/03/2019
15u00 RP Products - Century Hasselt
15u00 Pool Keroma A - VK Wieze Boys A

b. Organisatie finale Beker KLBS (22/04/2019 – Paasmaandag)
De organisatie van de finale van de beker KLBS 2018-2019 werd toegekend aan Pool Keroma

4. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks I
De op 26/01/2019 algemeen afgelaste wedstrijden worden gespeeld op een latere datum(april 2019)

Reeks II
09/03/2019 om 15u00: VK Wieze Boys B – Mees 80 (afgelaste wedstrijd van 26/01/2019)
09/03/2019 om 15u00: Cosmos Spouwen – Binnenste Buitenland (afgelaste wedstrijd van 
                                   02/02/2019)
09/03/2019 om 15u00: Aviaclub – FC Total Energy (afgelaste wedstrijd van 02/02/2019)
09/03/2019 om 15u00: Tuiwijk VV – Pool Keroma B (afgelaste wedstrijd van 02/02/2019)
16/03/2019 om 13u00 ipv 15u00: Stokrooie United – FC Global Impact ipv FC Global Impact – Stokrooie United
30/03/2019 om 15u00: FC Total Energy – FC Global Impact ipv FC Global Impact – FC Total Energy

5. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen
door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een Algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

6. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen
NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).7.

7. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,
de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

8. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

9. VERZEKERING ARENA: nieuw Aangifte Formulier Lichamelijke Ongevallen (zie ook website onder
Informatie & Documenten/formulieren)
Ingevolge de wijziging van de Europese Wet op de privacy zal voortaan enkel nog het nieuwe
Aangifte Formulier Lichamelijke Ongevallen (zie website www.KLBS.be onder ”Informatie & Documenten –
formulieren” ) gebruikt worden voor aangiften van lichamelijke ongevallen.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor TWEE (02) speeldagen competitie vanaf 25/02/2019
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten (6de gele kaart)
HAUBEN Pieter (°13/10/1984)                                                         Pool Keroma B

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 25/02/2019
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
DI LORETO Donato (°15/09/1980)                                                   Sting Waterschei
PINNA Fabrizio (°01/07/1990)                                                         FC Hutte Houthalen
BATTAIN Claudio (°05/08/1981)                                                      Tuinwijk VV
LEUNEN Gert-Jan (°10/03/1989)                                                       Aviaclub

Schorsing voor EEN (01) speeldag beker vanaf 04/03/2019
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten
BOSMANS Sven (°14/02/1994)                                                        RP Products

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 04/03/2019

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
LEVANTACI Walter (16/02/1983)                                                       Binnenste Buitenland

 2. Gele kaarten

Speeldag 23/02/2019
Aviaclub: 1
Binnenste Buitenland: 4
Century Hasselt: 1
FC Beukenhof: 2
FC Global Impact: 2
FC Hutte Houthalen: 1
FC Klotbroek: 1
FC Total Energy: 1
FC Vini’s: 3
Huwa-San Bilzen: 3
K FC Vlam Eisden: 2
OH Bergmans: 1
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 2
RP Products: 2
Sting Waterschei: 3
Stockrooie United: 1
Tuinwijk VV: 4
UD Barcelona: 1
VK Wieze Boys A: 1
VK Wieze Boys B: 1 

Speeldag 02/03/2019
Binnenste Buitenland: 4
Century Hasselt: 1
FC Global Impact: 4
Pool Keroma A: 2
RP Products: 4
Stokrooie United: 2
VK Wieze Boys A: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 23/02/2019
K FC Vlam Eisden: laattijdig uitslag
FC Hutte Houthalen: naam bezoekers niet in blokletters
Binnenste Buitenland: hoofding - geen afdeling
                                 hoofding - geen reeks
                                 hoofding - geen terrein
                                 hoofding - geen wedstrijd gespeeld te
                                 hoofding - geen datum
                                 hoofding - geen aanvangsuur

Speeldag 02/03/2019
FC Hutte Houthalen: wedstrijdblad niet afgetekend door de bezoekende officieel afgevaardigdeof zijn
                             vervanger (kapitein)

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 23/02/2019
Binnenste Buitenland: wedstrijdblad te laat bij de scheidsrechter (2X)
Boete: laattijdig ingevuld wedstrijdblad (2X) 

Speeldag 02/03/2019
Sporting Caetsbeek: laattijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Sporting Caetsbeek – Cosmos Spouwen 0 – 5
Boete: laattijdig forfait

5. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Binnenste Buitenland: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00 + 10,00 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + 2,50+ 2,50 +
                                 2,50 + 2,50 + (IV, 4) € 10,00 (2X 5,00): totaal € 50,00
Century Hasselt: (II) € 12,50 + (IV, 2) € 2;50 + 2,50: totaal € 17,50
FC Beukenhof: (IV, 2) € 5,00
FC Global Impact: (IV, 2) € 5,00 + 10,00: totaal € 15,00
FC Hutte Houthalen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 12,50
FC Klotbroek: (I) € 10,00 + 10,00 +(IV, 2) € 2,50: totaal € 22,50
FC Total Energy: (IV, 2) € 2,50
FC Vini’s: (I) € 10,00 + 12,50 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 30,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 7,50
K FC Vlam Eisden: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50
OH Bergmans: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma A: (II) € 10,00 + 37,50 + 2,90 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 57,90
Pool Keroma B: (IV, 1) € 10,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 15,00
RP Products: (II) € - 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 10,00: totaal € 7,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 aan Cosmos Spouwen
Sting Waterschei: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
Stokrooie United: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
Tuinwijk VV: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00: totaal € 15,00
UD Barcelona: (II) € 10,00 + 37,50 + 2,50 + 2,90 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 55,40
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
VK Wieze Boys B:(IV, 2) € 2,50

6. Mededeling
a. De aandacht van de clubs wordt gevestigd op de volgende Art van het Int Regl KLBS:
Art 8: Indienen van voorstellen tot wijziging van het Int Regl KLBS
       in te dienen bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/04/2019
Art 26: Beperkingen inzake opstelling van nieuwe spelers
Art 75: Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden

b. De verslagen van de vergaderingen van de regio’s en de antwoorden van het bestuur KLBS erop
    staan op de website www.klbs.be onder “organisatie en werking”

c. Pool Keroma organiseert zijn jaarlijkse pastadag op 30/03/2019.
    Meer inlichtingen bij hun voorzitter CORTINOVIS Mario.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 21/03/2019