19/09/2019

WEEK-END 02/2019-2020

De wedstrijden van de 1/8ste finales van de beker KLBS zijn gekend!
Betaal tijdig jullie 1ste rekening van het seizoen 2019-2020!

BlIJKEN VAN MEDELEVEN

Het bestuur KLBS biedt zijn innige deelneming aan, aan de heer Fernand OEYEN en zijn familie, bij het overlijden van zijn moeder Josephina VERHEYEN.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 18/09/2019 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcentrum Olympia, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I. Comité Minnelijke Schikkingen:

Geschorst voor beker en competitie vanaf 25/09/2019 voor:

DRIE (03) speeldagen:
KODALCI Ilhan (°19/08/1977)                                                            Pool Keroma B

TWEE (02) speeldagen
ADAMUS Steve (°23/10/1988)                                                             UD Barcelona

EEN (01) speeldag:
JANSSEN Martijn (°23/06/1989)                                                           FC Berg

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 02/10/2019.

II. Sport en Disciplinair Comité:
geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig:
Voorzitter: Valère Mantels
Regio Genk +: Roberto Cavatorti
Regio N-W: /
Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets
secretaris Benny Croes
Fernand Oeyen
Willy Poosen (SC)

1. BEHANDELDE PUNTEN

- Verslag vorige vergadering
- Briefwisseling
- Verslag vergadering KLVH van 02/09/2019
- Kalenderwijzigingen
- Zittingen Comités en Provinciale Commissie
- Reglementswijzigingen (gele/rode kaarten – uitrusting)
- 1ste rekening seizoen 2019 - 2020
- Openstaande schuld geschrapte club Ay –Yildiz Kolderbos (gedeeltelijke aflossing)
- Verzekering ARENA 2019-2020
- Lottrekking 1/8ste finales beker KLBS
- Regio nieuws
- Diversen

2. Verslag vorig zitting dd. 23/08/2019: goedgekeurd

3. Briefwisseling: schrijven FC Total Energy en RP Products: kalenderwijziging (zie III, 5)
                          schrijven Stokrooie united: wijziging e-mail secretaris (zie III, 6)
                          schrijven ARENA (1ste rekening verzekering 2019/2020)

4. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Bekerwedstrijden 1/8 finales (02/11/2019 om 14u30)
Sporting Caetsbeek - VK Wieze Boys A
FC Klotbroek – K FC Vlam Eisden
Mees 80 - Pool Keroma A
Binnenste Buitenland - VK Wieze Boys B
Century Hasselt – Cosmos Spouwen
SV De Conde - El Toro
Sting Waterschei - UD Barcelona
FC Hutte Houthalen - FC Berg

5. KALENDERWIJZIGINGEN Kampioenschap:

Reeks I:
28/09/2019 om 15u00: Huwa-San Bilzen – UD Barcelona op natuurgras ipv kunstgras
12/10/2019 om 15u00: UD Barcelona – VK Wieze Boys A ipv VK Wieze Boys A – UD Barcelona
19/10/2019 om 13u30 ipv 15u00: FC Total Energy – SV De Conde
19/10/2019 om 15u00: FC Berg – VK Wieze Boys A ipv VK Wieze Boys A – FC Berg
02/11/2019 om 14u30 : RP Products – FC Total Energy ipv 25/01/2020
16/11/2019 om 14u30: Huwa-San Bilzen – FC Total Energy op natuurgras ipv kunstgras
30/11/2019 om 14u30: Huwa-San Bilzen – RP Products op natuurgras ipv kunstgras
14/12/2019 om 13u30 ipv 13u00: RP Products – FC Berg
04/01/2020 om 14u30: Huwa-San Bilzen – OH Bergmans op natuurgras ipv kunstgras
25/01/2020 om 14u30: FC Total Energy - RP Products ipv 05/10/2019
01/02/2020 om 15u00 VK Wieze Boys A – UD Barcelona ipv UD Barcelona – VK Wieze Boys A
15/02/2020 om 15u00: Huwa-San Bilzen – Weerstand Zonhoven op natuurgras ipv kunstgras
15/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A - FC Berg ipv FC Berg – VK Wieze Boys A

Reeks II
12/10/2019 om 15u00: VK Wieze Boys B – FC Hutte Houthalen ipv FC Hutte Houthalen – VK Wieze Boys B
16/11/2019 om 14u30: FC Global Impact - Aviaclub op natuurgras ipv kunstgras
30/11/2019 om 14u30: FC Global Impact – Sting Waterschei op natuurgras ipv kunstgras
15/02/2020 om 15u00: FC Hutte Houthalen – VK Wieze Boys B ipv VK Wieze Boys B – FC Hutte Houthalen 

6. WIJZIGING GEGEVENS STOKROOIE UNITED.
De secretaris van Stokrooie united heeft een nieuw e-mailadres: wbiets@gmail.com

7. WIJZIGINGEN INTERN REGLEMENT KLBS
De Statutaire Algemene Vergadering van 24/06/2019 besliste:
- Art 29 toe te voegen aan het Inwendig Reglement KLBS (VIER (04) vervangingen toegestaan);
- Art 45 van het Inwendig Reglement KLBS te wijzigen (wedstrijdblad ingevuld 25 min (thuisploeg),  
            15 min (bezoekers) voor de aanvang van de wedstrijd)
Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

8. WIJZIGINGEN REGLEMENT KBVB/ VV seizoen 2019/2020
a. Een gewisselde speler moet het speelveld verlaten op het dichtstbijzijnde punt van de afbakeningslijnen van het speelveld, tenzij de ref anders aangeeft.
b. Een scheidsrechter kan rechtstreeks een verbale opmerking geven en een gele of een rode kaart tonen aan ploegofficials ( iedereen in technische en neutrale zone) die zich op een onverantwoorde manier gedragen. In geval van 2x geel of rechtstreeks rood, moet deze de technische of neutrale zone verlaten. Deze gele of rode kaarten worden op het wedstrijdblad genoteerd onder “ opmerkingen “. Bij rechtstreeks rood wordt een verslag opgemaakt door de scheidsrechter. Deze gele en rode kaarten worden op dezelfde wijze behandeld als de gele en rode kaarten van de spelers.
c. De ploeg die de toss wint, kiest welke kant ofwel voor de aftrap.
d. Daar waar DRIE (03) of meer verdedigende spelers een muur vormen, moeten alle aanvallende spelers tenminste op 1m. afstand van de muur plaatsnemen tot de bal in het spel is.
e. Bij een vrije schop voor de verdedigende ploeg in het eigen strafschopgebied of een doelschop, is de bal in het spel wanneer deze is geraakt en duidelijk beweegt ( hij hoeft het strafschopgebied niet meer te verlaten)
f. Bij een strafschop moet de doelman met ten minste één voet of een deel ervan blijven staan op de doellijn tussen de doelpalen.
g. Een doelpunt wordt nu afgekeurd als er handspel voorafging, ook als het onopzettelijk was.
h. Als er via het lichaam van de ref gescoord wordt, een beloftevolle aanval opgezet wordt of de bal naar de tegenstander gaat, zal er een scheidsrechtersbal gegeven worden.

Meer over deze wijzigingen vinden jullie op deze website in de onder “nieuws” in de op 13/08/2019 gepubliceerde: “REGLEMENTSWIJZIGINGEN KBVB/VOETBAL VLAANDEREN”

9. GELE EN RODE KAARTEN
Ingevolge de reglementswijziging doorgevoerd door de KBVB/VV betreffende gele en rode kaarten voor ploegofficials, aangehaald in punt III,8b hiervoor, volgt hierna een verduidelijking betreffende het beheer en de registratie van deze kaarten.
a. Registratie
(1). Op het wedstrijdblad: 
      De scheidsrechter deze kaarten onder “Aanmerkingen”
(2). Op de website: 
      Twee (02) mogelijkheden: het bestuurslid is ook ingeschreven als speler of niet.
       (a) Het bestuurslid is ook ingeschreven als speler:
             De kaarten worden ingeschreven achter de naam van betrokkene in de spelerslijst
       (b) Het bestuurslid is NIET ingeschreven als speler:
             Het bestuurslid wordt toegevoegd aan de spelerslijst met achter zijn naam (bestuurslid)
             De kaart(en) word(t)(en) vervolgens ingeschreven achter zijn naam in de spelerslijst.

b. Beheer
(1). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kaarten opgelopen door spelers of ploegafgevaardigden.
(2). De kaarten zijn cumulatief voor de schorsingen.
(3). Een bestuurslid toegevoegd aan de spelers lijst (bestuurslid achter zijn naam) WORDT GEEN SPELER,
       MAAR BLIJFT ENKEL EEN BESTUURSLID. Maw hij mag zijn ploeg slechts aanvullen in de
       omstandigheden vermeld in Art 25 van het Intern Reglement KLBS.

10. UITRUSTING
Bij KLBS moet de trui van beide ploegen duidelijk verschillen.
Bij de KBVB/VV moeten vanaf dit seizoen bij de eerste elftallen de trui, broek en kousen verschillen.
Dit om het de vlaggenmannen en de VAR gemakkelijk te maken.
Daar de KLBS geen VAR heeft en vlaggenmannen maar een paar keer per seizoen worden opgesteld,
is dit bij ons niet van toepassing en moet enkel de trui duidelijk verschillen met de tegenstrever.

IV. Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:
Geen schorsingen

2. Gele kaarten
Speeldag 31/08/2019
Aviaclub: 1
El Toro: 1
FC Berg: 2
FC Beukenhof: 1
FC Klotbroek: 2
FC Tamara:1
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 1
RP Products: 1
Tuinwijk VV: 1
VK Wieze Boys B: 1

Speeldag 07/09/2019
Cosmos Spouwen: 2
El Toro: 1
FC Beukenhof: 2
FC Tamara: 2
FC Vini’s: 3
Huwa-San Bilzen: 4
Mees 80: 1
Pool Keroma B: 1
RP Products: 1
Sting Waterschei: 1
Stokrooie united: 1
Tuinwijk VV: 4
VK Wieze Boys A: 2

Speeldag 14/09/2019
Century Hasselt: 1
Cosmos Spouwen: 1
El Toro: 2
FC Vinni’s: 3
FC Tamara: 3
Huwa-San Bilzen: 1
Pool Keroma B: 2
RP Products: 3
Sporting Caetsbeek: 3
Stokrooie united: 3
VK Wieze Boys B: 1
Weerstand Zonhoven: 2

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 31/08/2019
Weerstand Zonhoven: laattijdige uitslag
FC Tamara: opstelling niet verzekerde speler (ENGELBORGHS Steve °31/07/1984)
FC Berg: hoofding Reeks 1 ipv “BEKER”
Tuinwijk VV: laattijdige uitslag
                   niet verzekerde trainer 1 (VOLBRAGT Jurgen 23/08/1981)
Sting Waterschei: geen uitslag voor zondag 12u00
                           geen vermelding “BEKER”
                           geen benaming terrein
                           geen bloknummer
                           niet alle namen in blokletters
                           niet alle voornamen in blokletters
                           speler zonder geboortedatum (ROMEO Salvatore)
                           gegevens afgevaardigde verkeerd ingevuld (onder terreincommissaris) 

Speeldag 07/09/2019
FC Vini’s: geen naam bezoekers
               geen stamboeknummer bezoekers
Tuinwijk VV: laattijdige uitslag (2X)
El Toro: verkeerd stamboeknummer bezoekers (5582 ipv 5583)
Sting Waterschei: naam en voornaam omgewisseld (SALVATORE Romeo ipv ROMEO Salvatore)
                           trainer 1, verkeerde voornaam (ATHENAKIS Tony ipv Antonios)

Speeldag 14/09/2019
FC Total Energy: onvolledig aangifteformulier lichamelijkeongevallen (ADIYIA Bright)
FC Tamara: opstelling niet verzekerde speler (2X) (ENGELBORGHS Steve (°31/07/1984)
FC Klotbroek: reserve speler zonder nummer (JANSSEN Joey) 

4 Ambtshalve sancties:
Speeldag 31/08/2019
Aviaclub: opstelling niet speelgerechtigde speler (CUYPERS Koen (°13/06/1991)
Beslissing: uitslag van de bekerwedstrijd FC Klotbroek – Aviaclub 5 -0 (was 3 – 3, strafschoppen 4 - 3)
Boete: opstelling onbekende/niet speelgerechtigde speler 

Stokrooie united: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de bekerwedstrijd Mees 80 – Stokrooie United 5 – 0
Boete: tijdig forfait 

Speeldag 07/09/2019
Geen

Speeldag 14/09/2019
Binnenste Buitenland: laattijdig forfait
Beslissing: uitslag competitiewedstrijd Binnenste Buitenland – Sting Waterschei 0 – 5
Boete: laattijdig forfait 

5. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 4 € 12,50: totaal € 15,00
Binnenste Buitenland: (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 voor Sting Waterschei
Century Hasselt: (IV, 2) € 2,50
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 7,50
El Toro: (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 12,50
FC Berg: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 17,50
FC Beukenhof:(IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 2,50
FC Klotbroek: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50
FC Tamara: (IV, 2) € 2,50 + 5,00 + 7,50 + (IV, 3 € 10,00 + 20,00 (2X 10,00): totaal € 45,00
FC Total Energy: (IV, 3) € 2,50
FC Vini’s: (IV, 2) € 7,50 + 7,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 20,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 10,00 + 2,50: totaal € 12,50
Mees 80: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma A: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma B: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 5,00: totaal € 20,00
RP Products: (IV, 2) € 2,50 + 2,50+ 7,50: totaal € 12,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 2) € 7,50
Sting Waterschei: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 5,00 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 +
                           2,50 + 2,50: totaal € 30,00
Stokrooie united: (IV, 2) € 2,50 + 7,50 + (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan Mees 80: 
                          totaal € 70,00 waarvan € 50,00 aan Mees 80
Tuinwijk VV:(IV, 2) € 2,50 + 10,00 + (IV, 3) € 2,50 + 10,00 + 5,00 ( 2X 2,50): totaal € 30,00
UD Barcelona: (I) € 10,00
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 5,00

VK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Weerstand Zonhoven: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50

6. Mededelingen
Op het ogenblik van de verschijning van dit Week-End was het wedstrijdblad van de bekerwedstrijd Weerstand Zonhoven – K FC Vlam Eiden van 31/08/2019 nog niet in mijn bezit.
Op het ogenblik van de verschijning van dit Week – End waren de wedstrijdbladen van de competitie wedstrijden FC Total Energy – Pool Keroma A en
FC Beukenhof – Tuinwijk VV van 14/09/2019 nog niet in mijn bezit.

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 03/10/2019