22/02/2007

Week-End 11/2006-2007

Info 11 ter beschikking

Met lottrekking 1/2 finale Beker en een aantal belangrijke wijzigingen in de kompetitiekalender Reeksen 1, 2 en 3A

                                               WEEK-END(11/2006-20067)

 

                                                                                    Hasselt,21 februari 2007.

 

Verslag vergadering comité dd.19/02/07 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 28/02/07 ( beker en competitie)

 

         Twee (2) speeldagen

         Geert SCHEPERS (°05/10/81)                            FC Berg

 

         Drie (3) speeldagen

         Pietro PENTIFALLO (°04/12/80)                         Genk 96

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Verslag ref Schrijvers wedstrijd Ford Keroma A – Century Hasselt van 17/02/07

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren, Jean Brebels. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Fernand Oeyen.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 05/02/07 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 28/02/07

 

a) Verslag ref.Gemici: wedstrijd BM Knapen – Wieze Boys B van 03/02/07.

Doorverwezen door MS comité zitting 05/02/07. MS comitéleden te onthouden bij uitspraak. Verslag tegen speler Gunther PUT(°29/11/78) van Wieze Boys.

Opgeroepen: speler, scheidsrechter en vrijblijvend afgevaardigde Rudi SCHOOFS van Wieze Boys.

Aanwezig: enkel scheidsrechter. Speler afwezig zonder verontschuldiging.

Uitspraak : speler Gunther PUT wordt geschorst voor vier (4) speeldagen.

Boete : 12(versch.kosten) + 2,50 (afwezig zitting zonder verontsch) = € 14,50 lastens club Wieze Boys

 

b) Verslag ref Gilen: wedstrijd Wieze Boys A – RP Products van 03/02/07. Wedstrijd stopgezet in de 45ste min bij een 2-1 stand.

Opgeroepen: afgevaardigde Henri PEETERS van Wieze Boys, afgevaardigde Marc KOSTEN en trainer Chris JANS van RP Products, scheidsrechter.

Aanwezig: allen aanwezig behoudens afgevaardigde Marc KOSTEN, verontschuldigd.

Uitspraak : Uitslag van de wedstrijd 5-0

Trainer Chris JANS: niets weerhouden

Afgevaardigde Marc KOSTEN: drie (3) speeldagen geschorst voor alle functies.

Boete : 6 (versch.kosten) + 37,50 (wanordelijkheden vreemd terrein) + 7,50 (oorzaak stopzet-

ten wedstrijd) = € 51,00 lastens club RP Products.

 

c) Verslag ref Longo: wedstrijd Vrolingen – Merem Bilzen van 03/02/07. Wedstrijd stopgezet na de 39ste min bij een 0-1 stand. Uitgesloten: speler Frederik CONINX(°12/01/76) van Vrolingen + Incidenten.

Opgeroepen: speler Frederik CONINX, speler/kapitein Bart CONINX en afgevaardigde Noel HAYEN van Vrolingen, afgevaardigde Heidi NIJSSEN en speler Stephane VOS(°11/08/69) van Merem Bilzen.

Aanwezig: allen aanwezig behoudens speler Frederik CONINX, verontschuldigd ter zitting.

Uitspraak :

Speler Frederik CONINX wordt geschorst voor zes (6) speeldagen.

Speler/kapitein Bart CONINX verbod functie kapitein tot en met 31/12/2007

Afgevaardigde Noël HAYEN wordt één (1) speeldag geschorst voor alle officiële functies.

Uitslag van de wedstrijd: 0-5

Boete : 5 + 12 (versch.kosten) + 37,50 (wanordelijkheden) + 7,50 (oorzaak stopzetten wed-

strijd)   = € 62,00 lastens club SV Vrolingen.

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

A. Beslissingen/uitspraken:

 

1. Plaatsing wedstrijden:

Reeks 3 A :

Afgelaste wedstrijd Cosmos Spouwen – FC Gualco van 10/02/07

 

Te spelen op 17/03/07        (zie punt B,2 hierna)

 

Reeks 1 & 3A

Dubbele bezetting terrein Grammenrode/Aviaclub op 31/03/07

Beide wedstrijden behoren tot de laatste 2 wedstrijden van hun reeks en kunnen dus

niet verplaatst worden. Aanpassing aanvangsuur noodzakelijk.

( zie onder kalender punt IV,3)

 

Reeks 1 :

         Afgelaste wedstrijd Heylen Bricks – Kotem VV van 06/01/07

 

         Te spelen op 10/03/07         (zie punt B,3 hierna)

 

B. Beheer:

1.Briefwisseling:

         - 18/02/07 Grammenrode: melding forfait voor de wedstrijd van 24/02/07

         - kandidaturen organisatie Bekerfinale. Termijn indiening loopt tot en met 23/02/07

                   Bespreking zitting 05/03/07

 

2. Afwikkeling kalender Reeks 3 A

         Met het oog op een gelijktijdig beëindigen van de kompetitie dient de voor de 2de maal

afgelaste wedstrijd Cosmos Spouwen – FC Gualco geplaatst voor de eindfase van de

kompetitie. Bij gebrek aan een nog vrije datum, dient er in deze reeks een extra speel-

dag te worden ingelast. In principe wordt een dergelijke speeldag ingelast voor de 2de

laatste speeldag, maar dit is in deze reeks onmogelijk gezien de problemen met een

aantal thuisterreinen.

Er wordt daarom beslist de extra speeldag dienstig voor uitgestelde wedstrijden in te

lassen op 17/03/07 (dag van de ½ finale van de beker en daarom tevens vrije dag in

reeksen 1 en 2). Om de hiervoor aangehaalde reden schuiven de resterende speelda-

gen niet allemaal op, maar wordt de volledige speeldag voorzien op 17/03/07 ver-

plaatst naar 07/04/07.

 

 

3. Gebruik makend van het forfait van club Grammenrode voor de wedstrijd van 24/02 en met

akkoord van de KBVB, wordt de wedstrijd VC Mireille – Kotem VV voorzien op 10/03

verplaatst naar 24/02, waardoor op 10/03 de afgelaste wedstrijd Heylen – Kotem VV

kan betwist worden.

        

4. Lottrekking ½ finale KLBS Beker

 

         Wedstrijden te spelen op 17/03/07

         Aanvang 15u00

         Duur: 2 x 40min.

         Bij gelijke stand na 80min geen verlengingen, onmiddellijk strafschoppen

 

         1. FC Berg – winnaar FC Banneux/Ford Keroma A

         2. Heylen Bricks – Kotem VV

 

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 19/02/07:

         Billy MULKERS (°02/08/84)                                Ford Keroma

         Arnaud GIELEN (°31/12/70)                               Genk 96

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 19/02/07:

         Azzeddine AYED (°14/02/65)                             UD Barcelona

         Gunther MAEX (°09/07/78)                               ZD Overath

         Stijn PIETTE (°20/08/79)                                  Century Hasselt

         Geoffrey LEMMENS (°10/10/84)                         SV Vrolingen

         Ramses CHIRAS (°25/01/75)                             Hellas 2000

         Vincenzo TROIANO (°29/12/72)                         VNA Winterslag

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd:

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten verschillende wedstrijden

 

         Vanaf 12/02/07

         David PROUVOST (°19/09/79)                           K. Kessenich

         Steven KVERH (°01/07/81)                               Kotem VV

 

2.Administratieve overtredingen:

         Wordt verwezen naar volgende uitgave WeekEnd

 

   Kostenbedoening

         FC Berg:                 € 5,00

         Genk 96:                 5+5 = € 10,00

         Ford Keroma:          € 5,00

         UD Barcelona:           € 5,00

         ZD Overtah:            € 5,00

         Century Hasselt:       € 5,00

         SV Vrolingen:           € 5,00

         Hellas 2000:             € 5,00

         VNA Winterslag:        € 5,00

         K. Kessenich:           € 5,00

         Kotem VV:               € 5,00

 

3.Kalender:

         Reeks 1

10/03/07:

         15u00 VC Mireille – Kotem VV         verplaatsen naar 24/02/07

 

10/03/07:

         Toevoegen:    15u00 Heylen Bricks – Kotem VV

 

24/03/07:

         15u00 Citroën Steegen – Wieze Boys A      verplaatsen naar 17/03/07

 

31/03/07:

         VK Grammenrode – SV De Conde     aanvang 16u00         ipv 15u00

 

         Reeks 2

                   10/03/07:

                            Toevoegen:    13u30 Vanhelmont Sport – BM Knapen

 

         Reeks 3 A

                   17/03/07:

                            Toevoegen:    15u00 Cosmos Spouwen – FC Gualco

                            En

                            Oorspronkelijk voorziene speeldag volledig verplaatsen naar 07/04/07

 

                   31/03/07:

                            Aviaclub – Merem Bilzen       aanvang 14u00         ipv 15u00

 

                   07/04/07:

                            Toevoegen:

                            14u30 FC Tamara – FC Rozendaal

                            15u00 FC Gors Opleeuw – SV Vrolingen

                            15u00 Aviaclub – Sporting Caetsbeek

                            15u00 Cosmos Spouwen – Merem Bilzen

                            15u00 Ford Keroma B – FC Gualco

 

4.Rangschikking Beker Sportiviteit tot en met 10/02/07

 

1

SV Tamara

0,53

 

2

W,Zonhoven

0,56

 

3

Swijsen-Scheepers

0,57

 

4

C,Steegen

0,89

 

5

T" Spoor As

0,89

 

6

Caetsbeek

1

 

7

Vlam Eisden

1,05

 

8

K,Kessenich

1,1

 

9

FC Merem

1,22

 

10

FC Century

1,33

 

11

Gors Opleeuw

1,39

 

12

Cosmos

1,41

 

 

Banneux

1,41

 

14

FC Berg

1,43

 

15

FC Knapen

1,44

 

16

UD Barcelona

1,57

 

17

VV Kotem

1,6

 

18

BVC Park

1,64

 

19

Rozendaal

1,71

 

 

Hellas 2000

1,71

 

21

VC De Conde

1,75

 

22

Vanhelmont Sport

1,79

 

 

Global Impact

1,79

 

24

FC Overath

1,83

 

25

Aviaclub

1,89

 

26

SV Heylen Bricks

1,9

 

27

Ford Keroma A

2,05

 

28

Gualco

2,06

 

29

Wieze Boys B

2,2

 

30

RP Products

2,35

 

31

Heideweelde

2,53

 

32

Wieze Boys A

2,55

 

33

VNA Winterslag

2,61

 

34

K, Rotem

2,63

 

35

Ford Keroma B