04/10/2006

Week-End 2/2006-2007

Tweede info ter beschikking

                                               WEEK-END(2/2006-2007)

 

                                                                           Hasselt, 4 september 2006.

 

 

Verslag vergadering comité dd.02/10/05 - Tennis-Hasselt – 19u30

 

Aanwezig :.Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Jean Brebels, Roger Cleuren,

Fernand Oeyen en Valère Mantels.

Verontsch : Roger Vernijns en Robert Caubergh

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 18/09/06 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - Buitengewone algemene vergadering KBBB 10/10/06 te Vilvoorde

         - Verzoek wederkwalificatie dhr.G.Opuscoli

 

3.Zitting comité minnelijke schikkingen:

         aanwezig: Freddy Daniels, Marcel Asnong en secretaris Valère Mantels

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

 

         Geschorst vanaf 11/10/06

 

         Twee (2) speelzaterdagen:

         Davy ZEELMAEKERS(°13/09/80)                         ZD Overath

 

         Drie (3) speelzaterdagen:

         Peter SCHMITZ(°14/01/72)                               UD Barcelona

         Besim YAVUZ(°11/07/79)                                  SV De Conde

 

         Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

4.Verslag scheidsrechter

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 11/10/06

 

Verslag ref Van Haarlem wedstrijd Banneux-Heideweelde van 09/09/06. Uitgesloten speler Peter JANSEN (°04/02/73) van Banneux.

Opgeroepen: speler en scheidsrechter. Vrijblijvend afgevaardigde Martens Marc van Banneux

Aanwezig: allen aanwezig

Uitspraak : speler Peter JANSEN wordt geschorst voor twee (2) speelzaterdagen.

Boete : 5+ 9(verschijningskosten) = € 14,00 lastens club FC Banneux

 

 5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag in de kompetitie

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

        

Vanaf 25/09/06 :

         Jerry PRZYBYLAK(°28/05/73)                             Ford Keroma

 

         Vanaf 02/10/06:

         Musa ZORLU(°29/04/84)                                   Ford Keroma

         Fredrik CONINX(°12/01/76)                               SV Vrolingen

         Bart GORISSEN(°15/04/83)                               Het Spoor

         Wannes ROSIUS(°09/09/82)                    Het Spoor

         Roberto PRATA(°30/09/84)                               FC Heideweelde

         David HOEVEN(°13/06/79)                                FC Heideweelde

         Joaquin PLANAS NUNEZ(°08/10/67)           Ford Keroma

 

6.Administratieve overtredingen:

         Vaststellingen aan de hand van de controle op de scheidsrechtersbladen

         (cfr verwijzing in WE 1)

 

         Speeldag 02/09/06:

         Waarschuwing aan clubs Ford Keroma (B) en Gualco: het (juiste) stamnummer van de

bezoekers werd na het invullen doorgehaald en vervangen door (?) een ander (foutief)

stamnummer. Doorhalingen of verbeteringen mogen alleen indien ze geparafeerd

worden door de scheidsrechter en eventueel worden aangevuld met een verduidelijking

van de scheidsrechter in het vak opmerkingen.

 

Speeldag 09/09/06 :

Transport Jacobs : foutieve datum

FC Global Impact: geen terreinbenaming en geen bloknummer

FC Tamara: geen bloknummer

 

   Kostenbedoening

         Ford Keroma:            5+5+5 = € 15,00

         ZD Overath:             € 5,00

         UD Barcelona:           € 5,00

         SV De Conde:           € 5,00

         SV Vrolingen:           € 5,00

         Het Spoor:               5+5 = € 10,00

         FC Heideweelde:       5+5 = € 10,00

         Transport Jacobs:     € 2,50

         FC Global Impact:      € 2,50

         FC Tamara:              € 2,50

 

7.Ambtshalve sancties:

         Overtredingen aan de hand van de controle van de scheidsrechtersbladen

         (cfr. verwijzing in WE 1)

 

         Speeldag 02/09/06:

         VC Mireille: opstellen speler Hendrik BAES(°26/10/84), werd voor het seizoen van de

ledenlijst geschrapt en is derhalve niet speelgerechtigd.

Sanctie : wedstrijd UD Barcelona-VC Mireille uitslag 3-2 wordt 5-0.

Boete : € 12,50 lastens club VC Mireille.

 

Speeldag 09/09/06 :

         VC Mireille: opstellen speler Hendrik BAES(°26/10/84), werd voor het seizoen van de

ledenlijst geschrapt en is derhalve niet speelgerechtigd.

Sanctie : wedstrijd VC Mireille-FC Berg uitslag 0-1 wordt 0-5.

Boete : € 12,50 lastens club VC Mireille.

 

8.Wijziging kalender:

        

         Reeks 1: uurwijzigingen thuiswedstrijden Olympia Tongeren:

                   Door de secretaris van club Olympia Tongeren werd ons gemeld dat na een

                   nieuw onderhoud met de Schepen van Sport van de Stad Tongeren, de

                   aangekondigde wijzigingen worden herroepen.

                   De wedstrijden op 14/10, 04/11, 02/12, 03/02, 24/02 en 07/04 behouden dus

                   hun normaal voorziene aanvangsuur.

 

         Bekercompetitie:

                   28/10/06 thuiswedstrijd voor Ford Keroma A en B. Er wordt in samenspraak met

                            de betrokken ploegen een oplossing gezocht.

 

9.Verzoek wederkwalificatie:

         22/09/06: Verzoek tot wederkwalificatie van dhr.Gianni OPUSCOLI, geschorst voor

                   mimimum 3 jaar met uitbreiding KBVB sedert 04/02/2002.

 

         Verzoek aanvaard. Met gunstig advies overgemaakt aan de KBVB te Brussel.

 

 

            10.Mededelingen/beslissingen:

 

a) Verdere bespreking organisatie comité. Taakverdeling: uitbouw financiële cel, controle

accommodaties, contacten pers, controle speelgerechtigdheid en opmaak bladen,

beker sportiviteit (opmaak), materiële zorg.

 

Opmerking: volgens een melding zou er in de toekomst meer ruimte zijn voor

sportieve berichtgeving in   “Het Belang van Limburg”. Kalender en uitslagen

KLBS ??

 

b) Op 27/09/06 namen ondervoorzitter Roger Cleuren en secretaris Valère Mantels deel aan de

         clinic “Vrijwilligerswerk –wetgeving” ingericht door de VLB te Berchem.

         De wet trad in werking op 01/08/06 behalve de bepalingen over aansprakelijkheid en

         verzekering: 01/01/07

         Brochures kunnen besteld worden via het VLB-secretariaat (€ 8,00)

         Later volgt hierover nog een afzonderlijk bericht.

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 18/10/06