18/03/2020

WEEK-END 14/2019-2020

I. Comité Minnelijke Schikkingen:

Geschorst voor beker en competitie vanaf 25/03/2020 voor:

EEN (01) speeldag:

AYAZ Önder (°10/02/1978)                                                               K FC Vlam Eisden

In het voorkomend geval dat tegen het hiervoor vermelde voorstel tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op de eerstvolgende zitting. (zodra de coronamaatregelen het toelaten).

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken): geen zitting, wel Whats App consultatie.

1. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
De finale van de beker zal gespeeld worden op 21/05/2020 als de coronamaatregelen het toelaten, zo niet dan zal de finale later gespeeld worden.

Finale Beker KLBS (21/05/2020 – Hemelvaartdag)

15u00 VK Wieze Boys A - Century Hasselt

Plaats: accommodatie UD Barcelona

Organisatie: UD Barcelona

2. KAMPIOENSCHAP
Ingevolge de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen wordt het kampioenschap 2019-2020 stopgezet en zal niet hernomen worden. Het huidige klassement is het eindklassement van het seizoen 2019-2020.

IV.Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 09/03/2020
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
EURLINGS Dennis (°30/05/1986)                                                     FC Tamara

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 09/03/2020
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
DEFERME Greg (°19/07/1983)                                                        RP Products
CHERIFA Tarik (°29/08/1980)                                                         K FC Vlam Eisden
HENDRICKX Jarno (°08/02/1989)                                                    VK Wieze Boys A
SENAL Tugay (°28/09/1985)                                                           Tuinwijk VV

2. Gele kaarten
Speeldag 07/03/2020
El Toro: 2
FC Hutte Houthalen: 1
FC Tamara: 2
FC Total Energy: 3
FC Vinis: 3
K F Vlam Eisden: 4
Pool Keroma A: 1
RP Products: 1
Tuinwijk VV: 1
UD Barcelona: 3
VK Wieze Boys A: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 07/03/2020
K FC Vlam Eisden: geen terreinbenaming
Pool Keroma A: verkeerde procedure afhandeling verzekering (ESSARTI Anass)
Pool Keroma B: trainer (T1) zonder geboortedatum

4 Ambtshalve sancties:
Speeldag 07/03/2020
OH Bergmans: tijdig forfait
Beslissingen:
Uitslag van de OH Bergmans – Century Hasselt 0 – 5
Boete: tijdig forfait

Weerstand Zonhoven: laattijdig forfait
Beslissingen:
Uitslag van de wedstrijd FC Berg – Weerstand Zonhoven 5 - 0
Boete: laattijdig forfait

5. Kostenbedoening
El Toro: (IV, 2) € 5,00
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 2,50
FC Tamara: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
FC Total Energy: (IV, 2) € 7,50
FC Vini’s: (IV, 2) € 7,50
K FC Vlam Eisden: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 27,50
OH Bergmans: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan Century Hasselt
Pool Keroma A: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
Pool Keroma B: (IV, 3) € 2,50
RP Products: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Tuinwijk VV: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
UD Barcelona: (IV, 2) € 7,50
VK Wieze Boys A:(IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
Weerstand Zonhoven: (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 aan FC Berg

6. Mededelingen
a. De aandacht van de clubs wordt gevestigd op de volgende Art van het Int Regl KLBS:
Art 8: Indienen van voorstellen tot wijziging van het Int Regl KLBS in te dienen bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/04/2020
Art 27: Transfermogelijkheden met o.a. het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing voor KLBS van 01 tem 30/04/2020
b. Naamveranderingen van clubs dienen, schriftelijk, toe te komen bij de secretaris KLBS voor 01/05/2020.
c. Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS dienen gemeld bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2020 conform Art 10 Punt 5 van het Int Regl KLBS.
d. Kandidaten om mee te werken aan de opstelling van de kalender voor het seizoen 2020 – 2021 worden verzocht zich te melden bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2020. 
 

KLBS

Volgende uitgave Week-End zal verschijnen in de loop van de maand april of mei.