14/06/2006

Week-End 18/2005-2006

Laatste info van het lopende seizoen is ter beschikking

Alle secretarissen ontvangen tevens nog de bundel met de uitnodiging en gegevens van de algemene vergadering welke doorgaat op 20 juni 2006 om 20u00 in het bondsgebouw van de KBVB

                                               WEEK-END(18/2005-2006)

 

                                                                                              Hasselt, 14   juni 2006.

 

Verslag vergadering comité dd.12/06/06 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers, Fernand Oeyen, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Jean Brebels, Robert Caubergh, Roger Vernijns, Valère Mantels.

 

Verontsch :Kris Asnong

 

1.Vorig verslag:verslag zitting 15/05/06 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

         - 22/05/06 KBVB: goedkeuring naamswijziging Friuli in Genk 96

         - 02/06/06 KBVB: toekenning stamnummer 5461 aan club Het Spoor

         - 08/06/06 Olympia Tongeren: uitnodiging kampioenenfeest op 10/06/06

 

3.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

 

         Geschorst vanaf 21/06/06

         Over te dragen naar volgend seizoen!

 

         Een (1) speelzaterdag

         Geert LAMBRIX(°06/09/68)                      Olympia Tongeren

 

         Twee (2) speelzaterdagen

         Michel BECKERS(°28/10/70)           Kotem VV

 

4.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Sanctie drie(3) gele kaarten niet overdraagbaar naar volgend seizoen

         3de gele kaart op 20/05/06 (laatste speeldag):

 

         Sam TIELENS(°17/06/78)                        RP Products

         Eddy DEXTERS(°23/05/62)                      FC Berg

         Bart COENEN(°02/03/79)                         VNA Winterslag

 

5.Administratieve overtredingen:

Speeldag 22/04/06 :

         FC Heideweelde: geen terreinbenaming

 

         Speeldag 29/04/06:

         VNA Winterslag (A): s-blad laattijdig (quid?)

 

         Speeldag 06/05/06:

         Nihil

 

         Speeldag 13/05/06:

         UD Barcelona: foutieve datum

        

         Speeldag 20/05/06:

         Nihil

 

   Kostenbedoening:

         FC Heideweelde:       € 2,50

         UD Barcelona:           € 2,50

 

5.Ambsthalve sancties:

         Speeldag 22/04/06

         CBW Zonhoven: opstellen speler Jurgen PIROTTE(°30/06/81), geschorst dd. wedstrijd

         voor een teveel aan gele kaarten (WE 16 pnt.6)

         Sanctie: wedstrijd Heideweelde - CBW Zonhoven uitslag 6-2 wordt 5-0. Speler Jurgen

         PIROTTE geschorst voor één (1) speelzaterdag (niet overdraagbaar)

         Boete: € 12,50 lastens club CBW Zonhoven.

 

         Speeldag 20/05/06

         Terlaemen 04: opstellen spelers Bart KENIS(°18/07/76) en Thomas MOONS(°06/06/84)

         beide geschorst dd. wedstrijd wegens teveel aan gele kaarten (WE 17 pnt.5)

         Sanctie: wedstrijd Terlaemen 04 – UD Barcelona uitslag 4-1 wordt 0-5, winstpunten

         aan UD Barcelona. Beide spelers geschorst voor één (1) speelzaterdag (niet overdraag-

         baar)

         Boete: 12,50+12,50 = € 25,00 lastens club Terlaemen 04.

        

 

6.Beker sportiviteit (alle wedstrijden en alle sancties tot en met onderhavig WE)

         Tevens eindrangschikking behoudens klachten/laattijdige meldingen                        

                                                                           strafpunten

         Transport Jacobs                                            0,85

         Sporting Caetsbeek                                        0,96

         UD Barcelona                                                 0,97

         RP Products                                                   1,06

         Cosmos Spouwen, OH Rus Games                       1,07

         Citroën Steegen                                             1,12

         VC Mireille, VNA Winterslag B                             1,14

         CBW Zonhoven                                               1,15

         Swijsen-Schepers M.80                                    1,29

         Vanhelmont Sport                                           1,40

         Century Hasselt                                              1,46

         VNA Winterslag A                                            1,47

         VK Grammenrode                                             1,50

         Wieze Boys A                                                 1,53

         FC Banneux                                                   1,57

         Aviaclub                                                        1,59

         ZD Overath                                                    1,63

         Heylen Bricks                                                 1,64

         Wieze Boys B                                                 1,70

         Ford Keroma A                                                1,75

         Merem Bilzen                                                  1,78

         FC Berg                                                         1,90

         Vlam Eisden                                                   2,19

         BM Knapen                                                    2,46

         Terlaemen 04                                                 2,50

         Ford Keroma B                                                2,85

         FC Mondeoflowers                                           2,89

         Olympia Tongeren                                           3,31

         Welkenhuyzen                                                3,50

         FC Friuli                                                        4,79

 

 

                            Niet gerangschikt wegens laattijdige FF:

                            Beukenhof, Vrolingen, C.S.Italiano, Gors Opleeuw, Heideweelde,

                            De Conde, BVC Park Houthalen, Kotem, Hellas, A.F.I Waterschei

 

         De strafpunten werden afgelopen seizoen als volgt gegeven:

         Kaarten: gele:1, 2xgeel: 4, rood: 3+1 per speeldag, langdurig(1 jaar en meer): 15

         Andere: opstellen niet speelgerechtigd of zonder IK: 5, wanordelijkheden: 10

                   houding spelers/supp: 10, blaam: 2, niet aanwezig oproeping of laattijdige

                   afmelding: 3, FFmelding voor vrijdag: 15, laattijdige FF: uitsluiting. gebrek

                   aan medewerking: 10

                  

7.Inschrijvingen seizoen 2006-2007:

         Al de actieve clubs einde seizoen 05-06 behoudens:

                            FC Mondeoflowers (ontslagnemend)

                            C.S.Italiano (geen inschrijving/geweigerd en te schrappen)

                            FC Beukenhof (inactief)

                            Swijsen-Schepers M.80

                            FC Gors Opleeuw(inschrijvingsgeld ontvangen, inschrijvingsformulier niet)

                           

 

Nieuwe clubs:                    dossier           terrein                     status

Het Spoor (As)         OK                OK                          stamnummer 5461

Kerkuilen Kessenich    OK                terrein te keuren       wordt ingediend KBVB

SK Neeroeteren         OK                terrein te keuren       wordt ingediend KBVB

FC Gualco                OK                terrein KBVB OK        wordt ingediend KBVB

FC Rozendaal            onvolledig      terrein te keuren       uitstel indiening KBVB

FC Global Impact       OK                terrein KBVB OK        wordt ingediend KBVB

FC Tamara               OK                terrein KBVB OK        wordt ingediend KBVB

Kanaalboys Rotem     onvolledig       terrein te keuren       uitstel indiening KBVB

 

8.Beslissingen/voorbereiding ASV:

- Naamswijziging: FC Friuli    wordt Genk 96

 

- Openstaande betalingen:

         Een aantal clubs hebben hun openstaande schuld ten aanzien van KLBS nog niet

         vereffend. Een 4-tal clubs hebben nog een relatief klein bedrag te vereffenen.

         Zij zullen door middel van een herinneringsbriefje (te voegen bij de ASV bundel)

         verzocht worden dit onmiddellijk te betalen.

         1 club (met een relatief hogere schuld) zal telefonisch gewaarschuwd worden en

aangemaand tot dringende betaling.

De 3 andere clubs worden geschrapt.

 

- Vastleggen reeksindeling seizoen 2006-2007:

         Rekening houdend met de inschrijvingen en mits betaling van de openstaande schulden

         (zie hiervoor), zullen het komende seizoen 47 ploegen deelnemen aan de KLBS compe-

         titie. Het comité opteert voor volgende indeling:

         Reeks 1: 14, reeks 2: 12, reeks 3A: 11 en reeks 3B: 10

         Daarnaast wordt een bekerprogramma voorzien. De ploegen uit reeksen 2, 3A en 3B

         zullen eerst een voorronde afwerken in de vorm van een poulesysteem.

 

- Om een en ander aan te passen aan de reglementen en toepassingen zoals geldend binnen

de KBVB zullen een paar bedragen (waarborg/waarborg klacht/boete berisping en

blaam) en de termijn verzet minnelijke schikking aangepast worden.

Wordt opgenomen in het verslag van de ASV.