21/03/2019

WEEK-END 14/2018-2019

Graag uw speciale aandacht voor de kalenderwijzigingen en de nieuwe rubrieken " Behandelde punten" en "Regio nieuws"!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie

Datum/uur: 06/02/2019 om 19u30
Plaats: Vergaderzaal Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I. Comité Minnelijke Schikkingen:
Voorstellen minnelijke schikking:
Geschorst voor beker en competitie vanaf 27/03/2019 voor:
TWEE (02) speeldagen:

PERCEVAL Glenn °05/01/1990)                                                       RP Products

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 03/04/2019.

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken

1.  Aanwezigheden
Aanwezig:
Voorzitter: Valère Mantels
Regio Genk+: Roberto Cavatorti
Regio N-W: Fernand Oeyen
Regio Z: Marc Smets en Marc Martens
Waarnemer scheidsrechters Comité: Willy Poosen
Secretaris: Benny Croes
Verontschuldigd:
Regio Z: Dominique Peeters

2. Verslag vorig zitting dd. 06/03/2019: goedgekeurd.

3. Briefwisseling: geen

4. Behandelde punten
Inhaalwedstrijden & kalenderaanpassingen
Finale beker KLBS
Algemene vergadering KLBS
Verslag vergadering KLVH (Koninklijke Limburgse Verstandhouding – KBVB/VV) dd 04/03/2019
Verslag vergadering scheidsrechters Comité dd 05/03/2019 Regio nieuws

Meer informatie over de behandelde punten kan bekomen worden bij de vertegenwoordigers van de regio’s in het bestuur KLBS.

5. BEKER – Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Finale Beker KLBS (22/04/2019 – Paasmaandag)

15u00: RP Products - VK Wieze Boys A

Plaats: accommodatie Pool Keroma

Organisatie: Pool Keroma

6. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap:
Reeks I
De op 26/01/2019 algemeen afgelaste wedstrijden worden gespeeld op 13 april 2019
13/04/2019 om 15u00: UD Barcelona – VK Wieze Boys A (wedstrijd van 26/01/2019)
13/04/2019 om 15u00: Century Hasselt – Huwa-San Bilzen (wedstrijd van 26/01/2019)
13/04/2019 om 15u00: RP Products – K FC Vlam Eisden (wedstrijd van 26/01/2019)
13/04/2019 om 15u00: Sting Waterschei – FC Berg (wedstrijd van 26/01/2019)
13/04/2019 om 15u00: FC Tamara – Pool Keroma A (wedstrijd van 26/01/2019)
13/04/2019 om 15u00: SV De Conde – FC Vini’s (wedstrijd van 26/01/2019)
13/04/2019 om 15u00: OH Bergmans – Weerstand Zonhoven (wedstrijd van 26/01/2019)

Reeks II
30/03/2019 om 15u00: FC Total Energy – FC Global Impact ipv FC Global Impact – FC Total Energy
06/04/2019 om 15u00: Sporting Caetsbeek – Binnenste Buitenland (afgelaste wedstrijd van 16/03/2019)
De wedstrijden van Reeks II gepland voor 06/04/2019 worden verschoven naar 13/04/2019
13/04/2019 om 15u00: Pool Keroma B – Binnenste Buitenland (wedstrijd van 06/04/2019)
13/04/2019 om 15u00: FC Total Energy - Sporting Caetsbeek (wedstrijd van 06/04/2019)
13/04/2019 om 15u00: FC Hutte Houthalen – FC Global Impact (wedstrijd van 06/04/2019)
13/04/2019 om 15u00: Aviaclub – VK Wieze Boys B (wedstrijd van 06/04/2019)
13/04/2019 om 15u00: Stokrooie United – Mees 80 (wedstrijd van 06/04/2019)
13/04/2019 om 15u00: Tuinwijk VV – FC Beukenhof (wedstrijd van 06/04/2019)
13/04/2019 om 15u00: FC Klotbroek – Cosmos Spouwen (wedstrijd van 06/04/2019)

6. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden. In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een Algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

7. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijde. n van de eerste ploegen
NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

8. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,
de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

9. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

10. VERZEKERING ARENA: nieuw Aangifte Formulier Lichamelijke Ongevallen (zie ook website onder
Informatie & Documenten/formulieren)
Ingevolge de wijziging van de Europese Wet op de privacy zal voortaan enkel nog het nieuwe
Aangifte Formulier Lichamelijke Ongevallen (zie website www.KLBS.be onder ”Informatie & Documenten –
formulieren” ) gebruikt worden voor aangiften van lichamelijke ongevallen.

IV.  Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 11/03/2019
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
HUYGEN Bert (°26/11/1982)                                                         Cosmos Spouwen 

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen competitie vanaf 18/03/2019
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten (6de gele kaart)
MANISCALO Mauro (°13/04/1989)                                                 UD Barcelona
HERMANS Michael (°25/11/1983                                                     FC Beukenhof

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 18/03/2019
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
CUPPENS Wesley (°06/04/1986)                                                     SV De Conde
GRANTURCHI Bram (°16/12/1985)                                                 Pool Keroma A

2. Gele kaarten
Speeldag 09/03/2019
Binnenste Buitenland: 2
Cosmos Spouwen: 3
FC Total Energy: 2
Mees 80: 2
VK Wieze Boys A: 1
VK Wieze Boys B: 2 

Speeldag 16/03/2019
FC Beukenhof: 1
FC Tamara: 2
Huwa San Bilzen: 1
Pool Keroma A: 2
Pool Keroma B: 3
RP Products: 2
SV De Conde: 4
UD Barcelona: 1
VK Wieze Boys A: 1
VK Wieze Boys B: 2
Weerstand Zohoven: 2 

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 09/03/2019
Geen

Speeldag 16/03/2019
Geen

4. Ambtshalve sancties:

Speeldag 09/03/2019
Century Hasselt: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de bekerwedstrijd RP Products – Century Hasselt 5 – 0
Boete: tijdig forfait 

Speeldag 16/03/2019
FC Hutte Houthalen: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd Cosmos Spouwen – FC Hutte Houthalen 5 - 0
Boete: tijdig forfait

Aviaclub: laattijdig forfait
Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Klotbroek – Aviaclub 5 - 0
Boete: laattijdig forfait

5. Regio nieuws
Regio Genk + : vergaderde op 09/03/2019; verslag volgt.
Regio N-W: geen nieuws
Regio Z: - vergaderde op 25/02/2019; verslag op komst.
             - Pool Keroma organiseert zijn jaarlijkse pastadag op 30/03/2019.Meer inlichtingen bij hun   
                voorzitter CORTINOVIS Mario.

6. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 aan FC Klotbroek
Binnenste Buitenland: € 5,00
Century Hasselt: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan RP Products
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
FC Beukenhof: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
FC Hutte Houthalen: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan Cosmos Spouwen
FC Total Energy: (IV, 2) € 5,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 2,50
Mees 80: (IV, 2) € 5,00
Pool Keroma A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Pool Keroma B: (IV, 2) € 7,50
RP Products: (IV, 2) € 5,00
SV De Conde: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00: totaal € 15,00
UD Barcelona: (IV, 1) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 12,50
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
VK Wieze Boys B:(IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 5,00

7.  Mededeling
a. De aandacht van de clubs wordt gevestigd op de volgende Art van het Int Regl KLBS:
Art 8: Indienen van voorstellen tot wijziging van het Int Regl KLBS
          in te dienen bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/04/2019
Art 26: Beperkingen inzake opstelling van nieuwe spelers
Art 75: Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden

b. De verslagen van de vergaderingen van de regio’s en de antwoorden van het bestuur KLBS erop
staan op de website www.klbs.be onder “organisatie en werking”.

c. Op het ogenblik van de verschijning van dit week-end was het wedstrijdblad van wedstrijd
Sting Waterschei – OH Bergmans van 16/03/2019 nog niet in mijn bezit.

 

KLBS

 

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 04/04/2019