05/09/2007

Week-End 1/2007-2008

Info 1 van het nieuwe seizoen is ter beschikking

                                               WEEK-END(1/2007-2008)

 

                                                                           Hasselt, 6 september 2007.

 

Verslag vergadering comités dd.04/09/07 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd : Roger Vernijns en Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 12/09/06 ( beker en competitie)

 

         Voor alle officiële functies

         Vier (4) speeldagen

         Jean VISSERS (°16/02/52)                      FC Heideweelde

         Jean-Marie HOEVEN (°26/08/59)               FC Heideweelde

 

         Boete: 12,50 + 12,50 houding tov scheidsrechter = € 25,00 lastens club FC

Heideweelde

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Jean Brebels. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Roger Vernijns en Robert Caubergh

 

1.Verslagen:   Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1. Terreinkeuring VV Voeren dd 29/08/07:

         Terrein goedgekeurd, behoudens noodzakelijke aanpassing hoogte van een doel.

 

2. Beker sportiviteit: zelfde beoordelingen als vorig seizoen, behoudens: FF steeds uitgesloten

ongeacht het tijdstip van de FF

Strafpunten/sancties beker sportiviteit:

Rood: 3 + 1 per week schorsing

Geel: 1

2xgeel: 3+1 = 4

langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15

opstellen niet gekwalificeerde speler of zonder IK: 5

wanordelijkheden: 10

Forfait: uitsluiting

Gebrek aan medewerking: 10

Blaam: 3

Vermaning: 2

Houding speler/(supp) tov ref: 10

Houding afgevaardigde/trainer: 5

Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15

Niet aanwezig oproeping: 3

 

3. Algemeen FF club FC Rozendaal:

         Zie ook eerdere mededelingen in dit verband op de website.

         Er is geen oplossing voor handen om dit plotse FF alsnog op te vangen.

         Een aantal ploegen moeten derhalve rekening houden met 2 extra vrije speeldata.

         Waarborg en inschrijvingsgeld blijven verworven voor KLBS en tevens aangewend ter

         verrekening van de reglementaire boete van € 50,00 wegens FF voor aanvang van de

         competitie en na opmaak van de kalender.

         De club FC Rozendaal werd inmiddels uitgeschreven bij KLBS/KBVB

 

4. Financieel beleid.

         De huidige schatbewaarder, dhr.K.Asnong, kan wegens tijdsgebrek deze functie niet

langer waarnemen.

De nog op te maken afrekeningen en verrekening der terruggave zullen nog door hem worden uitgevoerd.

De afwerking zal zodanig gebeuren dat de nieuw aan te stellen schatbewaarder met een

klare en zuivere toestand de taak kan overnemen.

 

5. De organisatie van de bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie van KLBS

zal doorgaan op vrijdag 11/01/08.

 

6.Briefwisseling:

         - 06/08/07: VLB creditnota

         - 20/08/07: KSAH uitnodiging jaarlijks banket

         - 30/08/07: overleg Grammenrode/Aviaclub/KLBS in verband met probleemdata

15/03/08 en 29/03/08

         - 01/09/07: Terlaemen 04 akkoord wijziging aanvangsuur 15/09

         - 03/09/07: FC Gualco melding FF wedstrijd 08/09/07 wegens geen terrein

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 03/09/07:

         Jimmy EVENS (°29/10/80)                       SV De Conde

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERWEDSTRIJD

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Jurgen SCHUERMANS (°22/08/79)             FC Heideweelde

         Nicolaas KELCHTERMANS (°24/02/61)        FC Heideweelde

         Andy SEMINCK (°27/09/86)                     FC Gualco

        

2.Administratieve overtredingen:

         Verwezen naar volgend Week-End

 

   Kostenbedoening

         SV De Conde:           € 5,00

         FC Gualco:               € 5,00

         FC Heideweelde:      5+5 = € 10,00

 

3.Ambtshalve sanctie:

        

         Speeldag 01/09/07:

 

FC Gualco : opstellen speler Chris SEMINCK(°03/01/83), niet speelgerechtigd wegens langdurige schorsing door KBVB zijnde tot en met 04/05/2010. Straffen van toepassing en uitgesproken door de KBVB gelden eveneens voor KLBS (cfr. interne reglement art.42)

Sanctie : wedstrijd K.Kessenich – FC Gualco 4-1 uitslag behouden.

Boete : € 12,50 lastens club FC Gualco.

 

4.Kalender:

         Beker Poule 2

                   08/09/07        FC Gualco FF (geen wedstrijd FC Gualco – VNA Winterslag)

 

         Reeks 1

15/09/07       Terlaemen 04 – RP Products aanvang 15u30        ipv 15u00

 

         Reeks 2

                   15/03/08        VK Grammenrode – Ford Keroma A            15u00

                                      terrein: PSV Melveren (Terbiest Sint Truiden)

 

         Reeks 3 A

                   15/03/08        Aviaclub – ZD Overath

                                      of aanvang 13u30 ipv 15u00 of mogelijk verplaatsen afwachtend

                                      verloop beker en competitie

 

         De gezamenlijke thuiswedstrijd van Aviaclub en Grammenrode op 29/03/08:

                            Principe: Aviaclub om 14u00 en Grammenrode om 16u00

 

5.Mededeling:

 

Wij vernamen het overlijden van de Heer Georges Slegers, scheidsrechter. We betuigen de familie onze innige deelneming.

a) Afwezige scheidsrechter wedstrijd VV Voeren - Aviaclub van 01/09/07

Antwoord KBVB: aangeduide scheidsrechter werd afgemeld. Geen vervanger meer beschikbaar.

 

b) Cursus kandidaat-scheidsrechters:

         De eerstvolgende cursus vangt aan op 29/09/2007.

         Alle verdere informatie kan verkregen worden bij het secretariaat van de KBVB

         Boekstraat 130 te Hasselt tel 011/28.16.30

 

 

KLBS    Volgende uitgave Week-End voorzien op 19/09/07