21/12/2007

Week-End 8/2007-2008

Info nummer 8 is ter beschikking

                                               WEEK-END(8/2007-2008)

 

                                                                                    Hasselt, 20 december 2007.

 

 

VOORZITTER EN BESTUUR VAN KLBS

 

WENSEN AAN ALLE LEDEN EN HUN FAMILIE PRETTIGE

 

FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG

 

2008

 

 

Verslag vergadering comité dd.17/12/07 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong. Secretaris Valère Mantels.

Verontsch  : Roger Vernijns, Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 26/12/07 ( beker en competitie)

 

         Twee (2) speeldagen

         Davy GOMMERS (°25/07/83)                    Olympia Tongeren

 

Sancties ingevolge meldingen in verslag

Verslag ref Herck (Olympia Tongeren – FC Berg van 15/12/07):

Verzorger Lambert WILLEMS(°01/09/53) van FC Berg: 1 speeldag geschorst voor alle

officiële functies.

Boete : € 25,00 lastens club FC Berg

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

 

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Fernand Oeyen. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh, Roger Vernijns, Jean Brebels

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 04/12/07 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 26/12/07

 

a) verslag ref Vanheusden wedstrijd Ford Keroma B – SV Vrolingen van 01/12/07

         wedstrijd stopgezet in de 55min bij een 4-1 stand.

         Incidenten: vermeld speler Diederich POISKET(°30/12/70) van SV Vrolingen,

gedrag bezoekende supporters, gedrag in kleedkamer, eigenhandig nota en

meenemen scheidsrechtersblad door bezoekers.

Opmerking : speler met onmiddellijke ingang sedert 05/12/07 geschorst tot verschijnen.

Opgeroepen : club Ford Keroma, speler Diederich POISKET en afgevaardigde Mathieu

JACOBS van SV Vrolingen en   scheidsrechter.

Aanwezig : allen aanwezig. Club Ford Keroma vertegenwoordigd door dhr. Gabriele

TUPITTI.

Uitspraak : speler Diederich POISKET, geschorst sedert 05/12/07 wordt geschorst

vanaf die datum voor drie (3) jaar met uitbreiding tot de KBVB. Afgevaardigde Mathieu

JACOBS wordt geschorst voor alle officiële functies tot einde seizoen, dit is 30/06/2008.

Uitslag van de wedstrijd: 5-0

Boete : 5 + 6(versch.kosten) + 7,50(oorzaak stopzetten wedstrijd) + 37,50 (wanorde-

lijkheden) + 12,50(houding na de wedstrijd) + 25,00(ernstige administratieve tekort-

koming) = € 93,50 lastens club SV Vrolingen.

 

b) verslag ref Yavuz wedstrijd BVC Park Houthalen-Century Hasselt van 08/12/07

         Uitgesloten: speler Alessandro D’AMIRES(°20/02/79) van BVC P.Houthalen.

         Incidenten: vermeld speler Dennis LEURS (°21/06/87) van BVC P.Houthalen.

Opmerking : beide spelers met onmiddellijke ingang geschorst sedert 11/12/07 tot ver-

schijning.

Opgeroepen: spelers Allessandro D’AMIRES en Dennis LEURS, afgevaardigde (vrij-

blijvend) en club BVC Park Houthalen, de ref.

Aanwezig : voor club BVC Park Houthalen, dhrn. J. COUSSENS en S. FLOES, spelers en

Scheidsrechter laattijdig verontschuldigd.

Uitspraak : speler Alessandro D’AMIRES, geschorst sedert 11/12/07, wordt geschorst tot

en met 30/06/2009 met uitbreiding tot de KBVB. Speler Dennis LEURS, geschorst

sedert 11/12/07, wordt geschorst tot en met 30/06/2009 met uitbreiding tot de KBVB.

Boete : 5 + 5(2x2,50 laattijdige verontsch) = € 10,00 lastens club BVC Park Houthalen.

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         - 13/12/07 VLB mail in verband met VLBK Voetbal 2008 (cfr mededelingen)

         - 14/12/07 mail in verband met benefietwedstrijd J.Plessers (cfr mededelingen)

 

2.Financieel verslag T. Raymakers:

         a. Bespreking opmaak rekeninguittreksel:

                   Vereenvoudiging waardoor verwarrende vermeldingen als weekend/website

                   worden aangepast. Meer uitleg hierover op de A.V.

                   Terloops: het rekeningnummer waarop de betaling dient te gebeuren is rechts

                   beneden op het uittreksel vermeld.

         b. Openstaande betalingen:

                   Volgende clubs hadden nog niet betaald op 17/12/07:

                   Aviaclub – FC Heideweelde – Genk 96 – Kanaalboys Rotem – OH Bergmans –

                   Terlaemen 04 – Transport Jacobs en Vanhelmont Sport.

                   Ze worden aangemaand hun rekening onmiddellijk te vereffenen, teneinde

                   intresten en sancties te vermijden.

         c. Financiële toestand: gezond.

 

3. Organisatie finale KLBS-Beker:

 

         Datum Bekerfinale: Paasmaandag 24/03/2008

        

         Ploegen die interesse hebben om deze bekerfinale te organiseren kunnen

hiervoor hun kandidatuur indienen en dit tot en met vrijdag 15/02/08

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

        

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 10/12/07

         Dennis LEURS (°21/06/87)                       BVC Park Houthalen

         Jerry PRZYBYLAK (°28/05/73)                  Ford Keroma

         Gunther PEETERS (°12/03/83)                  Swijsen-Schepers M.80

         Niels VAN GEEL (°09/02/84)                     Swijsen-Schepers M.80

         Panayotis PERIKLAKIS (°02/09/74)            Hellas 2000

 

         Vanaf 17/12/07

         Dries VANLOOK (°25/03/80)           Terlaemen 04

         Raf LENAERTS (°20/06/77)                      Terlaemen 04

         Hasan YUREGIL (°01/08/65)           A.F.I. Waterschei

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 10/12/07:

         Hendrik BAES (°26/10/84)                       VC Mireille

         Jean-Pierre VANRYCKEGHEM (°27/06/70)    Vanhelmont Sport

         Antonino PENTIFALLO (°24/07/83)            Genk 96

         Mustafa TUNCAY (°09/03/80)                  Vlam Eisden

         David PROUVOST (°19/09/79)                  K. Kessenich

         Dirk WITTERS (°07/04/64)                       K. Kessenich

 

         Vanaf 17/12/07:

         Freddy JACOBS (°12/02/73)                    Olympia Tongeren

         Kevin THYS (°27/02/81)                         Olympia Tongeren

         Dieter SANTERMANS (°24/03/79)              FC Berg

 

2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 17/11/07 :

         Kerkuilen Kessenich: benaming thuisclub en stamboeknummer ontbreken

         FC Heideweelde: geb.data ontbreken

         Kanaalboys Rotem: zonder benaming thuisclub en bloknummer

         VNA Winterslag: s-blad laattijdig, ontvangen 21/11

 

         Speeldag 24/11/07:

         Global Impact: naam bezoekers en stamnummer ontbreken

         BVC Park Houthalen: s-blad laattijdig, ontvangen 05/12

         VNA Winterslag: s-blad laattijdig, ontvangen 03/12

 

         Speeldag 01/12/07:

         SV De Conde: geen terreinbenaming

         Sporting Caetsbeek: 1 speler rugnummer ontbreekt

        

         Speeldag 08/12/07:

         Kotem VV: geen terreinbenaming

         Welkenhuyzen: uitslag laattijdig

         BVC Park Houthalen: uitslag laattijdig

 

Kostenbedoening (toe te voegen aan de reeds vermelde)

Olympia Tongeren: 5+5+5 =          € 15,00

BVC Park Houthalen: 5+7,50+5 =    € 17,50

Ford Keroma:                              € 5,00

Swijsen-Schepers M.80: 5+5 =      € 10,00

Hellas 2000:                                € 5,00

Terlaemen 04: 5+5 =           € 10,00

A.F.I. Waterschei:                        € 5,00

VC Mireille:                                 € 5,00

Vanhelmont Sport:                       € 5,00

Genk 96:                                    € 5,00

Vlam Eisden:                               € 5,00

Kerkuilen Kessenich: 5+5+2,50 =     € 12,50

FC Berg:                                     € 5,00

FC Heideweelde:                          € 2,50

Kanaalboys Rotem:                       € 2,50

VNA Winterslag: 2,50+7,50 =         € 10,00

FC Global Impact:                        € 2,50

SV De Conde:                              € 2,50

Sporting Caetsbeek:                     € 2,50

Kotem VV:                                  € 2,50

Welkenhuyzen:                            € 5,00

 

3.Rangschikking Beker Sportiviteit

tot en met 8 december 2007

 

1. Voeren VV/ Het Spoor               0,36

3. Kotem VV                                0,5

4. CBW Zonhoven                        0,54

5. ZD Overath                                       0,55

6. Stock Bilzen                            0,64

7. Transport Jacobs/

VNA Winterslag                  0,69

9. Swijsen-Schepers M.80             0,71

10. FC Berg/ Cosmos Spouwen       0,79

12. FC Gors Opleeuw                    0,83

13. FC Banneux                           0,86

14. Ford Keroma A                        0,93

15. FC Global Impact / Sporting

         Caetsbeek                         1

17. Century Hasselt                      1,07

18. VK Grammenrode           1,14

19. VK Wieze Boys A                     1,43

20. Ford Keroma B                        1,46

21. Kanaalboys Rotem                   1,64

22. SV Heylen Bricks/ De Conde      1,79

24. BM Knapen                            1,85

25. UD Barcelona                         1,92

26. Kerkuilen Kessenich                 1,93

27. Vanhelmont Sport                   2,07

28. RP Products/ VC Mireille           2,14

30. Aviaclub                                2,18

31. Hellas 2000/ FC Tamara           2,31

33. Welkenhuyzen                        2,57

34. Citroën Steegen                     2,62

35. VK Wieze Boys B                     2,85

36. Genk 96                                2,92

37. OH Bergmans                         3

38. SV Vrolingen                          3,85

39. Vlam Eisden                           4,23

40. FC Heideweelde                      4,67

41. Olympia Tongeren                   6

42. BVC Park Houthalen                 6,5                Uitgesloten:    FC Gualco/ Terlaemen 04

                                                                                    AFI Waterschei

                                                                                    

 

 

4.Mededeling:

 

a) Bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie:

Dag: Vrijdag 11/01/08

Aanvangsuur:   20u00         

Plaats: Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130

te Hasselt

Aanwezigheid is verplicht. Maximum 2 personen per ingeschreven ploeg.

Voor de bijzondere vergadering kunnen enkel voorstellen tot reglementswijziging

         worden ingediend welke slaan op de overeenkomst tussen de KBVB en KLBS. Dus

         geen wijzigingen in verband met het interne reglement.

 

b) VLB: Gewest/voetbalafdeling/voetbalploeg worden uitgenodigd deel te nemen aan het

         Vlaams Bedrijfssportkampioenschap Voetbal 2008.

         Het zal plaatsvinden op zaterdag 3 mei 2008 (10u – 18u o.v.) op de terreinen van

         K.Maria Ter Heide in Brasschaat.

         Inschrijving en waarborg van € 125,00 voor 21 maart binnen bij de VLB

         Meer info: zie website VLB

         Zoals reeds eerder gemeld is dit buiten de verantwoordelijkheid van KLBS.

         Deelname kan op vriendschappelijke basis en op eigen initiatief en verantwoordelijk-

         heid.

 

c) Benefietwedstrijd Jan Plessers:

         Op zondag 23/12/07 wordt een benefietwedstrijd georganiseerd voor Jan Plessers

         ( hij lijdt aan de ongeneeslijke spierziekte A.L.S.)

         Voetbalterrein Lutlommel VV

         Zondag 23/12/07

         Aaanvang wedstrijd : 14u30

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 23/01/08