06/12/2007

Week-End 7/2007-2008

Info 7 is ter beschikking met onder andere de lottrekking van de 1/8 finale van de Beker.

                                               WEEK-END(7/2007-2008)

 

                                                                                    Hasselt, 06 december 2007.

 

Verslag vergadering comités dd.04/12/07 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Robert Caubergh, Roger Vernijns

Verontsch :Valère Mantels

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 12/12/07 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Kevin MOREIRA PINHEIRO (°10/08/84)       OH Bergmans

         Thomas BROCKMANS (°22/06/84)             Kanaalboys Rotem

         Bart HABRAKEN (°07/10/85)           OH Bergmans

         Kristof KLINKERS (°19/09/82)                   BM Knapen

 

         Twee (2) speeldagen

         Marc TIMMERMANS (°12/08/63)               Vlam Eisden

         Patrik BEYSEN (°21/08/73)                      K. Kessenich

         Stijn TIELENS (°08/04/82)                       VC Mireille

 

         Vier (4) speeldagen

         Michael DEDRIJ (°13/07/84)                     Olympia Tongeren

         Opm.: verzwaring wegens recidive zelfde seizoen

 

         Sancties ingevolge meldingen in verslag

         Verslag ref Mockers (OH Bergmans-K.Rotem 01/12/07):

         Waarschuwing: afgevaardigde Henri SEGERS van K.Rotem wegens

         laattijdig inleveren wedstrijdblad voor de wedstrijd.

         Boete: € 5,00 lastens club K.Rotem

 

         Verslag ref Boedrij (Mireille – Olympia Tongeren 01/12/07):

         Houding supporter(s) op vreemd terrein.

         Boete: € 12,50 lastens club Olympia Tongeren

 

         Verslag ref Haesen (Swijsen-Schepers M.80-Vanhelmont Sport 01/12/07):

         Afgevaardigde Paul MECHELMANS :

Vier (4) speeldagen verbod voor alle officiële functies

Boete : € 25,00 lastens club Vanhelmont Sport

 

Verslag ref Gilen (FC Banneux – RP Products 01/12/07)

Speler Verny VERACHTEN geschorst voor één (1) speeldag wegens houding na

de wedstrijd.

Trainer Chris JANS: drie (3) speeldagen verbod tot neutrale zone

Boete: 12,50 + 25,00 = € 37,50 lastens club RP Products

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Verslag ref Vanheusden: Ford Keroma B - SV Vrolingen van 01/12/07

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Roger Vernijns, Robert Caubergh.

Verontschuldigd  : Fernand Oeyen, Jean Brebels en Valère Mantels

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 19/11/07 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

         Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

A. Beslissingen:

 

1. Reeks 3A uitgestelde wedstrijd FC Gualco – Sporting Caetsbeek van 11/17/07

te plaatsen op 22/12/07 om 14u30

 

B. Beheer:

 

1.Briefwisseling: via e-mail, overige nihil

 

2.Verslag ref Vanbaelen wedstrijd SV De Conde – BVC Park Houthalen van 01/12/07

         Er wordt nota van genomen dat de vastgestelde beschadiging in de kleedkamers van de

bezoekers (stuk ruitje), na voorlegging van een herstellingsfactuur, in der minne zal

geregeld worden tussen de twee ploegen.

Een oplossing met wederzijds begrip kan dus.

 

3. Lottrekking 1/8 de finale KLBS Beker:

         Wedstrijden te spelen op 22/12/07, tenzij andere melding aanvang 14u30

         Duur 2 x 40 min – bij gelijke stand geen verlengingen maar onmiddellijk

         strafschoppen.

 

         1. Vanhelmont Sport – Olympia Tongeren

         2. Swijsen-Schepers M.80 – Wieze Boys A

         3. Voeren VV – BVC Park Houthalen

         4. FC Berg – Terlaemen 04

         5. Kerkuilen Kessenich – Century Hasselt

         6. Welkenhuyzen – RP Products

         7. SV Vrolingen – Het Spoor

         8. Citroën Steegen – Kotem VV

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 26/11/07:

         David CRETEN (°29/09/76)                      Aviaclub

 

         Vanaf 03/12/07:

         Patrick BAMMENS (°09/09/73)                  Welkenhuyzen

         Laurens DEMULDER (°30/04/87)                Vanhelmont Sport

         Ronny LOPEZ-CABALLERO (°07/01/74)       UD Barcelona

         Alain BOES (°08/10/65)                          BM Knapen

         Vital NIJSTEN (°06/06/83)                       OH Bergmans

         Carmelo BARBERI (°09/12/64)                  A.F.I. Waterschei

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 03/12/07:

         Jeroen WITTERS (°31/01/83)                   SV De Conde

         Daniel NICOSIA (°12/09/80)           BVC Park Houthalen

         Alessandro FERRARO (°25/02/79)              Vlam Eisden

         John VANDEBROEK (°05/10/84)                Vanhelmont Sport

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 26/11/07:

         Azzeddine AYED (°14/02/65)                   UD Barcelona

         Antonino PENTIFALLO (°24/07/83)            Genk 96

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten

 

         Vanaf 26/11/07:

         Koen EVENS (°14/01/73)                         FC Global Impact

         Hasan YUREGIL (°01/08/65)           A.F.I. Waterschei

 

2.Administratieve overtredingen:

Opmerkingen :

         Bij het invullen van het scheidsrechtersblad zijn er herhaaldelijk “onjuistheden” in

verband met de vermelding van de voornaam en/of familienaam. Ze stemmen

gedeeltelijk of geheel niet overeen met de gegevens zoals ze gekend zijn in de

bestanden van KLBS.

Deze overtredingen zullen voortaan cumulatief worden behandeld. Bij herhaling

zal de toegepaste boete derhalve telkens verhogen.

 

         Algemeen:

Speeldag 03/11/07 :

         Genk 96: geen naam thuisclub,geen stamboeknummer, geen terreinbenaming

         FC Gualco: geen blokletters

         K.Rotem: fout naam: Heinrich moet Megens zijn

         VNA Winterslag: geen terreinbenaming

         UD Barcelona: s-blad laattijdig, ontvangen 08/11

 

         Speeldag 10/11/07:

         K.Rotem: geen blokletters

         AFI Waterschei: D.Cannizzaro: foute gebdatum

         Sporting Caetsbeek: fout in naam en gebdat Carlos(?) Antonio

 

   Kostenbedoening (toe te voegen aan de reeds vermelde)

         OH Bergmans: 5+5+5 =       € 15,00

         K. Rotem: 5+2,50+2,50 =    € 10,00

         BM Knapen: 5+5 =             € 10,00

         Vlam Eisden: 5+5 =            € 10,00

         K. Kessenich:                     € 5,00

         VC Mireille:                        € 5,00

         Olympia Tongeren:             € 5,00

         Aviaclub:                          € 5,00

         Welkenhuyzen:                   € 5,00

         Vanhelmont Sport: 5+5 =     € 10,00

         UD Barcelona: 5+5+2,50 =    € 12,50

         AFI waterschei: 5+5+2,50= € 12,50

         SV De Conde:                    € 5,00

         BVC Park Houthalen:           € 5,00

         Genk 96: 5+2,50 =              € 7,50

         Global Impact:                   € 5,00

         FC Gualco:                        € 2,50

         VNA Winterslag:                 € 2,50

         Sporting Caetsbeek:            € 2,50

 

3.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 03/11/07

         OH Bergmans: opstellen speler Bart HABRAKEN (°07/10/85) geschorst voor een teveel

         aan gele kaarten (cfr.WE 4/2007-2008).

         Sanctie: wedstrijd VNA Winterslag-OH Bergmans uitslag 1-0 wordt 5-0. Speler Bart HA-

         BRAKEN wordt geschorst voor één (1) speeldag vanaf 12/12/07, toe te voegen aan zijn

         speeldag schorsing ingevolge minnelijke schikking (zie hiervoor)

         Boete: € 12,50 lastens club OH Bergmans

 

4.Kalender:

 

         Reeks 2:

 

         Wedstrijden Genk 96:

De thuiswedstrijden van Genk 96 voorzien op 15/12/07, 23/02/08 en 19/04/08 gaan door op het naastliggende terrein van UD Barcelona.

         Het aanvangsuur blijft ongewijzigd.

 

         Reeks 3 A

 

         22/12/07        toevoegen      14u30 FC Gualco – Sporting Caetsbeek

 

5.Mededelingen:

 

a) Overeenkomstig het interne reglement van KLBS kunnen clubs met een A en B-ploeg, dus

         Wieze Boys en Ford Keroma tijdens de winterstop de kwalificatie van hun spelers

wijzigen van A naar B of omgekeerd.

 

b) Nieuw email adres secretaris FC Heideweelde: Hoeven.David@fulladsl.be

 

 

KLBS    Volgende uitgave Week-End voorzien op 19/12/07