07/03/2007

Week-End 12/2006-2007

Info nummer 12 is ter beschikking

Onder meer met belangrijke wijzigingen in de kalender (plaatsing afgelaste wedstrijden)

Toekenning organisatie Bekerfinale op 09/04/07

                                               WEEK-END(12/2006-2007)

 

                                                                                              Hasselt,7 maart 2007.

 

Verslag vergadering comités dd.05/03/2006 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 14/03/07 ( beker en competitie)

 

         Een (1) speeldag

         Steven VANOPPEN (°26/10/76)                Welkenhuyzen

         Danny GIELEN (°11/01/67)                      BM Knapen

        

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren, Jean Brebels, Fernand Oeyen, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 19/02/07 goedgekeurd, behoudens onder punt IV,5 medede-

         lingen: Kompetitie: spelers aangesloten NA de 4de laatste….

 

2.Scheidsrechtersverslag:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 14/03/07

 

a) Verslag ref Schrijvers wedstrijd Ford Keroma A – Century Hasselt van 17/02/07

Doorverwezen door MS comité zitting 19/02/07. MS comitéleden te onthouden bij uitspraak.

Uitgesloten: speler Musa ZORLU(°29/04/84) van Ford Keroma

Opgeroepen: speler, ref en vrijblijvend afgevaardigde Uwe MUNCH van Ford Keroma

Aanwezig: allen aanwezig.

Uitspraak : speler Musa ZORLU wordt geschorst voor drie (3) speeldagen.

Boete : 5 + 8,50(versch.kosten) = € 13,50 lastens club Ford Keroma

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         - 22/02/07: kandidaatstelling organisatie bekerfinale door C.Steegen.

         - 25/02/07 met oog op mogelijke inschrijving: aanvraag kostenraming door club

                   Gibraltar Hasselt.

         - 26/02/07 KBVB kennisgeving beschikbare zon- en feestdagen kompetitie

         - 26/02/07 FC Heideweelde: vraagstelling speeldata nakompetitie en speelgerechtigd-

                   heid voor de nakompetitie (zie punt 3 hierna)

 

2. Plaatsing wedstrijden/Afwikkeling kalender (zie ook punt IV,4)

De aanhoudende regen zorgt voor de nodige problemen in de afwikkeling van de kom-

petitiekalender.

De afgelaste wedstrijden worden rekening houdend met de terreinbezettingen en de

door de KBVB te voorziene tussentijd van 14 dagen zoveel als mogelijk geplaatst op

de nog eventueel beschikbare vrije data.

In Reeks 1 dient daartoe de eerder verplaatste wedstrijd C.Steegen – Wieze Boys A

terug geplaatst op de oorspronkelijke datum (24/03/07) met de nodige uurwijziging.

In Reeks 2 werd nog gebruik gemaakt van 17/03/07

In Reeks 3A kan 1 wedstrijd (Tamara - Merem) geplaatst op de gecreëerde vrije datum

17/03/07 en wordt de wedstrijd Ford Keroma B – Merem in beraad gehouden.

In Reeks 3B, waar geen vrij weekend meer voorhanden was, wordt een extra vrije

datum voorzien op 24/03/07 en schuift de einddatum van de kompetitie dus op tot

07/04/07.

Blijvende slechte weersomstandigheden kunnen nog voor bijkomende verschuivingen

zorgen.

 

3. De nakompetitie in Reeksen 3A en B, waarin alle ploegen nog 2 wedstrijden te spelen heb-

         ben wordt, behoudens kalenderproblemen, voorzien in de maand april.

    Het comité heeft beslist dat deze 2 wedstrijden toegevoegd worden als behorend tot de

         kompetitie, vermits bepalend voor de eindrangschikking van de globale Reeks 3.

         Voor de ploegen van Reeksen 3A en B, maar ENKEL voor ploegen uit deze

         reeksen, geldt dus: dat de 2 wedstrijden uit de nakompetitie meetellen als behorend tot

de 4 laatste wedstrijden van hun club. Dus spelers aangesloten voor de 2de laatste

wedstrijd (seizoenskalender) van hun club zijn nog speelgerechtigd voor deze 2 laatste

wedstrijden plus de 2 wedstrijden uit de nakompetitie (samen 4 wedstrijden)    

        

4. Lottrekking ½ finale KLBS Beker

         In de laatst gespeelde kwartfinale op 24/02/07 plaatste FC Banneux zich voor de

½ finale, bijgevolg:

 

         Wedstrijden te spelen op 17/03/07

         Aanvang 15u00

         Duur: 2 x 40min.

         Bij gelijke stand na 80min geen verlengingen, onmiddellijk strafschoppen

 

         1. FC Berg –   FC Banneux

         2. Heylen Bricks – Kotem VV

 

5. Organisatie Bekerfinale op Paasmaandag 09/04/07

         Er werden 4 kandidaturen ontvangen: Wieze Boys, FC Banneux, Welkenhuyzen en

Citroën Steegen.

Het comité, omvattende alle vaste leden behalve deze verbonden aan betrokken

ploegen, heeft bij stemming de organisatie toegewezen aan:

FC Banneux.

 

6. Afrekening VLB-Beker 2006.

         In een schrijven of mail zal KLBS aan de VLB laten weten, niet akkoord te kunnen gaan

         met de beslissing genomen door de Raad van Beheer van de VLB inzake de vereffening

         van de verplaatsingskosten.

         De genomen beslissing is totaal in tegenstrijd met het vooraf door de 4 deelnemende

         federaties in onderling akkoord vastgelegde reglement.

 

7. Keuring terreinen in geval van slechte weersomstandigheden en mogelijke afgelasting.

         Gebeurtenissen van afgelopen zaterdag 03/03/07 bracht een discussie op gang met

betrekking tot deze materie.

KLBS wenst eerst het standpunt te kennen van de KBVB alvorens mogelijk enig initiatief

te nemen

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 05/03/07:

         Gianni PERGOLA (°02/02/81)                    BVC Park Houthalen

         Alessandro D’AMIRES (°20/02/79)             BVC Park Houthalen

         Davy SCHUERMANS (°25/08/77)               BVC Park Houthalen

         Rachid BOUROUANE (°28/02/83)               FC Heideweelde

         Nicolaas KELCHTERMANS (°24/02/61)        FC Heideweelde

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 26/02/07:

         Jan ASNONG (°04/09/76)                        Welkenhuyzen

         Frank KENIS (°11/10/73)                         Terlaemen 04

         Rob CUYPERS (°04/09/75)                       SV De Conde

         Sauro COLI (°16/09/81)                          Genk 96

         Kurt CONINX (°02/10/77)                        ZD Overath

         Peter CARTUYVELS (°22/07/78)               Aviaclub

         Franky STOUTEN (°09/05/84)                  Kanaalboys Rotem

 

         Vanaf 05/03/07:

         Chris GEEBELEN (°13/06/81)           Kanaalboys Rotem

         Metin AKSOY (°10/08/68)                       UD Barcelona

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd:

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten verschillende wedstrijden

 

         Vanaf 26/02/07:

         Erol KANZA (°26/11/78)                          Ford Keroma

         Inan KARACA (°21/07/82)                       Ford Keroma

         Metin KAYA (°03/11/77)                         Ford Keroma

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 03/02/07:

         Transport Jacobs: FF, tijdig voorafgaandelijk gemeld.

 

         Speeldag 17/02/07:

         UD Barcelona: geen terreinbenaming

         FC Rozendaal: geen bloknummer en uitslag laattijdig

         Sporting Caetsbeek: uitslag laattijdig

         Terlaemen 04: FF, tijdig voorafgaandelijk gemeld

 

   Kostenbedoening

         Welkenhuyzen:         5+5 = € 10,00

         BM Knapen:              € 5,00

         BVC Park Houthalen: 5+5+5 = € 15,00

         FC Heideweelde:       5+5 = € 10,00

         Terlaemen 04:          5+5 = € 10,00 aan KLBS

                                      25+20 = € 45,00 aan Kotem VV

         SV De Conde:           € 5,00

         Genk 96:                 € 5,00

         ZD Overath:             € 5,00

         Aviaclub:                 € 5,00

         Kanaalboys Rotem:    5+5 = € 10,00

         UD Barcelona:           5+2,50 = € 7,50

         Ford Keroma:            5+5+5 = € 15,00

         Transport Jacobs:     € 5,00 aan KLBS

                                     € 25,00 aan Genk 96

         FC Rozendaal:          2,50+5 = € 7,50

         Sporting Caetsbeek: € 5,00

 

3.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 17/02/07

         Ford Keroma B: wedstrijd aangevangen met 6 spelers categorie B en 5 spelers catego-

         rie A. Overtreding art.51 interne reglement KLBS.

         Sanctie: wedstrijd FC Tamara – Ford Keroma B uitslag 6-2 wordt 5-0

         Boete: € 12,50 lastens club Ford Keroma.

 

4.Kalender:

         Reeks 1          17/03/04

                            Toevoegen

                            14u00 Grammenrode – Wieze Boys A

                            15u00 Citroën Steegen – VC Mireille

 

                            Doorhalen

                            15u00 Citroën Steegen – Wieze Boys A

                            deze wedstrijd oorspronkelijk vermeld op 24/03 werd

                            verplaatst naar 17/03, maar wordt thans door dwingende

                            omstandigheden terug naar de eerste datum verplaatst met aanpassing

                            aanvansguur.

 

                            24/03/07

                            Citroën Steegen – Wieze Boys A    terug, maar

                                                                           aanvang 16u00 ipv 15u00

                                       

         Reeks 2          17/03/07

                            15u00 FC Century Hasselt – Swijsen-Schepers M.80

                            15u00 Vlam Eisden – Ford Keroma A

 

                            24/03/07

                            BM Knapen – BVC Park Houthalen    aanvang 13u30   ipv 15u00

 

         Reeks 3 A       17/03/07

                            14u30 FC Tamara – Merem Bilzen

 

         Reeks 3 B       24/03/07

                            Extra vrije datum

                            Wordt geplaatst op deze datum:

                                      15u00 VNA Winterslag – Kerkuilen Kessenich

 

                            31/03/07

                            te spelen: al de wedstrijden oorspronkelijk voorzien op 24/03/07

 

                            07/04/07

                            te spelen: al de wedstrijden oorspronkelijk voorzien op 31/03/07

 

5.Mededelingen:

 

Kennisgeving KBVB:

         Zon- en feestdagen waarover de toetredende groeperingen kunnen beschikken:

         Hemelvaartdag(17/05) – Pinksteren(27/05) – Pinkstermaandag(28/05)

 

6.Clubnieuws: Kennisgeving club Olympia Tongeren:

        

         “ 31ste Happening FC Olympia Tongeren

Zoals gebruikelijk houden wij onze jaarlijkse voetbalhappening, die doorgaat op

         1, 2 en 3 juni 2007 op de terreinen van Union Rutten

Indien u interesse zou betonen gelieve dan voor 28 april 2007 in te schrijven bij

         Nelissen Laurent

         Jekerstraat 62

         3700 Tongeren

         012/23.25.44

Wij zijn altijd bereid voor een tegenprestatie

Te vermelden op inschrijving:         Naam ploeg - Naam verantwoordelijke

                                                        Adres - Tel

                                                         Kleuren uitrusting “

 

          

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 21/03/07