17/06/2020

WEEK-END 18/2019-2020


 1. I. Comité Minnelijke Schikkingen:
  geen zitting

  II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

  III. Provinciale Commissie (beheerszaken): geen zitting, wel Whats App consultatie.

  1. BRIEFWISSELING: aanvraag naamswijziging FC Global Impact aan de KBVB
                                     aanvraag aansluiting Boca Houthalen aan de KBVB

  2.  BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
  Ingevolge de coronapandemie wordt de finale van de beker verschoven naar zaterdag 29/08/2020.
  Finale Beker KLBS (29/08/2020)
  15u00 VK Wieze Boys A - Century Hasselt
  Plaats: accommodatie UD Barcelona
  Organisatie: UD Barcelona

  3.  KAMPIOENSCHAP - SEIZOEN 2020 -2021
  Het seizoen 2020 – 2021 vangt aan op 06/09/2020 met de eerste ronde van de beker.

  4. ALGEMENE VERGADERING
  De Algemene Statutaire Vergadering KLBS
  wordt ingevolge de coronapandemie verschoven van 15/06/2020 naar maandag 31/08/2020 om 20u00.
  Ze gaat door in de Cafetaria van CALCIO GENK, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk (naast UD Barcelona).
  Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

  5.
  INSCHRIJVING SEIZOEN 2020 -2021
  Van de volgende club werd het inschrijvingsformulier nog niet ontvangen:
  Stokrooie United
  Van de volgende club werd het inschrijvingsformulier laattijdig ontvangen:
  Weerstand Zonhoven
  Van de volgende clubs werd het inschrijvingsgeld (€ 37,50) nog niet ontvangen:
  Cosmos Spouwen
  FC
  Solar Assistance (FC Global Impact)
  Stokrooie United
  Van de volgend club werd het inschrijvingsgeld (C 37,50) laattijdig ontvangen:
  Weerstand Zonhoven

  6.
  KANDIDATUREN - bestuursleden/of voorzitter Provinciale Commissie KLBS
  a. Volgende kandidaturen werden ontvangen:
  VOORZITTER:
  MANTELS Valère (Regi Zuid)
  BESTUURSLEDEN :
  MAERTENS Marc (Regio Zuid)
  MAGNE David (Regio Genk+)
  MAGNE Patrick (Regio Genk +) De kandidatuur van MAGNE Patrick is niet ontvankelijk ( Int Regl KLBS Art 10 – is geschorst)
  b. Ingevolge de verschuiving van de Algemene Statutaire Vergadering KLBS naar aanleiding van de coronapandemie van 15/06/2020 naar maandag 31/08/2020 wordt de datum voor het melden van de kandidaturen bestuursleden/of voorzitter Provinciale Commissie KLBS door de regio’s bij de secretaris KLBS uitzonderlijk verlengd tot 15/07/2020.

  7.
   OPSTELLING KALENDER
  Niemand meldde zich om mee te werken aan de opstelling van de kalender voor het seizoen 2020 – 2021.

  8. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening seizoen 2019/2020
  Van de volgende clubs werd de betaling van de 3de rekening van het seizoen 2019/2020 nog niet ontvangen (2de uiterste datum ontvangst betaling was 08/06/2020):
  K FC Vlam Eisden
  Sting Waterschei
  De voorziene boete van € 12,50 wordt verdubbeld.
  Bij niet ontvangst van de betaling van de rekening op uiterlijk 06/07/2020 wordt de procedure aanlag tot schrapping opgestart.

  9.
  VERZEKERING
  De door KLBS bij ARENA afgesloten globale verzekering voor KLBS en zijn clubs bij ARENA, is verplicht voor de clubs behalve voor deze waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering.
  Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.
  Gezien voorgaande zullen de clubs tegen uiterlijk 31/07/2020 aan de secretaris KLBS voor al hun spelers en bestuursleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hun overmaken met het desbetreffende formulier.
  Het digitaal verzekeringsformulier staat op de website KLBS.
  Alle bestuursleden en de op de wedstijdbladen vermelde spelers dienen verzekerd te worden.
  De spelers zullen minimaal verzekerd worden volgens Basis Polis 1 (BP 1).
  De kosten voor de spelers en bestuursleden aangesloten op 31/07/2020 worden verrekend op de 1ste factuur/rekening van het seizoen 2020/2021. Voor spelers en bestuursleden, die aangesloten worden na 31/07/2020 dient samen met het aansluitingsformulier/de aansluitingskaart het digitaal verzekeringsformulier overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.
  De desbetreffende kosten voor deze aansluitingen worden in rekening gebracht op de 2de of 3de factuur/rekening van het seizoen 2020/2021 in functie van de aansluitingsdatum.
  Het bij een ongeval in te vullen en aan de secretaris KLBS over te maken ongevallenformulier staat op de website KLBS.

  10. REGIO NIEUWS
  De verslagen van de vergaderingen van de regio’s evenals de antwoorden van het Bestuur KLBS op deze verslagen staan op de website KLBS onder “Informatie & Documentatie” / “Organisatie & Werking” / “Regio’s en hun Werking”

  IV.
   Administratief

  1. Boetes
  Cosmos Spouwen: (III, 5) € 12,50
  FC Solar Assistance (FC Global Impact): (III, 5) € 12,50
  K FC Vlam Eisden: (III, 8) € 12,50
  Sting Waterschei: (III, 8) € 12,50
  Stokrooie United: (III, 5) € 25,00 (12,50 + 12,50)
  Weerstand Zonhoven: (III, 5) € 25,00 (12,50 + 12,50)

  2. Mededelingen
  a. Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2020 bij de secretaris KLBS.
  b. Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2020 op voorwaarde dat het schriftelijk akkoord van de secretaris g.c. van de vorige club van de speler gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)


  KLBS

  Volgende uitgave Week-End zal verschijnen rond 17 juli 2020.