17/09/2020

WEEK-END 02/2020-2021

Graag speciale aandacht voor de coronamaatregelen!

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 15/09/2020 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Sportcentrum Olympia, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I. Comité Minnelijke Schikkingen

Geschorst voor beker en competitie vanaf 24/09/2020 voor:
VIJF (05) speeldagen bijkomend aan zijn speeldag schorsing beker voor TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
KIRTAN Suleyman (°26/04/1987)                                                             K FC Vlam Eisden

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 06/10/2020.

II. Sport en Disciplinair Comité

Stopzetten van de bekerwedstrijd FC Vini’s – Sting Waterschei van 05/09/2020

Opgeroepen:
FC Vini’s: officieel afgevaardigde thuisploeg CARALLO Guiseppe (°18/10/1978)
Sting Waterschei: officieel afg bezoekers BOGAZ Salih (°01/01/1968)
Scheidsrechter
Aanwezig: geen van de opgeroepenen
Verontschuldigd: alle opgeroepenen
Beslissingen:
Oorzaak van de stopzetting: Sting Waterschei
Uitslag van de bekerwedstrijd FC Vini’s – Sting Waterschei 5-0
Boetes: Sting Waterschei: oorzaak stopzetting
                                       wanordelijkheden

Klachten van FC Tamara en Huwa-San Bilzen betreffende de bekerwedstrijd Huwa-San Bilzen – FC Tamara van 05/09/2020
Beslissingen:
Beide klachten zijn ontvankelijk.
Uitslag van de bekerwedstrijd Huwa-San Bilzen – FC Tamara 0-5
Boete: Huwa-San Bilzen: gebrek aan organisatie(beperkt)

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig:
Voorzitter: Valère Mantels
Regio Genk +: Roberto Cavatorti, David Magné en Fernand Oeyen
Regio N-W: Marc Kosten en Maarten Put
Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets
Secretaris Benny Croes
Willy Poosen (SC)

1. BEHANDELDE PUNTEN

Verslag vorige vergadering
Briefwisseling
Verslag vergadering KLVH van 07/09/2020
Beker KLBS – lottrekking 1/8ste finales
Statutaire Algemene Vergadering – conclusies en verdere acties
Intern Reglement KLBS – evaluatie
Gedragscode bestuursleden
Corona
- protocol Voetbal Vlaanderen
- protocol KLBS
Regio nieuws
Diversen

2. Verslag vorig zitting dd. 31/08/2020: goedgekeurd

3. Briefwisseling:
schrijven Aviaclub en Tuinwijk VV: kalenderwijziging (zie III, 5) 
schrijven Boca Houthalen en OH Bergmans (kalenderwijziging zie III, 5)                         
schrijven FC Hutte Houthalen en Tuinwijk VV (kalenderwijziging zie III, 5)

4. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Bekerwedstrijden 1/8 finales (31/10/2020 om 14u30)
(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)
FC Tamara - VK Wieze Boys A
OH Bergmans – RP Products
FC Hutte Houthalen - SV De Conde
VK Wieze Boys B - FC Berg
Century Hasselt – FC Solar Assistance
FC Klotbroek – Weerstand Zonhoven
El Toro – FC Total Energy
UD Barcelona – FC Vini’s

5. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks II
19/09/2020 om 15u00: Boca Houthalen – OH Bergmans wordt gespeeld op het KUNSTGRASVELD van
                                   HouthalenVV,Oudstrijderslaan 44b, Houthalen -Helchteren
03/10/2020 om 13u00 ipv 15u00: FC Hutte Houthalen – Tuinwijk VV
31/10/2020 om 14u30 ipv 14/11/2020:Aviaclub – Tuinwijk VV

6. CORONAMAATREGELEN
a. Coronaprotocol
(1). Het aangepaste KLBS Coronaprotocol, hierna gegeven als bijlage aan dit week-end , is van strikte toepassing bij de wedstrijden van KLBS.
(2). Ondanks andere berichten in diverse kanalen en in de pers is het dragen van het mond- en neusmasker in de neutrale en technische zone, behalve voor de trainer indien hij rechtstaande onderrichtingen geeft, verplicht.
(3). De scheidsrechter controleert het dragen van het mond- en neusmasker in de neutrale en technische zone.
Bij niet naleving van het KLBS protocol maakt hij hiervan melding op het wedstrijdblad.
(4) De clubs zijn verantwoordelijk voor hun supporter en derhalve ook voor het naleven van de coronamaatregelen door hun supporters (oa afstand houden, mond- en neusmasker dragen,…)

b. Wat bij een besmetting/quarantaine?
(1) Het aan de secretarissen overgemaakte Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende wat te doen bij besmetting/quarantaine is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden (Par 1 punt 3 van het protocol).
(2) Uitstellen van wedstrijden bij KLBS:
Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS.

7. GELE EN RODE KAARTEN VOOR PLOEGOFFICIALS
Hierna een verduidelijking betreffende het beheer en de registratie van deze kaarten.
a. Registratie
(1). Op het wedstrijdblad:
       De scheidsrechter deze kaarten onder “Aanmerkingen”
(2). Op de website:
       Twee (02) mogelijkheden: het bestuurslid is ook ingeschreven als speler of niet.
       (a) Het bestuurslid is ook ingeschreven als speler:
           De kaarten worden ingeschreven achter de naam van betrokkene in de spelerslijst
       (b) Het bestuurslid is NIET ingeschreven als speler:
           Het bestuurslid wordt toegevoegd aan de spelerslijst met achter zijn naam (bestuurslid)
           De kaart(en) word(t)(en) vervolgens ingeschreven achter zijn naam in de spelerslijst.

b. Beheer
(1). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kaarten opgelopen door spelers of ploegafgevaardigden.
(2). De kaarten zijn cumulatief voor de schorsingen. (3). Een bestuurslid toegevoegd aan de spelers lijst (bestuurslid achter zijn naam) WORDT GEEN      SPELER MAAR BLIJFT ENKEL EEN BESTUURSLID. Maw hij mag zijn ploeg slechts aanvullen in omstandigheden vermeld in Art 25 van het Intern Reglement KLBS.

8. UITRUSTING
Bij KLBS moet de trui van beide ploegen duidelijk verschillen.
Bij de KBVB/VV moeten bij de eerste elftallen de trui, broek en kousen verschillen.
Dit om het de vlaggenmannen en de VAR gemakkelijk te maken.
Daar de KLBS geen VAR heeft en vlaggenmannen maar een paar keer per seizoen worden opgesteld,
is dit bij ons niet van toepassing en moet enkel de trui duidelijk verschillen met de tegenstrever.

IV. Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:
Geschorst voor EEN (01) speeldag beker vanaf 07/09/2020
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
KIRTAN Suleyman (°29/04/1987)                                   K FC Vlam Eisden

Geschorst voor EEN (01) speeldag kompetitie vanaf 14/09/2020
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
VANHEUSDEN Wesley (°14/07/1988)                             FC Tamara

2. Gele kaarten
Speeldag 05/09/2020
Boca Houthalen: 1
FC Solar Assistance: 1
FC Klotbroek: 3
FC Vini’s:1
K FC Vlam Eisden: 2
Pool Keroma A: 1
Sting Waterschei: 4
SV De Conde: 1
Tuinwijk VV: 2 

Speeldag 12/09/2020
Boca Houthalen: 3
Cosmos Spouwen: 1
El Toro: 2
FC Hutte Houthalen: 2
FC Klotbroek: 1
FC Tamara: 3
FC Vini’s: 1
OH Bergmans: 3
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 1
RP Products: 2
UD Barcelona: 2
VK Wieze Boys A: 2

3. Administratieve overtredingen

Speeldag 05/09/2020
VK Wieze Boys B: wedstrijdblad niet afgetekend door kapitein
Weerstand Zonhoven: bij ontsteltenis van een bezoekende afgevaardigde wedstrijdblad niet afgetekend
                                 door de kapitein.
UD Barcelona: wedstrijdblad afgetekend ondank verkeerde vermeldingen (vervangingen en gele kaarten)
K FC Vlam Eisden: naam en voornaam omgewisseld (YUKSEL Aydin ipv AYDIN Yuksel)
                           verkeerde geboortedatum (CHERIFA Tarik (°29/04/80) ipv (°29/08/80))
                           verkeerde geboortedatum (2X) (GANIJI Emrah (°25/05/89) ipv (°29/05/89))
                           wedstrijdblad afgetekend ondank verkeerde vermeldingen (vervangingen en gele kaarten)
Cosmos Spouwen: hoofding wedstrijdblad niet in blokletters
FC Klotbroek: wedstrijdblad niet afgetekend door officieel afgevaardigde bezoekers
Stokrooie United: naam en voornaam omgewisseld (HARUN Incirci ipv INCIRCI Harun)
                         verkeerde geboortedatum (KOSE Murat (°12/11/20) ipv (°12/11/00))

 Speeldag 12/09/2020
Cosmos Spouwen: Hoofding wedstrijdblad niet in blokletters (2X)
Weerstand Zonhoven: bij ontsteltenis van een bezoekende afgevaardigde wedstrijdblad niet afgetekend
                                 door de kapitein (2X)
FC Vini’s: bij ontsteltenis van een bezoekende afgevaardigde wedstrijdblad niet afgetekend
               door de kapitein

4 Ambtshalve sancties:

Speeldag 05/09/2020
Mees 80: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de bekerwedstrijd RP Products - Mees 80 5 – 0
Boete: tijdig forfait

FC Beukenhof: tijdig forfait
Beslissing:
uitslag van de bekerwedstrijd VK Wieze Boys A – FC Beukenhof 5 - 0
Boete: tijdig forfait

Speeldag 12/09/2020
Huwa-San Bilzen: tijdig forfait
Beslissing: uitslag competitiewedstrijd K FC Vlam Eisden – Huwa-San Bilzen 5 – 0
Boete: tijdig forfait

5.Kostenbedoening
Boca Houthalen: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 5,00 (2X 2,50): totaal € 10,00
El Toro: (IV, 2) € 5,00 FC Beukenhof:(IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan VK Wieze Boys A
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 5,00
FC Klotbroek: (IV, 2) € 7,50 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 12,50
FC Tamara: (II) € - 12,50 (waarborg klacht) + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 : totaal € 00,00
FC Solar Assistance: (IV, 2) € 2,50
FC Vini’s: (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50
Huwa-San Bilzen: (II) € 25,00 – 12,50 (waarborg klacht) + (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan
                           K FC Vlam Eisden: totaal € 72,50 waarvan € 50,00 aan K FC Vlam Eisden
K FC Vlam Eisden: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + 5,00 (2 X 2,50) + 2,50:
                             totaal € 22,50
Mees 80: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan RP Products
Pool Keroma A: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Pool Keroma B: (IV, 2) € 2,50
RP Products: (IV, 2) € 5,00
Sting Waterschei: (II) € 10,00 + 37,50 + (IV, 2) € 10,00: totaal € 57,50
Stokrooie United: (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal €
SV De Conde: (IV, 2) € 2,50
Tuinwijk VV:(IV, 2) € 5,00
UD Barcelona: (IV, 2) € 5,00 +(IV, 3) € 2,50: totaal € 7,50
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 5,00
VK Wieze Boys B: (IV, 3) € 2,50
Weerstand Zonhoven: (IV, 3) € 2,50 + 5,00 (2X 2,50): totaal € 7,50

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 09/10/2020

KLBS CORONA-PROTOCOL.

GOUDEN REGELS:

Respecteer de hygiënevoorschriften.

Respecteer de veiligheidsafstand (1,5m)

Draag een mond- en neusmasker waar voorgeschreven.

MOND- en NEUSMASKER
IEDEREEN, uitgezonderd de spelers en de scheidsrechter op het terrein dient STEEDS een mond- en neusmasker bij of op te hebben.

IEDEREEN in de neutrale en instructie zone draagt een mond- en neusmasker.
De trainer mag dit evenwel afnemen indien hij RECHTSTAANDE instructies geeft.

Bij een tussenkomst voor een verzorging op het veld moet de persoon die deze uitvoert een mond- en neusmasker dragen.

In de kleedkamer van de scheidsrechter draagt iedereen een mond- en neusmasker, ook de scheidsrechter als er iemand binnen is.

In de cafetaria/kantine draagt iedereen, bij elke verplaatsing een mond- en neusmasker

Het bedieningspersoneel van de cafetaria/kantine draagt een mond- en neusmasker

KLEEDKAMERS
Alle kleedkamers ontsmetten voor de aankomst van de spelers en de scheidsrechter

Minimaal EEN (01) flacon desinfecterende hand-gel voorzien in elke kleedkamer, ook deze van de scheidsrechter..

VOETBALLEN
Alle voetballen ontsmetten voor de aankomst van de spelers en de scheidsrechter

DRANK
Voor de spelers: individuele drinkbekers of individuele flesjes

Voor de scheidsrechter: ongeopend flesje

INVULLEN WEDSTRIJDBLAD
De afgevaardigden, of hun vervanger en de scheidsrechter vullen het wedstrijdblad in met hun eigen balpen.

Voor en na het invullen van gegevens op het wedstrijdblad steeds de handen ontsmetten of wassen.

BETALING SCHEIDSRECHTER
De afgevaardigde toont het bedrag van de vergoeding en overhandigt het vervolgens in een gesloten omslag aan de scheidsrechter.

CONTROLE VAN DE IDENTITEITSKAARTEN DOOR DE SCHEIDSRECHTER
De afgevaardigde toont de identiteitskaarten, in de volgorde van vermelding op het wedstrijdblad aan de scheidsrechter.
Deze raakt de identiteitskaarten NIET aan.

WEDERZIJDSE CONROLE DOOR DE AFGEVAARDIGDEN EN NAZICHT VAN DE UITRUSTING
De wederzijdse controle van de identiteit van de spelers gebeurt door de afgevaardigden met mond- en neusmasker op, bij voorkeur in de buitenlucht.

Gelijktijdig gebeurt het nazicht van de uitrusting door de scheidsrechter vanop 1,5m afstand en zonder aanrakingen.

CAFETARIA/KANTINE
In de cafetaria/kantine gelden de maatregelen uit de horeca..
0.a. veiligheidsafstand van 1,5 m,
draagt iedereen, bij elke verplaatsing een mond- en neusmasker
het bedieningspersoneel draag een mond- en neusmasker…
er mag alleen zittend geconsumeerd worden.

SUPPORTERS
Moeten steeds de geldende conona-maatregelen opvolgen
o.a.- de veilheidsafstand (1,5 m) respecteren     
      - het mond- en neusmasker dragen waar voorgeschreven

De clubs zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters, derhalve ook voor het opvolgen van de coronamaatregelen door deze.

UITSTELLEN VAN WEDSTRIJDEN BIJ KLBS
Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine, op de dag van de wedstrijd kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
Uitstel dient aangevraagd te worden, per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS.

WAT BIJ EEN BESMETTING/QUARANTAINE?
(1) Het aan de secretarissen overgemaakte Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende: "wat te doen bij besmetting/quarantaine" is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden, daar geldt bij KLBS de hiervoor vermelde procedure.
(2) Een besmet persoon mag niet ingezet worden als speler, is NIET SPEELGERECHTIGD en mag evenmin optreden als official (afgevaardigde, trainer, verzorger...) 

Dit protocol kan steeds veranderen wanneer de overheid dit oplegt..