08/12/2004

Week-End 7/2004-2005

Week End nr.7 ter beschikking

Bij mededelingen worden een paar reglementspunten in herinnering gebracht.

Algemeen wordt verzocht de nodige aandacht te besteden aan de geldende verplichtingen en zorg te dragen voor een goede organisatie.

                                               WEEK-END(7/2004-2005)

 

                                                                                    Hasselt,8 december 2004.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.06/12/04 ? Tennis Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Freddy Daniels, Roger Cleuren,Jean Brebels,Robert Caubergh,Val?re Mantels.

 

Afwezig : Roger Vernijns

 

Verontsch :Kris Asnong

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 15/11/04 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling/mailing:

         - 17/11/04: Sporta: melding infoavond jeugd 06/12/04

         - 19/11/04: VNA Winterslag info mbt tweede ploeg.

         - 22/11/04: SV Vrolingen: klacht ivm wedstrijd dd.20/11/04

         - 25/11/04: UD Barcelona: melding wijziging bestuur.

         - 29/11/04: VLB ivm verzekering lid Wieze Boys

         - 30/11/04: KLBS/KBVB ivm schrapping Thor Munster

         - 01/12/04: VLB: verslag Bijzondere Algemene Vergadering 28/10/04

         - 03/12/04: VLB ivm vergadering van 22/01/05

 

3.Horing club:

         Uitgenodigd: verantwoordelijken club FC Mondeoflowers

         Aanwezig: dhrn.Mustafa Erdogdu en Raif Engin

 

         In overleg wordt aan de verantwoordelijken een aantal opmerkingen en richtlijnen

meegegeven voor een betere organisatie, opvang en begeleiding tijdens de thuiswedstrijden.

De verantwoordelijken beloofden het nodige te zullen doen.

 

Opvolging wordt voorzien.

 

4.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

 

Geschorst vanaf 15/12/04

 

??n(1) speelzaterdag:

         Kevin GYPENS(?12/07/83)                                 Welkenhuyzen

         Gery WOLFS(?11/08/73                                    VC Melaer

 

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

         Schorsing voor 1 speelzaterdag

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 22/11/04:

         Jean-Marie GERIN(?16/01/66)                           Kotem VV

         Diederich POISKET(?30/12/70)                           SV Vrolingen

         Frederik CONINX(?12/01/76)                             SV Vrolingen

         Ramses CHIRAS(?25/01/75)                              Hellas 2000

         Victor TRESINIE(?13/07/70)                              CBW Zonhoven

 

         Vanaf 29/11/04:

         Patrick DEZUTTER(?10/07/65)                           Olympia Tongeren

 

         Vanaf 06/12/04:

         Jo?l REEKMANS(?08/02/66)                               Welkenhuyzen

         Peter NELISSEN(?10/05/75)                              Olympia Tongeren

         Kadir KESKIN(?23/01/75)                                  FC Mondeoflowers

 

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 22/11/04:

         Kurt CLAES(?28/02/72)                                    Terlaemen 04

         Niels VAN GEEL(?09/02/84)                               Mees 80

         Davy GIJBELS(?30/11/80)                                 Welkenhuyzen

         Peter CARTUYVELS(?22/07/78)                          Aviaclub

         Francis VANDEBOSCH(?05/03/72)                       Ford Keroma

 

         Vanaf 29/11/04:

         Bart WOUTERS(?06/01/76)                               BM Knapen

 

         Vanaf 06/12/04:

         Peter BOLLEN(?23/07/71)                                 SV De Conde

         Frank MEISTERS(?19/04/70)                             Citro?n Steegen

         Gery WOLFS(?11/08/73)                                   VC Melaer

 

 

6.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 06/11/04:

         Cosmos Spouwen: geen adres gelegenheidsref.s-blad niet afgetekend door ref.

         Terlaemen 04:M.Kanda zonder I.K.

         FC Gors Opleeuw: geen thuisafgevaardigde vermeld.Speler Motmans: geen rugnummer

                   en geen geb.datum vermeld.

 

         Speeldag 13/11/04:

         Olympia Tongeren: F.Zenagui zonder I.K.

         FC Mondeoflowers: C.S?nb?l en U.Kurtal zonder I.K.

         FC Friuli: G.di Venosa zonder I.K.

         FC Gors Opleeuw : D.Lenaers zonder I.K.

         UD Barcelona: s-blad laattijdig ontvangen 19/11/04

 

         Speeldag 20/11/04:

         OH Rus Games: F.Profeta zonder I.K.

        

 

   Kostenbedoening

         Welkenhuyzen:         5 + 5 + 5 = ? 15,00

         VC Melaer:               5 + 5 = ? 10,00

         Kotem VV:               ? 5,00

         SV Vrolingen:           5 + 5 = ? 10,00

         Hellas 2000              ? 5,00

         CBW Zonhoven:        ? 5,00

         Olympia Tongeren:    5 + 5 + 1,25 = ? 11,25

         FC Mondeoflowers:    5 + 1,25 + 1,25 = ? 7,50

         Terlaemen 04:          5 + 1,25 = ? 6,25

         Mees 80:                 ? 5,00

         Aviaclub:                 ? 5,00

         Ford Keroma:            ? 5,00

         BM Knapen:              ? 5,00

         SV De Conde:           ? 5,00

         Citro?n Steegen:       ? 5,00

         Cosmos Spouwen:     ? 2,50

         FC Gors Opleeuw:      2,50 + 2,50 + 1,25 = ? 6,25

         FC Friuli:                  ? 1,25

         UD Barcelona:           ? 2,50

         OH Rus Games:         ? 1,25

 

7.Vermaning:

         Speeldag 13/11/04 :

         Ford Keroma: R.Moureaux geschorst en toch vermeld als verzorger.

 

8.Kalender:

         Reeks 2

 

                   06/11/04:       uitgestelde wedstrijd FC Beukenhof ? UD Barcelona

                                               te spelen op

                                      29/01/05 om 15u00

 

 

9.Mededelingen/beslissingen:

 

a) Klacht SV Vrolingen dd.22/11/04

         Wedstrijd FC Banneux ? SV Vrolingen van 20/11/04

         Klacht op basis van art.34 interne reglement KLBS

         Toestand accommodatie.

 

         Klacht voor verder gevolg doorverwezen naar PSC-Limburg van de K.B.V.B.

 

 

b) Wijziging secretariaat:

                            UD Barcelona-Heca NV                  Secretaris:

                                                                           CAVATORTI Roberto

                                                                           Molenweg 6

                                                                           3520    Zonhoven

 

                                                        tel.:011/81.70.59      gsm: 0475/77.45.59

                                                        e-mail: roberto_cavatorti@skynet.be

 

         Opm. : de in de clubgegevens vermelde tel. van de kantine(089/385309) valt weg

 

         De clubverantwoordelijken wordt erop gewezen dat voormelde wijziging van secreta-

         riaat nog schriftelijk dient bevestigd, ondertekend door de voorzitter en twee

         bestuursleden en aldus dient overgemaakt aan het KLBS secretariaat.

 

c) Aanduiding commissarissen nazicht boekhouding:

                   Controle boekhouding in de loop van het seizoen te doen door:

                                               Val?re Mantels

                                      en       Marcel Raymakers

 

         Tegelijk zal er overleg zijn in verband met optimalisatie opmaak, opvolging en verzen-

         ding rekeninguittreksels.

 

 

d) Verslag dhr.Raymakers zitting Limburgse Verstandhouding op heden:

 

- 19/02/05: start nieuwe cursus scheidsrechters: ge?nteresseerden kunnen info beko-

                            men bij de K.B.V.B., Boekstraat 130 te Hasselt

 

         - voorstel Limburg tav NSC : spelers zonder I.K verbod tot spelen.Indien toch gespeeld

                            verlies der punten.

 

- Er is volledig rookverbod in de technische zone.Overtredingen worden bestraft met

een gele en eventueel rode kaart.Bestuurslui kunnen buiten

de neutrale zone worden gezet.

 

e) V.L.B.:

         Alle clubs ontvangen omstreeks deze tijd een lijst van de door hen verzekerde leden.

         Er wordt aanbevolen om deze lijst grondig na te zien en na controle tijdig terug te

         sturen.

         Het is op basis van deze lijst dat uw club de verschuldigde premie zal moeten

vergoeden.

 

f) Noteren gele kaarten op het scheidsrechtersblad.

         Wat betreft het noteren van gele kaarten vallen de KLBS-clubs onder de reglementering

         van de 1ste elftallen:

         Alle gele kaarten moeten verplicht vermeld op het scheidsrechtersblad!

 

         Zelfs indien een scheidsrechter zou menen dat dit niet moet, dient de afgevaardigde

         hierover te informeren en de ref aan te zetten tot het noteren van alle kaarten.

 

Het bewust niet laten noteren wordt gesanctioneerd voor frauduleus gedrag:

Schorsing  voor 1 jaar  

 

g) Clubkleuren:

         We herinneren eraan dat het gebruik van de clubkleuren nog steeds gereglementeerd

         is als volgt:

Iedere club moet als bezoekende ploeg gedurende het hele seizoen nauwgezet gebruik maken van de kleuren zoals opgegeven voor aanvang van het seizoen.

 

Indien dan, volgens oordeel van de scheidsrechter, de uitrusting niet genoeg verschilt van deze van de bezochte club, dan dient deze laatste verplicht een trui van een andere kleur te dragen.

 

h) Overeenkomstig het interne reglement van KLBS kunnen clubs met een A en B-ploeg, dus

         Wieze Boys en Ford Keroma, tijdens de winterstop de kwalificatie van hun spelers wij-

         zigen van A naar B of omgekeerd.

 

i) Bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie:

 

         Deze vergadering en receptie gaan dit seizoen door op maandag 17/01/05

         Aanvang 20uu0

         Plaats: Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt

 

         Aanwezigheid is verplicht.Maximum 2 personen per ingeschreven ploeg.

 

         Voor deze bijzondere vergadering kunnen enkel voorstellen tot reglementswijziging

         worden ingediend welke slaan op de overeenkomst tussen de KBVB en KLBS.Dus

         geen wijzigingen in verband met het interne reglement.

 

 

 

j) Website:uitbreiding van het ?KLBS-web?

 

         De website van volgende clubs:      Cosmos Spouwen; Vlam Eisden, VNA Winterslag

                                                        VC Mireille en FC Banneux

 

         Werden gelinkt aan de KLBS website en zijn dus ook te bezoeken via KLBS

 

 

UITSLAGEN :

 

Wedstrijden 20/11/04

Reeks 1

SV Heylen ? Wieze Boys A                       1-1

FC Berg ? Terlaemen 04                          3-3

Mees 80 ? Welkenhuyzen                        1-3

Citro?n Steegen ? RP Products                 2-3

Olympia Tongeren ? BM Knapen                1-1

VC Melaer ? SV De Conde                       2-1

 

Reeks 2

OH Rus Games ? UD Barcelona                 0-3

Cosmos Spouwen ? Vanhelmont Sport       3-1

Kotem VV ? Wieze Boys B                       7-0

BVC Park Houthalen ? Vlam Eisden            1-3

FC Beukenhof ? VNA Winterslag                2-1

Ford Keroma A ? FC Mondeoflowers                    11-2

 

Reeks 3

FC Banneux ? SV Vrolingen                      4-0

Hellas 2000 ? ZD Overath                        0-6

FC Friuli ? CBW Zonhoven                       5-4

FC Gors Opleeuw ? VK Grammenrode         1-7

Aviaclub ? Ford Keroma B                        3-3

Sporting Caetsbeek ? Zwaluwen Jacobs     1-1

 

Wedstrijden 27/11/04

Reeks 1

BM Knapen ? VC Melaer                          1-1

FC Berg ? Wieze Boys A                          2-2

SV De Conde ? SV Heylen                       2-3

RP Products ? Olympia Tongeren              3-0

Welkenhuyzen ? Citro?n Steegen              1-3

Terlaemen 04 ? Mees 80                         2-1

 

Reeks 2

UD Barcelona ? Cosmos Spouwen             1-0

FC Mondeoflowers ? OH Rus Games 1-0

VNA Winterslag ? Ford Keroma A              4-0

Vlam Eisden ? FC Beukenhof          3-3

Wieze Boys B ? BVC Park Houthalen          2-4

Vanhelmont Sport ? Kotem VV                 0-4

 

 

 

 

 

Reeks 3

FC Gors Opleeuw ? Hellas 2000                3-6

Aviaclub ? CBW Zonhoven                       1-1

Ford Keroma B ? VK Grammenrode             2-12

Zwaluwen Jacobs ? VC Mireille                 1-3

ZD Overath ? Sporting Caetsbeek             2-4

SV Vrolingen ? FC Friuli                           4-1

 

 

Wedstrijden 04/12/04

Reeks 1

SV Heylen ? BM Knapen                          4-2

FC Berg ? SV De Conde                          1-2

Mees 80 ? Wieze Boys A                         1-4

Citro?n Steegen ? Terlaemen 04               0-3

Welkenhuyzen ? RP Products                   0-1

VC Melaer ? Olympia Tongeren                 1-3

 

Reeks 2

OH Rus Games ? VNA Winterslag               1-6

Cosmos Spouwen ? FC Mondeoflowers       0-1(stopgezet)

Kotem VV ? UD Barcelona                        4-1

Ford Keroma A ? FC Beukenhof                 1-1

Wieze Boys B ? Vlam Eisden                     3-2

Vanhelmont Sport ? BVC Park Houthalen    0-0     

 

Reeks 3

VC Mireille ? ZD Overath                         2-0

FC Banneux ? Zwaluwen Jacobs               3-1

Hellas 2000 ? VK Grammenrode                 4-6

Aviaclub ? SV Vrolingen                          0-2

CBW Zonhoven ? Ford Keroma B               5-0

Sporting Caetsbeek ? FC Gors Opleeuw      5-0

 

 

 

RANGSCHIKKING

 

Reeks 1

1.Wieze Boys A                  10       6         0         4         25-12            22

2.Terlaemen 04                  10       6         2         2         28-17            20

3.Citro?n Steegen               10       6         3         1         23-17            19

4.RP Products                    10       6         3         1         23-18            19

5.FC Berg                          10       5         2         3         35-19            18

6.Welkenhuyzen                 10       5         3         2         21-16            17

7.SV Heylen Bricks              10       5         4         1         22-24            16

8.Mees 80                         10       2         5         3         19-26            9

9.SV De Conde                   10       2         7         1         15-23            7

10.Olympia Tongeren 10       1         5         4         14-23            7

11.BM Knapen                    10       1         6         3         11-22            6

12.VC Melaer                     10       1         6         3         18-37            6

 

 

 

 

 

 

Reeks 2

1.Kotem VV                       10       9         0         1         53-11            28

2.VNA Winterslag                10       5         2         3         29-15            18

3.Ford Keroma A                 10       4         3         3         23-17            16

4.UD Barcelona                   9        4         1         4         14-9              16

5.BVC Park Houthalen          10       4         3         3         17-15            15

6.FC Beukenhof                  9        3         1         5         20-19            14

7.Cosmos Spouwen             9        4         4         1         14-16            13

8.Vanhelmont Sport            10       3         5         2         14-23            11

9.Vlam Eisden                    10       3         5         2         22-35            11

10.FC Mondeoflowers                    9        3         5         1         16-24            10

11.Wieze Boys B                 10       2         6         2         13-25            8

12.OH Rus Games               10       0         10       0         9-35              0

 

 

Reeks 3

1.VC Mireille                       9        7         1         1         23-7              22

2.SV Vrolingen                   10       6         4         4         34-17            20

3.ZD Overath                     9        6         2         1         33-13            19

4.FC Banneux                     9        6         2         1         22-15            19

5.CBW Zonhoven                10       4         3         3         27-19            15

6.VK Grammenrode              9        4         3         2         40-26            14

7.Zwaluwen Jacobs             9        4         3         2         24-19            14

8.Hellas 2000                     9        4         4         1         26-30            13

9.Aviaclub                         10       3         4         3         17-16            12

10.FC Friuli                        9        3         5         1         17-21            10

11.Sporting Caetsbeek         9        2         5         2         17-27            8

12.FC Gors Opleeuw            9        1         8         0         10-46            3

13.Ford Keroma B               9        0         8         1         11-45            1

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 22/12/04