24/01/2007

Week-End 9/2006-2007

Info 9 is ter beschikking

Let op: afgelaste wedstrijden worden automatisch geplaatst op de eerstvolgende vrije datum. (Ook voor KLBS geldt dat deze wijziging of toevoeging minstens 14 dagen op voorhand moet gemeld worden aan de KBVB).

                                                           WEEK-END(9/2006-2007)

 

                                                                                                                      Hasselt, 24 januari 2007.

 

 

I.Verslag bijzondere vergadering dd.12/01/07 - KBVB-Hasselt – 20u00

 

Aanwezig :      Alle leden comité,behoudens Robert Caubergh en Kris Asnong, verontschuldigd.

                   Alle clubs behoudens hierna vermeld.

                   Dhr.H.Reynders,PC-Limburg.

Dhrn Billen, PSC Limburg en Coopmans secretaris PC/PSC Limburg waren

verontschuldigd.

 

1.Opname aanwezigheid clubs:       allen, behoudens:      FC Gualco

                                                                           BVC Park Houthalen

                                                                           Olympia Tongeren

 

                                               Gebruikelijke boete van € 12,50

 

2.Welkomwoord en nieuwjaarswensen voorzitter namens bestuur KLBS.

 

3.Toespraak dhr.Reynders

 

4.Voostellen wijziging overeenkomst KBVB/KLBS

Nihil

 

5. Mededelingen:

         Wijziging eindronde reeksen 3A en 3B

         Door het wegvallen van SK Neeroeteren komen enkel de ploegen die 2de eindigen in

         beide reeksen in aanmerking voor de eindrondewedstrijden tegen de 3de laatste

         uit Reeks 2.

         Alle andere bedenkingen over de reeksindeling van volgend seizoen zijn voorbarig.

         Het kan dat we de norm van 4 x 12 halen, dus afslanking Reeks 1, of het kan dat we

         terug moeten naar 3 reeksen. We zijn zeker geen voorstander om steeds maar te

sleutelen aan de reeksindeling, maar we blijven afhankelijk van het aantal ploegen

( stabiel aantal ?)

Ploegen in de problemen of deze die denken aan afhaken bewijzen aan iedereen een

dienst door tijdig het secretariaat hierover te informeren.

 

6.Lottrekking ¼  finale KLBS-Beker:

 

         1)        Kerkuilen Kessenich – Kotem VV

         2)        Heylen Bricks – Wieze Boys A

         3)        FC Berg – UD Barcelona

         4)        FC Banneux – Ford Keroma A

 

         Wedstrijden 1, 2 en 3 te betwisten op 10/02/07

         Wedstrijd 4 te betwisten op 24/02/07

         Allen aanvang 15u00

         Te spelen over 2 x 40min.Na gelijke stand onmiddellijk strafschoppen.

 

7.Aansluitend nieuwjaarsreceptie.

 

 

 

 

II. Verslag vergadering comité dd.22/01/07 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns en Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 31/01/07 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Bart NELISSEN (°25/11/70)                     BM Knapen

 

         Twee (2) speeldagen

         Björn VAES (°05/03/88)                          Terlaemen 04

         Guido CREMERS (°05/07/76)           FC Rozendaal

 

         Drie (3) speeldagen

         Miguel JEURIS (°10/08/75)                      Terlaemen 04

         David CRETEN (°29/09/76)                      Aviaclub

 

         Sancties (incidenten scheidsrechtersverslag)

         Bart KENIS (°18/07/76)                         Terlaemen 04

twee (2) speeldagen geschorst voor alle officiële functies

Ghislain KENIS (°12/01/49)                      Terlaemen 04

twee (2) speeldagen geschorst voor alle officiële functies

Boete : 12,50 (houding trainer)+ 12,50 (houding afgevaardigde) + 12,50 (houding

 supporters) = € 37,50 lastens club Terlaemen 04

        

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Fernand Oeyen, Robert Caubergh, Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Roger Cleuren en Jean Brebels

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 08/01/07 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslag:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 31/01/07

 

Verslag doorverwezen door MS comité zitting 08/01/07. MS comitéleden te onthouden bij uitspraak.

Verslag ref.Nuyts: wedstrijd Wieze Boys A – SV De Conde van 06/01/07.

Uitgesloten: speler Elias CASTRO-CAMACHO(°11/05/79) van Wieze Boys.

Opgeroepen: speler, scheidsrechter en vrijblijvend afgevaardigde Henri PETERS van Wieze Boys.

Aanwezig: scheidsrechter en afgevaardigde. Speler ter zitting verontschuldigd.

Uitspraak : Speler Elias CASTRO-CAMACHO wordt geschorst tot en met 05/11/07.

Boete: 5 + 10 (versch.kosten) + 2,50 (afwezige zitting) =  € 17,50 lastens club Wieze Boys.

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

A. Beslissingen/uitspraken:

 

1. Afgelaste wedstrijd van 20/01/07

Reeks 3A       Cosmos Spouwen – FC   Gualco   te plaatsen op

de eerstvolgende vrije datum, dit is 10/02/2007

 

B. Beheer:

 

1.Briefwisseling:

         - 14/01/07: mail Heideweelde, wijziging wedstrijd

         - 16/01/07: VLB debetnota abonnementen bondsblad en jaarbijdrage

         - 18/01/07: KBVB onkostennota receptie van 12/01/07

         - 22/01/07: mail Grammenrode, zie punt IV,5

 

2.Evaluatie bijzondere vergadering en nieuwjaarsreceptie.

         Mogelijk kostprijs drukken door aanpassen van de noodzakelijke voorzieningen.

 

3.Finacieel verslag: bij gebrek aan gegevens doorverwezen naar de volgende zitting.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 15/01/07:

         Yves HILVEN (°21/01/83)                        FC Berg

         Yves BREELS (°23/02/77)                        FC Gors Opleeuw

         Bart HENDRIX (°27/02/83)                       Merem Bilzen

         Victor TIMMERMANS (°27/02/64)              Merem Bilzen

         Davy VAN GRIMBERGEN (°29/03/77)          Kanaalboys Rotem

 

         Vanaf 22/01/07:

         Paul TRUYERS (°30/11/62)                      Wieze Boys

         Marco CLAES (°11/04/83)                       RP Products

         Sami CAMCI (°24/03/86)                         Wieze Boys

         Jo THOONEN (°22/12/75)                        FC Gors Opleeuw

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 15/01/07:

         Peter GYBELS (°15/07/81)                       VC Mireille

         Björn ERNOTS (°10/08/80)                      Olympia Tongeren

         Raoul VINCENTE (°11/02/83)                   BVC Park Houthalen

 

         Vanaf 22/01/07:

         Yung Joon RAVESLOOT (°05/04/66)          Wieze Boys

         Leonardo BUDANO (°10/01/80)                 Genk 96

         Erol KANZA (°26/11/78)                          Ford Keroma

 

2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 06/01/07 :

         Nihil

 

         Speeldag 13/01/07:

         FC Gualco: geen terreinbenaming

 

   Kostenbedoening

         BM Knapen:              € 5,00

         Terlaemen 04:          5+5 = € 10,00

         FC Rozendaal:          € 5,00

         Aviaclub:                 € 5,00

         FC Berg:                  € 5,00

         FC Gors Opleeuw:      5+5 = € 10,00

         Merem Bilzen: 5+5 = € 10,00

         Kanaalboys Rotem:    € 5,00

         Wieze Boys:             5+5+5 = € 15,00

         RP Products:            € 5,00

         VC Mireille:               € 5,00

         Olympia Tongeren:    € 5,00

         BVC Park Houthalen: € 5,00

         Genk 96:                 € 5,00

         Ford Keroma:            € 5,00

         FC Gualco:               € 2,50

 

3.Kalender:

         Reeks 3 A

 

                   10/02/07        toevoegen      15u00 Cosmos Spouwen – FC Gualco

 

4.Mededeling:

 

Aankondiging uitgestelde wedstrijden:

         KBVB deelt mee dat de dienst uitgestelde wedstrijden operationeel is vanaf 02/12/06

         Gelet op beslissing van het uitvoerend comité van de KBVB op de zitting van 10/05/03

         geldt enkel als officiële aankondiging deze op de website van de

         KBVB www.footbel.com        Info tel.0900/00081 aan 0,45 eur/min

De K.L.B.S competitie staat gelijk met eerste ploegen en wordt specifiek vermeld indien

er een afgelasting is.

 

5.Clubnieuws (zoals overgemaakt door betrokken clubs)

 

VK Grammenrode :

 

Restaurantdag VK Grammenrode op zondag 18 maart 2007 in het Parochiaal Centrum te Melveren St.Truiden

Van 12 uur tot 14 uur en van 17 uur tot 19 uur .

Te verkrijgen :          Steacks met diverse sausen 12 Euro

                                       Koude visschotel 12 Euro

          

Inschrijven tot 10 maart 2007 bij Paul Raskin tel. 0476/606232

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 07/02/07