06/12/2006

Week-End 6/2006-2007

info 6 is ter beschikking

Opmerking: wegens ambtshalve sanctie wordt AFI Waterschei vervangen door FC Global Impact voor de 1/8 finale van de Beker

                                               WEEK-END(6/2006-2007)

 

                                                                                     Hasselt, 06 december 2006

 

 

Verslag vergadering comités dd.04/12/06 – Tennis Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 13/12/06 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Niels SOAVE (°09/02/80)                         FC Rozendaal

         Kevin LENAERS (°27/02/86)                     FC Rozendaal

         Bernie DE VUYST (°24/08/82)                  VC Mireille

 

         Twee (2) speeldagen

         Davy GIJBELS (°30/11/80)                       Welkenhuyzen

         Peter VUURSTAEK (°16/09/76)                 Heylen Bricks

         Hasan YUREGIL (°01/08/65)           A.F.I. Waterschei

         Björn RAISON (°26/07/78)                       Heylen Bricks

        

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 18/12/06

         Verslag ref Mazzei wedstrijd FC Heideweelde – Welkenhuyzen van 25/11/06

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Roger Vernijns, Fernand Oeyen, Jean Brebels, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 20/11/06 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 13/12/06

 

Verslagen doorverwezen door MS comité zitting 20/11/06. MS comitéleden te onthouden bij uitspraak.

 

a) verslag ref   Simonaitis wedstrijd FC Gors Opleeuw - Cosmos Spouwen van 04/11/06.

Uitgesloten: speler Kris VANHAREN(°31/05/81) van Cosmos Spouwen.

Opgeroepen: speler, scheidsrechter en vrijblijvend afgevaardigde Christophe VANHERF van Cosmos Spouwen.

Aanwezig: allen aanwezig.

Uitspraak : speler Kris VANHAREN wordt geschorst voor twee (2) speeldagen.

Boete: 5 + 6 (versch.kosten) = € 11,00 lastens club Cosmos Spouwen.

 

b) verslag ref   Vanheeswijck wedstrijd RP Products - Terlaemen 04 van 11/11/06. Vermeld bij incidenten: speler Frank KENIS(°11/10/73) van Terlaemen 04.

Opgeroepen: speler, scheidsrechter en vrijblijvend afgevaardigde Ghislain KENIS van Terlaemen 04

Aanwezig: enkel scheidsrechter. Speler afwezig, niet verontschuldigd.

Uitspraak : speler Frank KENIS wordt geschorst voor twee (2) speeldagen. Afegvaardigde

Ghislain KENIS een vermaning en reglementaire boete wegens lakse houding en gebrek aan tussenkomst tov eigen speler.

Boete: 10 (versch.kosten) + 6,25 (vermaning) + 2,50 (afwezig zitting) + 6,25 (niet

teruggekeerde oproeping) = € 25,00 lastens club Terlaemen 04

 

c) verslag ref Lai wedstrijd Olympia Tongeren – FC Berg van 18/11/06. Uitgesloten: speler Bart CHRISTIAENS(°02/09/83) van Olympia Tongeren.

Opgeroepen: speler, scheidsrechter en vrijblijvend afgevaardigde Laurent NELISSEN van Olympia Tongeren.

Aanwezig: speler en afgevaardigde. Scheidsrechter verontschuldigd.

Uitspraak : speler Bart CHRISTIAENS wordt geschorst voor vijf (5) speeldagen.

Boete: € 5,00 lastens club Olympia Tongeren.

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

A. Beslissingen/uitspraken:

 

1. Verslag ref. Vandebroek: wedstrijd Sporting Caetsbeek – Cosmos Spouwen van 18/11/06. Wedstrijd stopgezet in de 65min bij een 2-0 stand wegens een ernstige kwetsuur waarvoor medische interventie nodig was bij een speler van Cosmos Spouwen.

Beslissing :

Wedstrijd te herspelen op 23/12/2006, datum voorzien voor inhaalwedstrijden en bekerwedstrijden.

 

2. Herneming punt III/A2 vorig WE nr.5: kosten scheidsrechter Mockers blijven ten laste van de thuisploeg. Besluit in overleg met PC-Limburg.

 

B. Beheer:

 

1.Briefwisseling:

a) Schrijven VLB met melding aanpassing verzekeringspremie

 

b) mails in verband met voorgaande en de situatie met betrekking tot het Vlaams Bedrijfssportkampioenschap Voetbal.

 

2. Vlaams Bedrijfssportkampioenschap Voetbal 2007

Op de zitting van de Raad van Beheer van de VLB van 23/11/06 werd het standpunt van KWVBB en KLBS inzake de organisatie en deelname aan het voormelde kampioenschap in vraag gesteld.

(zie WE 4 punt V/7).

Uiteindelijk stelt de VLB dat zij contact zullen nemen met de KBVB, waarbij zal worden gevraagd het Vlaams kampioenschap, te betwisten tussen KBVB-leden en niet-leden, bij uitzondering toch toe te laten en bovendien scheidsrechters van de KBVB aan te duiden om deze wedstrijden te leiden.

KLBS wacht dit initiatief af en hoopt dat deze actie van de VLB de relatie en verstandhouding tussen KLBS en KBVB niet in het gedrang zal brengen.

KLBS blijft bij haar standpunt dat een dergelijke competitie reglementair niet is toegelaten door de KBVB.

 

3. Aanpassing verzekering

Een verhoging van een premie is nooit aangenaam. Vermits de verzekering werkt met kalenderjaren gaat voor competitieploegen deze verhoging in midden in het seizoen.

Op de hiervoor vermelde Raad van Beheer van de VLB werd volgende duiding gegeven:

- de premies werden al 6 jaar niet meer aangepast, wat zeer uitzonderlijk is.

- Ethias stelt een wanverhouding vast, globaal bekeken, tussen het aantal aangiften en de daarmee gepaard gaande uitgaven tussen competitiesport (voetbal) en de rest in zoverre dat in feite de recreanten voor een deel de uitgaven van de competitiesport betalen. Dit is niet langer houdbaar.

- Ethias kwam, om tot een evenwicht te komen, met het voorstel de premie op te trekken tot € 13,00.

- Na ettelijke vergaderingen en onderhandelingen kwam men tot een akkoord om de premie op € 6,73 vast te leggen.

- de VLB maakt zich sterk dat het bereikte akkoord goed is en dat aan deze prijs nergens anders onder dezelfde voorwaarden een verzekering kan worden afgesloten.

 

4. Verzekering algemeen

Nog in verband met de verzekering worden de clubverantwoordelijken er attent op gemaakt dat de ontvangen lijsten nauwkeurig moeten worden nagezien (vb niet-actieve leden zijn te verzekeren in klasse 1) en dat de gevorderde betalingen tijdig moeten worden vereffend.

 

5. Verzekering vrijwilligers verplicht door de Vlaamse Regering.

Vast staat dat vanaf 01/01/07 iedere club een lijst moet aanleggen met alle identiteitgegevens van de voor de club actieve vrijwilligers.

Wat betreft de verzekering en de daaraan verbonden premie zelf: Geen enkele verzekeraar heeft op dit ogenblik van de overheid al een duidelijke omschrijving van de te verzekeren risico’s ontvangen.

De VLB onderhandelde hiervoor eveneens met Ethias. Ondanks het feit dat de inhoud nog niet volledig omschreven is, deed Ethias een voorstel om de verplichte verzekering af te sluiten voor een premie van € 25,00 per jaar per club en ongeacht het aantal leden.

De eis van Ethias is dan wel dat ALLE clubs zich hiertoe verbinden.

De VLB zal hierin een beslissing moeten nemen op de eerstvolgende Raad van Beheer op 21/12/06.

KLBS dringt dan ook aan bij ALLE clubs om zelf nog niet over te gaan tot het afsluiten van een dergelijke verzekering. Onder druk van de omstandigheden kan men zich immers laten verleiden tot een verbintenis welke onvolledig of onjuist is.

 

6. Lottrekking 1/8 finale Beker KLBS

         Wedstrijden te spelen op zaterdag 23/12/06 allen met aanvang om 14u30

         Duur 2 x 40min. Bij gelijke stand onmiddellijk strafschoppen.

 

         1. FC Banneux – VC Mireille

         2. Ford Keroma A – Century Hasselt

         3. Wieze Boys A – SV De Conde

         4. Heylen Bricks – BVC Park Houthalen

         5. UD Barcelona – FC Global Impact

         6. Olympia Tongeren – Kotem VV

         7. Kerkuilen Kessenich – FC Heideweelde

         8. FC Berg – RP Products

 

7. Aanduiding commissarissen

         Werden aangeduid als commissarissen voor de jaarlijkse controle op de boekhouding:

                   Dhrn Fernand Oeyen en Roger Vernijns.

 

8. Scheidsrechters

         PC-Limburg zal opnieuw aan de NSC van de KBVB het voorstel voordragen om

geconventioneerde groeperingen toe te laten zelf scheidsrechters aan te sluiten.

 

9.Varia:

- Probleem terreinbezetting Olympia Tongeren op 06/01/07 werd opgelost.

- Ingave van de uitslagen op de VLB-website werd geregeld.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speeldag BEKER

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 27/11/06:

         Patrick BAMMENS (°09/09/73)                  Welkenhuyzen

         Bart COENEN (°02/03/79)                        VNA Winterslag

         Ives DUTHOY (°15/04/80)                       FC Banneux

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten:

 

         Vanaf 27/11/06:

         Alil AKPINAR (°29/11/76)                         Ford Keroma

         Peter CARTUYVELS (°22/07/78)               Aviaclub

         Steven SMITS (°18/02/78)                      FC Global Impact

         Rocco SARLI (°26/10/70)                        FC Heideweelde

         Pietro PENTIFALLO (°04/12/80)                Genk 96

         Tom VANDEWEYER (°25/11/84)                Wieze Boys

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 04/12/06:

         Davy VAN GRIMBERGEN (°29/03/77)          Kanaalboys Rotem

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

         Wilfried VUERSTAEK (°23/12/64)               Kotem VV

         Antonio CARIDI (°15/04/82)                     Wieze Boys

         Gianni PERGOLA (°02/02/81)                    BVC Park Houthalen

         Tom OOMSELS (°06/09/81)                     Vanhelmont Sport

 

2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 11/11/06 :

         Sporting Caetsbeek: H. Teeuwen foutieve geb. datum

         FC Tamara: R. Kerkhofs foutieve geb. datum

 

         Speeldag 18/10/06:

         CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, ontvangen 28/11

 

   Kostenbedoening

         FC Rozendaal:          5+5 = € 10,00

         VC Mireille:               € 5,00

         Welkenhuyzen:         5+5 = € 10,00

         Heylen Bricks:           5+5 = € 10,00

         AFI Waterschei:        € 5,00

         VNA Winterslag:        € 5,00

         FC Banneux:             € 5,00

         Ford Keroma:            € 5,00

         Aviaclub:                 € 5,00

         FC Global Impact:      € 5,00

         FC Heideweelde:       € 5,00

         Genk 96:                 € 5,00

         Wieze Boys:             € 5+5 = € 10,00

         Kanaalboys Rotem:    € 5,00

         Kotem VV:               € 5,00

         BVC Park Houthalen: € 5,00

         Vanhelmont Sport:    € 5,00

         Sporting Caetsbeek: € 2,50

         FC Tamara:              € 2,50

         CBW Zonhoven:        € 7,50

 

3.Ambtshalve sancties:

Speeldag 18/11/06 :

         Kanaalboys Rotem: opstellen speler Chris GEEBELEN(°13/06/81) geschorst (WE 4 pnt I

         MS 3 speeldagen) en speler Jo DRIJKONINGEN(°05/08/81) geschorst (WE 5 pnt IV/1 –

         2 gele kaarten zelfde wedstrijd)

         Sanctie: wedstrijd Global Impact-Kanaalboys Rotem uitslag 6-1 blijft behouden. Spelers

         Chris GEEBELEN en Jo DRIJKONINGEN worden ieder geschorst vanaf 13/12/06 voor

         één (1) speeldag.

         Boete: 12,50 + 12,50 = € 25,00 lastens club Kanaalboys Rotem.

 

         Speeldag 25/11/06:

         A.F.I. Waterschei: opstellen speler Toni BRINA(°08/06/76) geschorst voor 2 gele in de

         Bekercompetitie (WE 4 pnt V/1)

         Sanctie: wedstrijd FC Global Impact-AFI Waterschei uitslag 0-4 wordt 5-0, Global

         Impact geplaatst voor de volgende ronde.

         Boete: € 12,50 lastens club A.F.I. Waterschei.

 

4.Kalender:

         Reeks 2

                   23/12/06        toevoegen      14u30 BM Knapen – Genk 96

 

         Reeks 3 A

                   23/12/06        toevoegen      14u30 Aviaclub – Ford Keroma B

                                                        14u30 Sporting Caetsbeek – Cosmos Spouwen

 

                   06/01/07        toevoegen      14u30 FC Gors Opleeuw - Aviaclub

 

5.Rangschikking Beker Sportiviteit tot en met 25/11/2006

 

 

Sportiviteit   2006-2007

%

  

 

 

1

CBW Zonhoven

0,55

2

Vlam Eisden

0,62

3

RP Products

0,64

4

Swijsen Schepers M80

0,77

5

FC Tamara

0,82

6

C,Steegen

0,91

7

Gors Op Leeuw

1

8

Century Hasselt

1,08

 

Het Spoor As

1,08

10

Wieze Boys A

1,09

 

BM   Knapen

1,09

12

T.Jacobs

1,17

13

Merem   Bilzen

1,25

 

FC Berg

1,25

15

Caetsbeek

1,33

16

VV Kotem

1,45

 

SV De Conde

1,45

 

Cosmos Spouwen

1,45

19

BVC Park

1,54

20

ZD Overath

1,58

 

K.Kessenich

1,58

22

Hellas 2000

1,64

23

SV Heylen Bricks

1,72

 

Rozendaal

1,72

25

Aviaclub

1,73

26

FC Banneux

1,77

27

VK Grammenrode

1,92

28

Wieze Boys B

2,08