07/06/2019

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 24/06/2019 - INFORMATIE BUNDEL

Gelieve deze bundel door te nemen voor de algemene vergadering.

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL                                  

24/06/2019

Uitnodiging en dagorde 

Jaarverslag sportief 

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Toegepaste boetes seizoen 2019/2020

Reglement beker van de sportiviteit 2019/2020 

Verzekering ARENA 01/08/2019 – 31/07/2020 

Aandachtspunten terreinen en accommodaties

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 

Plaats: Cafetaria Calcio Genk, steenbeukstraat z/n 3600 Genk
Datum/uur: 24 juni 2019 om 20u00

Dagorde: 

1.Welkomwoord van de voorzitter

2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig) 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers 

4.Jaarverslagen financieel en sportief 

5.Voorstelling en aanvaarding nieuwe club El Toro 

6.Samenstelling Raad van bestuur: kandidaturen:
   Bestuursleden     Dominique PEETERS (Century Hasselt) – Regio Z
                             Marc SMETS (Aviaclub) – Regio Z
                             Roberto CAVATORTY (UD Barcelona) – Regio Genk+

7.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement.

8.Stijgers en dalers 

9.Huldigingen

10.Werking KLBS (Comités) 

11.Verzekering ARENA seizoen 2019/2020 

12.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2019/2020 

13.Slotwoord van de voorzitter.

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes
                    Dekkenstraat 73
                     tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________
                                                                                                           Sint- Truiden, 07 juni 2019

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2018-2019  

1.Samenstelling Provinciale Commissie
   Voorzitter: Valère Mantels
   Ondervoorzitter:  Marc Smets
   Schatbewaarder:  Heidi Croes
   Secretaris g.c.:  Benny Croes
   Leden: Fernand Oeyen, Marc Maertens, Dominique Peeters en Roberto Cavatorti

2.Aantal zittingen : 15
Aanwezigheden:
W Poosen (waarnemer SC)               15
B Croes                                          15
R Cavatorti                                     14
F Oeyen                                         13
D Peeters                                       12
M Smets                                         12
M Maertens                                     10
V Mantels                                       08
H. Croes                                         03
J. Billen                                           02

3.KLBS was vertegenwoordigd op:
Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding

4.Aantal clubs:
26 TWEE (02) clubs traden aan met een A en een B ploeg: VK Wieze Boys en Pool Keroma
a. Ploegen per reeks:
Reeks 1: 14
Reeks 2: 14
b. Beker KLBS: alle ploegen.
c. Nieuwe club seizoen 2019/2020: El Toro
d. Aantal leden : dd.31/05/2019:1314

5. Verslagen
Aantal scheidsrechter verslagen: 34
Aantal sancties gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking": 35 V
erzet minnelijke schikking: 02
Ingediende klachten: 02

6.Statistische gegevens-algemeen
a. Aantal effectief betwiste wedstrijden: 395
b. Stopgezet: 04
c. Te herspelen: geen
d. Aantal FF (competitie + beker): 23 waarvan 9 tijdig, 10 laattijdig en 4 (laatste 3 wedstrijden)

7.Repressief gedeelte Schorsingen (kampioenschap + beker)
Aantal rode kaarten: 22
01 speeldag: 16 (ambtshalve inbegrepen)
02 speeldagen: 04
03 speeldagen: 04
04 speeldagen: 03
05 speeldagen: 01
07 speeldagen: 01
01 schorsing van lange duur (28/03 tem 15/10/2019)
Blaam: 01
Berisping: 01
Verbod neutrale zone voor 01 speeldag: 04
Verbod neutrale zone voor 2 speeldagen: 03

8.Financiële sancties (boete):
Afwezig bijzondere algemene vergadering: 02
Afwezig horing: 05
Oorzaak stopzetten wedstrijd: 04
Oorzaak onderbreking wedstrijd (bezinningsmoment): 03
Houding op terrein: 07
Houding na de wedstrijd: 03
Wanordelijkheden: 03
Gebrek aan organisatie: geen
Laattijdige aanvang wedstrijd: 03
Laattijdig wedstrijdblad: 02
Laattijdige betaling rekeningen: 04

9. Ambtshalve sancties:
Omzetten uitslag in enkele FF: 10
Omzetten in dubbele FF: 1

10. Nazichtscheidsrechterbladen
Aantal gele kaarten: 782
Schorsingen gele kaarten:
2x geel zelfde wedstrijd: 40
3de gele kaarten: 91
6de gele kaart: 07
Totaal: 138

11. Overige reglementaire boetes:
Wedstrijdblad te laat: 11
Uitslag te laat: 09
Geen uitslag:03
FF: 23
Opstelling niet speelgerechtigde speler: 06
Opstelling niet verzekerde speler: geen

12. Kostenbedoening Zie verslagen in Week-End.

13. Transfers
Transfers tussen Kerst en Nieuwjaar: 01
Vlaams Decreet: geen

14. Meldingen
Aanmaning tot betaling:04

15.  Kampioenen en Bekerwinnaars
Reeks 1:
Algemeen kampioen KLBS: Wieze Boys A 
Vice Century Hasselt
Reeks 2:
Kampioen: FC Total Energy
Vice: VK Wieze Boys B
Beker KLBS:
VK Wieze Boys A
Beker van de Sportiviteit:
FC Global Impact

Een dikke proficiat aan de bekerwinnaars,de kampioenen en de vice-kampioenen. 

16.Afsluiter
Tot slot wens ik iedereen een prettige verlof en een succesvol en sportief seizoen 2019/2020.

Namens KLBS

CROES Benny
Secretaris,g.c.

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMEN KLBS 24 juni 2019

Art. 29: “Maximum aantal wissels”
Binnen de KLBS bedraagt het maximum aantal wissels VIER (04).

Ingediend door: Regio Zuid Motivatie: speelgelegenheid geven aan meer spelers

Art. 45 (Er 3 dd 17/06/2013) (Er 5 dd 15/06/2015)
De bezochte club zal zorgen voor het scheidsrechters wedstrijdblad, dat tijdig en correct dient ingevuld, en de scheidsrechters kosten regelen volgens de bestaande overeenkomsten. Hij dient eveneens te zorgen voor de benodigdheden. De verbandkist, in regel, moet gedurende de wedstrijd op het terrein aanwezig zijn. Bij niet naleving zal de scheidsrechter een verslag opmaken.

1. Tijdig invullen wedstrijdblad:   
- thuisploeg ten laatste 20 25 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar   
- bezoekers ten laatste 10 15 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar

2. Indien het wedstrijdblad te laat ingevuld wordt neemt de scheidsrechter daar nota van op het wedstrijdblad onder aanmerkingen, hierbij vermeldend welke ploeg verantwoordelijk is voor het laattijdig invullen.

23. Indien de bezoekers geen afgevaardigde invullen op het wedstrijdblad, dan moet de KAPITEIN het wedstrijdblad aftekenen in vervanging van de afgevaardigde.

34. Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een wedstrijdblad ingevuld en overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de bezoekers de plicht om een reglementair correct ingevuld wedstrijdblad over te maken aan het secretariaat.

Ingediend door: Bestuur KLBS
Motivatie: de huidige "ten laatste tijdstippen" (20 en 10 min) van “klaar” zijn met het invullen van het wedstrijdblad zijn te krap voor een degelijke controle door de scheidsrechter voor de wedstrijd.

 

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2019-2020)

EURO

   

DISCIPLINAIRE BOETES

 

Gele kaart

2,5

Schorsing 2X geel in één wedstrijd = rood

5

Schorsing 3 gele kaarten competitie

5

Schorsing 2 gele kaarten beker

5

Schorsing 6de gele kaart competitie

10

Schorsing 4de gele kaart beker

10

Schorsing 9de gele kaart competitie

15

Schorsing rode kaart

10

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd

7,5

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

 

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter

5

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter (herhaling) X 2, 3,...

 

Gebrek aan organisatie (beperkt)

25

Gebrek aan organisatie (ernstig)

37,5

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter

6,25

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter (herhaling) X 2,3....

 

Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein)

37,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident

7,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident (herhaling) X 2,3...

 

Oorzaak onderbreken wedstrijd - bezinningsmoment

7,5

Oorzaak onderbreken wedstrijd -bezinningsmoment - herhaling X 2,3,...

 

Oorzaak stopzetten wedstrijd

10

Oorzaak stopzetten wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

 

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd (herhaling) X 2,3....

 

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS (herhaling) X 2,3.....

 

Opstellen niet gekwalificeerde speler

12,5

Gebruik van een niet gekwalificeerde afgevaardige/trainer/verzorger/terreincommissaris

12,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

2,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

25

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….

Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen

25

Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…)

6,25

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….)

12,5

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..

 

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……)

12,5

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…

Tijdig Forfait (voor Do 19u00)

10 + 50

Laattijdig Forfait

10 + 75 +

 

Scheidskost

Forfait één van de 3 laatste wedstrijden van de competitie

25 + 75 +

 

Scheidskost

   

ADMINISTRATIEVE BOETES

 

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

 

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

 

Laattijdige uitslag

2,5

Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..

 

Geen uitslag voor zondag 12u00

5

Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....

 

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00)

2,5

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..

 

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)

7,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)(herhaling X 2,3,….

 

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)

12,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)(herhaing X 2,3…

 

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End)

25

   

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET WEDSTRIJDBLAD

 

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

 

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

 

Fout in de naam

2,5

Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….

 

Fout in voornaam

2,5

Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…

 

Fout in de geboortedatum

2,5

Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…

 

Geen geboortedatum

2,5

Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…

 

Geen/foutief bloknummer

2,5

Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…

 

Geen/foutief stamboeknummer

2,5

Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…

 

Geen/onvolledige hoofding

2,5

Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...

 

Geen datum/uur

2,5

Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…

 

Verkeerde datum/uur

2,5

Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….

 

Geen terreinbenaming

2,5

Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….

 

Geen reeks vermelding

2,5

Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…

 

Geen afdeling

2,5

Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…

 

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein

2,5

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….

 

Omwisseling naam en voornaam

2,5

Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...

 

Omwisseling thuisploeg en bezoekers

2,5

Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….

 

Wedstijdblad niet ingevuld in drukletters

2,5

Wedstrijdblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..

 

Onvolledig wedstrijdblad

2,5

Onvolledig wedstrijdblad (herhaling) X 2,3,…

 

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein

2,5

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (herhaling) X 2,3....

   

REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2019 - 2020)

 
   

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing

 

Art.2 Geel: 1

 

Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3

 

Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15

 

Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5

Art.6 Wanordelijkheden: 15

 

Art.7 Gebrek aan organisatie: 10

 

Art.8 Forfait: uitsluiting

 

Art.9 Gebrek aan medewerking: 10

 

Art.10 Blaam: 3

 

Art.11 Berisping: 2

 

Art.12 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10

 

Art.13 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5

 

Art.14 Oorzaak onderbreken wedstrijd (bezinningsmoment): 10

 

Art.15 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15

 

Art.16 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3

Art.17 Niet op de algemene vergaderingen: 5

 
   

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

 
   

 
VERZEKERING ARENA 01/08/2019 - 31/07/2020

Voor het seizoen van 01/08/2019 tem 31/07/2020 blijft alles, wat betreft de verzekering ARENA identiek aan het voorbije seizoen.
De te betalen premies worden overgemaakt zodra ze beschikbaar zijn.
Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifte formulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be  op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA""
De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.
De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.
Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interssant zijn , maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES

KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES Voor de aanvang van het seizoen 2019/2020 zal een keuring gebeuren van de terreinen en accommodaties van de nieuwe club en de clubs die volgend seizoen hun thuiswedstrijden op een, nog niet door KLBS gekeurde locatie spelen.

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN

Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene, veilige manier kunnen uitvoeren.