22/05/2020

WEEK-END 17/2019-2020

Vergeet niet je club tijdig in te schrijven voor het seizoen 2020-2021!

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken): geen zitting, wel Whats App consultatie.

1. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Ingevolge de coronapandemie wordt de finale van de beker verschoven naar zaterdag 29/08/2020.

Finale Beker KLBS (29/08/2020)
15u00 VK Wieze Boys A - Century Hasselt
Plaats: accommodatie UD Barcelona
Organisatie: UD Barcelona

2.  KAMPIOENSCHAP
a. Seizoen 2019 - 2020
Ingevolge de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen werd het kampioenschap 2019-2020 stopgezet.
Het klassement op het ogenblik van de stopzetting is het eindklassement van het seizoen 2019-2020.
Dit houdt in:
Kampioen Reeks I: VK Wieze Boys A
Kampioen Reeks II: El Toro
Tweede stijger Reeks II: VK Wieze Boys B
Dalers uit Reeks I: OH Bergmans en UD Barcelona

b.
Seizoen 2020 -2021
Het seizoen 2020 – 2021 vangt aan op 05/09/2020 met de eerste ronde van de beker.

3. INSCHRIJVING SEIZOEN 2020 -2021
Inschrijvingen voor het seizoen 2020/2021 voor 01/06/2020 aan de hand van het Inschrijvingsformulier op de website KLBS, onder “pagina’s”/formulieren en door storting van het inschrijvingsgeld (€ 37,50) op de rekening van KLBS voor dezelfde datum.

4. ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Statutaire Vergadering KLBS
wordt ingevolge de coronapandemie verschoven van 15/06/2020 naar maandag 31/08/2020 om 20u00. Ze gaat door in de Cafetaria van CALCIO GENK, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk (naast UD Barcelona).
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

5. BESTUURSLEDEN
Volgende bestuursleden zijn einde mandaat:
MANTELS Valère (voorzitter)
MAERTENS Marc (Regio Zuid)
OEYEN Fernand

6. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening seizoen 2019/2020
Van de volgende clubs werd de betaling van de 3de rekening van het seizoen 2019/2020 nog niet ontvangen (uiterste datum ontvangst betaling was 15/05/2020):
FC Vini’s
K FC Vlam Eisden
Mees 80
Sting Waterschei

Zij krijgen de voorziene boete van € 12,50, boete die zal verdubbeld worden bij niet ontvangst van de betaling van de rekening op uiterlijk 08/06/2020

IV. Administratief

1.Boetes
FC Vini’s: (III, 6) € 12,50
K FC Vlam Eisden: (III, 6) € 12,50
Mees 80: (III, 6) € 12,50
Sting Waterschei: (III, 6) € 12,50

2. Mededelingen
a. Kandidaturen bestuursleden/of voorzitter Provinciale Commissie KLBS dienen door de regio’s gemeld bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2020 conform Art 10 Punt 5 van het Int Regl KLBS.
b.. Kandidaten om mee te werken aan de opstelling van de kalender voor het seizoen 2020 – 2021 worden verzocht zich te melden bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2020. 
 

KLBS

Volgende uitgave Week-End zal verschijnen rond 17 juni 2020.