27/05/2019

WEEK-END 18/2018-2019

Schrijf tijdig in voor volgend seizoen en vergeet de algemene vergadering niet!

 1. Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
  Datum/uur: 22/05/2019 om 19u30
  Plaats: Vergaderzaal Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

  I. Comité Minnelijke Schikkingen:
  Voorstellen minnelijke schikking: geen

  II. Sport en Disciplinair Comité:
  Geen zitting

  III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
  Aanwezig:   
  Regio Genk+: Roberto Cavatorti
   egio N-W: Fernand Oeyen   
  Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets   
  Waarnemer scheidsrechters Comité: Willy Poosen   
  Secretaris: Benny Croes
  Verontschuldigd: 
  Voorzitter: Valère Mantels

  1. Verslag vorig zitting dd. 17/04/2019: goedgekeurd.

  2. Briefwisseling: schrijven VK Wieze Boys B en K FC Vlam Eisden (zie III, 5)

  3. BEHANDELDE PUNTEN:
  Voorstelling kandidaat club El Toro   
  Verslag vergadering Koninklijke Limburgse Verstandhouding dd 06/05/2019 
  Verslag van de vergadering van het scheidsrechters comité dd 10/05/2019   
  Verslag van de algemene vergadering van de scheidsrechters dd 10/05/2019   
  Finale beker KLBS (nabeschouwingen)   
  Stijgers en dalers   
  Voorstellen tot wijziging van Art van het Intern Reglement KLBS   
  Kandidaat bestuursleden   
  Algemene vergadering   
  Regio nieuws   
  Volgende vergadering
  Meer informatie over de behandelde punten kan bekomen worden bij de vertegenwoordigers van de regio’s in het bestuur KLBS.

  4. VOORSTELLING KANDIDAAT CLUB EL TORO
  ENGELEN Ivo (voorzitter), ENGELEN Werner (secretaris VZW) en HENKENS Koen (sportief secretaris) stelden hun club El Toro voor.
  De club heeft een rijk verleden, een stevige structuur en een eigen accommodatie.
  De contacten verliepen vlot en positief.
  De aansluitingsprocedure volgt de normale weg. (aanmelding bij & goedkeuring door KBVB/VV).

  5. STIJGERS EN DALERS
  VK Wieze Boys B geeft er de voorkeur aan niet te stijgen naar Reeks I en kwam overeen met K FC Vlam Eisden dat deze club hun plaats inneemt in Reeks I maw VK Wieze Boys B stijgt niet en K FC Vlam Eisden daalt niet. Deze overeenkomst wordt aanvaard op voorwaarde dat er geen andere ploegen wegvallen (einde activiteiten) uit Reeks 1.

  6. VOORSTELLEN WIJZIGING VAN ART VAN HET INTERN REGLEMENT KLBS Volgende voorstellen zullen voorgelegd worden aan de algemene vergadering De juiste teksten worden later verspreid in het kader van de algemene vergadering.
  Art 29: maximaal 4 vervangingen ipv 3
  Art 45 Punt 1: Wedstrijdblad ingevuld bij de scheidsrechter: 
                           - thuisploeg 25 min voor aanvang wedstrijd
                           - bezoekers 15 min voor aanvang van de wedstrijd

  7. INSCHRIJVING SEIZOEN 2019-2020
  Inschrijvingen voor het seizoen 2019/2020 voor 01/06/2018 aan de hand van het Inschrijvingsformulier op de website KLBS, onder “pagina’s”/formulieren en door storting van het inschrijvingsgeld (€ 37,50) op de rekening van KLBS voor dezelfde datum.

  8. ALGEMENE VERGADERING
  De Algemene Statutaire Vergadering KLBS gaat door op maandag 24/06/2019 om 20u00
  in de Cafetaria van CALCIO GENK, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk (naast UD Barcelona).
  Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

           9. BESTUURSLEDEN PROVINCIALE COMMISSIE KLBS  
           Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS dienen gemeld bij de secretaris KLBS tegen
           uiterlijk 01/06/2019 conform Art 10 Punt 5 van het Int Regl KLBS.
           Vacatures: Regio Z        : 02
                           Regio NW     : 03  
                           Regio Genk+: 03
           Volgende kandidaturen werden al ontvangen: 
           CAVATORTI Roberto (Regio Genk+) – Uittredend en herkiesbaar
           PEETERS Dominique (Regio Zuid) – uittredend en herkiesbaar
           SMETS Marc (Regio Zuid) – uittredend en herkiesbaar

          9. OPSTELLEN KALENDER
          Kandidaten om mee te werken aan de opstelling van de kalender voor het seizoen 2019-20 worden
          verzocht zich te melden bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2019

         
10. UITSCHRIJVEN SPELERS EN BESTUURSLEDEN
          Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2018 bij de
          secretaris KLBS.

          11. BETALING 3de REKENING SEIZOEN 2018-2019 
          Uiterste datum ontvangst betaling van de 3de rekening van het seizoen 2018-2019: 15/06/2019

           IV.
Administratief
           1.
Regio nieuws
           Regio Genk + : UD Barcelona organiseert zijn jaarlijkse happening op 30 & 31 mei en 01 juni 2019. 
                                 Meer inlichtingen en inschrijving bij hun secretaris CAVATORTI Roberto.
           Regio N-W     : geen nieuws
           Regio Z         : Pool Keroma organiseert:
                                 - een mini-voetbaltornooi op 10/06/2019
                                 - zijn jaarlijkse happening op 30/08/2019.              
                                 Meer inlichtingen en inschrijving bij hun voorzitter CORTINOVIS Mario.
            2. Mededeling
            De verslagen van de vergaderingen van de regio’s en de antwoorden van het bestuur KLBS erop
            staan op de website www.klbs.be onder “organisatie en werking”.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 26/06/2019