13/08/2019

Reglementswijzigingen KBVB/Voetbal Vlaanderen

De hierna volgende reglementswijzigingen zijn eveneens van toepassing bij KLBS.
Sommige zijn ingrijpend. Lees ze aandachtig!

Klik hier om het document te laden