07/02/2007

Week-End 10/2006-2007

Info 10 is ter beschikking

                                               WEEK-END(10/2006-2007)

 

                                                                                    Hasselt,7 februari 2007.

 

 

Verslag vergadering comité dd.05/02/07 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 14/02/07 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Jean-Pierre DREESEN (°26/10/70)                      Kanaalboys Rotem

 

         Twee (2) speeldagen

         Freddy JACOBS (°12/02/73)                              Olympia Tongeren

 

         Sancties (incidenten scheidsrechtersverslag)

         Besim YAVUZ (°11/07/79)                                 SV De Conde

         twee (2) speeldagen geschorst wegens houding na uitsluiting tweede gele kaart.

         Deze schorsing sluit aan na de speeldag schorsing wegens twee gele kaarten.

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Verslag ref Gemici Veli wedstrijd BM Knapen – Wieze Boys B van 03/02/07

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Fernand Oeyen, Roger Vernijns, Roger Cleuren,

Jean Brebels. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Marcel Raymakers (zitting Limburgse Verstandhouding) en Robert Caubergh.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 22/01/07 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslag:

 

         Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II en aangevuld in de loop van de zitting met Marcel Raymakers

 

A. Beslissingen/uitspraken:

 

1. Afgelaste wedstrijd van 27/01/07

Reeks 2        Vanhelmont Sport – BM Knapen  

te spelen   10/03/2007 aanvang 13u30

 

2.KLBS zal de verplaatsingskosten vergoeden aan de scheidsrechter welke de dupe werd van

         een niet gekende aanduiding door de KBVB voor een wedstrijd op 27/01/07

 

B. Beheer:

1.Briefwisseling:

         - 31/01/07 Aviaclub, schrijven Sportdienst St.Truiden bezetting terrein Nieuw Sint-

                   Truiden op 17/03/07

 

2.Finacieel verslag:

         Per 31 december 2006 negatief saldo wegens laattijdig versturen rekeninguittreksels

         aan de clubs, waartegen wel de betaling van het lidgeld aan de KBVB (€ 3.255,00)

         als uitgave geboekt werd.

         Inmiddels heeft het merendeel van de clubs hun rekening betaald.

         Clubs welke niet tijdig betaalden krijgen een herinnering. Clubs die hun rekening nog

         niet zouden betaald hebben tegen de volgende zitting, dit is 19/02/07, zullen voorge-

         steld worden om in aanleg van schrapping te worden geplaatst.

         Overzicht budget 2006 en de boekhoudkundige resultaten goedgekeurd.

 

         Tevens werd er een betaling ontvangen van schuldenaar/lid CS Italiano dhr. Salfo Italo

         De opheffing van zijn schrapping zal worden voorgesteld aan de KBVB.

 

3.Bespreking probleem terreinbezetting en activiteiten Aviaclub en in bijzonder met de

         voorziene wedstrijd op 17/03/07. Tot op heden geen akkoord.

         KLBS zal expliciet tussenkomen en aandringen opdat er een akkoord zou bereikt

         worden.

 

4.Verzekering vrijwilligers:

         Uit het verslag van de VLB nieuwsbrief blijkt dat:

         Er een akkoord is met Ethias om de bestaande collectieve sportverzekering uit te brei-

         den met de vrijwilligersaansprakelijkheid. Clubs die hun leden via de collectieve polis

         verzekeren zijn dus in orde met de nieuwe wetgeving.

         Clubs die hun vrijwilligers ook willen verzekeren voor hun eigen BA en lichamelijke

         ongevallen, dienen deze vrijwilligers op te nemen in hun ledenlijst. Enige voorwaarde is

dus dat ze moeten voorkomen op de lijst van de verzekerde personen.

Indien ze geen speler zijn, kunnen ze worden opgegeven onder klasse 1.

        

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 29/01/07:

         David RORATO (°09/01/84)                               Genk 96

 

         Vanaf 05/02/07:

         Besim YAVUZ (°11/07/79)                                 SV De Conde

         Gunther PUT (°29/11/78)                                 Wieze Boys

         Wesley DE ROOVER (°29/11/81)                         Ford Keroma

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 29/01/07:

         Dominic GARCIA MENDOZA (°26/06/73)               Ford Keroma

         Dimitri HOUWAER (°04/04/82)                            VK Grammenrode

         Ben MONARD (°06/02/81)                                 VK Grammenrode

         Frank MEISTERS (°19/04/70)                            Citroën Steegen

         Eric PECINOVSKY (°29/09/59)                           Transport Jacobs

         Daniel REMACLE (°07/02/69)                             Transport Jacobs

         Peter KOHLBACHER (°14/03/63)                         Vlam Eisden

         Peter DAENEN (°09/08/74)                                ZD Overath

         Antonino PENTIFALLO (°24/07/83)                     Genk 96

         Chris APPELTANS (°01/12/75)                           SV Vrolingen

         Eddy DIRIX (°03/02/67)                                   Cosmos Spouwen

         Wannes ROSIUS (°09/09/82)                             Het Spoor

 

         Vanaf 05/02/07:

         Patrick BAMMENS (°09/09/73)                           Welkenhuyzen

         Frank MUYZERS (°28/12/66)                             SV De Conde

         Christophe OYEN (°06/10/71)                            Wieze Boys

         Koen THIJSEN (°20/11/80)                                BM Knapen

         William VANDORMAEL (°25/02/75)                      BM Knapen

         David LENAERS (°27/06/77)                              FC Gors Opleeuw

         Luc GERITS (°05/12/69)                                   FC Rozendaal

 

2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 20/01/07 :

         Hellas 2000: E. Dimitrakakis zonder geboortedatum

         OH Rus Games: laattijdige forfait

 

         Speeldag 27/01/07:

         Heylen Bricks: geen reeksaanduiding

         K.Kessenich: s-blad niet afgetekend als bezoekende afgevaardigde

         Hellas 2000 en Het Spoor: geen uitslag. Beide clubs hierin verantwoordelijk

                   als afgetekend zonder correct nazicht

 

   Kostenbedoening

         Kanaalboys Rotem:    € 5,00

         Olympia Tongeren:    € 5,00

         Genk 96:                 5+5 = € 10,00

         SV De Conde:           5+5 = € 10,00

         Wieze Boys:             5+5 = € 10,00

         Ford Keroma:            5+5 = € 10,00

         VK Grammenrode:      5+5 = € 10,00

         Citroën Steegen:       € 5,00

         Transport Jacobs:     5+5 = € 10,00

         Vlam Eisden:            € 5,00

         ZD Overath:             € 5,00

         SV Vrolingen:           € 5,00

         Cosmos Spouwen:     € 5,00

         Het Spoor:               5+2,50 = € 7,50

         Welkenhuyzen:         € 5,00

         BM Knapen:              5+5 = € 10,00

         FC Gors Opleeuw:      € 5,00

         FC Rozendaal:          € 5,00

         Hellas 2000:             2,50+2,50 = € 5,00

         OH Rus Games:         € 5,00 aan KLBS

                                      50+20 = € 70,00 aan K.Kessenich

         Heylen Bricks:           € 2,50

         K.Kessenich:            € 2,50

 

3.Kalender:

         Reeks 2

 

10/03/07       toevoegen      13u30 Vanhelmont Sport – BM Knapen

 

         Reeks 3 A

 

10/02/07       toevoegen      15u00 Cosmos Spouwen – FC Gualco

 

4.Mededelingen:

 

a) Adreswijziging

         Secretariaat FC Heideweelde:

                                      Het Getske 13

                                      3650    Dilsen

 

b) VLB

         Vlaams Bedrijfssportkampioenschap Zaalvoetbal

         Wordt door BBO georganiseerd op Zaterdag 19 mei 2007 (10u00 – 18u00)

         In het EuroVolleyCenter te Vilvoorde

 

         Waarborg: € 125,00 per ploeg

 

         Inschrijvingsformulier en waarborg moeten binnen zijn bij de VLB voor 06/04/07

         Meer info en formulier: contacteer of zie website VLB

 

c) Vergadering Limburgse Verstandhouding op heden:

         - ASV gaat door op 22/06/07

         - competitie seizoen 2007-2008 gaat van start in het weekend van 1-2 september

 

5.Clubnieuws (zoals overgemaakt door betrokken club)

 

Happening 2007 van .Ford Keroma Limburg.

Beste sport vriend, zoals gebruikelijk houden wij ook dit seizoen ons jaarlijkse happening, die doorgaat op 18 en 19/08/2007.

Indien U interesse toont tot deelname gelieve onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen naar volgend adres en dit ten laatste voor 01/07/2007.

Hierbij wensen wij u ook uit te nodigen voor onze eetdag dat doorgang heeft op 25/03/07 in het jeugdhuis van Scoonbeek 3740 Bilzen, molenstraat 50a,wij zijn steeds berijd voor een tegenprestatie.

Cortinovis Mario

Dieplaan 15. bus 22

3600 Genk.tel.089/658078-gsm 0476547698

Datum                      10h        13h          15h           17h          19h

 

Zaterdag 18/08/07    -   O           O             O              O             O

 

Zondag   19/08/06    -   O            O             O              O             O

 

Gelieve het bolletje met de voor u beste uur te kleuren.

Naam ploeg               = -----------------------------------------------

Adres afgevaardigde = -----------------------------------------------

Gemeente                  = ------------------------------------------------

Telefoon of gsm        = -----/------------------/-----------------------

Kleuren uitrusting     = -----------------/----------------/-------------

     Sportieve groeten, het bestuur van   Ford Keroma Limburg.

PS: wij zullen trachten het gevraagde uur in acht te nemen!!!

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 21/02/07