03/10/2007

Week-End 3/2007-2008

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving en dankzij enig geschuif in de planning hierna toch een volledig standaard versie van Week-End (verslagen en administratieve meldingen) zijnde info 3 van dit seizoen

                                               WEEK-END(3/2007-2008)

 

                                                                           Hasselt, 3 oktober 2007.

 

Toevoeging aan Week-End 2 (cfr vermelding IV,2) – zie ook website 26/09/07

Administratieve overtredingen

Speeldag 08/09/07 :

Gors Opleeuw: geen naam en stamnummer thuisploeg

Terlaemen 04: laattijdige FF

A.F.I. Waterschei: laattijdige FF

FC Gualco: tijdige FF

Kostenbedoening

Gors Opleeuw: € 2,50

Terlaemen 04: € 10,00 EUR aan KLBS en 75 + 20 = € 95,00 aan Olympia Tongeren

A.F.I. Waterschei: € 10,00 EUR aan KLBS en 75 + 20 = € 95,00 aan SV Vrolingen

FC Gualco: € 10,00 EUR aan KLBS en € 25,00 aan VNA Winterslag

Ambtshalve sanctie :

Speeldag 08/09/07 :

Hellas 2000: opstellen speler Brahim AHMIDOUCHE(°14/10/84) nog niet speelgerechtigd (aansluiting 06/09/07, wachttijd van 8 dagen nog niet verstreken)

Sanctie : wedstrijd Hellas 200 - Transport Jacobs uitslag 5-2 wordt 0-3.

Boete : € 12,50 EUR club Hellas 2000

 

Verslag vergaderingen comités dd.02/10/07 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong en Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd : Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf  10/10/07 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Marc KENIS (°10/08/68)                         Citroën Steegen

 

         Twee (2) speeldagen

         Devlin THIJS (°27/05/88)                        FC Tamara

         Mario LEBEN (°02/04/69)                         FC Tamara

         Jan ASNONG (°04/09/76)                        Welkenhuyzen

 

         Sancties ingevolge meldingen in verslag

         Verslag ref Colonna wedstrijd AFI Waterschei – BM Knapen van 15/09/07

         Vermeld: gebrek aan organisatie en volgens de gekende gegevens werd de wedstrijd

         betwist op het niet gekeurde terrein (naast het terrein dat wel werd gekeurd door

KLBS). Derhalve:

Boete : 25,00 (gebrek aan organisatie) + 25,00 (spelen op een niet gekeurd terrein) =

€ 50,00 lastens club A.F.I.Watreschei.

Bij herhaling: verdubbeling van de boete.

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 15/10/07

         Verslag ref Schepers wedstrijd Genk 96 – Wieze Boys B van 29/09/07 lastens speler

         Aberhil Brahim.

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Jean Brebels   Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Marcel Raymakers en Robert Caubergh

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 10/10/07

 

Verslagen doorverwezen door MS comité zitting 17/09/07. MS comité te onthouden bij de uitspraak.

 

a) verslag ref   Tucci wedstrijd BVC Park Houthalen – Citroën Steegen van 15/09/07

         Uitgesloten speler Allessandro D’AMIRES (°20/02/79) van BVC Park Houthalen

         Opgeroepen: speler, ref en vrijblijvend afgevaardigde J. Mertens (°02/03/44) van

         BVC Park Houthalen

         Aanwezig: enkel de speler. Scheidsrechter afwezig zonder verontschuldiging.

         Uitspraak: speler Allessandro D’AMIRES wordt geschorst voor twee (2) speeldagen.

         Boete: € 5,00 lastens club BVC Park Houthalen.

 

b) verslag ref C. D’amario wedstrijd Global Impact – Vlam Eisden van 15/09/07

         Incidenten: vermeld speler Koçhan GÜRSEL (°01/02/75) van Vlam Eisden, speler

Giuseppe CASCIO(°03/05/72) van Vlam Eisden en houding spelers Vlam Eisden.

Opgeroepen: beide spelers, afgevaardigde J.Gorissen(°28/03/46) van Vlam Eisden,

afgevaardigde Caroline Erna(°03/05/63) van Global Impact en de ref.

Aanwezig : afgevaardigden Gorissen en Erna. Spelers verontschuldigd gestaafd met

attest werkgever. Scheidsrechter afwezig zonder verontschuldiging.

Uitspraak : beide spelers Koçhan GÜRSEL en Giuseppe CASCIO, reeds met onmiddellijke

ingang geschorst tot verschijnen sedert 17/09/07 worden ter zitting geschorst tot einde

seizoen, dit is tot en met 30/06/2008 met uitbreiding tot de KBVB.

         Boete : € 12,50 (houding vreemd terrein) lastens club Vlam Eisden

 

Verslag niet doorverwezen door MS comité. Te behandelen door het volledige sportcomité.

 

a) verslag gelegenheidsref P.Raskin wedstrijd Wieze Boys B – Grammenrode van

         15/09/07. Wedstrijd stopgezet in de 67ste min bij een 2-1 stand.

         Incidenten: houding van Wieze Boys en discussie tussen de spelers.

         Opgeroepen: afgevaardigde V.Raymakers(°07/10/68) van Wieze Boys, afgevaardigde

         en gelegenheidsscheidsrechter P.Raskin(°26/03/48) van Grammenrode, de kapitein

         van iedere ploeg, niet bij naam gekend bij gebrek aan aanduiding op het s-blad.

         Aanwezig: allen aanwezig, zijnde dhrn. Raymakers, Raskin, Ravesloot, kapitein Wieze

Boys en Colson, kapitein Grammenrode.

         Uitspraak: uitslag van de wedstrijd: 0-3

         Boete: € 7,50 (oorzaak stopzetten wedstrijd) lastens club Wieze Boys

 

III. Comité beheerszaken

         Samenstelling idem als III.

 

1. Briefwisseling:

         - 23/09/07: mail FC Gualco, problemen terrein e.a.

         - 26/09/07: mail nieuwe secretaris BVC Park Houthalen, zie IV,5b

         - 27/09/07: mail KBVB afwezigheden scheidsrechters, zie ook IV,5a

 

IV.Administratief

 

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 01/10/07:

         Gunther HAMAL (°12/06/80)           FC Tamara

         Roberto SARLI (°26/07/88)                      FC Heideweelde

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten:

        

         Vanaf 24/09/07:

         Patrick BAMMENS (°09/09/73)                  Welkenhuyzen

 

         Vanaf 01/10/07:

         Jimmy VAN TREEK (°11/04/83)                 Welkenhuyzen

 

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd:

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten verschillende wedstrijd:

        

         Vanaf 24/09/07:

         Daniel REMACLE (°07/02/69)                    Transport Jacobs

         Jean-Pierre VANRYCKEGHEM (°27/06/70)    Vanhelmont Sport

         Kristof STASSEN (°26/12/81)                   Cosmos Spouwen

         David CRETEN (°29/09/76)                      Aviaclub

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 24/09/07:

         Sauro COLI (°16/09/81)                          Genk 96

         Mario S’HEEREN (°16/10/71)           Aviaclub

 

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 15/09/07:

         Aviaclub: T.Castermans geen geboortedatum

         FC Gualco: laattijdige FF

        

   Kostenbedoening

         Citroën Steegen:       € 5,00

         FC Tamara:              5+5+5 = € 15,00

         Welkenhuyzen:         5+5+5 = € 15,00

         FC Heideweelde:       € 5,00

         Transport Jacobs:     € 5,00

         Vanhelmontsport:      € 5,00

         Cosmos Spouwen:     € 5,00

Aviaclub:                5+5+2,50 = € 12,50

Genk 96:                 € 5,00

         FC Gualco:              € 10 aan KLBS en 75 + 20 = € 95,00 aan ZD Overath

 

3.Vermaningen/berisping:

         Speeldag 15/09/07:

         Vermaning:    Wieze Boys (B): E. Loenders (°26/08/60) trainer, geen lid KLBS

                            AFI Waterschei: P. Knapik (°05/07/64) trainer, geen lid KLBS

 

         Administratieve berisping en € 6,25 boete:

                            Wieze Boys (B) : Valentin Raymaekers (°07/10/68) blijvend afgevaar-

digde op wedstrijden van 08/09 en 15/09 en dd geen lid club en KLBS.

Zie vermaning WE 2

 

4.Kalender:

         Club FC Gualco heeft wegens overmacht (bezetting terrein Kortessem) een aantal pro-

bleemdata op de kalender waar niet onmiddellijk een oplossing voor te vinden is.

Vermits er duidelijk sprake is van overmacht, werd beslist deze wedstrijden uit te

stellen en te verplaatsen naar een andere datum op de kalender afhankelijk van de

afwikkeling in de beker, de beschikbaarheid van het terrein en vrije data (onder

voorbehoud van afgelastingen in de winterperiode)

Eerste probleem:      17/11/07        FC Gualco – Sporting Caetsbeek

 

5.Mededelingen:

a) afwezigheden scheidsrechters:

         speeldag 22/09/07 wedstrijd FC Gualco – K.Kessenich: scheidsrechter niet beschikbaar

         cfr mail KBVB waarin melding van de problematiek in verband met de aanduidingen.

 

b) Wijziging secretariaat:

Nieuwe secretaris BVC Park Houthalen:     

Jimmy COUSSENS

         Wilgenstraat 32b

         3530 Houthalen

0475/639464

         email: jimmy.coussens@karchercenterlimburg.be

 

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 17/10/07.