22/03/2007

Week-End 13/2006-2007

Info 13 is ter beschikking

Nogmaals met een paar kalenderwijzigingen

                                               WEEK-END(13/2006 - 2007)

 

                                                                                              Hasselt,21 maart 2007.

 

 

Verslag vergadering comité dd.19/03/07 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 28/03/07 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Steven WINTERS (°02/05/85)                  Het Spoor

         Arnaud GIELEN (°31/12/70)                     Genk 96

         Sam TIELENS (°17/06/78)                       RP Products

         David HOEVEN (°13/06/79)                      FC Heideweelde

         Ronald KERKHOFS (°25/07/68)                 FC Tamara

 

         Twee (2) speeldagen

         Angelo SELIS (°31/03/80)                       Hellas 2000

 

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Fernand Oeyen, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh, Roger Cleuren, Jean Brebels. Secretaris Valère Mantels.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 05/03/07 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 28/03/07

 

a) verslag ref.Mazzei: wedstrijd BVC Park Houthalen – Vanhelmont Sport van 03/03/07.

Verslag tegen speler Davy SCHUERMANS(°25/08/77) van BVC Park Houthalen en melding incident na de wedstrijd.

Opgeroepen: speler, scheidsrechter, afgevaardigde Danny FRANCKEN van BVC Park Houthalen en vrijblijvend afgevaardigde Paul MECHELMANS van Vanhelmont Sport.

Aanwezig: enkel scheidsrechter. Al de anderen verontschuldigd, oproepingsbrieven ontvangen op heden.

Uitspraak : speler Davy SCHUERMANS wordt geschorst tot einde seizoen, dit is tot en met 30/06/07. Afgevaardigde Danny FRANCKEN twee (2) speeldagen geschorst voor alle officiële functies.

Boete : 22,50(versch.kosten) + 12,50(gebrek organisatie) + 37,50(wanordelijkheden) = € 72,50 lastens club BVC Park Houthalen.

Opmerking : de bijkomende melding over slaan na de wedstrijd: de scheidsrechter was geen getuige van de feiten enkel genoteerd wat hem werd verteld. Het comité kan in deze geen uitspraak doen.

 

b) verslag ref Nijssen: wedstrijd Olympia Tongeren – Heylen Bricks van 24/02/07. Wedstrijd stopgezet in de 48ste min bij een 3-0 stand. Uitgesloten: speler Stan WOUTERS (°25/06/65) van Heylen Bricks en aansluitend incidenten.

Opgeroepen: scheidsrechter, speler, afgevaardigde Francis FRANSSEN van Heylen Bricks, afgevaardigde Bruno HUBERT van Olympia Tongeren.

Aanwezig: allen behoudens de scheidsrechter, niet verontschuldigd.

Uitspraak : gehoord speler Francis WOUTERS, in het verslag vermeld als uitgesloten maar op het scheidsrechtersblad niet aangeduid als uitgesloten (trouwens geen enkele speler): niets weerhouden.

Uitslag van de wedstrijd: 3-0 behouden.

Boete : € 37,50(wanordelijkheden) lastens club Olympia Tongeren

€ 37,50 (wanordelijkheden) lastens club Heylen Bricks

 

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         - 06/03/07 KBVB-Brussel: rekeninguittreksel

         - 15/03/07 Koning Boudewijnstichting: acties tegen racisme in het voetbal

         - 17/03/07 Grammenrode: melding forfait voor de wedstrijd van 24/03/07

 

 

2. Data wedstrijden nacompetitie

Reeksen 3 A en B:

Wedstrijden worden voorzien op 21 en 28/04/07

 

3. Testwedstrijd 3de laatste Reeks 2 tegen winnaar tweede Reeks 3A/tweede Reeks 3B

mits overeenkomst planning KBVB te spelen op 05/05/07 op een neutraal terrein.

 

4. Verplaatsing/plaatsing wedstrijden

         Afgelaste wedstrijd Reeks 3 A: Ford Keroma B – Merem Bilzen

         Geen bijkomende verschuiving kalender. Er wordt gekozen voor de enige vrije datum

         voor aanvang van de nacompetitie : 14/04/07 met aanpassing aanvangsuur

         Ford Keroma B – Merem Bilzen om 13u30

         Ford Keroma A – Vanhelmont Sport om 16u00

 

         Reeks 3 B:

         Gezien overmacht, gezien het nog geringe gewicht van de wedstrijd in het kader van de

         eindrangschikking, gezien de hiervoor vermelde keuze in Reeks 3 A, wordt verplaatst:

                   Hellas 2000 – Kanaalboys Rotem van 07/04/07 naar 14/04/07

        

5. Modaliteiten finale KLBS Beker

        

Finalewedstrijd:        KOTEM VV – FC BERG

 

         Wedstrijd te spelen op 09/04/07 (Paasmaandag)

         Terrein: FC Banneux (kunstgras !)

         Aanvang 15u00

         Duur: 2 x 40min.

         Bij gelijke stand na 80min verlengingen van 2 maal 10 min

Indien dan nog gelijk: strafschoppen

 

Beide ploegen ontvangen tijdig een lijst van de speelgerechtigde spelers.

 

6. Keuring terreinen in geval van slechte weersomstandigheden en mogelijke afgelasting.

Het organiserende comité, in dit geval dus KLBS en enkel mensen aangeduid door KLBS zijn dus bevoegd om in deze gevallen eventueel het terrein te gaan keuren.

         Alles dient dus te gebeuren via het secretariaat van KLBS

         Meer gedetailleerde informatie volgt later.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 12/03/07:

         Johan KALDERS (°02/03/68)           SV De Conde

         Bjorn SAREN (°11/01/77)                        Olympia Tongeren

         Stijn HAYEN (°06/05/72)                         SV Vrolingen

         Erik FASTRÉ (°22/04/74)                         Merem Bilzen

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 12/03/07:

         Jean Marie GERIN (°16/01/66)                  Kotem VV

         Fabio BARDOSCIA (°27/01/79)                 UD Barcelona

         Giuseppe LAZZARINO (°15/03/77)             A.F.I.Waterschei

         Mauro DE RANGO (°01/04/73)                  A.F.I.Waterschei

         John VANDEBROEK (°05/10/84)                Vanhelmont Sport

         Jean MICHIELSEN (°14/07/66)                  FC Global Impact

 

         Vanaf 19/03/07:

         Mustafa TUNCAY (°09/03/80)                  Vlam Eisden

         Gerry LAURIA (°24/11/84)                       Ford Keroma

         Jimmy GODDET (°18/07/76)            FC Gualco

         Erwin KNOPS (°24/11/72)                        Kerkuilen Kessenich

 

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 24/02/07:

         VK Grammenrode: FF, tijdig voorafgaandelijk gemeld

         CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, ontvangen 02/03/07

         FC Global Impact: uitslag laattijdig

         OH Rus Games: E. Roosen zonder geb. datum

 

         Speeldag 03/03/07:

         VNA Winterslag: s-blad laattijdig, nog niet ontvangen

         Ford Keroma: uitslag laattijdig

 

         Speeldag 10/03/07:

         FC Tamara: uitslag laattijdig en trainer J.Jacobs zonder geb. datum

        

   Kostenbedoening

         Het Spoor:               € 5,00

         Genk 96:                 € 5,00

         RP Products:            € 5,00

         FC Heideweelde:       € 5,00

         FC Tamara:              5+5+2,50 = € 12,50

         Hellas 2000:             € 5,00

         SV De Conde:           € 5,00

         Olympia Tongeren:    € 5,00.

         SV Vrolingen:           € 5,00

         Merem Bilzen: € 5,00

         Kotem VV:               € 5,00

         UD Barcelona:           € 5,00

         A.F.I.Waterschei:      5+5 = € 10,00

         Vanhelmont Sport:    € 5,00

         FC Global Impact:      5+5 = € 10,00

         Vlam Eisden:            € 5,00

         Ford Keroma:            5+5 = € 10,00

         FC Gualco:               € 5,00

         K. Kessenich:           € 5,00

         VK Grammenrode:      € 5,00 aan KLBS

                                      € 25,00 aan VC Mireille

         CBW Zonhoven:        € 2,50

         OH Rus Games:         € 2,50

 

3.Vermaning

         Speeldag 10/03/07: Aviaclub (bezoekers): onbekende afgevaardigde.

 

4.Kalender:

         Reeks 1          07/04/07

                            Kotem VV – Wieze Boys A    aanvang 16u00 ipv 15u00

                  

         Reeks 2          24/0407

                            Transport Jacobs – Century Hasselt              aanvang 13u00   ipv 15u00

 

                            14/04/07

                            Ford Keroma A – Vanhelmont Sport     aanvang 16u00   ipv 15u00

 

         Reeks 3 A       14/04/07

                            Toevoegen

                            Ford Keroma B – Merem Bilzen    aanvang 13u30

 

         Reeks 3 B       Hellas 2000 – Kanaalboys Rotem

                                                        Verplaatsen van 07/04/07    naar 14/04/07

 

         Beker Finale

                            09/04/07

 

                            15u00            Kotem VV – FC Berg

 

5.Beker sportiviteit tot en met 10/03/07

         1.CBW Zonhoven       0,55              15.Century               1,45     28.VNA Wintersl.   2,28

         2.Swijsen-Schepers   0,59              16.UD Barcelona                 29.Ford A             2,39

         3.FC Tamara            0,60                   Rozendaal           1,52     30.K.Rotem           2,47

         4.C.Steegen             0,9                17.Global Impact       1,64     31.Ford B              2,52

5.Sp.Caetsbeek        0,96              18.ZD Overath          1,67     32.Wieze A            2,57

6.Het Spoor             1,00              19.Aviaclub              1,76     33.VC Mireille        2,62

7.K.Kessenich           1,13              20.Heylen Bricks        1,78     34.Heideweelde     2,70

8.Vlam Eisden           1,18              21.Hellas 2000          1,81     35.BVC Park          2,71

9.Gors Opleeuw                           22.De Conde                      36.AFI Watersch.   2,86

            Cosmos Spouwen   1,19                   Kotem VV           1,83     37.Genk 96           3,59

11.Merem Bilzen        1,30              24.FC Gualco            1,95     38.Vrolingen         3,73

12.Banneux              1,32              25.Vanhelmont Sp     2,09     39.Welkenhuyzen 3,91

13.BM Knapen          1,35              26.Wieze Boys B       2,14     40.Olympia           4,57

         14.FC Berg               1,36              27.RP Products         2,17

        

6.Mededelingen:

 

a) Herinnering:

         Beperking opstellen van nieuw aangesloten spelers (interne reglement art.23)

Kompetitie: spelers aangesloten voor de 4de laatste wedstrijd van hun club mogen niet

meer deelnemen aan de nog voor dat seizoen resterende competitiewedstrijden

van hun club.

Het reglement spreekt van datum van aansluiting en niet van datum speelgerechtigdheid. Bijgevolg dient de datum vermeld op de groene lidkaart van een speler een datum te zijn van voor de 4de laatste wedstrijd van zijn club om nog in aanmerking te kunnen komen als gekwalificeerde speler voor het lopende seizoen.

Beker: spelers aangesloten na de ¼ de finale mogen niet deelnemen aan de rest van

het bekerprogramma. Bovendien zijn er specifieke richtlijnen in verband met

speelgerechtigdheid voor de finalewedstrijd.

 

 

b) Vrije transfer overeenkomstig Vlaams Decreet art.IV/14.6

Spelers die hun ontslag wensen te geven om van club te veranderen dienen dit door middel van een aangetekend schrijven te laten weten:

één aan hun huidige club en

één aan het KLBS secretariaat.

         Deze twee aangetekende zendingen dienen op straffe van nietigheid verstuurd tijdens

         de periode van 1 april tot en met 30 april.

 

c) De KBVB laat weten dat de permanentie voor het melden van afgelastingen der wedstrijden

         voor het lopende seizoen werd opgeheven.

 

d) Clubverantwoordelijken!

         Nog steeds zijn er onder u die zo onsportief zijn om na de wedstrijd aan de

scheidsrechter te vragen om boekingen of andere opmerkingen niet te noteren.

1. Het is onsportief tegenover de andere ploegen en vervalst de competitie

2. Het brengt de scheidsrechter in verlegenheid

3. De volledige KLBS wordt in een slecht daglicht geplaatst tav de KBVB en het is een

         kaakslag voor een degelijk bestuur.

 

Ieder verslag of bewijslast aan de hand van een controle heeft een schorsing van 1 jaar

voor de betrokkene plus een boete voor de club tot gevolg.

 

 

 

 

Het secretariaat is gesloten van zondag 25/03/07 tot en met vrijdag 30/03/07.

De brievenbus wordt wel dagelijks gelicht, zodat de juiste ontvangstdatum van ieder document

gekend is.

Voor dringende zaken kan men de voorzitter, dhr.M.Raymakers, contacteren.

 

 

 

                                              

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 04/04/07