21/12/2006

Week-End 7/2006-2007

Info 7 is ter beschikking

Onder het item mededelingen een opmerking over niet betaalde verzekeringspremies met mogelijk alle gevolgen vandien.

                                               WEEK-END(7/2006-2007)

 

                                                                                    Hasselt, 21 december 2006.

 

 

 

VOORZITTER EN BESTUUR VAN KLBS

 

WENSEN AAN ALLE LEDEN EN HUN FAMILIE PRETTIGE

 

FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG

 

2007

 

Verslag vergadering comités dd.18/12/06 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd : Roger Vernijns

Afwezig : Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 27/12/06 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Raf LENAERTS (°20/06/77)                      SV De Conde

         David CRETEN (°29/09/76)                      Aviaclub

         Niels RUYSEN (°12/01/84)                       Ford Keroma

 

         Twee (2) speeldagen

         Fabian DI RITO(°18/09/70)                      OH Rus Games

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Jean Brebels. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Roger Vernijns

Afwezig  : Robert Caubergh

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 04/12/06 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 27/12/06

 

Verslagen doorverwezen door MS comité zitting 04/12/06. MS comitéleden te onthouden bij uitspraak.

 

Verslag ref.Mazzei: wedstrijd FC Heideweelde – Welkenhuyzen van 25/11/06.

Vermeld incidenten na de wedstrijd Davy GIJBELS(°30/11/80) en Joël REEKMANS(°08/02/66) van Welkenhuyzen en incidenten tussen beide teams

Opgeroepen: beide spelers, afgevaardigde Paul LOYENS van Welkenhuyzen, afgevaardigde Jean VISSERS van FC Heideweelde en de scheidsrechter.

Aanwezig: allen aanwezig, behouden speler Davy Gijbels, afwezig zonder verontschuldiging.

Uitspraak : Speler Davy GIJBELS wordt geschorst tot het einde van het seizoen, dit is tot en met 30/06/06.

Speler Joël REEKMANS wordt geschorst voor acht (8) speeldagen.

Beide clubs boete voor wanordelijkheden.

Boete: 22 (versch.kosten) + 2,50 (afwezige zitting) + 37,50 (wanordelijkheden) = € 62,00 lastens club Welkenhuyzen.

€ 37,50 (wanordelijkheden) lastens club GC Heideweelde.

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

A. Beslissingen/uitspraken:

 

1. Afgelaste wedstrijd van 09/12/06 Reeks 3A FC Tamara – FC   Rozendaal   te plaatsen op de

         eerstvolgende vrije datum, dit is 06/01/2007

 

B. Beheer:

 

1.Briefwisseling:

         - 06/12/06 KBVB: rekeninguittreksel

         - 13/12/06 KBVB: Sportleven: melding in verband met hoger beroep speler Tim

Valkeneers (zie IV/4a)

         - 14/12/06 KBVB: melding in verband met afwezigheid scheidsrechters (zie IV/4b)

         - 15/12/06 KBVB: uitnodiging nieuwjaarsreceptie 15/01/07

 

2. Afrekening kosten VLB-Beker 2006: te bevragen op de VLB-vergadering van 21/12/06

 

3. Organisatie bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie KLBS op 12/01/07

         Uitnodiging PC/PSC – opname aanwezigen aan de inkom – tevens te voorzien de

lottrekking van de 1/4de finale van de KLBS Beker.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 11/12/06:

         Egide WEYEN (°15/03/69)                       Heylen Bricks

         Giuseppe CASCIO (°03/05/72)                  Vlam Eisden

         Mustafa TUNCAY (°09/03/80)                  Vlam Eisden

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 11/12/06:

         Michael DEDRIJ (°13/07/84)                     Olympia Tongeren

         Kris VANDEWEYER (°15/05/84)                 Wieze Boys

         Jo THOONEN (°22/12/75)                        FC Gors Opleeuw

         Bart HABRAKEN (°07/10/85)           OH Rus Games

 

         Vanaf 18/12/06:

         Sven CROES (°03/03/77)                        FC Gualco      

 

2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 25/11/06 :

         CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, ontvangen 30/11

         Genk 96: fout in familienaam speler Camron Antoine

 

         Speeldag 02/12/06:

         Vanhelmont Sport: s-blad laattijdig, ontvangen 06/12

         Aviaclub: s-blad laattijdig, ontvangen 06/12

         Kotem VV: foutieve datum

         AFI Waterschei: geen blokletters

 

   Kostenbedoening

         SV De Conde:           € 5,00

         Aviaclub:                 5+2,50 = € 7,50

         Ford Keroma:            € 5,00

         OH Rus Games:         5+5 = € 10,00

         SV Heylen Bricks:      € 5,00

         Vlam Eisden:            5+5 = € 10,00

         Olympia Tongeren:    € 5,00

         Wieze Boys:             € 5,00

         FC Gors Opleeuw:      € 5,00

         FC Gualco:               € 5,00

         CBW Zonhoven:        € 2,50

         Genk 96:                 € 2,50

         Vanhelmont Sport:    € 2,50

         Kotem VV:               € 2,50

         AFI Waterschei:        € 2,50

 

3.Kalender:

         Reeks 3 A

 

                   06/01/07        bijkomend toevoegen           14u30 FC Tamara – FC Rozendaal

 

4.Mededeling:

a) Hoger beroep Tim Valkeneers (Ford Keroma) tegen beslissing genomen op 16/10/06 door

KLBS. Beroepscomité 2de kamer zitting 01/12/06:

Scheidsrechter afwezig, verontschuldigd. Gehoord speler en medespeler, als getuige.

Oordelend op grond van alle elementen : geen handtastelijkheden, wel forse duw weer-

houden. Verhaal gedeeltelijk gegrond. Beroepscomité herleidt de straf. Speler geschorst

van 16/10/06 tot en met 31/03/07.

Kosten ten laste beroeper.

 

b) Melding afwezige scheidsrechters wedstrijden Mireille – RP Products en Merem Bilzen –

Cosmos Spouwen van 09/12/06

Antwoord KBVB: werden woensdag aangeduid. Door stroompanne pas ’s vrijdags (in plaats van ’s donderdags) opgenomen in programma aanduidingen. Niet meer opgenomen door de scheidsrechters.

 

c) Verbetering ! :

Ligging terrein Merem Bilzen (KWS Beverst)

Moet zijn: ZONHOEVEstraat in plaats van de eerder vermelde ZONNEHOEVEstraat

 

d) Mededelingen vanuit de VLB- vergadering op heden te Berchem:

 

         1. Verzekering vrijwilligers: pas vandaag werden de modaliteiten bekend waaraan de

                   polis moet beantwoorden. Ethias als gecontacteerde verzekeraar zal eerst een

                   en ander moeten bekijken. Nadien wordt een bespreking met de VLB voorzien.

                   Voor de verzekering van de vrijwilligers volstaat voorlopig hun lidmaatschap,

                   waardoor ze tot nader order resorteren onder de algemene polis.

 

         2. NOG NIET BETAALDE PREMIES VERZEKERING:

                   SV De Conde:           € 14,52

                   AFI Waterschei:        € 7,64

                   CBW Zonhoven:        € 14,52

 

                   VLB waarschuwt dat deze premies betaald MOETEN worden VOOR 31/12/06

                   Zoniet worden deze clubs, dus al hun leden, niet meer verzekerd voor het

                   komende kalenderjaar, aanvangend op 01/01/07.

 

                   De clubs worden er aan herinnerd dat KLBS in de loop van vorig seizoen, naar

aanleiding van de perikelen met een paar clubs, besloten heeft dat clubs

                   welke niet voldaan hebben aan de betalingen van hun verzekering, tevens in

                   aanleg van schrapping worden geplaatst!!

                  

 

e) Overeenkomstig het interne reglement van KLBS kunnen clubs met een A en B-ploeg, dus

         Wieze Boys en Ford Keroma tijdens de winterstop de kwalificatie van hun spelers

wijzigen van A naar B of omgekeerd.

 

f) Aankondiging uitgestelde wedstrijden:

         KBVB deelt mee dat de dienst uitgestelde wedstrijden operationeel is vanaf 02/12/06

         Gelet op beslissing van het uitvoerend comité van de KBVB op de zitting van 10/05/03

         geldt enkel als officiële aankondiging deze op de website van de

         KBVB www.footbel.com        Info tel.0900/00081 aan 0,45 eur/min

Clubs van K.L.B.S worden ook geadviseerd daarbuiten steeds nauwgezet de

nieuwsberichtgeving te volgen en bij twijfel van bespeelbaarheid van het eigen terrein

tijdig, dit is in de loop van de week voorafgaand de wedstrijd, het secretariaat te

contacteren.

 

g) Bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie:

VRIJDAG 12/01/07     Aanvang 20u00         Plaats: Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130

te Hasselt

Aanwezigheid is verplicht. Maximum 2 personen per ingeschreven ploeg.

Voor de bijzondere vergadering kunnen enkel voorstellen tot reglementswijziging

         worden ingediend welke slaan op de overeenkomst tussen de KBVB en KLBS. Dus

         geen wijzigingen in verband met het interne reglement.

 

 

KLBS    Volgende uitgave Week-End voorzien op 10/01/07