18/12/2020

WEEK-END 06/2020-2021

In naam van het bestuur KLBS wens ik jullie en jullie familie, ondanks de coronamaatregelen fijne en veilige eindejaarsfeesten en een voorspoedig, gelukkig en bovenal gezond 2021.

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen minnelijke schikkingen

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
Geen zitting, wel consultatie via whatsapp.

1.. Eerdere beslissingen ingevolge het stilleggen van de competitie door coronamaatregelen.
a. De prioriteit wordt gegeven aan het spelen van zoveel mogelijk competitiewedstrijden, waarbij prioritair is dat elke ploeg tegen elke ploeg gespeeld heeft, zodat er een eindklassement kan worden opgemaakt.
b. De beker KLBS 2020/2021 wordt geschrapt en op de aldus vrijgekomen speeldagen zullen competitiewedstrijden ingevoegd worden, als de coronamaatregelen het toelaten te spelen.
c. De competitiewedstrijden KLBS worden pas weer gestart als Voetbal Vlaanderen toelaat dat de provinciale ploegen competitiewedstrijden spelen en de kleedkamers mogen gebruikt worden.
d. Heropstart competitie. Het is op dit ogenblik onmogelijk om ook maar bij benadering te bepalen wanneer de competitie weer zal kunnen starten. Hoe dan ook als de mogelijkheid tot herstart er komt zal het volgende principe toepassen worden. Indien we in de loop van een week, en dit uiterlijk op zondag (week beschouwd als van maandag tem zondag) de toelating krijgen om weer competitiewedstrijden te spelen met gebruik van kleedkamers, dan spelen we de zaterdag van de week nadien de eerste competitiewedstrijd.
e. De kalender van Reeks 2 zal, indien mogelijke met zo min mogelijk wijzigingen, aangepast worden zodat elke ploeg elke zaterdag speelt.
f. Speelgerechtigheid van spelers bij, ingevolge corona verschoven wedstrijden
Bij de ingevolge corona verschoven wedstrijden is Art 75 van het Int Regl KLBS NIET van toepassing, maw spelers zijn speelgerechtigd volgens Art 23 van het Int Regl KLBS.

2. Nieuwe beslissingen
a. Ingevolge beslissing van Voetbal Vlaanderen zullen ten vroegste op 13/02/2021, als de coronamaatregelen het op dat ogenblik toelaten weer competitiewedstrijden gespeeld kunnen worden in de KLBS. Het is op dit ogenblik niet zeker dat dat we op 13/02/2021 de doorstart kunnen maken maar indien het kan, als COVID -19 en het weer ons gunstig gezind zijn, zullen op 13/02/2021 en 20/02/2021 respectievelijk de wedstrijden van voorlaatste en de laatste speeldag van de heenronde ( 05/12 en 12/12 voor Reeks 1 en 09/01 en 16/01/2021 voor Reeks 2 afgewerkt worden. Vanaf 27/02/2021 worden de wedstrijden van de terugronde, zoals voorzien op de huidige kalender gespeeld.
b. Ingevolge de coronamaatregelen zal de Bijzondere Algemene Vergadering van januari 2021 NIET doorgaan.

3. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:

Reek I
13/02/2021 (wedstrijden van 05/012/2020)
15u00 VK Wieze Boys A – El Toro
15u00 FC Total Energy – Pool Keroma A
15u00 K FC Vlam Eisden – RP Products
15u00 Huwa-San Bilzen – Century Hasselt
15u00 FC Tamara – FC Vini’s
15u00 Weerstand Zonhoven – VK Wieze Boys B
15u00 SV De Conde – FC Berg

20/02/2021 (wedstrijden van 12/12/2020)
15u00 El Toro – Weerstand Zonhoven
15u00 Pool Keroma A – K FC Vlam Eisden
15u00 FC Vini’s – VK Wieze Boys A
15u00 RP Products – FC Tamara
15u00 FC Berg – Century Hasselt
15u00 Huwa-San Bilzen – FC Total Energy
15u00 VK Wieze Boys B – SV De Conde

Reeks II
13/02/2021
(wedstrijden van 09/01/2021)
15u00 Sporting Caetsbeek – Stokrooie United
15u00 OH Bergmans – FC Hutte Houthalen
15u00 Aviaclub – FC Klotbroek
15u30 FC Solar Assistance – Boca Houthalen
15u00 UD Barcelona – Sting Waterschei
15u00 FC Beukenhof – Pool Keroma B
15u00 Tuinwijk VV – Cosmos Spouwen (wedstrijd van 12/12/2020) 

20/02/2021 (wedstrijden van 16/01/2021)
15u00 Sporting Caetsbeek – FC Solar Assistance
15u00 Sting Waterschei – Cosmos Spouwen
15u00 FC Hutte Houthalen – UD Barcelona
15u00 Aviaclub – Boca Houthalen
15u00 FC Beukenhof – OH Bergmans
15u00 FC Klotbroek – Pool Keroma B
15u00 Tuinwijk VV – Stokrooie United 

27/02/2021
15u00 FC Beukenhof – FC Solar Assistance (wedstrijd van 05/12/2020) 

06/03/2021
15u00 FC Klotbroek – Aviaclub (wedstrijd van 24/04/2021) 

13/03/2021
15u00 Boca Houthalen – Pool Keroma B (wedstrijd van 23/01/2021) 

20/03/2021
15u30 FC Solar Assistance – OH Bergmans (wedstrijd van 06/02/2021) 

27/03/2021
15u00 Aviaclub – UD Barcelona (wedstrijd van 20/02/2021) 

03/04/2021
15u00 Cosmos Spouwen – Pool Keroma B (wedstrijd van 24/10/2020) 

10/04/2021
15u00 OH Bergmans – Sporting Caetsbeek (wedstrijd van 17/10/2020)

17/04/2021
15u00 Stokrooie United – UD Barcelona (wedstrijd van 28/11/2020)

24/04/2021
15u00 Aviaclub – Cosmos Spouwen (wedstrijd van 17/10/2020)
15u00 FC Klotbroek – Tuinwijk VV (wedstrijd van 17/10/2020)

4. CORONAMAATREGELEN
a. Coronaprotocol
(1). Het aangepaste KLBS Coronaprotocol, hierna gegeven, is van strikte toepassing bij de wedstrijden van KLBS.
(2). Ondanks andere berichten in diverse kanalen en in de pers is het dragen van het mond- en neusmasker in de neutrale en technische zone, behalve voor de trainer indien hij rechtstaande onderrichtingen geeft, verplicht.
(3). De scheidsrechter controleert het dragen van het mond- en neusmasker in de neutrale en technische zone. Bij niet naleving van het KLBS protocol maakt hij hiervan melding op het wedstrijdblad.
(4) De clubs zijn verantwoordelijk voor hun supporter en derhalve ook voor het naleven van de coronamaatregelen door hun supporters (oa afstand houden, mond- en neusmasker dragen,…)

b. Wat bij een besmetting/quarantaine?
(1) Het aan de secretarissen overgemaakte Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende wat te doen bij besmetting/quarantaine is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden (Par 1 punt 3 van het protocol).
(2) Uitstellen van wedstrijden bij KLBS:
Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS. 
 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 20/01/2021