22/11/2006

Week-End 5/2006-2007

Info nr. 5 is ter beschikking

                                               WEEK-END(5/2006-2007)

 

                                                                           Hasselt, 22 november 2006.

 

 

 

Verslag vergadering comités dd.20/11/06 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 29/11/06 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Stijn BOELANDERS(°01/04/83)                           Vanhelmont Sport

         Billy MULKERS(°02/08/84)                                 Ford Keroma

 

         Twee (2) speeldagen

         Bart MERTENS(°11/04/74)                                Vanhelmont Sport

         Erik FASTRÉ(°22/04/74)                                   Merem Bilzen

         Frank BEERTEN(°11/05/74)                               Terlaemen 04

         Jurgen LEETEN(°22/02/79)                                Wieze Boys

        

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 04/12/06

         Verslag ref Simonaitis wedstrijd FC Gors Opleeuw - Cosmos Spouwen van 04/11/06

         Verslag ref Vanheeswijck wedstrijd RP Products – Terlaemen 04 van 11/11/06

         Verslag ref Lai wedstrijd Olympia Tongeren – FC Berg van 18/11/06

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Roger Vernijns, Fernand Oeyen, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd : Jean Brebels

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 06/11/06 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 29/11/06

 

Verslagen doorverwezen door MS comité zitting 06/11/06. MS comitéleden te onthouden bij uitspraak.

a) verslag ref.Longo: wedstrijd VNA Winterslag - Heideweelde van 28/10/06.

Uitgesloten: speler Marc MULDERS(°24/05/76) van VNA Winterslag.

Opgeroepen: scheidsrechter, speler en vrijblijvend afgevaardigde Luigi CASTO van VNA Winterslag.

Aanwezig:   allen aanwezig.

Uitspraak :

Speler Marc MULDERS wordt geschorst tot en met 26/02/2007

Boete: 5 + 12 (versch.kosten) = € 17,00 lastens club VNA Winterslag

 

b)verslag ref Herssens: wedstrijd BVC Park Houthalen-AFI Waterschei van 21/10/06. Uitgesloten: spelers Giuseppe LAZZARINO(°15/03/77), Danny HEELEN(°17/07/72) van AFI Waterschei en Daniel NICOSIA(°12/09/80) van BVC Park Houthalen.

Opgeroepen: scheidsrechter, spelers en vrijblijvend afgevaardigden Danny FRANCKEN van BVC Park Houthalen en Sebastiano MESITI van AFI Waterschei.

Aanwezig: scheidsrechter, speler Nicosia, afgevaardigde Mesiti. Overigen afwezig zonder voorafgaandelijke verontschuldiging.

Uitspraak :

Speler Giuseppe LAZZARINO wordt gechorst voor drie (3) speeldagen

Speler Danny HEELEN wordt geschorst voor twee (2) speeldagen

Speler Daniel NICOSIA wordt geschorst voor twee (2) + één (1) wegens houding na uitspraak = drie (3) speeldagen

Boete: 5 + 5 + 7,50 (versch.kosten) + 2x 2,50 afwezig zitting = € 22,50 lastens club A.F.I. Waterschei

         5+ 7,50 (versch.kosten) = € 12,50 lastens club BVC Park Houthalen

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

A. Beslissingen/uitspraken:

 

1. Verslag ref Longo: wedstrijd Aviaclub – Ford Keroma B van 11/11/06. Wedstrijd stopgezet in de 25min als gevolg van het plotse overlijden van speler Marco Wijnants van Aviaclub.

Beslissing :

Wedstrijd te herspelen op een latere nog te bepalen datum.

 

2. Verslag ref Mockers: wedstrijd Hellas 2000 – FC Global Impact van 11/11/06. Wedstrijd niet begonnen . Vermelde omstandigheden: speler Jean MICHIELSEN(°14/07/66) van Global Impact welke verzocht werd een ring uit te doen verklaarde deze niet uit te krijgen, waarop hij geen toelating tot spelen kreeg. Deed samen met kapitein Peter GOVAERTS(°04/02/68) een voorstel om tape te gebruiken, werd geweigerd. Waarna verwijten door kapitein en weigering te spelen door Global Impact. Kapitein GOVAERTS weigerde te tekenen na het opmaken van het wedstrijdformulier.

Beslissing :

Scheidsrechter handelde in overeenstemming met spelregel 4: een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler. Dit geldt ook voor alle soorten sieraden.

Uitslag van de wedstrijd: 5-0

Kapitein Peter GOVAERTS wordt vanaf 29/11/06 geschorst voor drie (3) speeldagen wegens beledigen van de scheidsrechter en weigering aftekenen wedstrijdformulier.

Boete: € 25,00 ( niet aanvangen wedstrijd) lastens club FC Global Impact.

Ten laste neming kosten scheidsrechter: in beraad. Verwezen naar de volgende zitting.

 

B. Beheer:

 

1.Briefwisseling:

a) mails in verband met voorgaande feiten.

 

b) KBVB 06/11/06: rekening met de te betalen jaarlijkse bijdrage van KLBS en de clubs.

 

c) Olympia Tongeren 13/11/06: probleem terreinbezetting 06/01/07

 

d) VK Grammenrode 18/11/06: melding FF voor de wedstrijd van 25/11/06

 

2.Varia:

- Regeling in verband met de ingave van de uitslagen op de VLB-website. Voorkomen van

financiële sanctionering.

 

- Ploegfoto op de website:

         Clubs kunnen, indien gewenst, een foto van hun ploeg (enkel deze komen in aan-

merking)   doormailen aan de voorzitter, dhr. Raymakers, e-mail:

raymakers.marcel@telenet.be

         Deze foto wordt dan toegevoegd aan de clubgegevens. Voorbeelden zijn te zien bij

         clubs Heylen Bricks en FC Banneux

 

IV.Administratief

 

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 13/11/06:

         Jo DRIJKONINGEN (°05/08/81)                           Kanaalboys Rotem

 

         Vanaf 20/11/06:

         Freddy JACOBS (°12/02/73°)                            Olympia Tongeren

         Mushagalusa van RUITEN (°13/02/85)                 FC Heideweelde

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten:

 

         Vanaf 13/11/06:

         Elias CASTRO-CAMACHO (°11/05/79)                  Wieze Boys

         Jean-Marie GERIN (°16/01/66)                           Kotem VV

 

         Vanaf 20/11/06

         Jozef NEUTELAERS (°09/02/53)                         VK Grammenrode

         Patrick BAMMENS (°09/09/73)                           Welkenhuyzen

 

2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 21/10/06 :

         FC Gualco: s-blad laattijdig, ontvangen 26/10

         FC Global Impact: s-blad laattijdig, ontvangen 26/10

 

         Speeldag 28/10/06:

         Kanaalboys Rotem: s-blad laattijdig, ontvangen 02/11 en geen stamnummer

                                      bezoekers.

 

         Speeldag 04/11/06:

         ZD Overath: foutieve voornaam afgevaardigde

         Terlaemen 04: s-blad laattijdig, ontvangen 08/11

 

   Kostenbedoening

         Kanaalboys Rotem:    5+2,50+2,50 = € 10,00

         Olympia Tongeren:    € 5,00

         FC Heideweelde:       € 5,00

         VK Wieze Boys:         € 5,00

         Kotem VV:               € 5,00

         VK Grammenrode:      € 5,00

         Welkenhuyzen:         € 5,00

         FC Gualco:               € 2,50

         FC Global Impact:      € 2,50

         ZD Overath:             € 2,50

         Terlaemen 04:          € 2,50

 

3.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 04/11/06:

         A.F.I. Waterschei: opstellen speler Massimo ADAMO(°13/07/84) geschorst voor 2 gele

         kaarten in zelfde wedstrijd ( zie WE 3 punt V/1).

         Sanctie: wedstrijd AFI Waterschei – Kanaalboys Rotem uitslag 2-1 wordt 0-5, winstpun-

         ten aan Kanaalboys Rotem.

         Speler Massimo ADAMO wordt vanaf 29/11/06 geschorst voor 1 speeldag (kompetitie)

         Boete: € 12,50 lastens club A.F.I. Waterschei.

 

 

4.Kalender:

        

Beker 1/16 finale : FF VK Grammenrode voor de wedstrijd

VK Wieze Boys A – VK Grammenrode

 

5.Mededeling:

  Bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie:

 

         Deze vergadering en receptie zal dit seizoen doorgaan op VRIJDAG 12/01/07

         Aanvang 20u00

         Plaats: Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt

 

         Aanwezigheid is verplicht. Maximum 2 personen per ingeschreven ploeg.

 

         Voor de bijzondere vergadering kunnen enkel voorstellen tot reglementswijziging

         worden ingediend welke slaan op de overeenkomst tussen de KBVB en KLBS. Dus

         geen wijzigingen in verband met het interne reglement.

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 06/12/06