21/11/2019

WEEK-END 06/2019-2020

Graag uw speciale aandacht voor de infomatie betreffende o.a. afgelastingen en voorafgaande keuringen terreinen bij slechte weersomstandigheden. 

BLIJKEN VAN MEDELEVEN
De bestuursleden en de clubs van KLBS bieden hun innige deelneming aan, aan de onze voorzitter de heer Valère MANTELS en zijn familie, bij het overlijden van zijn schoonvader Fons VAN ELVEN.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 20/11/2019 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcomplex Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen:

Geschorst voor beker en competitie vanaf 27/11/2019 voor:

VIER (04) speeldagen:
VALERIO VIRGILI José (°26/05/1985)                              Pool Keroma A
AYAZ Onder (°10/02/1978)                                               K FC Vlam Eisden

Blaam: Weerstand Zonhoven

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 18/12/2019.

II. Sport en Disciplinair Comité:

Verzet van FC Hutte Houthalen, conform het Intern Reglement KLBS, tegen de ambtshalve sanctie vermeld in Week – End 05/2019-2020 van 08/11/2019, naar aanleiding van de ongeschiktheid van het terrein, lijnen onvoldoende zichtbaar bij de competitiewedstrijd FC Hutte Houthalen – Tuinwijk VV van 19/10/2019

Opgeroepen:
Scheidsrechter
FC Hutte Houthalen: officieel afgevaardigde thuisploeg: (°03/12/1972)
                              secretaris g.c.: CANTAGALLO Daniele (°15/02/1991)
Tuinwijk VV: officieel afgevaardigde bezoekers: SLEDDENS Amke (°07/05/1999)
                   secretaris g.c. Tuinwijk VV: HENDRIX Wesley (°01/03/1980)

Aanwezig: CANTAGALLO Daniele, SLEDDENS Amke en HENDRIX Wesley
Verontschuldigd: scheidsrechter
Afwezig: HABEX Steven (verontschuldiging niet gerechtvaardigd)

Beslissingen:
1. Rekening houdende met de uitzonderlijk omstandigheden:
- wordt de ambtshalve beslissing: ”uitslag van de competitiewedstrijd      FC Hutte Houthalen – Tuinwijk VV 0 – 5 vermeld in Week –End 05/2019-2020”,  geannuleerd.
- de competitiewedstrijd FC Hutte Houthalen – Tuinwijk VV zal gespeeld worden op 21/12/2019 om 14u30.
2. De boetes vermeld in de ambtshalve sanctie vermeld in Week –End 05/2019-2020 blijven behouden.
3. Bijkomende boete FC Hutte Houthalen: niet gerechtvaardigde afwezigheid op zitting.

Klacht UD Barcelona betreffende een scheidsrechterlijke vergissing tegen de spelregels bij de competitiewedstrijd UD Barcelona – FC Tamara van 09/11/2019.

Beslissingen:
1. De klacht is ontvankelijk en gegrond.
2. Het resultaat van de wedstrijd wordt nietig verklaard (Ref: KBVB/VV “Regels van het voetbalspel 2019/2020, Regel 12: Overtredingen en onsportief gedrag, punt 1) .
3. Wedstrijd te herspelen op een later te bepalen datum
4. De waarborg voor de klacht wordt terug gestort aan UD Barcelona

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig:
Regio N-W: /
Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets
Fernand Oeyen
Willy Poosen (SC)
Secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: Voorzitter: Valère Mantels Regio Genk +: Roberto Cavatorti

1. BEHANDELDE PUNTEN
- Verslag vorige vergadering
- Briefwisseling
- Kalenderwijzigingen
- 1ste rekening seizoen 2019 – 2020
- Regio nieuws - Diversen

2. Verslag vorig zitting dd. 06/11/2019: goedgekeurd

3. Briefwisseling: aangetekend schrijven UD Barcelona: klacht (zie II)
                          schrijven FC Hutte Houthalen: verzet (zie II)
                          schrijven KBVB/VV jaarlijkse bijdrage klbs (Art 344)
                          schrijven FC Vini’s: wijziging uitrusting (zie III, 12)
                          schrijven Huwa-San Bilzen: kalenderwijziging (zie III, 5)
                          schrijven Cosmos Spouwen: kalenderwijziging (zie III, 5)
                          schrijven FC Beukenhof en FC Global Impact: kalenderwijziging (zie III, 5)
                          schrijven FC Klotbroek: wijziging GSMnr secretaris (zie III, 13)

4. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Bekerwedstrijden 1/4 finales (21/12/2019 om 14u30)
VK Wieze Boys A - UD Barcelona
FC Berg – K FC Vlam Eisden
El Toro - Century Hasselt
Pool Keroma A - VK Wieze Boys B

5. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks I:
30/11/2019
om 14u30: Huwa-San Bilzen – RP Products op kunstgras
14/12/2019 om 13u30 ipv 13u00: RP Products – FC Berg
04/01/2020 om 14u30: Huwa-San Bilzen – OH Bergmans op natuurgras ipv kunstgras
25/01/2020 om 14u30:.FC Total Energy - RP Products ipv 05/10/2019
01/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A – UD Barcelona ipv UD Barcelona – VK Wieze Boys A
15/02/2020 om 15u00: Huwa-San Bilzen – Weerstand Zonhoven op natuurgras ipv kunstgras
15/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A - FC Berg ipv FC Berg – VK Wieze Boys A

Reeks II
23/11/2019
om 15u00 ipv 14u30: Cosmos Spouwen – FC Global Impact
30/11/2019 om 14u30: FC Global Impact – Sting Waterschei op natuurgras ipv kunstgras
21/12/2019 om 14u30: FC Hutte Houthalen - Tuinwijk VV
08/02/2020 om 14u00 ipv 15u00 FC Beukenhof – FC Global Impact
15/02/2020 om 15u00: FC Hutte Houthalen – VK Wieze Boys B ipv VK Wieze Boys B – FC Hutte Houthalen
22/02/2019 om 15u00: Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen ipv FC Hutte Houthalen – Tuinwijk VV
 

6. GELE EN RODE KAARTEN
Ingevolge de reglementswijziging doorgevoerd door de KBVB/VV betreffende gele en rode kaarten voor ploegofficials, volgt hierna een verduidelijking betreffende het beheer en de registratie van deze kaarten.
a. Registratie
(1). Op het wedstrijdblad:
       De scheidsrechter deze kaarten onder “Aanmerkingen”
(2). Op de website:       
      Twee (02) mogelijkheden: het bestuurslid is ook ingeschreven als speler of niet.       
(a) Het bestuurslid is ook ingeschreven als speler:
           De kaarten worden ingeschreven achter de naam van betrokkene in de spelerslijst 
(b) Het bestuurslid is NIET ingeschreven als speler:
           Het bestuurslid wordt toegevoegd aan de spelerslijst met achter zijn naam (bestuurslid)
           De kaart(en) word(t)(en) vervolgens ingeschreven achter zijn naam in de spelerslijst.

b. Beheer
(1). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kaarten opgelopen door spelers of ploegafgevaardigden.
(2). De kaarten zijn cumulatief voor de schorsingen.
(3). Een bestuurslid toegevoegd aan de spelers lijst (bestuurslid achter zijn naam) WORDT GEEN
      SPELER MAAR BLIJFT ENKEL EEN BESTUURSLID. Maw hij mag zijn ploeg slechts aanvullen
      in omstandigheden vermeld in Art 25 van het Intern Reglement KLBS.

7. UITRUSTING
Bij KLBS moet de trui van beide ploegen duidelijk verschillen.
Bij de KBVB/VV moeten vanaf dit seizoen bij de eerste elftallen de trui, broek en kousen verschillen.
Dit om het de vlaggenmannen en de VAR gemakkelijk te maken.
Daar de KLBS geen VAR heeft en vlaggenmannen maar een paar keer per seizoen worden opgesteld,
is dit bij ons niet van toepassing en moet enkel de trui duidelijk verschillen met de tegenstrever.

8. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen
door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een Algemene afgelasting.

Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.  

9.  BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen
NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

10. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEUINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,
de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.1.

11. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN

Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:

11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

12. WIJZIGING UITRUSTING
FC Vinis veranderde van uitrusting.
Voortaan zijn de clubkleuren:
trui:      zwart;
broek:   zwart;
kousen: zwart.

13. WIJZIGING GEGEVENS SECRETARIS
Het GSM nummer van de secretaris FC Klotbroek wordt 0470/478414.

14. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALINGEN
Van Sting Waterschei werd de betaling van de 1ste rekening/factuur seizoen 2019/2020
nog niet ontvangen (3de uiterste datum van ontvangst betaling - 08/11/2019).

De procedure aanleg tot schrapping wordt gestart.

De club krijgt een aangetekend schrijven, met de ingebreke stelling en de melding van
het verbod tot spelen van wedstrijden vanaf 18/12/2019 en dit tot de betaling van de
1ste rekening/factuur seizoen 2019/2020 ontvangen is.

IV. Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 11/11/2019

Ingevolge DERDE (03) gele kaart
TIMMERMANS Maarten (°29/04/1991)                                                     Huwa-San Bilzen
HANOUCH Rachid (°09/07/1970)                                                            Sting Waterschei
MORETTI Leander (°02/11/1992)                                                            FC Hutte Houthalen

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 18/11/2019
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
PITTERY Kristof (°21/03/1981)                                                               VK Wieze Boys A

Ingevolge DERDE (03) gele kaart
CHYLINSKY Roy (°10/09/1991)                                                              FC Klotbroek
LEMMENS Thomas (°23/03/1983)                                                           VK Wieze Boys B
BLEUX Michiel (°02/01/1995)                                                                 Mees 80

2. Gele kaarten
Speeldag 05/10/2019
Stokrooie United: 1

Speeldag 09/11/2019
Cosmos Spouwen: 1
FC Beukenhof: 1
FC Global Impact: 1
FC Hutte Houthalen: 3
FC Klotbroek: 1
FC Tamara: 2
FC Vini’s: 1
Huwa-San Bilzen: 1
OH Bergmans: 1
Pool Keroma A: 1
RP Products: 1
Sporting Caetsbeek: 1
Sting Waterschei: 2
Stokrooie United: 2
SV De Conde: 2
Tuinwijk VV: 1
UD Barcelona: 2
Weerstand Zonhoven: 2

Speeldag 16/11/2019
FC Berg: 2
FC Klotbroek: 1
FC Tamara: 2
FC Vini’s: 4
Mees 80: 1
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 1
Sporting Caetsbeek: 1
Tuinwijk VV: 1
VK Wieze Boys A: 3
VK Wieze Boys B: 2

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 05/10/2019
Sting Waterschei: laattijdig wedstrijdblad (14/11/2019 – W + 5)(het wedstrijdblad wordt als verloren beschouwd)

Speeldag 09/11/2019
FC Hutte Houthalen: wedstrijdblad laattijdig ingevuld
Pool Keroma B: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein bij ontsteltenis van een officieel
                       afgevaardigde bezoekers

Speeldag 16/11/2019
Pool Keroma A: onvolledig aangifte formulier lichamelijke ongevallen (ROSELLO Giuseppe)

4.  Ambtshalve sancties:
Speeldag 05/10/2019
Sting Waterschei: nog ontbrekend wedstrijdblad na DRIE (03)weken
Beslissing: blaam (Art 65 van het Int Regl KLBS)
Boete: blaam 

Speeldag 09/11/2019
Geen

Speeldag 16/11/2019
FC Total Energy: tijdig forfait
Beslissing:Uitslag van de competitiewedstrijd Huwa-San Bilzen – FC Total Energy 5 – 0
Boete: tijdig forfait

Sting Waterschei: laattijdig forfait
Beslissing: Uitslag van de competitiewedstrijd El Toro – Sting Waterschei 5 - 0
Boete: laattijdig forfait + scheidsrechters kosten

5. Regio nieuws
Regio Genk + : regio vergadering ging door 13/11/2019 in de cafetaria van Calcio Genk.(verslag volgt)
Regio N-W: ingevolge het eindigen van de activiteiten van Binnenste Buitenland komt de regio N-W
                   zonder voorzitter te zitten.
Regio Z: ingevolge de beperkte opkomst op 16/09/2019 wordt een nieuwe vergadering gepland op
             25/11/2019 in de cafétaria van Sporting Caetsbeek.

6. Kostenbedoening
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 2,50
FC Berg: (IV, 2) € 5,00
FC Beukenhof:(IV, 2) € 2,50
FC Global Impact: (IV,2) € 2,50
FC Hutte Houthalen: (I) € 2,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + (IV, 3) € 5,00: totaal € 20,00
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 10,00
FC Tamara: (IV, 2) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
FC Total Energy: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan Huwa – San Bilzen
FC Vini’s: (IV, 2) € 2,50 + 10,00: totaal € 12,50
Huwa-San Bilzen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
K FC Vlam Eisden: (I) € 10,00
Mees 80: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50 O
H Bergmans: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma A: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 17,50
Pool Keroma B: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
RP Products: (IV, 2) € 2,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Sting Waterschei: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 27,50 (2,50 + 5,00 + 5,00 + 5,00 +
                           5,00 + 5,00) + (IV, 4) € 12,50 + € 119,00 (85,00 + 34,00 (scheidsrechters kosten)
                           waarvan 109,00 aan El Toro: totaal € 169,00 waarvan € 109,00 aan El Toro
Stokrooie United: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
SV De Conde: (IV, 2) € 5,00
Tuinwijk VV: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
UD Barcelona: (II) € - 12,50 + (IV, 2) € 5,00: totaal € - 7,50
VK Wieze Boys A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
VK Wieze Boys B: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
Weerstand Zonhoven: (I) € 12,50 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 17,50

7. Mededeling
a. De secretaris KLBS is er niet van 24/11/2019 tem 05/12/2019.
Maatregelen werden genomen om de continuïteit te verzekeren.
De brievenbus wordt dagelijks gelicht en de opvolging van mails en GSM is verzekerd.

b.Op het ogenblik van de verschijning van dit week – end was het wedstrijdblad van de competitie wedstrijd K FC Vlam Eisden – Century Hasselt van 16/11/2019 nog niet in mijn bezit.

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 06/12/2019