03/09/2020

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2020 - Verslag

Het verslag bevat veel nuttige Info.

Lees het volledig!

 

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND

Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592
Sekretariaat: Benny Croes
                    Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden 
                    Tel:011/592260
                    e-mail: klbssrt@hotmail.com ___________________________________________________________

                                                       Sint-Truiden, 03 september 2020

 

 

VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS – VOETBAL

Plaats: Cafetaria Sporting Calcio Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk
Datum/uur: 31 augustus 2020 om 20u00

1.Dagorde
Welkomstwoord van de voorzitter
Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
Jaarverslagen financieel en sportief
Voorstelling en aanvaarding nieuwe club Boca Houthalen
Samenstelling Raad van bestuur
Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement
Stijgers en dalers
Huldigingen
Werking KLBS (Comités)
Verzekering ARENA seizoen 2020/2021
Bespreking en inlichtingen seizoen 2020/2021
Corona-maatregelen
Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter
Voorzitter V. Mantels heet de aanwezigen welkom. Hij bedankt iedereen voor het geleverde werk in deze speciale tijd. Corona is een basisgegeven waar we moeten mee (leren) leven. Het leven en vanzelfsprekend ook het sporten is moeilijker, maar de regels zijn er voor de gezondheid van eenieder. De regels zijn wat ze zijn, maar we zitten ermee. Ik reken hoe dan ook op jullie om ze op te volgen en niet te verslappen, maar door te zetten. Eindelijk maken we vordering in de regiowerking. Dat geeft een positief gevoel naar de toekomst toe. Tot slot wenst de voorzitter de aanwezigen een vruchtbare vergadering.

3. Aanwezigheden
a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS behalve schatbewaarster Heidi Croes (verontschuldigd)
b. Clubs:
Aanwezig: 21 
Afwezig: 05 (Cosmos Spouwen, FC Beukenhof, FC Hutte Houthalen, K FC Vlam Eisden, Tuinwijk VV)
Uitgenodigd, maar verontschuldigd: nieuwe club: Boca Houthalen.

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
De heren Gijsbrecht Hauben (FC Solar Assistance) en Patrick Magné (FC Klotbroek) bieden hun diensten aan.

5. Jaarverslagen
a. Sportief (B. Croes)
Korte weergave van het vooraf, via de website verspreidde jaarverslag . Voor nadere informatie: zie website.

b. Financieel (H Croes)
Op 01 juni 2020 is het saldo van de rekeningen licht positief ten opzichte van 31 december 2019, maar dit is een moment opname want een aantal clubs moet de3de rekeningen van het seizoen nog geïnd worden en er zijn ook nog enkele facturen te betalen.

6. Huldigingen
a. Kampioenen:
   Reeks I (algemeen kampioen): VK Wieze Boys A
   Reeks II: El Toro
b. Beker KLBS: VK Wieze Boys A
c. Beker sportiviteit: SV De Conde

7. Nieuwe club
Boca Houthalen start volgend seizoen in Reeks 2.

8. Verkiezing bestuursleden
Werden verkozen:
Voorzitter: Valère Mantels (Regio Zuid):20 ja, 00 neen, 01 blanco
Volgende bestuursleden:
Mark Kosten (Regio NW): 20 ja, 00 neen, 01 blanco-ongeldig
David Magné (Regio Genk +): 20 ja, 00 neen, 01 blanco-ongeldig
Maarten Put (Regio NW): 20 ja, 00 neen, 01 blanco-ongeldig
Peter Put (Regio NW): 20 ja, 00 neen, 01 blanco-ongeldig
Fernand Oeyen (Regio Genk+): 20 ja, 00 neen, 01 blanco-ongeldig

9. Voorstellen tot wijziging Intern Reglement
Goedgekeurde wijziging
Art 23; (21 ja, 00 neen, 00 blanco–ongeldig)
Art 56; (21 ja, 00 neen, 00 blanco-ongeldig)
Art 57; (15 ja, 06 neen, blanco-ongeldig 01)

Het gewijzigde Art 23 en Art 56 zijn met onmiddellijke ingang van kracht.
Art 57 zal toegepast worden vanaf de beker 2021/2022.

10. Werking KLBS (Comités)
Tot de nieuwe bestuursleden voldoende ingewerkt zijn zal de werking van het bestuur KLBS als volgt zijn: Comité Minnelijke Schikkingen: heeft geen zitting meer. Zijn taak wordt, naar analogie met de KBVB/VV Afd Limburg overgenomen door het secretariaat KLBS
Comité Sport & Discipline: wordt gevormd door alle bestuursleden

11. Verzekering ARENA seizoen 2020-2021
Alles, ook de premies, betreft identiek aan het voorbije seizoen. Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifteformulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA"
De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.
De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.
Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interessant zijn, maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.

12. Bespreking en inlichtingen seizoen 2020/2021
27 clubs schreven in voor het seizoen 2020/2021.
Daar Pool Keroma en VK Wieze Boys aantreden met TWEE (02) ploegen komen volgend seizoen 29 ploegen aan de aftrap.
a. Kampioenschap
Reeks I zal gevormd worden door 14 en Reeks II door 15 ploegen.
Reeks I
:
VK Wieze Boys A, RP Products, Century Hasselt, K FC Vlam Eisden, FC Berg, SV De Conde, FC Tamara, UD Barcelona, Pool Keroma A, Huwa-San Bilzen, Weerstand Zonhoven, FC Vini’s, El Toro, FC Total Energy en VK Wieze Boys B
De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden.
Bijkomende dalers, naast deze volgens Art 56 van het Intern Reglement KLBS zijn mogelijk als het aantal ploegen afneemt.

Reeks II:
FC Klotbroek, Mees 80, Aviaclub, Stokrooie United, Sporting Caetsbeek, Pool Keroma B, FC Beukenhof, Cosmos Spouwen, FC Solar Assistance, Tuinwijk VV, FC Hutte Houthalen, Sting Waterschei, UD Barcelona en. OH Bergmans

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden.
Bijkomende stijgers, naast deze volgens Art 56 van het Intern Reglement KLBS zijn mogelijk indien het aantal clubs toeneemt of indien clubs in Reeks I hun activiteiten beëindigen.

Belangrijk gegeven
Indien het seizoen NIET volledig kan afgewerkt worden en elke ploeg NIET tegen elke ploeg gespeeld
heeft zijn er geen kampioenen en geen stijgers en dalers

Kalender
Aanvang: 05/09/2020
Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 24/10/2020 tot en met 30/01/2021
Geen wedstrijden op en 26/12/2020 en 02/01/2021.
Bijzondere Algemene Vergadering:18/01/2021
Algemene Statutaire Vergadering: 20/06/2021

b. KLBS Beker
De KLBS beker zal in het seizoen 2020/2021 betwist worden volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Na de eerste ronde (05/09/2020) gaan de winnaars en de beste verliezer en de vrij gelote ploeg door naar de 1/8 finales.

Volgende voorziene speeldagen
         31/10/2020 (1/8),
         19/12/2020 (1/4),
         06 & 20/02/2020 (1/2),  
         Finale na de competitie

c. Beker van de sportiviteit
Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden, zal geplaatst worden onder de rubriek “beker” op de website.
Decathlon werd aangetrokken als sponsor voor de Beker van de sportiviteit.
De eerste VIJF (05) ploegen krijgen een cadeau check voor de aankoop van uitrusting in de vesting van Decathlon Hasselt.
Meer informatie over deze sponsoring kan bekomen worden bij de secretaris KLBS.

d. Scheidsrechters
Alle wedstrijden behalve EEN (01) kregen een aangeduide scheidsrechter.
Het scheidsrechtercomité verzekert een permanente opvolging van de scheidsrechters en streeft doorlopend naar verbetering.
De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar gemaakt.
Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige invulling van het wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd, evenals de oorzaak hiervan en de verantwoordelijke ploeg duidelijk op het wedstrijdblad te vermelden.
De afgevaardigden dienen zich echter te vergewissen van de volledigheid en de juistheid van de gegevens alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen.
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers, spelers en supporters) om en de scheidsrechters op de gepaste wijze te ontvangen en met het nodige respect te behandelen. De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy Poosen van het scheidsrechters comité of de secretaris KLBS.

f. Neutrale zone en instructie zone
Nog te veel clubs blijven zondigen tegen de regels van de aanwezigheid in en het gedrag van de personen in deze zones, die zoals, algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en waarvan het gedrag onberispelijk hoort te zijn. Daarom wordt er bij de clubs eens te meer op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen en na te (laten) leven. Personen, niet vermeld op het wedstrijdblad of geen drager van de voorziene armband hebben niets verloren in de neutrale/technische zone en dienen er dan ook uit verwijderd te worden door de afgevaardigde van de thuisploeg.
De scheidsrechters kregen de richtlijn overtredingen in dit verband en/of roken of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale of technische te melden via een verslag. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

g. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole door scheidsrechter samen met de afgevaardigden van beide ploegen te gebeuren.
Indien de bezoekende ploeg geen afgevaardigde heeft neemt de kapitein van de ploeg deze taak over.
Wanneer een afgevaardigde weigert deel te nemen aan de identiteitscontrole dient de scheidsrechter dit te vermelden op het wedstrijdblad onder aanmerkingen.
Maakt een scheidsrechter geen aanstalte om een identiteitscontrole te doen, dan is het aan de afgevaardigden van beide ploegen om hem hierop te wijzen en aan te dringen op de identiteitscontrole.
Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

h. Terreinen en accommodaties
Een aparte kleedruimte voor de scheidsrechter is een must.
Is deze er niet dan heeft de scheidsrechter het recht de wedstrijd niet te starten.
Hij maakt dan een verslag.
De thuisploeg zal de wedstrijd verliezen met forfait cijfers en krijgt een boete voor “gebrek aan organisatie”.
De nieuwe club Boca Houthalen en de club die veranderde van locatie (FC Solar Assistance) spelen op terreinen gekeurd door de KBVB/VV.
Niettegenstaande dat zal er in de loop van de heenronde een controle van de terreinen en de accommodaties gebeuren.

i. Boetes
De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden (eerder verspreid via website), zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.

j. Lidgelden
Het lidgeld KLBS (€ 1,25/persoon) zal voor het seizoen 2019/2020 geïnd worden via de 1ste en 3de rekening van het seizoen.

k. Belangrijke bemerkingen
1. De data van de bekercompetitie maken deel uit van de competitiedagen voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd.

13.CORONA-PROTOCOL

Indien een accommodatie niet in orde is met de coronamaatregelen (Cfr corona-protocol)en de thuisclub kan of wil hier niet aan verhelpen mag de scheidsrechter weigeren de wedstrijd te laten doorgaan.
De scheidsrechter maakt een verslag over aan de secretaris KLBS.
De thuisploeg verliest de wedstrijd met forfaitcijfers.

Zolang de corona-maatregelen voor de horeca blijven wat ze zijn, zullen belegde boterhammen, sandwichestaart en dergelijke NIET aangeboden worden na de wedstrijd.

De thuisploeg is vrij om gebakjes/wafels, individueel in plastic verpakt aan te bieden

 

14.Slotwoord van de voorzitter
Corona is er en zal naar alle waarschijnlijkheid nog een tijd onze, onaangename gezel blijven, die ons doen en laten zal beïnvloeden. Maak er hoe dan ook het beste van. Van het bestuur uit bevragen wij ons o.a.bij de KBVB/VV en streven naar voetballen in een zo veilig mogelijke omgeving. Het KLBS coronaprotocol bevat de basisgegevens maar vanzelfsprekend moeten ook de nationale en stedelijke/gemeentelijke maatregelen toegepast worden. In de loop van het seizoen zullen er ongetwijfeld aanpassingen komen, maar welke dat zullen zijn valt af te wachten. Het kan alle kanten uit. Het bestuur KLBS houdt jullie steevast op de hoogte. Doe wat er van jullie verwacht wordt en zorg dat jullie in orde en gezond blijven. Veel succes bij het verdere verloop van de competitie.

Namens KLBS,

Benny Croes
Secretaris, gc