24/01/2008

Week-End 9/2007-2008

Info nummer 9 is ter beschikking

                                                           WEEK-END(9/2007-2008)

 

                                                                                                                      Hasselt, 23 januari 2008.

 

 

I.Verslag bijzondere vergadering dd.11/01/08 - KBVB-Hasselt – 20u00

 

Aanwezig :      Alle leden comité, behoudens Robert Caubergh, Fernand Oeyen, Jean Brebels en

                   Tamara Raymakers, allen verontschuldigd.

                   Alle clubs behoudens hierna vermeld.

                   Eveneens verontschuldigd: Dhr.H.Reynders,PC-Limburg.

 

1.Opname aanwezigheid clubs:       allen, behoudens:      Hellas 2000

                                                                           Cosmos Spouwen

                                                                           FC Gors Opleeuw

                                                                           VNA Winterslag

                                                                           FC Heideweelde

                                                                           FC Tamara

                                                                           Kanaalboys Rotem

                                                                           Olympia Tongeren

                                                                           ZD Overath

 

                                               Gebruikelijke boete van € 12,50

 

2.Welkomwoord en nieuwjaarswensen voorzitter namens bestuur KLBS.

 

3.Voostellen wijziging overeenkomst KBVB/KLBS

Nihil

 

4. Mededelingen:

         a. Problematiek scheidsrechters: voorlezing schrijven dd 14/12/07 van PSC Limburg

         aan de heer J.M.Philips, directeur-generaal KBVB, houdend een vraag tot ontheffing

         van het leiden van wedstrijden voor de KLBS

 

         b. Algemene beschouwingen in verband met de reeksindeling samen met een herhaling

         van het verzoek om tijdig KLBS op de hoogte te brengen van eventuele problemen of

         te voorziene stopzetting van clubactiviteiten.

 

5.Lottrekking ¼  finale KLBS-Beker:

 

         1)        BVC Park Houthalen – FC Berg

         2)        Wieze Boys A – Century Hasselt

         3)        Olympia Tongeren - Welkenhuyzen

         4)        Kotem VV – SV Vrolingen

 

         Wedstrijden te betwisten op 26/01/08

         Allen met aanvang 15u00

         Te spelen over 2 x 40min.Na gelijke stand onmiddellijk strafschoppen.

 

6.Aansluitend nieuwjaarsreceptie.

 

 

II. Verslag vergadering comité dd.21/01/08 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns en Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 30/01/08 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Steven VANOPPEN (°26/10/76)                          Welkenhuyzen

         Bart HUSSON (°05/11/81)                                 VC Mireille

         Jan ASNONG (°04/09/76)                                  Welkenhuyzen

         Christophe LEBRUN (°03/12/79)                         FC Berg

         Albano RUSSO (°31/03/76)                               Terlaemen 04

 

         Twee (2) speeldagen

         Joël REEKMANS (°08/02/66)                     Welkenhuyzen

         Andy SEMINCK (°27/09/86)                               FC Gualco

         Wim COSEMANS (°30/01/78)                             Century Hasselt

 

         Drie (3) speeldagen

         Anello FRANCESCO (°10/08/72)                         UD Barcelona

 

         Sancties (incidenten scheidsrechtersverslag)

        

         a) Verslag ref Wouters (Wieze Boys A – Century van 15/12/07)

         Speler Philippe DE BRAUWER (°18/04/71) van Wieze Boys wordt geschorst voor twee

(2) speeldagen

Boete : € 12,50 (houding supporters) lastens club Wieze Boys

 

b) Verslag ref Gilen (Swijsen-Schepers M.80 – Ford Keroma A van 12/01/08)

Spelers Inan KARACA (°21/07/82), Andy CAMPE (°02/09/85) en Claudio VARIO

(°14/06/83) van Ford Keroma worden ieder geschorst voor twee (2) speeldagen

Afgevaardigde Mario CORTINOVIS (°16/06/46) van Ford Keroma wordt geschorst voor

vier (4) speeldagen voor alle officiële functies.

Boete : 12,50 (houding supporter)+ 12,50 (houding na de wedstrijd) = € 25,00 lastens

club Ford Keroma

 

c) Verslag ref Missotten (Hellas 2000 – FC Heideweelde van 12/01/08)

Boete : € 25,00 (onsportieve houding en verantw tijdelijk stilleggen wedstrijd) lastens

club Hellas 2000

€ 25,00 (onsportieve houding en verantw tijdelijk stilleggen wedstrijd) lastens club

FC Heideweelde

        

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Verslag ref Creemers: Kanaalboys Rotem – AFI Waterschei van 19/01/08

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Robert Caubergh, Roger Vernijns, Roger Cleuren. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Fernand Oeyen,Jean Brebels

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 17/12/07 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslag:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 30/01/08

 

Verslag ref.D’Amario: wedstrijd SV Vrolingen – Het Spoor van 22/12/07.

Uitgesloten: speler Peter PALMAERTS (°02/02/72) van SV Vrolingen

Opgeroepen: speler, scheidsrechter en vrijblijvend afgevaardigde N.Hayen van SV Vrolingen.

Aanwezig: enkel scheidsrechter. Speler niet verontschuldigd.

Uitspraak : Speler Peter PALMAERTS wordt geschorst voor vijf (5) speeldagen.

Boete : 5 + 10(versch kosten) + 2,50 (afwezig zonder verontsch) = € 17,50 lastens club SV

Vrolingen

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         - 14/12/07, 18/12/07 en 31/12/07 briefwisseling in verband met problematiek

                   aanduidingen scheidsrechters.

         - 20/12/07: Het Spoor: vraagstelling aantal vervangingen.

         - 04/01/08: KBVB toekenning zon- en feestdagen ter beschikking voor wedstrijden.

         - 08/01/08: VLB infofiche gewestelijke werking

         - 14/01/08: VLB debetnota abonnementen en jaarbijdrage

         - 17/01/08: FC Tamara: verplaatsen wedstrijd

         - 18/01/08: wijziging adres voorzitter Ford Keroma

         - 19/01/08: Grammenrode: herinnering terreinwijziging wedstrijd 15/03/08

         - 20/01/08: VLB abonnementensysteem VLB-blad

 

2.Evaluatie bijzondere vergadering en nieuwjaarsreceptie.

         Kosten werden waar mogelijk gedrukt. Opvallend veel clubs afwezig. Oorzaak: vrijdag ?

         Keuze van dag afhankelijk beschikbaarheid accommodatie.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 07/01/08:

         Jo LEYSSENS (°02/03/76)                       RP Products

 

         Vanaf 14/01/08:

         Christophe CUSTERS (°10/10/85)             SV De Conde

         Brahim ABERHIL (°21/11/79)           Genk 96

         Tim VALKENEERS (°21/11/79)                  Ford Keroma

         Georgios TSIAFLAKIS (°05/08/82)             Hellas 2000

         Kris WISSELS (°29/05/71)                       Terlaemen 04

 

         Vanaf 21/01/08:

         Besim YAVUZ (°11/07/79)                       SV De Conde

         Jan ASNONG (°04/09/76)                        Welkenhuyzen

         Christos RATSITSKA (°15/01/80)              Hellas 2000

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 17/12/07:

         Tarik BOUMADIANI (°06/10/87)                Heylen Bricks

 

         Vanaf 07/01/08:

         Tom MECHELMANS (°28/01/77)                RP Products

         Bjorn RAISON (°26/07/78)                       Heylen Bricks

         Johan DE HOUWER (°12/10/66)                Welkenhuyzen

         Jan ASNONG (°04/09/76)                        Welkenhuyzen

         Tom BERVOETS (°31/12/81)           VC Mireille

         Stefano DE PALMA (°28/02/80)                Genk 96

         Jan LEMMENS (°03/05/78)                       Vanhelmont Sport

 

         Vanaf 14/01/08:

         Steven SOOGEN (°06/11/76)                   FC Banneux

         Erwin LONCKE (°15/04/74)                      Olympia Tongeren

         Kenny PEETERS (°29/07/86)                    Swijsen-Schepers M.80

         Joaquin PLANAS NUNEZ (°08/10/67)          Ford Keroma

         Marc MEDAERTS (°14/08/61)                   FC Gualco

         Danny SLEYPEN (°26/06/75)                    Kanaalboys Rotem

         Davy BAPTIST (°06/04/75)                      RP Products

 

         Vanaf 21/01/08:

         Tom WITTERS (°25/01/84)                      RP Products

         Tom BROUCKMANS (°15/09/79)                Century Hasselt

         Bram SLAETS (°22/07/81)                       Citroën Steegen

         Kristof KLINKERS (°19/09/82)                   BM Knapen

         Nico VREVEN (°10/04/71)                        SV Vrolingen

         Ilias DOVRIS (°15/03/75)                        AFI Waterschei

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten

 

         Vanaf 24/12/07:

         David PROUVOST (°19/09/79)                  Kerkuilen Kessenich

 

         Vanaf 07/01/08:

         Patrick LEENDERS (°11/10/61)                 Citroën Steegen

 

 

2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 15/12/07 :

RP Products: s-blad laattijdig, ontvangen 21/12/07

         Kotem VV: geen stamnummer bezoekende ploeg

         Grammenrode: speler zonder gebdatum

         FC Heideweelde: geen blokletters

         Kanaalboys Rotem: geen blokletters

 

         Speeldag 22/12/07:

         Terlaemen 04: zelfde speler, K. Wissels, 2x vermeld, als effectief en als invaller

         SV Vrolingen: naam afgevaardigden op verkeerde plaats

 

   Kostenbedoening

         Welkenhuyzen: 5+5+5+5+5+5        = € 30,00

         VC Mireille: 5+5                           = € 10,00

         FC Berg: 5                                  = € 5,00

         Terlaemen 04: 5+5+2,50               = € 12,50

         FC Gualco: 5+5                            = € 10,00

         Century Hasselt: 5+5                    = € 10,00

         UD Barcelona: 5                           = € 5,00

         RP Products: 5+5+5+5+2,50           = € 22,50

         SV De Conde: 5+5                        = € 10,00

         Genk 96: 5+5                              = € 10,00

         Ford Keroma: 5+5                        = € 10,00

         Hellas 2000: 5+5                          = € 10,00

         Heylen Bricks: 5+5                       = € 10,00

         Vanhelmont Sport: 5                     = € 5,00

         FC Banneux: 5                             = € 5,00

         Olympia Tongeren: 5                     = € 5,00

         Swijsen-Schepers M.80: 5             = € 5,00

         Kanaalboys Rotem: 5+2,50             = € 7,50

         Citroën Steegen: 5+5                   = € 10,00

         BM Knapen: 5                              = € 5,00

         SV Vrolingen: 5+2,50                    = € 7,50

         AFI Waterschei: 5                        = € 5,00

         K. Kessenich: 5                            = € 5,00

         Kotem VV: 2,50                           = € 2,50

         Grammenrode: 2,50                      = € 2,50

         FC Heideweelde: 2,50                   = € 2,50

 

3. Vermaning:

         Speeldag 15/12/07:

         Wedstrijd Vanhelmont Sport – UD Barcelona: gelegenheidsscheidsrechter, Italo Salfo

van UD Barcelona staat vermeld met een vergoeding van € 20,00.

         Reglement: er dient GEEN vergoeding te worden betaald aan de gelegenheidsscheids-

         rechter.

         Indien de clubs overeenkomen om toch samen een vergoeding te voorzien, dan kan en

         mag dit niet vermeld op het scheidsrechtersblad, vermits het geen officiële vergoeding

         betreft.

 

4.Kalender: (nieuw + herinneringen)

         Reeks 1

         BVC Park Houthalen – Wieze Boys A

         en

         SV De Conde – Kotem VV                       

worden verplaatst van 05/01/08 naar 02/02/08 om 15u00

 

         Reeks 2

         Heen- en terugwedstrijd tussen Wieze Boys B en Swijsen-Schepers M.80 worden omge-

         wisseld.

 

         02/02/08:       Grammenrode – K.Kessenich wordt verplaatst naar 09/02/08 om 13u00

 

         15/03/08:       Grammenrode – Ford Keroma A

                            zal doorgaan op het terrein van PSV Melveren op Terbiest St.Truiden

                            aanvang 15u00

 

         Reeks 3 A

 

         16/02/08:       FC Gualco – SV Vrolingen wordt verplaatst naar 22/03/08 om 15u00

 

         Reeks 3 B

        

         12/01/08:       Transport Jacobs – Cosmos Spouwen wordt verplaatst naar 26/01/08

                                                                                              om 15u00

 

         02/02/08:       VV Voeren – Kanaalboys Rotem wordt verplaatst naar 01/03/08

                                                                                              om 15u00

 

 

5.Mededeling:

a) KBVB: melding van zon- en feestdagen waarover de toetredende groeperingen kunnen

         beschikken:

                   Hemelvaartdag (donderdag 1 mei 2008 Hemelvaart + Dag van de Arbeid)

                   Pinksteren (zondag 11 mei 2008)

                   Pinkstermaandag (maandag 12 mei 2008)

 

b) Vraagstelling Het Spoor: verhogen van 3 naar 4 vervangingen.

         Deze wijziging komt niet in aanmerking.

         KLBS volgt de reglementering van de KBVB inzake eerste ploegen, waarbij is vastge-

         legd dat het aantal vervangingen beperkt is tot drie en verplicht te kiezen uit de op het

scheidsrechtersblad vermelde invallers. (art. V/26)

 

c) De clubs worden er attent op gemaakt dat er een hervorming gebeurde in het systeem van

het VLB bondsbladabonnement.

         Het systeem van 3 verplichte abonnementen per club wordt vervangen door een sys-

         teem op basis van de grootte van de club.

         Naargelang de grootte dient iedere club door middel van een antwoordformulier aan de

         VLB de adressen van de personen (= clubverantwoordelijke + 1 of meerdere leden) te

laten weten waarnaar het VLB bondsblad moet worden opgestuurd.

Volgens onze informatie ontving iedere club hierover de nodige gegevens per mail.

Indien dit niet het geval is gelieve dan contact op de nemen met de VLB te Antwerpen.

 

d) Tevens te volgen en te lezen: de wijziging inzake de collectieve sportverzekering afgesloten

         via de VLB bij verzekeringsmaatschappij Ethias.

         Ook hiervan zijn de gegevens verspreid via mail en zijn ze bovendien terug te vinden

         op de website van de VLB: info@vlaamse-bedrijfssport.be

 

6. Clubinfo (zoals medegedeeld door de betrokken club)

                               FORD KEROMA

Beste sportvriend.

Hopend niet vergeten te zijn, en hopend u te mogen begroeten op ons jaarlijkse eetdag stuur ik u een uitnodiging, vrij blijvend.

Onze eetdag gaat door te Casa Papa Giovanni - Noordlaan 111/ 3600 Winterslag Genk. Tel.089-354367. Op 16 maart 2008 van 11h30 tot 14h en van 17h tot 19h30

Keuze mogelijkheden menu’s:

1-      Zalm met zurkelsaus en champignon en kroketten   = 13,50€

2-      Gebraad Stroganoff en kroketten = 13,50€

3-      Kippefilet dragon en perzik en kroketten = 13,50€

4-      Vidé met sla en frietjes = 13,50€

Kindermenu’s:

1-      Kindervidé met frietjes = 6€

2-      Kinderhamburger met frietjes = 6€

Hopend u te mogen begroeten.

De voorzitter van Ford Keroma (pool)

Cortinovis mario.

Ps: U kunt de bestelling via de telefoon doen op nummer 0476547698, of door mijn E mail adres, corti@skynet.be, het kan ook via iemand van ons betuur die U kent.

                                    Groetjes Mario.

 

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 07/02/08