23/10/2020

WEEK-END 04/2020-2021

 • I. Comité Minnelijke Schikkingen:
  geen minnelijke schikkingen

 • II. Sport en Disciplinair Comité:
  geen zitting

  III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
  Geen zitting, wel consultatie via whatsapp.
 1. Beslissingen ingevolge het stilleggen van de competitie door coronamaatregelen.
  a. De prioriteit wordt gegeven aan het spelen van zoveel mogelijk competitiewedstrijden, waarbij prioritair is dat elke ploeg tegen elke ploeg gespeeld heeft, zodat er een eindklassement kan worden opgemaakt.

  b. De beker KLBS 2020/2021 wordt geschrapt en op de aldus vrijgekomen speeldagen zullen competitiewedstrijden ingevoegd worden, als de coronamaatregelen het toelaten te spelen.

  c..De competitiewedstrijden KLBS worden pas weer gestart als Voetbal Vlaanderen toelaat dat de provinciale ploegen competitiewedstrijden spelen en de kleedkamers mogen gebruikt worden.

  d.Heropstart competitie.
  Het is op dit ogenblik onmogelijk om ook maar bij benadering te bepalen wanneer de competitie weer zal kunnen starten.
  Hoe dan ook als de mogelijkheid tot herstart er komt zal het volgende principe toepassen worden.
  Indien we in de loop van een week, en dit uiterlijk op zondag (week beschouwd als van maandag tem zondag) de toelating krijgen om weer competitiewedstrijden te spelen met gebruik van kleedkamers, dan spelen we de zaterdag van de week nadien de eerste competitiewedstrijd.

  e.De kalender van Reeks 2 zal, indien mogelijke met zo min mogelijk wijzigingen, aangepast worden zodat elke ploeg elke zaterdag speelt.

 2. KALENDERWIJZIGINGEN Kampioenschap:
  Reek I
  17/11/2020 om 13u00 ipv 14u30 FC Total Energy – FC Tamara
  30/01/2021 om 14u30 Century Hasselt – El Toro ipv El Toro – Century Hasselt

  Reeks II
  20/02/2021 om 15u00 Tuinwijk VV – FC Beukenhof ipv FC Beukenhof – Tuinwijk VV
   
 3. CORONAMAATREGELEN
  a. Coronaprotocol
  (1). Het aangepaste KLBS Coronaprotocol, hierna gegeven, is van strikte toepassing bij de wedstrijden van KLBS.
  (2). Ondanks andere berichten in diverse kanalen en in de pers is het dragen van het mond- en neusmasker in de neutrale en technische zone, behalve voor de trainer indien hij rechtstaande onderrichtingen geeft, verplicht.
  (3). De scheidsrechter controleert het dragen van het mond- en neusmasker in de neutrale en technische zone. Bij niet naleving van het KLBS protocol maakt hij hiervan melding op het wedstrijdblad.
  (4) De clubs zijn verantwoordelijk voor hun supporter en derhalve ook voor het naleven van de coronamaatregelen door hun supporters (oa afstand houden, mond- en neusmasker dragen,…)
  b. Wat bij een besmetting/quarantaine?
  (1) Het aan de secretarissen overgemaakte Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende wat te doen bij besmetting/quarantaine is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden (Par 1 punt 3 van het protocol).
  c. Uitstellen van wedstrijden bij KLBS:
  Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld. Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS.

 4. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALING 1ste REKENING SEIZOEN 2020- 2021.V
  Van de hiernavolgende clubs werd de betaling van de 1ste rekening van het seizoen 2020 -2021 niet ontvangen op de uiterste datum ontvangst betaling (12/10/2020):
  K FC Vlam Eisden
  Mees 80
  Sting Waterschei
  Weerstand Zonhoven
  De clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50, boete die zal verdubbeld worden bij niet ontvangst betaling uiterlijk op 15/11/2020.

  IV.  Administratief

  1.
  Nazicht wedstrijdbladen:
  Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 12/10/2020
  Ingevolge DERDE (03) gele kaart
  SCHOUTEDEN Michiel (°05/05/1996)                                               SV De Conde

  2. Gele kaarten
  Speeldag 10/10/2020
  Cosmos Spouwen: 3
  El Toro: 1
  FC Berg: 3
  FC Beukenhof: 1
  FC Solar Assistance: 2
  FC Klotbroek: 2
  FC Tamara: 2
  FC Vini’s: 3
  K FC Vlam Eisden: 3
  Pool Keroma B: 4
  Stokrooie United: 2
  SV De Conde: 1
  Tuinwijk VV: 1
  VK Wieze Boys A: 1

  3. Administratieve overtredingen
  Speeldag 10/10/2020
  El Toro: wedstrijdblad te laat bij de scheidsrechter.
  FC Beukenhof: laattijdige uitslag.

  4. Ambtshalve sancties:
  Speeldag 10/10/2020
  Aviaclub: tijdig forfait
  Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd UD Barcelona – Aviaclub 5 - 0
  Boete: tijdig forfait

  5. Kostenbedoening
  Aviaclub: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan UD Barcelona
  Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 7,50
  El Toro: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
  FC Berg: (IV, 2) € 7,50
  FC Beukenhof: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
  FC Solar Assistance: (IV, 2) € 5,00
  FC Klotbroek: (IV, 2) € 5,00
  FC Tamara: (IV, 2) € 5,00
  FC Vini’s: (IV, 2) € 7,50
  K FC Vlam Eisden: (III, 4) € 12,50 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 20,00
  Mees 80: (III, 4) € 12,50
  Pool Keroma B: (IV, 2) € 10,00
  Sting Waterschei: (III, 4) € 12,50
  Stokrooie United: (IV, 2) € 5,00
  SV De Conde: IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
  Tuinwijk VV:(IV, 2) € 2,50
  VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50
  Weerstand Zonhoven: (III, 4) € 12,50

  KLBS

  Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 19/11/2020