05/07/2007

Week-End 17/2006-2007 - verslag ASV

De activiteiten van het nieuwe seizoen worden stilaan hervat te beginnen met de notulen van de laatste vergadering van vorig seizoen en de aansluitende algemene vergadering op 18/06 ll

Het schrappen van de spelers van terugezonden kaarten, het inschrijven van de nieuwe spelers en de aanmaak van de kalender zijn de eerstvolgende werkzaamheden.

                                                           WEEK-END(17/2006-2007)

 

                                                                                              Hasselt, 5 juli 2007.

 

 

Verslag vergadering comité dd.18/06/07 - KBVB-Hasselt – 19u15

Comité minnelijke schikking en sportcomité : geen zitting

Comité beheerszaken en beslissingen :

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren,

Jean Brebels en Fernand Oeyen

Verontschuldigd  : Robert Caubergh en Valère Mantels

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 07/05/07 goedgekeurd, behoudens punt IV,2 Administratieve overtredingen, toevoegen:

Speeldag 21/04/07 :

FC Gors Opleeuw: laattijdige FF – behorend tot 3 laatste wedstrijden

Kostenbedoening :

FC Gors Opleeuw:     € 25,00 aan KLBS

                            € 50,00 aan OH Rus Games

2.Briefwisseling:

         - 08/05/07: KBVB aanvaarding naamswijziging OH Rus Games

         - 14/05/07: KBVB aanvaarding naamswijziging Merem Bilzen

         - 07/06/07: KBVB rekeninguittreksel

         - 13/06/07: KBVB aanvaarding aansluiting club VV Voeren met stamnummer 5484

 

3.Inschrijvingen seizoen 2007-2008:

         Al de actieve clubs einde seizoen 06-07 schreven zich tijdig in voor volgend seizoen.

 

Nieuwe club:            dossier                    terrein                     status

VV Voeren      OK                nog officiële keuring   stamnummer 5484

 

4.Beslissingen/voorbereiding ASV:

- Naamswijzigingen: OH Rus Games wordt OH Bergmans

                            Merem Bilzen            wordt Stock Bilzen

 

- Wijzigingen interne reglement voor te leggen aan de ASV

         1) Toevoeging art.16

         2) wijziging art. 48              zoals opgenomen in de bundel ter info voorafgaandelijk

                                               aan de ASV opgemaakt

 

- Vastleggen reeksindeling seizoen 2007-2008:

         Aantal clubs: 46 ploegen, zijnde identiek hetzelfde aantal als bij aanvang van het vorige

seizoen. Het comité opteert derhalve voor eenzelfde reeksindeling:

         Reeks 1: 14, reeks 2: 12, reeks 3A: 10 en reeks 3B: 10

         Daarnaast een bekerprogramma eveneens gelijkaardig aan dit van het voorbije seizoen.

         De ploegen uit reeksen 2, 3A en 3B spelen eerst een voorronde in de vorm van een

poulesysteem.

Ook de nacompetitie voor de ploegen uit reeksen 3A en 3B blijft behouden, evenals de

testwedstrijd tussen de 3de laatste uit reeks 2 tegen de beste 2de uit reeksen 3A en B

 

______________________________________________________________________________

 

 

Verslag algemene vergadering KLBS-Voetbal maandag 18/06/07 – KBVB Hasselt

 

Aanwezigen comté: alle leden, behoudens Kris Asnong, Robert Caubergh en secretaris Valère Mantels, verontschuldigd, dhr.H.Reynders (PC-Limburg) eveneens verontschuldigd

 

1.Welkomwoord.

 

2.Opname aanwezigheden:

         Afwezig         Olympia Tongeren

                            Cosmos Spouwen

                            FC Rozendaal

 

Gebruikelijke boete van 12,50 EUR

 

3.Aanduiding van twee stemopnemers:

dhrn.K.Kenis (Terlaemen 04) en Marc Smets ( Aviaclub)

 

4.Jaarverslagen:

Financieel (Kris Asnong)

en

Sportief (V.Mantels)

Korte voorlezing, voor details : zie bundel

 

         HULDIGING

 

Kampioenen:            Reeks 1(algemeen kampioen):         Kotem VV

                            Reeks 2:                                     Century Hasselt

                            Reeks 3 A:                                  Merem Bilzen

                            Reeks 3 B:                                  Kerkuilen Kessenich

                            Algemeen kampioen Reeks 3:          Merem Bilzen

 

Winnaar Beker KLBS:           FC Berg

 

Winnaar Beker Sportiviteit:            CBW Zonhoven

 

5.Financieel beheer.

Controle commissarissen Marcel Asnong en Roger Vernijns op 06/04/07.

Er werden geen gebreken of onvolkomenheden vastgesteld.

         Boekhouding jaargang 2006 goedgekeurd.

 

6.Verkiezing bestuur:

         Geen kandidaturen. Ongewijzigd.

 

7. Interne reglement.

  Toevoeging

Art.16: een tweede alinea toevoegen

Indien een club haar benaming verandert of wijzigt, moet zij deze nieuwe benaming behouden gedurende minstens vijf jaar.

Aanvulling toepasbaar met terugwerkende kracht op al de eerdere toegestane naamwijzigingen.

 

Verplichte toevoeging in de geest van het algemene reglement KBVB. Geen stemming vereist.

 

Wijziging

Art.48: wijzigen als volgt:

 

c) bij forfait aangekondigd voor donderdag 19u00, voorafgaandelijk de daaropvolgende

speeldag € 10 aan KLBS en € 25 aan de tegenstrever

d) bij een forfait later dan gezegd onder punt c) € 10 aan KLBS en € 75 aan de tegenstrever + (eventueel) scheidsrechterskosten

e) bij een forfait voor een wedstrijd behorend tot de laatste 3 van de competitie, te begrijpen volgens de kalender en per reeks, € 25 aan KLBS en € 75 aan de tegenstrever + (eventueel) scheidsrechterskosten

 

Aanvaard door al de aanwezige clubs zonder tegenstem.

 

8.Bespreking seizoen 2007-2008:

         We gaan normaliter van start met hetzelfde aantal ploegen als bij aanvang van het

vorige seizoen. De toen aangehouden filosofie en motivatie blijft behouden en dus zal

het komende seizoen inzake indeling en uitwerking een kopie zijn van het voorbije sei-

zoen.

Reeksindeling:

Reeks 1 (14 ploegen)

Kotem, Olympia Tongeren,Citroën Steegen,FC Berg, RP Products, Wieze Boys A, SV Heylen Bricks, Welkenhuyzen, Terlaemen 04, De Conde, Mireille, Century Hasselt, FC Banneux en BVC Park Houthalen

Reeks 2 (12 ploegen)

UD Barcelona, Grammenrode, Swijsen-Schepers, Ford Keroma A, Wieze Boys B, Vanhelmont Sport, Genk 96, BM Knapen, Vlam Eisden, Stock Bilzen, Kerkuilen Kessenich en FC Tamara

Reek 3 A (10 ploegen)

Aviaclub, Vrolingen, Gors Opleeuw, Caetsbeek, Ford Keroma B, Rozendaal, Gualco, CBW Zonhoven, Global Impact en ZD Overath

Reeks 3 B (10 ploegen)

Het Spoor, Heideweelde, Kanaalboys Rotem, Cosmos Spouwen, VNA Winterslag, AFI Waterschei, Hellas 2000, OH Bergmans, Transport Jacobs en VV Voeren

 

Aanvang van het seizoen:    Zaterdag 01/09/07

 

Bekerkompetitie:

Voorronde:

Reeksen 2, 3A en 3B, samen 32 ploegen betwisten een voorronde in 8 poules van 4

Plaatsen zich voor de volgende ronde(1/16 finale): de eerste 2 ploegen van iedere poule + de 2 beste van de ploegen welke derde eindigden in hun poule. Deze 18 ploegen worden gevoegd bij de 14 ploegen uit Reeks 1, samen 32 ploegen

Vervolgens rechtstreekse uitschakeling:1/16, 1/8, 1/4 en 1/2 finale.

Voorziene data: 24/11/07, 22/12/07, 26/01/08 en 01/03/08

Nacompetitie voor Reeksen 3A en 3B:

1. Tussen eindwinnaar 3A en 3B: 2 wedstrijden (heen en terug) tot bekroning titel algemeen kampioen Reeks 3

2. Tussen nummers 2 van Reeks 3A en Reeks 3B en winnaar van dit duel tegen de 3de laatste van Reeks 2: voor aanduiding promotie (of behoud) Reeks 2

3.Al de overige ploegen van Reeks 3 A en 3B: onderling duel volgens plaats eindrangschikking aan de hand waarvan er een globale eindrangschikking Reeks 3 wordt opgemaakt

 

Kalender te voorzien laatste week van juli.

 

Aanpassingen en wijzigingen :

Belangrijkste wijzigingen in vergelijking met vorig seizoen:

 

- 2 naamswijzigingen: OH Rus Games werd OH Bergmans en Merem Bilzen werd Stock Bilzen

- 1 terreinwijziging: BVC Houthalen van de Berkenstraat Houthalen naar Kerkplein Zwartberg

- 5 wijzigingen secretaris: BM Knapen, Genk 96, VNA Winterslag, Kanaalboys Rotem, BVC Park

Houthalen

 

9.Slotwoord voorzitter.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansluitend vergadering comité KLBS/Voetbal

Samenstelling comité:

         Voorzitter:Marcel Raymakers

         Onder-voorzitter:Roger Cleuren

         Secretaris:Valère Mantels

         Schatbewaarder:Kris Asnong

         Leden:Marcel Asnong,Roger Vernijns,Robert Caubergh,Fernand Oeyen,Jean Brebels,

                   Freddy Daniels.