19/11/2020

WEEK-END 05/2020-2021

 1. I.  Comité Minnelijke Schikkingen: geen minnelijke schikkingen

  II.  Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

  III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
  Geen zitting, wel consultatie via whatsapp.

  1. Beslissingen ingevolge het stilleggen van de competitie door coronamaatregelen
  a. De prioriteit wordt gegeven aan het spelen van zoveel mogelijk competitiewedstrijden, waarbij prioritair is dat elke ploeg tegen elke ploeg gespeeld heeft, zodat er een eindklassement kan worden opgemaakt.

  b. De beker KLBS 2020/2021 wordt geschrapt en op de aldus vrijgekomen speeldagen zullen competitiewedstrijden ingevoegd worden, als de coronamaatregelen het toelaten te spelen.

  c. De competitiewedstrijden KLBS worden pas weer gestart als Voetbal Vlaanderen toelaat dat de provinciale ploegen competitiewedstrijden spelen en de kleedkamers mogen gebruikt worden.

  d. Heropstart competitie.
  Het is op dit ogenblik onmogelijk om ook maar bij benadering te bepalen wanneer de competitie weer zal kunnen starten. Hoe dan ook als de mogelijkheid tot herstart er komt zal het volgende principe toepassen worden. Indien we in de loop van een week, en dit uiterlijk op zondag (week beschouwd als van maandag tem zondag) de toelating krijgen om weer competitiewedstrijden te spelen met gebruik van kleedkamers, dan spelen we de zaterdag van de week nadien de eerste competitiewedstrijd.

  e. De kalender van Reeks 2 zal, indien mogelijke met zo min mogelijk wijzigingen, aangepast worden zodat elke ploeg elke zaterdag speelt.

  f. Eind november/begin december zal de aangepaste kalender verschijnen.

  g. Speelgerechtigheid van spelers bij, ingevolge corona verschoven wedstrijden
  Bij de ingevolge corona verschoven wedstrijden is Art 75 van het Int Regl KLBS NIET van toepassing, maw spelers zijn speelgerechtigd volgens Art 23 van het Int Regl KLBS.

  2. KALENDERWIJZIGINGEN Kampioenschap:
  Reek I
  30/01/2021 om 14u30 Century Hasselt – El Toro ipv El Toro – Century Hasselt
  Reeks II
  20/02/2021 om 15u00 Tuinwijk VV – FC Beukenhof ipv FC Beukenhof – Tuinwijk VV

  3. CORONAMAATREGELEN
  a. Coronaprotocol
  (1). Het aangepaste KLBS Coronaprotocol, hierna gegeven, is van strikte toepassing bij de wedstrijden van KLBS.
  (2). Ondanks andere berichten in diverse kanalen en in de pers is het dragen van het mond- en neusmasker in de neutrale en technische zone, behalve voor de trainer indien hij rechtstaande onderrichtingen geeft, verplicht.
  (3). De scheidsrechter controleert het dragen van het mond- en neusmasker in de neutrale en technische zone. Bij niet naleving van het KLBS protocol maakt hij hiervan melding op het wedstrijdblad.
  (4) De clubs zijn verantwoordelijk voor hun supporter en derhalve ook voor het naleven van de coronamaatregelen door hun supporters (oa afstand houden, mond- en neusmasker dragen,…)

  b. Wat bij een besmetting/quarantaine?
  (1) Het aan de secretarissen overgemaakte Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende wat te doen bij besmetting/quarantaine is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden (Par 1 punt 3 van het protocol).
  (2) Uitstellen van wedstrijden bij KLBS:
  Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld. Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS.

  4. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALING 1ste REKENING SEIZOEN 2020- 2021.
  Van de hiernavolgende clubs werd de betaling van de 1ste rekening van het seizoen 2020 -2021 niet ontvangen op de 2de uiterste datum ontvangst betaling (15/11/2020):
  K FC Vlam Eisden
  Sting Waterschei
  Weerstand Zonhoven
  Zoals voorzien wordt de boete voor deze clubs verdubbeld.
  Bij niet ontvangst van de betaling van de 1ste rekening op uiterlijk 15/12/2020 wordt de procedure aanleg tot schrapping gestart.

  IV.
   Administratief

  1. Administratieve overtredingen
  OH Bergmans: onvolledig aangifte formulier lichamelijke ongevallen (PLANAS Michaël)

  2.Kostenbedoening
  K FC Vlam Eisden: (III, 4) € 12,50
  OH Bergmans: (IV, 1) € 2,50
  Sting Waterschei: (III, 4) € 12,50
  Weerstand Zonhoven: (III, 4) € 12,50

  KLBS

  Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 17/12/2020