06/12/2019

WEEK-END 07/2019-2020

De Bijzondere Algemene Vergadering gaat door op 20/01/2020!

De kandidaturen voor de organisatie van de finale beker KLBS op 13/04/2020 dienen uiterlijk op 15/12/2019 toe te komen bij de secretaris KLBS!

  1. Comité Minnelijke Schikkingen:

Geschorst voor beker en competitie vanaf 11/12/2019 voor:

VIJF (05) speeldagen
COX Jeffrey (°31/07/1989)                                                     VK Wieze Boys A

VIER (04) speeldagen:
KENNES Joeri (°24/03/1991                                                   Sporting Caetsbeek

DRIE (03) speeldagen
MAGGEN Martijn (°20/01/1992)                                              FC Global Impact

TWEE (02) speeldagen
MAES Pieter (°21/11/1988)                                                    Mees 80

EEN (01) speeldag
PARRINELLO Salvatore (°19/07/1990)                                     Tuinwijk VV

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 18/12/2019.

II. Sport en Disciplinair Comité:

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Geen zitting

1. Briefwisseling: Pool Keroma (kandidatuur organisatie finale beker KLBS op 13/04/2020)

2. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Bekerwedstrijden 1/4 finales (21/12/2019 om 14u30)
VK Wieze Boys A - UD Barcelona
FC Berg – K FC Vlam Eisden
El Toro - Century Hasselt
Pool Keroma A - VK Wieze Boys B

3. KALENDERWIJZIGINGEN Kampioenschap:
Reeks I:
14/12/2019 om 13u30 ipv 13u00: RP Products – FC Berg
04/01/2020 om 14u30: Huwa-San Bilzen – OH Bergmans op natuurgras ipv kunstgras
25/01/2020 om 14u30:.FC Total Energy - RP Products ipv 05/10/2019
01/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A – UD Barcelona ipv UD Barcelona – VK Wieze Boys A
15/02/2020 om 15u00: Huwa-San Bilzen – Weerstand Zonhoven op natuurgras ipv kunstgras
15/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A - FC Berg ipv FC Berg – VK Wieze Boys A

Reeks II
08/02/2020
om 14u00 ipv 15u00 FC Beukenhof – FC Global Impact
15/02/2020 om 15u00: FC Hutte Houthalen – VK Wieze Boys B ipv VK Wieze Boys B –
                                   FC Hutte Houthalen
22/02/2019 om 15u00: Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen ipv FC Hutte Houthalen – Tuinwijk VV

4. GELE EN RODE KAARTEN
Ingevolge de reglementswijziging doorgevoerd door de KBVB/VV betreffende gele en rode kaarten voor ploegofficials, volgt hierna een verduidelijking betreffende het beheer en de registratie van deze kaarten.
a. Registratie
(1). Op het wedstrijdblad:
       De scheidsrechter deze kaarten onder “Aanmerkingen”
(2). Op de website:       
Twee (02) mogelijkheden: het bestuurslid is ook ingeschreven als speler of niet.
       (a) Het bestuurslid is ook ingeschreven als speler:
           De kaarten worden ingeschreven achter de naam van betrokkene in de spelerslijst
       (b) Het bestuurslid is NIET ingeschreven als speler:
           Het bestuurslid wordt toegevoegd aan de spelerslijst met achter zijn naam (bestuurslid)
           De kaart(en) word(t)(en) vervolgens ingeschreven achter zijn naam in de spelerslijst.
b. Beheer
(1). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kaarten opgelopen door spelers of ploegafgevaardigden.
(2). De kaarten zijn cumulatief voor de schorsingen.
(3). Een bestuurslid toegevoegd aan de spelers lijst (bestuurslid achter zijn naam) WORDT GEEN
     SPELER MAAR BLIJFT ENKEL EEN BESTUURSLID. Maw hij mag zijn ploeg slechts aanvullen
     in omstandigheden vermeld in Art 25 van het Intern Reglement KLBS.

5. UITRUSTING
Bij KLBS moet de trui van beide ploegen duidelijk verschillen.
Bij de KBVB/VV moeten vanaf dit seizoen bij de eerste elftallen de trui, broek en kousen verschillen.
Dit om het de vlaggenmannen en de VAR gemakkelijk te maken.
Daar de KLBS geen VAR heeft en vlaggenmannen maar een paar keer per seizoen worden opgesteld,
is dit bij ons niet van toepassing en moet enkel de trui duidelijk verschillen met de tegenstrever.

6. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen
door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een
algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

7.  BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen
NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

8. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,
de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

9. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

10. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALINGEN
De betaling van de 1ste rekening/factuur seizoen 2019/2020 van Sting Waterschei werd ontvangen
De procedure aanleg tot schrapping wordt gestopt en het verbod tot spelen van wedstrijden vanaf 11/12/2019 komt te vervallen.

IV. Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 25/11/2019
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
THIJS Philip (°04/07/1981)                                                   Cosmos Spouwen

Ingevolge DERDE (03) gele kaart
MANISCALO Mauro (°13/04/1989)                                          UD Barcelona
DREESEN Kevin (°12/04/1995)                                               FC Global Impact
SNOKS Bjorn (°16/01/1990)                                                   FC Hutte Houthalen
VRANKEN Joris (°26/07/1989)                                                Cosmos Spouwen

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 02/12/2019
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
STEVENS Ronny (°05/09/1988)                                               UD Barcelona
TSCHOSCHIA Alicko (°09/05/1988)                                          Weerstand Zonhoven

Ingevolge DERDE (03) gele kaart
IDIRIS Zakaria (°19/08/1992)                                                 K FC Vlam Eisden
MANAVLAR Kazim (°05/02/1990)                                             Stokrooie United
SERONT Nicky (°06/06/1991)                                                 Pool Keroma B

2. Gele kaarten
Speeldag 16/11/2019
Century Hasselt: 1 

Speeldag 23/11/2019
Aviaclub: 1
Century Hasselt: 2
Cosmos Spouwen: 5
El Toro: 1
FC Beukenhof: 1
FC Global Impact: 2
FC Hutte Houthalen: 1
FC Total Energy: 2
Huwa-San Bilzen: 2
Mees 80: 3
OH Bergmans: 1
Pool Keroma B: 1
Sporting Caetsbeek: 5
UD Barcelona: 1
VK Wieze Boys B: 1
Weerstand Zonhoven: 1

Speeldag 30/11/2019
Aviaclub: 1
Century Hasselt: 2
Cosmos Spouwen: 2
El Toro: 2
FC Berg: 1
FC Beukenhof: 1
FC Hutte Houthalen: 1
FC Tamara: 1
K FC Vlam Eisden: 1
Pool Keroma A: 2
Pool Keroma B: 3
Stokrooie United: 2
Tuinwijk VV: 1
UD Barcelona: 3
VK Wieze Boys A: 1
VK Wieze Boys B: 1
Weerstand Zonhoven: 4

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 16/11/2019
K FC Vlam Eisden: laattijdig wedstrijdblad (22/11/2019)
Pool Keroma A: onvolledig aangifteformulier lichamelijke ongevallen (ROSELLO Giuseppe)

Speeldag 23/11/2019
FC Total Energy: wedstrijdblad laattijdig ingevuld (3X)
                         verkeerde terreinbenaming (terrein 2 ipv terrein H.O. Heide)
UD Barcelona: geen terreinbenaming

Speeldag 30/11/2019
Cosmos Spouwen: namen niet in bloklletters
                           voornamen niet in blokletters

4 Ambtshalve sancties:
Speeldag 23/11/2019
K FC Vlam Eisden: tijdig forfait
Beslissing:Uitslag van de competitiewedstrijd RP Products – K FC Vlam Eisden 5 – 0
Boete: tijdig forfait 

Speeldag 30/11/2019
Sting Waterschei: opstelling niet speelgerechtigde speler
Beslissing: Uitslag van de competitiewedstrijd FC Global Impact - Sting Waterschei 5 – 0 (was 3 – 0)
Boete: gebruik van een niet gekwalificeerde /niet speelgerechtigde speler.

5 .Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Century Hasselt: (IV, 2) € 2,50 + 5,00 + 5,00: totaal € 12,50
Cosmos Spouwen: (IV, 1): € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 12,50 + 5,00 +
                            (IV, 3) € 5,00 + 5,00: totaal € 37,50
El Toro: (IV, 2): € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50.
FC Berg: (IV, 2) € 5,00
FC Beukenhof:(IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
FC Global Impact: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 20,00 
FC Hutte Houthalen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
FC Tamara: (IV, 2) € 5,00
FC Total Energy: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 7,50 (3X 2,50) + 2,50: totaal € 15,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 5,00
K FC Vlam Eisden:(IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00
                           aan RP Products: totaal € 70,00 waarvan € 50,0 aan RP Products
Mees 80: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal €17,50
OH Bergmans: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma A: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50
Pool Keroma B: (IV, 1) € 5,00) + (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 15,00
Sporting Caetsbeek: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 12,50: totaal € 22,50
Sting Waterschei: (IV, 4) € 12,50
Stokrooie United: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal €10,00
Tuinwijk VV: (I) € 10,00 + 2,50: totaal € 12,50
UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 22,50
VK Wieze Boys A: (I): € 10,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 12,50
VK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Weerstand Zonhoven: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 10,00: totaal € 17,50

6. Mededeling
De kandidaturen voor de organisatie van de finale van de beker KLBS op Paasmaandag 13/04/2020 dienen, ondertekend door de secretaris g. c. van de club uiterlijk toe te komen op 15 december 2019 op het secretariaat KLBS.
Meer informatie over de inhoud van de kandidaturen en de modaliteiten voor de organisatie zijn te vinden op de website www.klbs.be onder “Informatie en documenten” en vervolgens onder “Bekers”.

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 19/12/2019