25/08/2020

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING - INFORMATIE BUNDEL

Plaats: Cafetaria Calcio Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk
Datum/uur 31/08/2020 om 20u00
De aanwezigheid van de clubs is verplicht.
Maximaal TWEE (02) personen per club, bij voorkeur EEN (01) persoon per club
Het dragen van een mond- en neusmasker is verplicht

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL

                                  31/08/2020
Uitnodiging en dagorde 

Jaarverslag sportief 

Voorstellen tot wijziging Interne Reglement

Richtlijnen scheidsrechter seizoen 2020/2021

Toegepaste boetes seizoen 2020/2021

Reglement beker van de sportiviteit 2020/2021 

Verzekering ARENA 01/08/2020 – 31/07/2021

Aandachtspunten terreinen en accommodaties 

CORONA-maatregelen

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING

P
laats: Cafetaria Calcio Genk, Steenbeukstraat z/n 3600 Genk
Datum/uur: 31 augustus 2020 om 20u00

Dagorde: 

1.Welkomwoord van de voorzitter 

2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig) 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers 

4.Jaarverslagen financieel en sportief 

5.Voorstelling en aanvaarding nieuwe club Boca Houthalen

6.Samenstelling Raad van bestuur:
   kandidaturen:
   Voorzitter: Valère Mantels (Century Hasseelt)
   Bestuursleden: Marc Kosten (RP Products) Regio NW
                          Fernand Oeyen (SV De Conde) Regio NW
                          Maarten Put (El Toro ) Regio NW
                          Peter Put (VK Wieze Boys) Regio NW
                          David Magné (FC Klotbroek) Regio Genk+

7.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement.

8.Stijgers en dalers 

9.Huldigingen

10.Werking KLBS (Comités) 

11.Verzekering ARENA seizoen 2020/2021 

12.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2020/2021

13. CORONA- maatregelen

14.Slotwoord van de voorzitter.

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   tel.:011/592260
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                  Sint- Truiden, 25 augustus 2020

 

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2019-2020  

1.Samenstelling ProvincialeCommissie
   Voorzitter: Valère Mantels
   Ondervoorzitter:  Marc Smets
   Schatbewaarder:  Heidi Croes
   Secretaris g.c.:  Benny Croes
   Leden: Fernand Oeyen, Marc Maertens, Dominique Peeters en Roberto Cavatorti

2.Aantal zittingen : 13
Aanwezigheden:
D Peeters                                       13
W Poosen (waarnemer SC)              12
R Cavatorti                                     12
B Croes                                          12
M Maertens                                     12
M Smets                                         12
F Oeyen                                         11
V Mantels                                       08
H. Croes                                         02

3.KLBS was vertegenwoordigd op:
Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding

4.Aantal clubs:
27 TWEE (02) clubs traden aan met een A en een B ploeg: VK Wieze Boys en Pool Keroma
a. Ploegen per reeks:
Reeks 1: 14
Reeks 2: 15
b. Beker KLBS: alle ploegen.
c. Nieuwe club seizoen 2020/2021: Boca Houthalen
e Aantal leden : dd.31/05/2020:1104

5.Verslagen
Aantal scheidsrechter verslagen: 30
Aantal sancties gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking": 37
Verzet minnelijke schikking: 02
Ingediende klachten: 03

6.Statistische gegevens-algemeen
a. Aantal effectief betwiste wedstrijden: 324
b. Stopgezet: 01
c. Te herspelen: 02
d. Aantal FF (competitie + beker): 19 waarvan 9 tijdig, 10 laattijdig

7.Repressief gedeelte Schorsingen (kampioenschap + beker)
Aantal rode kaarten: 23
01 speeldag: 10 (ambtshalve inbegrepen)
02 speeldagen: 03
03 speeldagen: 06
04 speeldagen: 04
05 speeldagen: 02
08 speeldagen: 03
Blaam: 03
Berisping: 03

8.Financiële sancties (boete):
Afwezig bijzondere algemene vergadering: 05
Afwezig horing: 05
Oorzaak stopzetten wedstrijd: 01
Houding na de wedstrijd: 02
Wanordelijkheden: 03
Gebrek aan organisatie: 03
Laattijdige aanvang wedstrijd: 02
Laattijdig wedstrijdblad: 06
Laattijdige betaling rekeningen: 11

9. Ambtshalve sancties:
Omzetten uitslag in enkele FF: 06

10. Nazichtscheidsrechterbladen
Aantal gele kaarten: 618
Schorsingen gele kaarten:
2x geel zelfde wedstrijd: 28
3de gele kaarten: 55
6de gele kaart: 03
Totaal: 86

11. Overige reglementaire boetes:
Wedstrijdblad te laat: 10
Uitslag te laat: 09
Geen uitslag:04
FF: 19
Opstelling niet speelgerechtigde speler: 03
Opstelling niet verzekerde speler: 02

12. Kostenbedoening Zie verslagen in Week-End.

13. Transfers
Transfers tussen Kerst en Nieuwjaar: 00
Vlaams Decreet: 00

14. Meldingen
Aanmaning tot betaling:18

15. Kampioenen en Bekerwinnaars
Reeks 1:
Algemeen kampioen KLBS: Wieze Boys A               
Vice: Century Hasselt

Reeks 2:
Kampioen: El Toro
Vice: VK Wieze Boys B

Beker KLBS: VK Wieze Boys A

Beker van de Sportiviteit: SV De Conde

Een dikke proficiat aan de bekerwinnaars, de kampioenen en de vice-kampioenen. 

16.Afsluiter
Tot slot wens ik iedereen een succesvol, sportief en gezond seizoen 2020/2021.

Namens KLBS
CROES Benny
Secretaris,g.c.


VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT KLBS 31 augustus 2020

Art.23:  Kwalificatie van een speler

Kwalificatie van een speler: elke speler moet ACHT (08) kalenderdagen wachten alvorens aan een wedstrijd van de officiële KLBS voetbalcompetitie te mogen deelnemen. Zijn begrepen in deze wachttijd: de dag van de wedstrijd en de dag waarop de aansluiting ingaat.

Elke speler is speelgerechtigd voor de eerst volgende wedstrijd van de officiële KLBS voetbalcompetitie als het aansluitingsformulier / de – kaart, conform de geldende procedure, volledig ingevuld en ondertekend door de speler en de secretaris, gerechtigde correspondent van de club, voor woensdagavond 24h00, lokale tijd, bij de secretaris KLBS toekomt.

Ingediend door: Regio Genk+
Motivatie: meer aansluitingsflexibiliteit voor de ploegen

Art. 56:. Stijgers en Dalers

1.De kampioen uit Reeks 2 stijgt naar Reeks 1 en de laatste uit Reeks 1 zakt naar Reeks 2
2.Voor de 2de uit Reeks 2 zijn er TWEE (02) opties:
a. hij wenst te stijgen naar Reeks 1, dan zakt de 2de laatste uit Reeks 1 naar Reeks 2
b. hij wenst niet te stijgen naar Reeks 1:
(1) in eerste prioriteit contacteert hij de 3de uit Reeks 2 om in zijn plaats te stijgen:
(a) deze aanvaardt: dan zakt de 2de laatste uit Reeks 1 naar Reeks 2   
(b) deze weigert   
(2) in tweede prioriteit contacteert hij de 2de laatste van Reeks 1 om “zijn” plaats in te nemen in Reeks 1, maw om in Reeks 1 te blijven: 
(a) deze aanvaardt: de 2de laatste van Reeks 1 blijft in Reeks 1 en de 2de van Reeks 2 blijft in Reeks 2 
(b) deze weigert: de 2de laatste van Reeks 1 zakt naar Reeks 2 en de 2de van Reeks 2 stijgt naar Reeks 1

Ingediend door bestuur KLBS
Motivatie: officialiseren van de sinds enkele jaren gevolgde werkwijze.

Bij NIET goedkeuring wordt het:
Art. 56:. Stijgers en Dalers
1. De kampioen en de 2de uit Reeks 2 stijgen naar Reeks 1
2. De laatste TWEE (02) ploegen uit Reeks 1 zakken naar Reeks 2.

Art. 57:. Thuisvoordeel bij bekerwedstrijden

In de eerste TWEE (02) rondes van de bekercompetitie wordt het thuisvoordeel steeds toegekend aan de ploeg uit Reeks 2 als deze wordt uitgeloot tegen een ploeg uit Reeks 1.

Ingediend door Regio Zuid
Motivatie: de bekercompetitie aantrekkelijker maken.

Richtlijnen scheidsrechter 2020/2021 o. a. ingevolge weizigingen in het Bondsreglement (KBVB/VV)

 1 / Zorg dat je zeker 30min. voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent.
Slaag je daar, uitzonderlijk niet in door onvoorziene omstandigheden, verwittig dan steeds WILLY POOSEN gsm 0476/38 97 49 die de thuisclub informeert.

2 / Doe steeds controle van de identiteitskaarten.
Doe dit samen met de 2 afgevaardigden. Rekening houden met de corona regels.
Thuisafgevaardigde kijkt naar identiteitskaarten van de bezoekers, bezoekende afgevaardigde leest de nummers van zijn ploeg af van het wedstrijdblad, spelers zeggen hun naam, ref doet terwijl de controle van de schoenen.
Daarna het zelfde met de andere ploeg.
Indien er geen bezoekende afgevaardigde is, neemt de bezoekende kapitein de taak over.
Is er een afgevaardigde die niet wil mee werken aan de controle, dan meldt je dat op het wedstrijdblad.
Refs die niet willen mee werken kunnen een sanctie verwachten .

3/ De vergoeding is vanaf dit seizoen 25 € + verplaatsing kosten…

4 / We spreken van handspel wanneer de bal het deel van de arm onder de oksel raakt.

5 /Een scheidsrechter kan rechtstreeks een verbale opmerking geven en een gele of een rode kaart tonen aan ploegofficials ( iedereen in technische en neutrale zone) die zich op een onverantwoorde manier gedragen.
In geval van 2x geel of rechtstreeks rood, moet deze de technische of neutrale zone verlaten.
Gelieve deze gele of rode kaarten te noteren op het wedstrijdblad onder “ opmerkingen “.
Bij rechtstreeks rood ook een verslag maken…

6 / Het onopzettelijk handspel van een aanvaller wordt bestraft wanneer er onmiddellijk een doelpunt wordt uit gescoord of wanneer er onmiddellijk een duidelijke scoringskans uit volgt voor de aanvaller of een mede speler van de aanvaller…

7 /Wanneer een doelman na een spelhervatting een tweede keer de bal raakt, zonder dat een medespeler eerst de bal raakt, dan wordt het spel hernomen met een onrechtstreekse vrije schop en krijgt hij een gele kaart wanneer hij een beloftevolle aanval afbreekt of een rode kaart wanneer hij een duidelijke scoringskans belemmert…

8 /Indien een snelle vrije schop wordt toegestaan of een voordeel wordt gegeven na een overtreding die een beloftevolle aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt de gele kaart niet meer gegeven…

9 / Een overtreding van de doelman bij het nemen van een strafschop wordt niet meer bestraft wanneer de bal het doel mist of terug komt van paal of lat, behalve wanneer hij de strafschopnemer duidelijk heeft gehinderd..

10 / De doelman krijgt een waarschuwing wanneer hij bestraft wordt en wanneer de strafschop moet worden hernomen.
Bij een volgende overtreding een gele kaart geven..

11 / Wanneer zowel de strafschopnemer en de doelverdediger op hetzelfde moment een overtreding begaan, wordt de strafschopnemer bestraft..

10 / Volg het corona protocol goed o

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2020-2021)

EURO

   

DISCIPLINAIRE BOETES

 

Gele kaart

2,5

Schorsing 2X geel in één wedstrijd = rood

5

Schorsing 3 gele kaarten competitie

5

Schorsing 2 gele kaarten beker

5

Schorsing 6de gele kaart competitie

10

Schorsing 4de gele kaart beker

10

Schorsing 9de gele kaart competitie

15

Schorsing rode kaart

10

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd

7,5

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

 

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter

5

Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter (herhaling) X 2, 3,...

 

Gebrek aan organisatie (beperkt)

25

Gebrek aan organisatie (ernstig)

37,5

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter

6,25

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter (herhaling) X 2,3....

 

Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein)

37,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident

7,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident (herhaling) X 2,3...

 

Oorzaak onderbreken wedstrijd - bezinningsmoment

7,5

Oorzaak onderbreken wedstrijd -bezinningsmoment - herhaling X 2,3,...

 

Oorzaak stopzetten wedstrijd

10

Oorzaak stopzetten wedstrijd (herhaling) X 2,3,...

 

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd (herhaling) X 2,3....

 

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS

12,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd

bestuurslid KLBS (herhaling) X 2,3.....

 

Opstellen niet gekwalificeerde speler

12,5

Gebruik van een niet gekwalificeerde afgevaardige/trainer/verzorger/terreincommissaris

12,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

2,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

25

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….

Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen

25

Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…)

6,25

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….)

12,5

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..

 

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……)

12,5

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…

Tijdig Forfait (voor Do 19u00)

10 + 50

Laattijdig Forfait

10 + 75 +

 

Scheidskost

Forfait één van de 3 laatste wedstrijden van de competitie

25 + 75 +

 

Scheidskost

Te kort aan afgevaardigde regio in bestuur KLBS

10 per afg

 

per zitting

Te kort aan aanwezige afgevaardigde regio bij zitting bestuur KLBS

10 per afg

 

per zitting

   

ADMINISTRATIEVE BOETES

 

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

 

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

 

Laattijdige uitslag

2,5

Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..

 

Geen uitslag voor zondag 12u00

5

Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....

 

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00)

2,5

Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..

 

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)

7,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+1)(herhaling X 2,3,….

 

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)

12,5

Laattijdig wedstrijdblad (W+2)(herhaing X 2,3…

 

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End)

25

   

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET WEDSTRIJDBLAD

 

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

 

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

 

Fout in de naam

2,5

Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….

 

Fout in voornaam

2,5

Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…

 

Fout in de geboortedatum

2,5

Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…

 

Geen geboortedatum

2,5

Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…

 

Geen/foutief bloknummer

2,5

Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…

 

Geen/foutief stamboeknummer

2,5

Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…

 

Geen/onvolledige hoofding

2,5

Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...

 

Geen datum/uur

2,5

Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…

 

Verkeerde datum/uur

2,5

Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….

 

Geen terreinbenaming

2,5

Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….

 

Geen reeks vermelding

2,5

Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…

 

Geen afdeling

2,5

Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…

 

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein

2,5

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….

 

Omwisseling naam en voornaam

2,5

Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...

 

Omwisseling thuisploeg en bezoekers

2,5

Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….

 

Wedstijdblad niet ingevuld in drukletters

2,5

Wedstrijdblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..

 

Onvolledig wedstrijdblad

2,5

Onvolledig wedstrijdblad (herhaling) X 2,3,…

 

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein

2,5

Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (herhaling) X 2,3....

   

REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2020 - 2021)

 
   

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing

 

Art.2 Geel: 1

 

Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3

 

Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15

 

Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5

Art.6 Wanordelijkheden: 15

 

Art.7 Gebrek aan organisatie: 10

 

Art.8 Forfait: uitsluiting

 

Art.9 Gebrek aan medewerking: 10

 

Art.10 Blaam: 3

 

Art.11 Berisping: 2

 

Art.12 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10

 

Art.13 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5

 

Art.14 Oorzaak onderbreken wedstrijd (bezinningsmoment): 10

 

Art.15 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15

 

Art.16 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3

Art.17 Niet op de algemene vergaderingen: 5

 
   

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

 
   

VERZEKERING ARENA 01/08/2020 - 31/07/2021

Voor het seizoen van 01/08/2020 tem 31/07/2021 blijft alles, wat betreft de verzekering ARENA identiek aan het voorbije seizoen.
De te betalen premies worden overgemaakt zodra ze beschikbaar zijn.
Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifte formulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be  op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA""
De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.
De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.
Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interssant zijn , maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES

KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES

Er zal een keuring gebeuren van de terreinen en accommodaties van de nieuwe club en de clubs die volgend seizoen hun thuiswedstrijden op een, nog niet door KLBS gekeurde locatie spelen.

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN

Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene, veilige manier kunnen uitvoeren.

                KLBS CORONA-PROTOCOL.

GOUDEN REGELS:

Respecteer de hygiënevoorschriften.

Respecteer de veiligheidsafstand (1,5m)

Draag een mond- en neusmasker waar voorgeschreven.

MOND- en NEUSMASKER

IEDEREEN, uitgezonderd de spelers en de scheidsrechter op het terrein dient STEEDS een mond- en neusmasker bij of op te hebben.

IEDEREEN in de neutrale en instructie zone draagt een mond- en neusmasker. De trainer mag dit evenwel afnemen indien hij RECHTSTAANDE instructies geeft.

Bij een tussenkomst voor een verzorging op het veld moet de persoon die deze uitvoert een mond- en neusmasker dragen.

In de kleedkamer van de scheidsrechter draagt iedereen een mond- en neusmasker, ook de scheidsrechter als er iemand binnen is.

In de cafetaria/kantine draagt iedereen, bij elke verplaatsing een mond- en neusmasker

Het bedieningspersoneel van de cafetaria/kantine draagt een mond- en neusmasker

KLEEDKAMERS:

Alle kleedkamers ontsmetten voor de aankomst van de spelers en de scheidsrechter

Minimaal EEN (01) flacon desinfecterende hand-gel voorzien in elke kleedkamer, ook deze van de scheidsrechter.. VOETBALLEN

Alle voetballen ontsmetten voor de aankomst van de spelers en de scheidsrechter

DRANK

Voor de spelers: individuele drinkbekers of individuele flesjes

Voor de scheidsrechter: ongeopend flesje

INVULLEN WEDSTRIJDBLAD

De afgevaardigden, of hun vervanger en de scheidsrechter vullen het wedstrijdblad in met hun eigen balpen.

Voor en na het invullen van gegevens op het wedstrijdblad steeds de handen ontsmetten of wassen.

BETALING SCHEIDSRECHTER

De afgevaardigde toont het bedrag van de vergoeding en overhandigt het vervolgens in een gesloten omslag aan de scheidsrechter.

CONTROLE VAN DE IDENTITEITSKAARTEN DOOR DE SCHEIDSRECHTER

De afgevaardigde toont de identiteitskaarten, in de volgorde van vermelding op het wedstrijdblad aan de scheidsrechter. Deze raakt de identiteitskaarten NIET aan.

WEDERZIJDSE CONROLE DOOR DE AFGEVAARDIGDEN EN NAZICHT VAN DE UITRUSTING

De wederzijdse controle van de identiteit van de spelers gebeurt door de afgevaardigden met mond- en neusmasker op, bij voorkeur in de buitenlucht.

Gelijktijdig gebeurt het nazicht van de uitrusting door de scheidsrechter vanop 1,5m afstand en zonder aanrakingen.

CAFETARIA/KANTINE:

In de cafetaria/kantine gelden de maatregelen uit de horeca.. 0.a. veilgheidsafstand van 1,,5 m

       draagt iedereen, bij elke verplaatsing een mond- en neusmasker

       het bedieningspersoneel draag een mond- en neusmasker…

       er mag alleen zittend geconsumeerd worden.

SUPPORTERS

Moeten steeds de geldende conona-maatregelen opvolgen
o.a.- de veilheidsafstand (1,5 m) respecteren 
      - het mond- en neusmasker dragen waar voorgeschreven

De clubs zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters 

Dit protocol kan steeds veranderen wanneer de overheid dit oplegt..