01/01/2020

WEEK-END 09/2019-2020

Vergeet de Bijzondere Algemene Vergadering op 20/01/2020 niet!
De 2de rekening van het seizoen komt er aan, betaal ze tijdig! 

I. Comité Minnelijke Schikkingen:

Geschorst voor beker en competitie vanaf 08/01/2020 voor:

ACHT (08) speeldagen, bijkomend aan zijn speeldag schorsing “beker” voor TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

VATANDAS Ugur (°31/07/1978)                                               K FC Vlam Eisden

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 20/01/2019.

II. Sport en Disciplinair Comité:

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Geen zitting

1. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks I:
04/01/2020 om 14u30: Huwa-San Bilzen – OH Bergmans op natuurgras ipv kunstgras
25/01/2020 om 14u30:.FC Total Energy - RP Products ipv 05/10/2019
01/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A – UD Barcelona ipv UD Barcelona – VK Wieze Boys A
08/02/2020 om 15u00: FC Berg – SV De Conde (te herspelen wedstrijd)
08/02/2020 om 15u00: UD Barcelona – FC Tamara (te herspelen wedstrijd)
15/02/2020 om 15u00: Huwa-San Bilzen – Weerstand Zonhoven op natuurgras ipv kunstgras
15/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A - FC Berg ipv FC Berg – VK Wieze Boys A
21/03/2020 om 13u00 ipv 15u00: OH Bergmans – FC Tamara

Reeks II
08/02/2020 om 14u00 ipv 15u00 FC Beukenhof – FC Global Impact
15/02/2020 om 15u00: FC Hutte Houthalen – VK Wieze Boys B ipv VK Wieze Boys B –
                                   FC Hutte Houthalen
22/02/2019 om 15u00: Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen ipv FC Hutte Houthalen – Tuinwijk VV

2. GELE EN RODE KAARTEN
Ingevolge de reglementswijziging doorgevoerd door de KBVB/VV betreffende gele en rode kaarten voor ploegofficials, volgt hierna een verduidelijking betreffende het beheer en de registratie van deze kaarten.
a. Registratie
(1). Op het wedstrijdblad:
       De scheidsrechter deze kaarten onder “Aanmerkingen”
(2). Op de website:
       Twee (02) mogelijkheden: het bestuurslid is ook ingeschreven als speler of niet.
       (a) Het bestuurslid is ook ingeschreven als speler:
           De kaarten worden ingeschreven achter de naam van betrokkene in de spelerslijst
       (b) Het bestuurslid is NIET ingeschreven als speler:
           Het bestuurslid wordt toegevoegd aan de spelerslijst met achter zijn naam (bestuurslid)
           De kaart(en) word(t)(en) vervolgens ingeschreven achter zijn naam in de spelerslijst.
b. Beheer
(1). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kaarten opgelopen door spelers of ploegafgevaardigden.
(2). De kaarten zijn cumulatief voor de schorsingen.
(3). Een bestuurslid toegevoegd aan de spelers lijst (bestuurslid achter zijn naam) WORDT GEEN
      SPELER MAAR BLIJFT ENKEL EEN BESTUURSLID. Maw hij mag zijn ploeg slechts aanvullen
       in omstandigheden vermeld in Art 25 van het Intern Reglement KLBS.

3. UITRUSTING
Bij KLBS moet de trui van beide ploegen duidelijk verschillen.
Bij de KBVB/VV moeten vanaf dit seizoen bij de eerste elftallen de trui, broek en kousen verschillen.
Dit om het de vlaggenmannen en de VAR gemakkelijk te maken.

Daar de KLBS geen VAR heeft en vlaggenmannen maar een paar keer per seizoen worden opgesteld,
is dit bij ons niet van toepassing en moet enkel de trui duidelijk verschillen met de tegenstrever.

 4. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen
door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een
Algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen
NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

6. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,
de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

7.  SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

8. OH BERGMANS – TERREIN THUISWEDSTRIJDEN EN LOKAAL – WIJZIGING
Door omstandigheden zal OH Bergmans zijn thuiswedstrijden voortaan spelen op de pleinen gelegen langs het vliegveld van Zwartberg.
Adres: Stedelijke voetbalvelden Zwartberg (aan het vliegveld)
 
         Lucien Londotstraat z/n 3600 Genk
 
         Tel terrein 0472/844235
Ingevolge de wijziging van terrein wordt ook veranderd van lokaal:
Adres lokaal: Club Ancri’s
                    Torenlaan 37, 3600 Genk
                    Tel lokaal 089/384911

IV. Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag beker vanaf 23/12/2019
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
VATANDAS Ugur (°31/07/1978)                                             K FC Vlam Eisden 

Ingevolge TWEEDE (02) gele kaart
VANHAEN Kristof (°12/11/1987)                                             FC Berg
KURT Sabri (°10/08/1983)                                                     K FC Vlam Eisden

2. Gele kaarten
Speeldag 14/12/2019
FC Total Energy: 1

Speeldag 21/12/2019
Century Hasselt : 1
El Toro: 3
FC Berg: 2
FC Hutte Houthalen: 1
K FC Vlam Eisden: 6
VK Wieze Boys B: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 14/12/2019
FC Total Energy: laattijdig wedstrijdblad (20/12/2019)

Speeldag 21/12/2019
K FC Vlam Eisden: laattijdig ingevuld wedstrijdblad

4 Ambtshalve sancties:

Speeldag 21/12/2019
Geen

5. Kostenbedoening
Century Hasselt: (IV, 2) € 2,50
El Toro: (IV, 2) € 7,50
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
FC Total Energy: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
K FC Vlam Eisden: (IV, 1) € 10,00 + (IV, 2) € 15,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 27,50
VK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50

6. Mededeling
De Bijzondere Algemene Vergadering met de Nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op
maandag 20 januari 2020 om 20u00 in de cafetaria van Calcio Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk.
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club).

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 24/01/2020.