22/12/2004

Week-End 8/2004-2005

Week-End nr.8 ter beschikking.

Op 3 januari 2005 is geen zitting van het comit? voorzien.De eerstvolgende samenkomst gaat door op 17/01/05, tevens de dag van de bijzondere algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie.

De eerstvolgende editie van Week-End is dus gepland op 19/01/05.

Alvast vanwege het KLBS bestuur de beste wensen voor het nieuwe jaar aan al de leden,familie en vrienden.

 

 

                                               WEEK-END(8/2004-2005)

 

                                                                                    Hasselt,22 december 2004.

 

 

VOORZITTER EN BESTUUR VAN KLBS

 

WENSEN AAN ALLE LEDEN EN HUN FAMILIE PRETTIGE

 

FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG

 

2005

 

 

Verslag vergadering comit? dd.20/12/04 ? KBVB Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers,Fernand Oeyen,Marcel Asnong, Freddy Daniels, Roger Cleuren, Jean Brebels,Robert Caubergh, Roger Vernijns, Val?re Mantels.

 

Verontsch :Kris Asnong en H.Reynders(PC)

 

1.Vorig verslag:verslag zitting 06/12/04 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

         - Provincie Limburg: publicatie welke diende als basis voor de rede van mevrouw de

                   gouverneur dd.19/11/04

         - 07/12/04 KBVB : rekeninguittreksel

- 13/12/04 KBVB : toepassing art.VI/30

         - 21/12/04 VLB : verslag Raad van Beheer dd.25/11/04

         - 22/12/04 UD Barcelona: offici?le melding in verband met wijziging secretariaat

                          K.Limburgse Verstandhouding KBVB:uitnodiging nieuwjaarsinstuif 10/01/05

 

3.Scheidsrechtersverslag

 

Tenzij andere melding geschorst vanaf 29/12/04

 

a) verslag ref.Millen wedstrijd Hellas 2000-ZD Overath van 20/11/04

         Uitgesloten: speler Georgios THEODOROU(?04/12/82) van Hellas 2000

         Opgeroepen: speler, ref en vrijblijvend afgev.N.Amanatidis(02/07/68) van Hellas

         Aanwezig:speler,scheidsrechter en afgevaardigde.

         Uitspraak: speler Georgios THEODOROU geschorst voor vijf (5) speelzaterdagen.

         Boete: 5 + 22(versch.kosten) = ? 27,00 lastens club Hellas 2000

 

b) verslag ref.Longo wedstrijd FC Banneux-SV Vrolingen van 20/11/04

Incidenten: vernoemd speler Frederik CONINX(?12/01/76)- SV Vrolingen, speler/kapitein Bart CONINX(?01/06/74)-SV Vrolingen.  

Opgeroepen: Frederik CONINX(?12/01/76), Bart CONINX(?01/06/74), afgevaardigde

Jozef PORTUGAELS(?05/09/39) allen van SV Vrolingen, afgevaardigde Marc MARTENS(?19/05/60) van FC Banneux en de scheidsrechter.

Aanwezig: allen aanwezig.

Uitspraak : speler Frederik CONINX geschorst tot en met 20/03/2005; speler Bart

CONINX geschorst voor drie (3) speelzaterdagen en verbod functie kapitein tot

einde seizoen 2004-2005.    

Boete : 5 + 5 + 10(versch.kosten) = ? 20,00 lastens club SV Vrolingen.

 

c) verslag ref.Mockers wedstrijd Sp.Caetsbeek-FC Gors Opleeuw van 04/12/04

         Uitgesloten: speler Chris LAMBRIX(?20/09/76) van FC Gors Opleeuw

         Opgeroepen: speler, ref en vrijblijvend afgev.F.Dewilde(?24/02/54) van FC Gors Op-

         leeuw.

         Aanwezig: scheidsrechter en afgevaardigde.Speler ter zitting verontschuldigd door de

         afgevaardigde.

         Uitspraak: speler Chris LAMBRIX geschorst voor drie (3) speelzaterdagen.

         Boete: 5 + 15(versch.kosten) = ? 20,00 lastens club FC Gors Opleeuw.

 

d) verslag ref.Claesen wedstrijd Cosmos Spouwen-FC Mondeoflowers van 04/12/04

         wedstrijd stopgezet in de 44ste min. bij een 0-1 stand.

         Opgeroepen: afgevaardigde Cetin SEYFELI(?10/09/78) van FC Mondeoflowers en

         eventueel supporter van FC Mondeoflowers, afgevaardigde Gilbert VANHAREN

         (?16/04/53) van Cosmos Spouwen en de scheidsrechter.

         Aanwezig:scheidsrechter en afgevaardigde Mondeoflowers.Overigen afwezig.

         Uitspraak: - uitslag van de wedstrijd: 5-0

Boete : 37,50(wanordelijkheden vreemd terrein) + 12,50(houding supporter vreemd

terrein) + 12,50(gebrek aan medewerking) + 6(versch.kosten) = ? 68,50 lastens club FC Mondeoflowers.

         ? 2,50 (afwezig op zitting zonder verontschuldiging)  lastens club Cosmos

         Spouwen.

 

e)  verslag ref.?zcan wedstrijd BM Knapen-VC Melaer van 27/11/04

Opgeroepen: speler Bart WOUTERS(?06/01/76), trainer Guy WOUTERS (?29/04/53) en afgev.J.Machiels(?02/03/56) allen van BM Knapen, de scheidsrechter en vrijblijvend de bezoekende afgevaardigde J.Strouwen(?10/05/40)

         Aanwezig: allen aanwezig, behoudens afgevaardigde VC Melaer(vrijblijvend).

         Uitspraak: speler Bart WOUTERS geschorst voor ??n (1) speelzaterdag, trainer Guy

         WOUTERS : een BLAAM

         Boete: 12,50(oorzaak blaam) + 12(versch.kosten) = ? 24,50 lastens club BM Knapen

 

4.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

 

         Geschorst vanaf 29/12/04

 

         Een (1) speelzaterdag:

         Arben SARACI(?18/08/69)                                 Ford Keroma

 

         Vier (4) speelzaterdagen:

         Chris FEYEN(?05/01/68)                                   RP Products

        

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd :

 

Vanaf 13/12/04 :

Alain NELISSEN(?22/04/67)                               BM Knapen

 

Ingevolge drie (3) gele kaarten :

Roberto AGOSTINI(?23/10/81)                           BVC Park Houthalen

 

Geschorst voor de eerstvolgende bekerwedstrijd

 

Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

Patrick HENSEN(?24/08/71)                              SV Heylen

 

Ingevolge twee (2) gele kaarten :

Steven CLAES(?08/09/76)                                Wieze Boys

Patrick INDEHOEK(?01/08/72)                            SV Heylen

 

6.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 27/11/04:

         FC Friuli: M.Lopez zonder I.K.

 

         Speeldag 04/12/04 :

         Kotem VV: T.Walraevens zonder geb.datum

         CBW Zonhoven: uitslag laattijdig

 

   Kostenbedoening

         Ford Keroma:            ? 5,00

         RP Products:            ? 5,00

         BM Knapen:              ? 5,00

         BVC Park Houthalen: ? 5,00

         SV Heylen:               5 + 5 = ? 10,00

         Wieze Boys:             ? 5,00

         FC Friuli:                  ? 1,25

         Kotem VV:               ? 2,50

         CBW Zonhoven:        ? 5,00

 

7.Vermaning:

         Speeldag 04/12/04:

         SV De Conde: verzorger vermeld op s-blad, dhr.J.KUIPERS(?13/01/32), geen lid KLBS

 

8.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 04/12/04:

         Mees 80: opstellen speler Stijn VANBRABANT(?04/02/76), niet speelgerechtigd, datum

         aansluiting 01/12/04.

         Wedstrijd Mees 80 ? Wieze Boys A uitslag 1-4 wordt 0-5.

         Boete: ? 12,50 lastens club Mees 80.

 

9.Wijziging A/B kwalificatie:

         Wijziging kwalificatie van spelers in overeenstemming met art.51bis interne reglement:

         Wieze Boys:

         Wijzigen van A naar B:         Stef PEETERS(?23/08/72)

                                               Tom VANDEWEYER(?25/01/84)       

 

10.Kalender:

 

                   Reeks 3          12/03/05:

Wedstrijd ZD Overath ? FC Gors Opleeuw

 

wegens niet beschikbaar terrein van ZD Overath te verplaatsen

 

wordt verplaatst naar:        19/02/05        om 15u00

 

 

11.Mededelingen/beslissingen:

 

a) Beslissing comit?, in overeenstemming art.31 interne reglement KLBS:

         Sanctie tegen club SV De Conde:

         Wegens niet betalen opgelegde boete zoals vermeld in WE 8/2003-2004, zijnde

         houding spelers vreemd terrein ten bedrage van ? 37,50 en dit ondanks volgende

         mondelinge en schriftelijke aanmaning, wordt club SV De Conde het voorrecht ont-

         nomen om KLBS te vertegenwoordigen op intergewestelijke of nationale bekerwed-

         strijden, in eerste instantie en meer bepaald de VLB-Beker voorzien op 30/04/05.

 

         De vordering van KLBS ten aanzien van SV De Conde wordt hierdoor niet teniet gedaan

         en blijft onverminderd gelden.

         Indien er geen betaling volgt, zal er worden overgegaan tot volgende reglementaire

         sanctie bij uitbreiding.

 

b) Aansluitend bij de beslissing zoals hiervoor vermeld onder punt a), werd door het comit?

beslist dat voortaan het aan de kampioen van het seizoen toekomt om KLBS te vertegenwoordigen op de intergewestelijke VLB-Beker en eventuele nationale beker

van datzelfde seizoen.

 

   De VLB-beker zal dit seizoen doorgaan op zaterdag 30/04/05.De organisatie komt in principe

toe aan het gewest West-Vlaanderen.

 

c) Herinnering:

 

Bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie :

 

         Maandag 19/01/04             aanvang 20u00

                                               Bondsgebouw KBVB,   Boekstraat 130         3500 Hasselt

 

         Maximum 2 personen per ingeschreven ploeg.Aanwezigheid verplicht.

 

         Enkel voorstellen tot wijziging overeenkomst KBVB/KLBS kunnen worden ingediend.

 

 

Aankondiging uitgestelde wedstrijden :

 

         KBVB deelt mee dat de dienst uitgestelde wedstrijden operationeel is sinds 13/11/04.

         Gelet op beslissing van het uitvoerend comit? van de KBVB op de zitting van 10/05/03

         geldt enkel als offici?le aankondiging deze op de website van de

         KBVB www.footbel.com

         Info tel.0900/00081 aan 0,45 eur/min

 

         Clubs van K.L.B.S wordt geadviseerd daarbuiten steeds nauwgezet de nieuwsbericht-

         geving te volgen en bij twijfel van bespeelbaarheid van het eigen terrein tijdig,

         dit is in de loop van de week voorafgaand de wedstrijd, het secretariaat te contacteren.

 

 

 

d) Uitschrijven organisatie finale KLBS-Beker:

        

         Datum: Zaterdag 23/04/2005

        

         Geinteresseerde ploegen dienen hun kandidatuur ten laatste in te dienen op 31/01/05.

        

         De toekenning van de organisatie zal gebeuren na de ? finales, dit is na 19/02/05, dus

         op de zitting van 21/02/05.

 

 

e) Cursus scheidsrechters:

         Een nieuwe cursus voor scheidsrechters wordt voorzien met aanvang 19/02/05

         Ge?nteresseerden kunnen zich wenden tot het secretariaat van PC-Limburg, Boekstraat

         130 te Hasselt.

 

 

 

UITSLAGEN

Wedstrijden 11/12/04

Reeks 1

BM Knapen ? FC Berg                             0-1

Wieze Boys A ? Citro?n Steegen               5-1

Olympia Tongeren ? SV Heylen                 1-0

SV De Conde ? Mees 80                          2-1

RP Products ? VC Melaer                         1-1

Terlaemen 04 ? Welkenhuyzen                 1-0

 

Reeks 2

UD Barcelona ? BVC Park Houthalen          1-1

FC Mondeoflowers ? Kotem VV                 0-2

VNA Winterslag ? Cosmos Spouwen           4-2

Vlam Eisden ? Ford Keroma A                   3-0

FC Beukenhof ? OH Rus Games                 5-1

Vanhelmont Sport ? Wieze Boys B             1-3

 

Reeks 3

FC Gors Opleeuw ? VC Mireille                  0-11

Ford Keroma B ? Hellas 2000                    1-3

VK Grammenrode ? Sporting Caetsbeek      3-1

Zwaluwen Jacobs ? FC Friuli                    1-0

ZD Overath ? FC Banneux                       2-4

SV Vrolingen ? CBW Zonhoven                 4-0

 

Wedstrijden 18/12/04

? finale KLBS-Beker

FC Beukenhof ? Olympia Tongeren            3-2

SV De Conde ? Kotem VV                        0-3

Citro?n Steegen ? Wieze Boys A               1-2

SV Heylen ? Vanhelmont Sport                 1-0

 

RANGSCHIKKING

Reeks 1

1.Wieze Boys A                  11       7         0         4         31-12            25

2.Terlaemen 04                  11       7         2         2         29-17            23

3.FC Berg                          11       6         2         3         36-19            21

4.RP Products                    11       6         3         2         24-19            20

5.Citro?n Steegen               11       6         4         1         24-22            19

6.Welkenhuyzen                 11       5         4         2         21-17            17

7.SV Heylen Bricks              11       5         5         1         22-25            16

8.SV De Conde                   11       3         7         1         17-24            10

9.Olympia Tongeren            11       2         5         4         15-23            10

10.Mees 80                       11       2         6         3         19-29            9

11.VC Melaer                     11       1         6         4         19-38            7

12.BM Knapen                    11       1         7         3         11-23            6

 

Reeks 2

1.Kotem VV                       11       10       0         1         55-11            31

2.VNA Winterslag                11       6         2         3         33-17            21

3.FC Beukenhof                  10       4         1         5         25-20            17

4.UD Barcelona                   10       4         1         5         15-10            17

5.Cosmos Spouwen             11       5         5         1         21-20            16

6.Ford Keroma A                 11       4         3         4         23-20            16

7.BVC Park Houthalen          11       4         3         4         18-16            16

8.Vlam Eisden                    11       4         5         2         25-35            14

9.Wieze Boys B                  11       3         6         2         16-26            11

10.Vanhelmont Sport           11       3         6         2         15-26            11

11.FC Mondeoflowers                    11       3         7         1         16-31            10

12.OH Rus Games               11       0         11       0         10-40            0

 

Reeks 3

1.VC Mireille                       10       8         1         1         34-7              25

2.SV Vrolingen                   11       7         2         2         38-17            23

3.FC Banneux                     10       7         2         1         26-17            22

4.ZD Overath                     10       6         3         1         35-17            19

5.VK Grammenrode              10       5         3         2         43-27            17

6.Jacobs Zwaluwen             10       5         3         2         25-19            17

7.Hellas 2000                     10       5         4         1         29-31            16

8.CBW Zonhoven                11       4         4         3         27-23            15

9.Aviaclub                         10       3         4         3         17-16            12

10.FC Friuli                        10       3         6         1         17-22            10

11.Sporting Caetsbeek         10       2         6         2         18-30            8

12.FC Gors Opleeuw            10       1         9         0         10-57            3

13.Ford Keroma B               10       0         9         1         12-48            1

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 19/01/2005.