21/09/2006

Week-End 1/2006-2007

Eerste info is ter beschikking.

                                               WEEK-END(1/2006-2007)

 

                                                                           Hasselt, 21 september 2006.

 

 

 

Verslag vergadering comité dd.18/09/06 - KBVB-Hasselt – 19u30

 

Aanwezig :.Marcel Raymakers, Marcel Asnong, Roger Cleuren , Jean Brebels, Freddy Daniels, Robert Caubergh, Roger Vernijns, Valère Mantels

Verontsch: Fernand Oeyen

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 20/06/06 en ASV 20/06/06 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

         In het WE-verslag wordt in de toekomst enkel de briefwisseling vermeld welke

ingrijpend of van invloed is op het KLBS gebeuren tav de leden of clubs.

- 22/06/06: KBVB melding in verband met kunstgras. Cfr punt 7

- diverse in verband met terreinbezettingen

- 29/08/06: KBVB: ontslag toetredende club SK.Neeroeteren

- 01/09/06: melding uurwijziging wedstrijden Olympia Tongeren en aansluitend mails

- 12/09/06: KBVB: melding van “verbod tot aansluiting” van al de bestuursleden

         van de geschrapte clubs Ay-Yildiz Kolderbos en C.S.Italiano

 

3.Scheidsrechtersverslagen:

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 27/09/06

 

a) Verslag ref.Gemici: wedstrijd Olympia Tongeren-VNA Winterslag A van 02/09/06. Uitgesloten speler Franky SIMON(°29/07/83) van Olympia Tongeren.

Opgeroepen: speler, scheidsrechter en vrijblijvend afgevaardigde Guido VANHAEREN van Olympia Tongeren.

Aanwezig: speler en afgevaardigde. Scheidsrechter verontshuldigd.

Uitspraak : speler Franky SIMON wordt geschorst voor vijf (5) speelzaterdagen.

Boete : € 5,00 lastens club Olympia Tongeren

 

b) Verslag ref Gilen: wedstrijd Welkenhuyzen-Olympia Tongeren van 09/09/06. Wedstrijd stopgezet in de 77e min bij een 1-4 stand.

Opgeroepen: scheidsrechter, beide afgevaardigden Paul LOYENS van Welkenhuyzen en Guido VANHAEREN van Olympia Tongeren en beide kapiteins.

Aanwezig: scheidsrechter, beide afgevaardigden en kapitein Benny Schraepen van Welkenhuyzen. Kapitein van Olympia Tongeren verontschuldigd.

Uitspraak : uitslag van de wedstrijd blijft behouden op 1-4

Boete : € 37,50 (wanordelijkheden) lastens club Welkenhuyzen

         € 37,50 (wanordelijkheden) lastens club Olympia Tongeren

 

4.Nazicht scheidsrechtersbladen:

        

         Geschorst voor de eerstvolgende bekerwedstrijd

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

        

         Vanaf 04/09/06:

         Stan HAYEN(°03/04/76)                          SV Vrolingen

 

         Vanaf 11/09/06:

         Nicolaas KELCHTERMANS(°24/02/61)         FC Heideweelde

 

         Vanaf 18/09/06:

         Raoul VINCENTE(°11/02/83)           BVC Park Houthalen

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten verschillende wedstrijden:

 

         Vanaf 11/09/06:

         Steven WINTERS(°02/05/85)                   Het Spoor

         Mushagalusa Van RUITEN(°13/02/85)        FC Heideweelde

 

         Vanaf 18/09/06:

         Koen HERMANS(°19/12/71)                      Merem Bilzen

         John VANDEBROEK(°05/10/84)                 Vanhelmont Sport

         Michiel CIELEN(°12/02/86)                       Cosmos Spouwen

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag competitie

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 04/09/06:

         Fabio RUSSO(°19/03/83)                         Terlaemen 04

         Jochen GILISSEN(°03/02/86)                   Terlaemen 04

         Bart CHRISTAENS(°02/09/83)                  Olympia Tongeren

 

         Vanaf 11/09/06:

         Luc VERSTRAETEN(°29/07/70)                 Welkenhuyzen

 

5. Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

 

         Voorafgaandelijk:

         Teneinde te voldoen aan de reglementering en met het oog op een te verantwoorden

jurisdictie wordt noodzakelijk een comité van uitspraak in eerste aanleg minnelijke

schikking verkozen onder de aangestelde comitéleden. Deze commissie minnelijke

schikking zal derhalve geen zitting hebben in een op te richten comité dat uitspraak zal

doen bij verzet.

 

Samenstelling :

Comité minnelijke schikkingen: Freddy Daniëls,   Roger Vernijns, Marcel Asnong en

Robert Caubergh.

         Comité uitspraak verzet minnelijke schikking: Marcel Raymakers, Jean Brebels, Roger

Cleuren en Fernand Oeyen.

 

         Geschorst vanaf 27/09/06

 

         Één (1) speelzaterdag:

         Yves DUTHOY(°15/04/80)                       FC Banneux

 

         Twee (2) speelzaterdagen:

         Gunther PUT(°29/11/78)                         Wieze Boys

         Marc AMBROOS(°01/08/63)                     OH Rus Games

         Kenan KÖRPINAR(°29/08/72)                    Sporting Caetsbeek

 

         Drie (3) speelzaterdagen:

         Julien BAETEN(°21/03/65)                       VNA Winterslag

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking :

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 02/10/06

 

         Verslag ref Van Haarlem wedstrijd FC Banneux – FC Heideweelde van 09/09/06 lastens

         speler Peter Jansen (°04/02/73) van FC Banneux

 

4.Administratieve overtredingen:

         1. Overtredingen aan de hand van de controle op de scheidsrechtersbladen wordt

verwezen naar volgend WE

 

         2. Andere:

         Speeldag 02/09/06:

         Swijsen-Schepers M.80: uitslag laattijdig

         K.Kessenich: s-blad laattijdig, ontvangen 06/09

         VNA Winterslag B, s-blad laattijdig, ontvangen 20/09

 

         Speeldag 09/09/06:

         FC Gualco: s-blad laattijdig, ontvangen 13/09

         Hellas 2000: tijdige FF

 

         Speeldag 16/09/06:

         BM Knapen: s-blad laattijdig, ontvangen 20/09

         ZD Overath: uitslag laattijdig

         Hellas 2000: uitslag laattijdig

 

Kostenbedoening:

         SV Vrolingen:          € 5,00

         FC Heideweelde:       5+5 = € 10,00

         BVC Park Houthalen: € 5,00

         Het Spoor:               € 5,00

         Merem Bilzen: € 5,00

         Vanhelmont Sport:    € 5,00

         Cosmos Spouwen:     € 5,00

         Terlaemen 04:          5+5 = € 10,00

         Olympia Tongeren:    € 5,00

         Welkenhuyzen:         € 5,00

         FC Banneux:             € 5,00

         Wieze Boys:             € 5,00

         OH Rus Games:         € 5,00

         Sporting Caetsbeek: € 5,00

         VNA Winterslag:        5+12,50 = € 17,50

         Swijsen-Schepers M.80        € 5,00

         K.Kessenich:            € 2,50

         FC Gualco:               € 2,50

         Hellas 2000:             € 5,00 aan KLBS

                                      € 25,00 aan Genk 96

         BM Knapen:              € 2,50

         ZD Overath:             € 5,00

        

 

5.Ambtshalve sancties:

 

         1.Overtredingen aan de hand van de controle van de scheidsrechtersbladen wordt

verwezen naar volgend WE

 

         2. Overtredingen welke werden vastgesteld aan de hand van de al genoteerde

                   boekingen:

 

         Speeldag 16/09/06:

 

         VC Mireille: opstellen speler Hendrik BAES(°26/10/84), werd voor het seizoen van de

ledenlijst geschrapt en is derhalve niet speelgerechtigd.

Sanctie : wedstrijd Olympia Tongeren-VC Mireille uitslag 1-0 wordt 5-0.

Boete : € 12,50 lastens club VC Mireille.

 

6.Wijziging Kalender:

 

         Reeks 1 : De uurwijziging van de een aantal thuiswedstrijden van Olympia Tongeren

zoals weergegeven op de website:

Club Olympia Tongeren werd verzocht opnieuw te onderhandelen. Vanuit KLBS

werd een schrijven gericht aan de Stad Tongeren om de genomen beslissing te

herroepen.

Tot nader bericht blijft de wijziging behouden.

 

Aldus definitief (wijziging valt binnen termijn 14 dagen):

30/09/06       Olympia Tongeren – Citroën Steegen aanvang 13u15 ipv 15u00

 

andere wijzigingen op 14/10, 04/11, 02/12, 03/02, 24/02 en 07/04 te noteren

onder voorbehoud

 

         11/11/06:       RP Products – Terlaemen 04           aanvang 13u30         ipv 14u30

 

         24/02/07:       FC Berg – RP Products                  aanvang 14u00         ipv 15u00

 

         Algemeen:

         Bij een aantal wedstrijden van C.Steegen/BM Knapen – Ford Keroma A/B – Grammen

         rode/Aviaclub is er een dubbele bezetting van het enige beschikbare terrein.

         Deze wedstrijden zullen ambtshalve via directe kontakten met de betrokken clubs

aangepast worden, hetzij door uurwijziging, hetzij door verplaatsing van een wedstrijd

naar gelang de mogelijkheden die er komen na afwikkeling van de voorronde van de

beker

 

Alle clubs worden verzocht problemen met terreinbezetting tijdig, dit is ten laatste 14

dagen voor betreffende wedstrijd, te melden aan het secretariaat.

        

7.Meldingen:

 

a) Terreinen kunstgras:

Melding op 22/06/06 van de KBVB in antwoord op een vraag van de provinciale secretaris van de KBVB:

Beslissing te nemen door een scheidsrechter indien blijkt dat één of meerdere spelers niet over

aangepast schoeisel beschikken.

Het Uitvoerend Comité van de KBVB stelt dat de spelers van de bezoekende club over aangepast schoeisel moeten beschikken wanneer de wedstrijd op kunstgras gespeeld wordt.

Bij ontstentenis mag de wedstrijd niet doorgaan en verliest de bezoekende club met de forfaitscore.

Het type van schoeisel waarmee er gespeeld moet worden op een dergelijk terrein dient ter kennis gebracht aan de andere clubs uit de afdeling of reeks.

 

Derhalve:

Terrein kunstgras van club FC Banneux: ingevolge een kennisgeving van de club in november 2005 dient er op dit terrein gespeeld te worden met zogenaamde “multistuds”

Al de clubs worden geacht hier nota van te nemen.

 

b) Enkele aandachtspunten ons verstrekt door KBVB-Limburg (Limburgse Verstandhouding) in verband met spelregels en reglementen:

Spelregel 4 uitrusting:         trui : met mouwen

                                      juwelen etc. : zero tolerantie;moeten uit.

Wisselspeler of een speler die vervangen werd:

         Wordt gewaarschuwd indien: schuldig maken aan onsportief gedrag

                                               Kritiek op de SR door woord of gebaar

                                               Uitvoering van de spelhervatting vertragen

         Uitsluiting rode kaart: moet het speelveld en technische zone verlaten en mag niet

                   terugkomen in burgerkledij.

Spelregel 17 Hoekschop: tegenstrever moet zich minstens 9,15m van de kwartcirkel van de

         Hoekvlag bevinden tot de bal in het spel is.

Speelveld: één of meer ontbrekende hoekvlaggen bij aanvang = ongeschikt speelveld.

Controle identiteitsbewijzen – procedure - :

         In aanwezigheid van spelers en beide afgevaardigden

         Uitzonderlijk tijdens de rust of na de wedstrijd

         Ontbrekende zijn nog voor te leggen na de wedstrijd tot het scheidsrechtersblad is

         afgetekend

Rookverbod instructiezone:

         Overtreding wisselspeler of speler-trainer: gele kaart en bij herhaling rode kaart.

         Overtreding trainer of officieel: tussenkomst via terreinafgevaardigde, bij weigering

         of  herhaling verwijdering en rapport aan comité

FIFA richtlijn: indien spelers of officiëlen op welke manier dan ook deelnemen aan

vernederend, discriminerend of denigrerend gedrag: eerste inbreuk = verlies van 3

punten, tweede inbreuk = verlies van 6 punten, derde inbreuk = degradatie.

En art.III/18 - KBVB

Discriminatie ten strengste verboden op straffe van schorsing of schrapping.

 

c) Intern: uiteenzetting en opstarten overleg in verband met organisatie en werking comité KLBS

 

d) Cursus scheidsrechter:

De PSC Limburg richt een cursus verspreid over vijf lessen voor zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaat-scheidsrechters in. Startdatum: 7 oktober 2006.
Kandidaten moeten minstens 15 jaar en maximum 55 jaar oud zijn, over hun politieke en burgerlijke rechten beschikken, medisch geschikt zijn en toegewezen aan een werkende club van de KBVB.
Inschrijvingen en/of inlichtingen :
Prov. secretariaat, Boekstraat 130, 3500 Hasselt
Tel. 011/28.16.30 ; fax 011/28.56.00.
E-mail: psc.foot.limburg@footbel.com

 

Voor uitslagen en rangschikkingen wordt verwezen naar deze website

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 04/10/06