13/11/2006

Overlijden

Marco Wijnants, speler van Aviaclub, is niet meer.

Zaterdag 11 november ontvingen we het droeve en ontstellend bericht dat Marco Wijnants schielijk is overleden tijdens de wedstrijd van afgelopen zaterdagnamiddag.

KLBS, bestuur en leden, uit haar innige deelneming aan familie, nabestaanden en kennissen van Marco Wijnants. 

Het bestuur van KLBS vraagt aan alle clubs om voor aanvang van de wedstrijden van 18 november een ogenblik van stilte en bezinning te willen voorzien uit respect voor Marco Wijnants.

Volgens de laatste berichten gaat de begrafenis van Marco Wijnants door nu zaterdag 18 november.

De juiste gegevens worden vermeld in een volgend bericht.

De wedstrijd FC Gors Opleeuw - Aviaclub van 18/11/06 wordt uitgesteld.