08/04/2020

WEEK-END 15/2019-2020

Het bestuur, de clubs en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan Dominique PEETERS en zijn familie, bij het overlijden van zijn vader.

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting
II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting
III. Provinciale Commissie (beheerszaken): geen zitting, wel Whats App consultatie.

1. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
Ingevolge de coronapandemie wordt de finale van de beker verschoven naar zaterdag 29/08/2020..

Finale Beker KLBS (29/08/2020)
15u00 VK Wieze Boys A - Century Hasselt
Plaats: accommodatie UD Barcelona
Organisatie: UD Barcelona

2. KAMPIOENSCHAP
a. Seizoen 2019 - 2020
Ingevolge de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen werd het kampioenschap 2019-2020 stopgezet.
Het klassement op het ogenblik van de stopzetting is het eindklassement van het seizoen 2019-2020.
Dit houdt in:
Kampioen Reeks I: VK Wieze Boys A
Kampioen Reeks II: El Toro
Daler uit Reeks I: OH Bergmans
Er is dit seizoen geen 2de daler daar zowel de 2de als de 3de geplaatste clubs uit Reeks II niet wensen te stijgen en UD Barcelona akkoord is om in Reeks I te blijven.

b. Seizoen 2020 -2021
Het seizoen 2020 – 2021 vangt aan op 05/09/2020 met de eerste ronde van de beker.

3. INSCHRIJVING SEIZOEN 2020 -2021
Inschrijvingen voor het seizoen 2020/2021 voor 01/06/2020 aan de hand van het Inschrijvingsformulier op de website KLBS, onder “pagina’s”/formulieren en door storting van het inschrijvingsgeld (€ 37,50) op de rekening van KLBS voor dezelfde datum.

4. ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Statutaire Vergadering KLBS
wordt ingevolge de coronapandemie verschoven van 15/06/2020 naar maandag 31/08/2020 om 20u00.
Ze gaat door in de Cafetaria van CALCIO GENK, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk (naast UD Barcelona).
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

5. BESTUURSLEDEN
Volgende bestuursleden zijn einde mandaat:
MANTELS Valère (voorzitter)
MAERTENS Marc (Regio Zuid)
OEYEN Fernand

IV. Administratief
Mededelingen
1. De aandacht van de clubs wordt gevestigd op het volgend Art van het Int Regl KLBS:
Art 27: Transfermogelijkheden met o.a. het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
            toepassing voor KLBS van 01 tem 30/04.
2. Naamveranderingen van clubs dienen, schriftelijk, toe te komen bij de secretaris KLBS voor 01/05/2020.
3. Kandidaturen bestuurslid en/of voorzitter Provinciale Commissie KLBS dienen gemeld bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2020 conform Art 10 Punt 5 van het Int Regl KLBS.
4. Kandidaten om mee te werken aan de opstelling van de kalender voor het seizoen 2020 – 2021 worden verzocht zich te melden bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2020. 

KLBS

Volgende uitgave Week-End zal verschijnen in de loop van de maand mei.