10/07/2020

WEEK-END 19/2019-2020

Lees dit week-end volledig!
Het bevat belangrijke informatie!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 07/07/2020 om 19u30
Plaats: Vergaderzaal Sportcomplex Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I. Comité Minnelijke Schikkingen: Geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité:

Incident met en uitsluiting van speler VERBOVSEK Dennis (°30/11/1977) – VK Wieze Boys A
bij de competitiewedstrijd VK Wieze Boys A – FC Vini’s van 07/03/2020

Opgeroepen:
VK Wieze Boys A: speler VERBOVSEK Dennis (°30/11/1977)
                          officieel afg thuisploeg PEETERS Henri (°26/10/1949)
FC Vini’s: officieel afgevaardigde bezoekers CARALLO Guiseppe (°18/10/1978)
Scheidsrechter

Aanwezig: PEETERS Henri (°26/10/1949)
Verontschuldigd: VERBOVSEK Dennis (°30/11/1977)
                         CARALLO Guiseppe (°18/10/1978)
                         Scheidsrechter

Beslissing:
Speler VERBOVSEK Dennis (°30/11/1977) – VK Wieze Boys A geschorst voor DRIE (03) speeldagen beker en competitie vanaf 12/07/2020.
De schosing is overdraag naar volgend seizoen.

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig:
Voorzitter Valère Mantels
Regio Genk +: Roberto Cavatorti
Regio N-W: /
Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets
Secretaris Benny Croes
Willy Poosen (SC)

Verontschuldigd:
Fernand Oeyen

1. BEHANDELDE PUNTEN
- Verslag(en) vorige vergadering(en)
- Briefwisseling
- Verslagen vorige vergaderingen KLVH
- Beker KLBS
  –finale beker (organisatie)
  - lottrekking 1ste ronde beker 2020-2021
- Beker van de sportiviteit
 - eindstand
  - sponsoring Decathlon
- Competitie 2020-2021
 - reeks indeling
  - wijzigingen terreinen
  - kalender
  - coronamaatregelen
- Algemene vergadering
- Intern Reglement KLBS
– voorgestelde wijzigingen
- Regio nieuws
  - in te vullen mandaten
  - kandidaturen voorzitter en bestuursleden
  - organisaties
- Diversen
  - data vergaderingen 2020-2021

2. Verslag(en) vorige vergadering(en): goedgekeurd

3. BRIEFWISSELING
schrijven KLBS aan KBVB/VV: naamsverandering club – zie III, 7
schrijven KLBS aan KBVB/VV: kandidaat club – zie III, 7
antwoord KBVB/VV naamsverandering club – zie III, 6
antwoord KBVB/VV kandidaat club – zie III,6
factuur V-Soft: software servicecontract

4. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
(a)Finale Beker KLBS 2019-2020
Ingevolge de coronapandemie wordt de finale van de beker 2019-2020 verschoven naar zaterdag 29/08/2020.
15u00 VK Wieze Boys A - Century Hasselt
Plaats: accommodatie UD Barcelona
Organisatie: UD Barcelona
(b). Beker 2020-2021 - Eerste ronde
(1) Speciale regeling
De bekerwedstrijden 2020/2021 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 14 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min – strafschoppen), de beste verliezer en de vrij gelote ploeg.

(2). Beste verliezer
Beste doelpuntensaldo, bij gelijkheid geschoorde doelpunten, is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo, nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen, is er nog gelijkheid dan bepaalt het lot.

(3). Lottrekking eerste ronde van de beker 2020-2021 - gespeeld op 05/09/2020
Cosmos Spouwen – Weerstand Zonhoven
VK Wieze Boys A – FC Beukenhof
Stokrooie United – FC Total Energy
SV De Conde – Sporting Caetsbeek
RP Products – Mees 80
FC Vini’s – Sting Waterschei
Huwa San Bilzen – F Tamara
UD Barcelona – K FC Vlam Eisden
FC Solar Assistance – FC Klotbroek
Pool Keroma A – VK Wieze Boys B 
OH Bergmans – Pool Keroma B
Century Hasselt – Aviaclub
El Toro – Boca Houthalen
FC Berg – Tuinwijk VV

VRIJ: FC Hutte Houthalen

5. KAMPIOENSCHAP - SEIZOEN 2020 - 2021
Het seizoen 2020 – 2021 vangt aan op 12/09/2020

6. NIEUWE CLUB
De kandidaat club BOCA HOUTHALEN werd aanvaard door het Provinciaal Comité KLBS en de KBVB/VV. De club krijgt het stamnummer 5644 en zal voorgesteld worden op de algemene vergadering.

6. NAAMSVERANDERING CLUB
De naamsverandering van FC Global Impact(5466) naar FC Solar Assistance (5466) werd aanvaard door de KBVB/VV.

7. ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Statutaire Vergadering KLBS werd ingevolge de coronapandemie verschoven van 15/06/2020 naar maandag 31/08/2020 om 20u00.
Ze gaat door in de Cafetaria van CALCIO GENK, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk (naast UD Barcelona).
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

8. BESTUURSLEDEN KLBS
a. In te vullen mandaten per regio
Conform Art 10 van het Intern Reglement KLBS dienen de regio’s in het seizoen 2020-2021 volgende mandaten in te vullen in de Provinciale Commissie KLBS: Regio Genk+: 03
Regio N W: 04
Regio Z: 03

b. Invulling mandaten
De clubs hebben Art 10 van het Intern Reglement KLBS goed gekeurd.
Het is dan niet meer dan normal dat de regio’s hun mandaten invullen.
Daar dit de voorbije jaren, ondanks pogingen allerhande, door TWEE (02) van de DRIE (03) regio’s niet gebeurde, heeft de Provinciale Commissie beslist de niet invulling van mandaten, wat eigenlijk neer komt op het weigeren van het nemen van verantwoordelijkheid in het bestuur KLBS, vanaf het seizoen 2020-2021, als volgt te benaderen:
(1). Deelname van de regio’s
(a). Elke regio’s dient zijn bestuursleden, bepaald conform Art 10 van het Int Regl KLBS te voorzien.
(b). Op elke zitting van het bestuur KLBS moet minstens 2/3, afgerond naar beneden, van het voorziene aantal bestuursleden van elke regio aanwezig zijn.

(2). Boetes
(a). Voldoet een regio niet aan b (1)(a), dan krijgt ze per niet ingevulde bestuursfunctie een boete van € 10,00 per zitting
(b). Voldoet een regio niet aan b (1)(b) dan krijgt ze per ontbrekend bestuurslid € 10,00 boete per zitting.

(3). Inning van de boetes
De boetes worden rechtstreeks verdeeld over de clubs van de respectievelijke regio’s, met uitzondering van de clubs die iemand hebben in het bestuur en geïnd bij de 2de en 3de rekening van het seizoen

9. KANDIDATUREN - bestuursleden/of voorzitter Provinciale Commissie KLBS
(1). Volgende kandidaturen werden ontvangen:
(a). VOORZITTER:
MANTELS Valère (Regio Z)
(b). BESTUURSLEDEN:
MAERTENS Marc (Regio Z)
MAGNE David (Regio Genk+)
MAGNE Patrick (Regio Genk +)
De kandidatuur van MAGNE Patrick is niet ontvankelijk ( Int Regl KLBS Art 10 – is geschorst)

(2). Ingevolge de verschuiving van de Algemene Statutaire Vergadering KLBS naar aanleiding van de coronapandemie van 15/06/2020 naar maandag 31/08/2020 wordt de datum voor het melden van de kandidaturen bestuursleden/of voorzitter Provinciale Commissie KLBS door de regio’s bij de secretaris KLBS uitzonderlijk verlengd tot 15/07/2020.

10. VERZEKERING
De door KLBS bij ARENA afgesloten globale verzekering voor KLBS en zijn clubs bij ARENA, is verplicht voor de clubs behalve voor deze waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering.
Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.
Gezien voorgaande zullen de clubs tegen uiterlijk 31/07/2020 aan de secretaris KLBS voor al hun spelers en bestuursleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hun overmaken met het desbetreffende formulier.
Het digitaal verzekeringsformulier staat op de website KLBS.
Alle bestuursleden en de op de wedstijdbladen vermelde spelers dienen verzekerd te worden.
De spelers zullen minimaal verzekerd worden volgens Basis Polis 1 (BP 1).
De kosten voor de spelers en bestuursleden aangesloten op 31/07/2020 worden verrekend op de 1ste factuur/rekening van het seizoen 2020/2021. Voor spelers en bestuursleden, die aangesloten worden na 31/07/2020 dient samen met het aansluitingsformulier/de aansluitingskaart het digitaal verzekeringsformulier overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.
De desbetreffende kosten voor deze aansluitingen worden in rekening gebracht op de 2de of 3de factuur/rekening van het seizoen 2020/2021 in functie van de aansluitingsdatum.
Het bij een ongeval in te vullen en aan de secretaris KLBS over te maken ongevallenformulier staat op de website KLBS.

11. MAATREGELEN INGEVOLGE CORONA
a. De door de clubs te volgen maatregelen bij beker- en kompetitiewedstrijden KLBS zullen vervat worden in een protocol.
Dit protocol, gebaseerd op de nationale maatregelen en deze opgelegd door de KBVB/VV, zie www.dynamoproject.be/nieuws/alle-corona-nieuws-voor-sportclubs-op-een-rijtje, zal uitgegeven worden begin augustus.

12. REGIO NIEUWS
a. Verslagen van de vergaderingen van de regio’s
De verslagen van de vergaderingen van de regio’s evenals de antwoorden van het Bestuur KLBS op deze verslagen staan op de website KLBS onder “Informatie & Documentatie” / “Organisatie & Werking” / “Regio’s en hun Werking”

b. Organisatie van clubs
(1) Elke organisatie en deelname van clubs aan wedstrijden en activiteiten andere dan de beker- en kompetitiewedstrijden KLBS, zijn uitsluitend een verantwoordelijkheid van de desbetreffende clubs.
(2) De verantwoordelijken van de clubs worden eraan herinnerd dat, bij hun organisaties de nationale en stedelijke/gemeentelijke coronamaatregelen moeten gerespecteerd worden.

IV. Administratief

1. KOSTEN BEDOENING
VK Wieze Boys A:(II) € 10,00

2. MEDEDELINGEN
a. Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2020 op voorwaarde dat het schriftelijk akkoord van de secretaris g.c. van de vorige club van de speler gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)
b. De clubs dienen tegen uiterlijk 31/07/2020 aan de secretaris KLBS voor al hun spelers en bestuursleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule over te maken met het desbetreffende formulier.
c. Algemene Statutaire Vergadering KLBS op maandag 31/08/2020 om 20u00, in de Cafetaria van CALCIO GENK, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk (naast UD Barcelona).
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)

 
KLBS

Volgende uitgave Week-End zal verschijnen rond 25/08/2020.