23/01/2020

WEEK-END 10/2019-2020

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 20/01/2020 om 19u00
Plaats: Cafetaria Calcio Genk Steenbeukstraat 20, 3600 Genk

I. Comité Minnelijke Schikkingen:

Geschorst voor beker en competitie vanaf 29/01/2020 voor:

DRIE (03) speeldagen:
FAIETA Sandro (°08/06/1987)                                             FC Vini’s

EEN (01) speeldag:
NIJS Steven (°29/10/1990)                                                 FC Berg
KHEROUACH Lhossaine (°07/06/1980)                                 UD Barcelona

Berisping:
DIRIX Jasper (°01/04/1987)                                                FC Total Energy

Boetes:

FC Total Energy: oorzaak laattijdige aanvang van de wedstrijd
                         gebrek aan organisatie (beperkt)

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 04/02/2020.

II. Sport en Disciplinair Comité:

Na aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen de in Week – End 08 / 2019-2020 van 19/12/2019 voorgestelde minnelijke schikkingen, behandeling van:
incident met speler JACOBS Alexander (°16/01/1982) – FC Tamara - en supporters van FC Tamara

bij de competitiewedstrijd FC Tamara – Huwa-San Bilzen van 07/12/2019

Opgeroepen:
FC Tamara: speler JACOBS Alexander (°16/01/1982) en                 
                  officieel afgevaardigde thuisploeg LOWIST Geert (°12/08/1981)
Huwa-San Bilzen: officieel afgevaardigde bezoekers TIMMERMANS Jean-Marie (°27/02/1964)
Scheidsrechter

Aanwezig: allen

Uitspraken:
Speler JACOBS Alexander (°16/01/1982) – FC Tamara – geschorst voor ACHT (08)
                                           speeldagen beker
en competitie vanaf 29/01/2020
FC Tamara: boete wanordelijkheden
Verschijningskosten scheidsrechter (€ 6,00) ten laste van FC Tamara

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig:
Regio Genk +: Roberto Cavatorti
Regio N-W: /
Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets
Secretaris Benny Croes
Fernand Oeyen
Willy Poosen (SC)
Verontschuldigd: Voorzitter: Valère Mantels

1. BEHANDELDE PUNTEN
- Verslag vorige vergadering
- Briefwisseling
- Verslag vergadering KLVH dd 06/01/2020
- 2de rekening seizoen 2019/2020
- Bijzondere Algemene Vergadering
- Regio nieuws
- Diversen

2. Verslag vorig zitting dd. 18/12/2020: goedgekeurd

3. Briefwisseling: schrijven FC Tamara ( verzet tegen voorstellen minnelijke schikkingen zie II) 
                          schrijven OH Bergmans en Pool Keroma A (kalenderwijziging zie III, 5)
                          schrijven Stokrooie United ( wijziging secretaris zie III, 8)

4. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Bekerwedstrijden 1/2 finales (heen- en terugwedstrijden)
08/02/2020 om 15u00
Pool Keroma A - VK Wieze Boys A
K FC Vlam Eisden - Century Hasselt

22/02/2020 om 15u00
VK Wieze Boys A – Pool Keroma A
Century Hasselt – K FC Vlam Eisden

Bij gelijke stand tellen de uit geschoorde doelpunten dubbel.
Is de stand dan nog gelijk dan beslissen strafschoppen.

5. KALENDERWIJZIGINGEN Kampioenschap:
Reeks I:
25/01/2020 om 14u30:.FC Total Energy - RP Products ipv 05/10/2019
01/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A – UD Barcelona ipv UD Barcelona – VK Wieze Boys A
08/02/2020 om 15u00: FC Berg – SV De Conde (te herspelen wedstrijd)
08/02/2020 om 15u00: UD Barcelona – FC Tamara (te herspelen wedstrijd)
15/02/2020 om 13u00
ipv 15u00 OH Bergmans – Pool Keroma A
15/02/2020 om 15u00: Huwa-San Bilzen – Weerstand Zonhoven op natuurgras ipv kunstgras
15/02/2020 om 15u00: VK Wieze Boys A - FC Berg ipv FC Berg – VK Wieze Boys A
21/03/2020 om 13u00 ipv 15u00: OH Bergmans – FC Tamara

Reeks II
08/02/2020
om 15u00 Pool Keroma A – Sporting Caetsbeek wordt gespeeld op het terrein van
                     Sporting Caetsbeek
(dubbele bezetting terrein Pool Keroma in gevolge ½ finale beker)
08/02/2020 om 14u00 ipv 15u00 FC Beukenhof – FC Global Impact
15/02/2020 om 15u00: FC Hutte Houthalen – VK Wieze Boys B ipv VK Wieze Boys B – FC Hutte Houthalen
22/02/2019 om 15u00: Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen ipv FC Hutte Houthalen – Tuinwijk VV

2. GELE EN RODE KAARTEN
Ingevolge de reglementswijziging doorgevoerd door de KBVB/VV betreffende gele en rode kaarten voor ploegofficials, volgt hierna een verduidelijking betreffende het beheer en de registratie van deze kaarten.
a. Registratie
(1). Op het wedstrijdblad:
       De scheidsrechter vermeldt deze kaarten onder “Aanmerkingen”
(2). Op de website:
       Twee (02) mogelijkheden: het bestuurslid is ook ingeschreven als speler of niet.
       (a) Het bestuurslid is ook ingeschreven als speler:
           De kaarten worden ingeschreven achter de naam van betrokkene in de spelerslijst
       (b) Het bestuurslid is NIET ingeschreven als speler:
           Het bestuurslid wordt toegevoegd aan de spelerslijst met achter zijn naam (bestuurslid)
           De kaart(en) word(t)(en) vervolgens ingeschreven achter zijn naam in de spelerslijst.
b. Beheer
(1). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kaarten opgelopen door spelers of ploegafgevaardigden.
(2). De kaarten zijn cumulatief voor de schorsingen.
(3). Een bestuurslid toegevoegd aan de spelers lijst (bestuurslid achter zijn naam) WORDT GEEN
       SPELER MAAR BLIJFT ENKEL EEN BESTUURSLID. Maw hij mag zijn ploeg slechts aanvullen
       in omstandigheden vermeld in Art 25 van het Intern Reglement KLBS.

3. UITRUSTING
Bij KLBS moet de trui van beide ploegen duidelijk verschillen.
Bij de KBVB/VV moeten vanaf dit seizoen bij de eerste elftallen de trui, broek en kousen verschillen.
Dit om het de vlaggenmannen en de VAR gemakkelijk te maken.
Daar de KLBS geen VAR heeft en vlaggenmannen maar een paar keer per seizoen worden opgesteld,
is dit bij ons niet van toepassing en moet enkel de trui duidelijk verschillen met de tegenstrever..

4. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen
door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een
Algemene afgelasting.

Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen
NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

6. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,
de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

7. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

8. STOKROOIE UNITED – WIJZIGING SECRETARIS G.C.
De nieuwe secretaris g.c. van Stokrooie United wordt:
HONDSHOVEN Jurgen
Adres: Molenstraat 196, 3520 Zonhoven
gsm:
e-mail: jurgen.hondshoven@rexel.be

9. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING (20/01/2020) – AFWEZIGHEDEN
Volgende clubs waren afwezig op de Bijzondere Algemene Vergadering van 20/01/2020:
Cosmos Spouwen
FC Tamara
FC Total Energy
K FC Vlam Eisden
Sting Waterschei
Zij krijgen de voorziene boete van € 12,50

10. Laattijdige ontvangst betaling 2de rekening seizoen 2019/2020
Van de volgende clubs werd de betaling van de 2de rekening van het seizoen 2019/2020 nog niet ontvangen (uiterste datum ontvangst betaling was 20/01/2020):
K FC Vlam Eisden
Sting Waterschei
Stokrooie United
Zij krijgen de voorziene boete van € 12,50, boete die zal verdubbeld worden bij niet ontvangst van de betaling van de rekening op uiterlijk 15/02/2020

IV. Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor TWEE (02) speeldagen competitie vanaf 06/01/2020
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten – 6de gele kaart
SAITTA Fabio (°25/06/1986)                                                  FC Tamara

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 06/01/2020
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
PEETEN Rik (°17/11/1986)                                                    SV De Conde
SCHELLIS Céderique (°25/09/1990)                                       Weerstand Zonhoven

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
CARRATTA Danilo (°05/04/1992)                                           FC Vini’s
DEMOT Kris (°29/06/1989)                                                   RP Products
CLAESEN Wouter (°15/11/1991)                                           Huwa-San Bilzen
SELSI Muhammet (°14/06/1981)                                           K FC Vlam Eisden

 Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 13/01/2020
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
LENAERS David (°13/10/1987)                                               UD Barcelona

 Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
SOFERIS Georgios (°14/09/1987)                                           Pool Keroma A
KENENS Maarten (°17/05/1988)                                             FC Total Energy
VRIJSEN Jimmy (°06/02/1990)                                               Tuinwijk VV

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 20/01/2020
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
SCHOUTEDEN Roel (°26/07/1988)                                           FC Tamara

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
PEUMANS Kenny (°30/09/1990)                                              FC Tamara
KOSE Ahmet (°18/07/1996)                                                   Stokrooie United
KODALCI Ilhan (°19/08/1977)                                                Pool Keroma B
CLAESEN Rob (°14/07/1989)                                                  FC Klotbroek
HERMANS Michael (°25/11/1983)                                            FC Beukenhof

2. Gele kaarten
Speeldag 04/01/2020
Aviaclub: 2
Century Hasselt : 3
FC Berg: 3
FC Tamara: 1
FC Total Energy: 1
FC Vini’s: 2
Huwa-San Bilzen: 1
K FC Vlam Eisden: 2
OH Bergmans: 3
Pool Keroma A: 1
RP Products: 2
Sporting Caetsbeek: 1
Sting Waterschei: 3
SV De Conde: 2
Tuinwijk VV: 1
UD Barcelona: 1
VK Wieze Boys B: 1
Weerstand Zonhoven: 1

Speeldag 11/01/2020
Cosmos Spouwen : 1
FC Hutte Houthalen: 1
FC Total Energy: 3
FC Vini’s: 2
Huwa-San Bilzen: 1
K FC Vlam Eisden: 1
Mees 80: 1
Pool Keroma A: 2
RP Products: 1
Sporting Caetsbeek: 2
Tuinwijk VV: 1
UD Barcelona: 2 

Speeldag 18/01/2020
Cosmos Spouwen : 1
FC Beukenhof: 1
FC Golbal Impact: 1
FC Hutte Houthalen: 1
FC Klotbroek: 3
FC Tamara: 3
FC Vini’s: 2
Huwa-San Bilzen: 1
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 3
RP Products: 1
Stokrooie United: 1
SV De Conde: 1
Tuinwijk VV: 1
VK Wieze Boys B: 1
Weerstand Zonhoven: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 04/01/2020
VK Wieze Boys A: geen benaming terrein
Sting Waterschei: hoofding niet in blokletters
                           geen bloknummer
                           geen aanvangsuur van de wedstrijd
                           verkeerde voornaam speler (Iani ipv Ioannis GIANNARAKIS)
Aviaclub: laattijdig ingevuld wedstrijdblad

Speeldag 11/01/2020
K FC Vlam Eisden: laattijdige uitslag                           
                           laattijdig wedstrijdblad (17/01/20120)
OH Bergmans: verkeerde terreinbenaming ((OH Bergmans ipv stedelijke voetbalverden Zwartberg of
                                                               Zwartberg (vliegveld))
FC Total Energy: laattijdig ingevuld wedstrijdblad (4X)
Stokrooie United: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein
                           verkeerde terreinbenaming (terrein 1 ipv Herkenrode SK)
Sting Waterschei: verkeerde voornaam speler (Iani ipv Ioannis GIANNARAKIS) (2X)
FC Hutte Houthalen: wedstrijd gespeeld te FC Hutte ipv Houthalen

Speeldag 18/01/2020
UD Barcelona: geen stamboeknummer bezoekers
FC Total Energy: verkeerde terreinbenaming (FC Total Energy ipv HO Heide)

4.  Ambtshalve sancties:
Speeldag 04/01/2020
Geen 

Speeldag 11/01/2020
Aviaclub: tijdig forfait
Beslissingen: Uitslag van de wedstrijd VK Wieze Boys B – Aviaclub 5 – 0
                   
boete: tijdig forfait 

Speeldag 18/01/2020
Mees 80: laattijdig forfait
Beslissingen:Uitslag van de wedstrijd Sting Waterschei – Mees 80 5 – 0 
                   
Boete: laattijdig forfait

5. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50 + (IV,4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan VK Wieze Boys B:
               totaal € 67,50 waarvan € 50,00 aan VK Wieze Boys B
Century Hasselt: (IV, 2) € 7,50
Cosmos Spouwen: (III, 9) € 12,50 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 17,50
FC Berg: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 17,50
FC Beukenhof: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
FC Global Impact: (IV, 2) € 2,50
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
FC Tamara: (II) € 37,50 + 6,00 (verschijningskosten scheidsrechter) + (III, 9) € 12,50 +
                 (IV, 1) € 10,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50: totaal € 86,00
FC Total Energy: (I) € 6,25 + 7,50 + 25,00 + (III, 9) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50
                         +(IV, 3) € 10,00 (4X 2,50) + 2,50 : totaal € 78,75
FC Vini’s: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 5,00 + 5,00: totaal € 30,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50: totaal € 15,00
K FC Vlam Eisden: (III, 9) € 12,50 + (III, 10) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50 +
                           (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 42,50
Mees 80: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 aan Sting Waterschei: totaal € 87,50
               waarvan € 75,00 aan Sting Waterschei
OH Bergmans: (IV, 2) € 7,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 10,00
Pool Keroma A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00 + 2,50: totaal € 15,00
Pool Keroma B: (IV, 1) € 5,00 + (IV 2) € 7,50: totaal € 12,50
RP Products: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50 + 2,50: totaal € 12,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
Stokrooie United: (III, 10) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50
Sting Waterschei: (III, 9) € 12,50 + (III, 10) € 12,50 + (IV, 2) € 7,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50+ 2,50 +
                           2,50 + 5,00 (2X 2,50): totaal € 47,50
SV De Conde: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 12,50
Tuinwijk VV: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + 2,50
UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 15,00
VK Wieze Boys A: (IV, 3) € 2,50
VK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Weerstand Zonhoven: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 7,50

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 05/02/2020.