06/05/2020

WEEK-END 16/2019-2020

Vergeet niet de 3de rekening tijdig te betalen!

Blijken van medeleven
Het bestuur, de clubs en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan, aan de familie en de leden van FC Klotbroek bij het overlijden van hun gewezen voorzitter en huidig ere voorzitter Jean MAGNE.

Het bestuur, de clubs en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan Benny CROES en zijn familie, bij het overlijden van zijn vader.

Verbetering aan WEEK-END 15/2019-2020
VK Wieze Boys B deelde mee te willen stijgen naar Reeks I.
Derhalve wordt Par III ,2 a van Week-End 15/2019-2020 vervangen door ParIII, 2a van dit Week-End

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken): geen zitting, wel Whats App consultatie.

1. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
Ingevolge de coronapandemie wordt de finale van de beker verschoven naar zaterdag 29/08/2020..

Finale Beker KLBS (29/08/2020)
15u00 VK Wieze Boys A - Century Hasselt
Plaats: accommodatie UD Barcelona
Organisatie: UD Barcelona

2. KAMPIOENSCHAP
a. Seizoen 2019 - 2020
Ingevolge de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen werd het kampioenschap 2019-2020 stopgezet.
Het klassement op het ogenblik van de stopzetting is het eindklassement van het seizoen 2019-2020.
Dit houdt in:
Kampioen Reeks I: VK Wieze Boys A
Kampioen Reeks II: El Toro
Tweede stijger Reeks II: VK Wieze Boys B
Dalers uit Reeks I: OH Bergmans en UD Barcelona

b.
Seizoen 2020 -2021
Het seizoen 2020 – 2021 vangt aan op 05/09/2020 met de eerste ronde van de beker.

3. INSCHRIJVING SEIZOEN 2020 -2021
Inschrijvingen voor het seizoen 2020/2021 voor 01/06/2020 aan de hand van het Inschrijvingsformulier op de website KLBS, onder “pagina’s”/formulieren en door storting van het inschrijvingsgeld (€ 37,50) op de rekening van KLBS voor dezelfde datum.

4. ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Statutaire Vergadering KLBS
wordt ingevolge de coronapandemie verschoven van 15/06/2020 naar maandag 31/08/2020 om 20u00. Ze gaat door in de Cafetaria van CALCIO GENK, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk (naast UD Barcelona).
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

5.
BESTUURSLEDEN
Volgende bestuursleden zijn einde mandaat:
MANTELS Valère (voorzitter)
MAERTENS Marc (Regio Zuid)
OEYEN Fernand

6. TRANSFERS (Art 27, Intern Reglement KLBS)
Niemand maakte gebruik van de transfermogelijkheden via het decreet van de Vlaamse Gemeenschap

7. NAAMSVERANDERING CLUB
FC Global Impact (5466) voert een naamsverandering door en wordt vanaf het seizoen 2020-2021 FC Solar Assistance.

IV. Administratief

Mededelingen
a. Kandidaturen bestuursleden/of voorzitter Provinciale Commissie KLBS dienen door de regio’s gemeld bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2020 conform Art 10 Punt 5 van het Int Regl KLBS.

b. Kandidaten om mee te werken aan de opstelling van de kalender voor het seizoen 2020 – 2021worden verzocht zich te melden bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2020. 
 

KLBS

Volgende uitgave Week-End zal verschijnen rond 19 mei 2020.