07/08/2006

Wet op vrijwilligerswerk

Voorlopige gegevens met betrekking tot de nieuwe wet op het vrijwilligerswerk

De wet op het vrijwilligerswerk gaat in voege vanaf 1 augustus 2006, behalve art. 5 en 6.
De bepalingen rond de aansprakelijkheid en verzekeringen (art. 5 en 6) treden pas in werking vanaf 1 januari 2007. VLB zal hiervoor met Ethias een collectieve polis afsluiten. Hierover volgt later meer nieuws !

Om er alles over te weten te komen wordt er door de VLB een clinic georganiseerd op 27 september 2006 te Berchem-Antwerpen.

Meer op de website van de VLB.