07/02/2008

Week-End 10/2007-2008

Info nummer 10 is ter beschikking

                                               WEEK-END(10/2007-2008)

 

                                                                                    Hasselt,7 februari 2008.

 

 

Verslag vergadering comité dd.05/02/08 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh.

Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 13/02/08 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Pietro PENTIFALLO (°04/12/80)                Genk 96

 

         Twee (2) speeldagen

         Egide WEYEN (°15/03/69)                       Heylen Bricks

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Fernand Oeyen en Jean Brebels

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 21/01/08 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslag:

 

Verslag ref Creemers wedstrijd Kanaalboys Rotem – AFI Waterschei van 19/01/08

         Opgeroepen: afgevaardigde M. Van Aanholt (°02/10/61) en kapitein J.Vossen

(°27/08/69) van K. Rotem, afgevaardigde P. Knapik (°05/07/64) en kapitein H.

Yuregil (°01/08/65) van AFI Waterschei, de scheidsrechter.

Aanwezig: opgeroepenen K. Rotem en de scheidsrechter. Opgeroepenen AFI Waterschei

afwezig zonder verontschuldiging.

Uitspraak : afgevaardigde M. VAN AANHOLT wordt tot einde seizoen, dit is tot en met

30/06/08 geschorst voor alle officiële functies.

Boete :

12,50 (houding tijdens wedstrijd) + 12,50 (gebrek aan organisatie) + 11 (versch. kosten) = € 36,00 lastens club Kanaalboys Rotem

7,50 (oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd) + 25,00 (houding spelers tav verzoek

ref/verwijdering juwelen) + 11 (versch.kosten) + 5 (2x2,50 afwezig zitting) = € 48,50

lastens club AFI Waterschei

 

3.Verzet minnelijke schikking:

a) Verzet minnelijke schikking: Hellas 2000 tegen uitspraak MS van 21/01/08 WE 9

         2007-2008 punt I c): boete € 25,00 wegens houding tijdens wedstrijd.

         Opgeroepen: afgevaardigde N. Papoutsis (°21/06/69) en kapitein C. Suranno

         (°11/10/77), afgevaardigde J.H.Vissers (°16/02/52) en kapitein M. Coolen (°20/09/70)

         van FC Heideweelde en scheidsrechter Missotten.

         Aanwezig: spelers Suranno en Coolen. Scheidsrechter verontschuldigd. Afgevaardigden

         Papoutsis en Vissers, laattijdig verontschuldigd.

         Uitspraak: oordelend dat club Hellas niet mee aan de oorzaak lag van de feiten.

         Boete lastens club Hellas 2000 opgeheven. Overige behouden.

         Boete: 2,50 (1x afwezig zitting) lastens club Hellas 2000

                   2,50 (1x afwezig zitting) lastens club FC Heideweelde

 

b) Verzet minnelijke schikking: spelers Inan Karaca (°21/07/82), Andy Campe

(°02/09/85) en Claudio Vario (°14/06/83) elk geschorst voor twee (2) speeldagen

en afgevaardigde Mario Cortinovis (°16/06/46) geschorst voor vier (4) speeldagen

allen van Ford Keroma, plus reglementaire boete. MS van 21/01/08 WE 9/2007-2008

punt I, b)

Opgeroepen: voornoemde spelers en afgevaardigde van Ford Keroma, afgevaardigde

G. Peeters (°16/01/61) van Swijsen-Schepers M.80 en scheidsrechter Gilen.

Uitspraak : oordelend dat de bezwarende feiten slechts ten dele kunnen weerhouden

worden.

Speler Inan KARACA: schorsing opgeheven.

Speler Andy CAMPE: schorsing opgeheven.

Speler Claudio VARIO: schorsing teruggebracht van twee (2) naar één (1) speeldag

Afgevaardigde Mario CORTINOVIS: schorsing teruggebracht van vier (4) naar één (1)

speeldag voor alle officiële functies.

Enkel de boete van € 12,50 (houding na wedstrijd) blijft behouden.

Kosten : € 9,00 (versch.kosten) lastens club Ford Keroma.

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         Nihil, behoudens diverse mails waarop reeds een antwoord werd verstrekt.

 

2.Lottrekking ½ finale KLBS Beker:

         Wedstrijden te spelen op 01/03/08, aanvang 15u00

         Duur 2 x 40min – bij gelijke stand geen verlengingen maar onmiddellijk strafschoppen

 

         1. Century Hasselt – Kotem VV

         2. Olympia Tongeren – FC Berg

 

         Opmerking ! : spelers aangesloten na de ¼ finale zijn niet speelgerechtigd voor de

         ½ finale en de finale.

 

3.Kandidaturen voor het organiseren van de bekerfinale op Paasmaandag 24/03/08 kunnen

nog worden ingediend tot en met vrijdag 15/02/08.

De toewijzing van de organisatie staat op de dagorde van de zitting van 18/02/08.

        

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 04/02/08:

         Joris VAES (°02/07/84)                           SV De Conde

         Karim ALLAMI (°19/02/77)                       Century Hasselt

         Joeri JACOBS (°22/03/82)                       Century Hasselt

         Ioannis GOUNARIS (°22/08/77)                 Hellas 2000

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd

        

         Ingevolge twee (2) gele kaarten

 

         Vanaf 28/01/08:

         Stijn HAYEN (°06/05/72)                         SV Vrolingen

         Yung Yoon RAVESLOOT (°05/04/66)          VK Wieze Boys

 

2.Administratieve overtredingen:

 

Wordt verwezen naar het volgende Week-End

 

   Kostenbedoening

         Genk 96:                 € 5,00

         Heylen Bricks          € 5,00

         SV De Conde:          € 5,00

         Century Hasselt:      5+5 = € 10,00

         Hellas 2000:             € 5,00

         SV Vrolingen:           € 5,00

         Wieze Boys:             € 5,00

 

3.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 19/01/08:

         Kanaalboys Rotem: opstellen speler Danny SLEYPEN (°26/06/75) geschorst voor een

teveel aan gele kaarten (cfr. WE 9/2007-2008) en bovendien vermeld als gespeeld

zonder geldig identiteitsbewijs.

Sanctie : wedstrijd Kanaalboys Rotem – AFI Waterschei uitslag 2-3 wordt 0-5. Speler

Danny SLEYPEN wordt geschorst voor één (1) speeldag vanaf 13/02/08.

Boete : 12,50 (opstellen als geschorst) + 12,50 (zonder ID) = € 25,00 lastens club

Kanaalboys Rotem.

        

4.Kalender:

         Reeks 1

 

         09/02/08: wedstrijd Citroën Steegen – Welkenhuyzen

                            wordt verplaatst naar 01/03/08 om 15u00

 

5.Rangschikking Beker Sportiviteit

         (tot en met 26/01/08)

         1. VV Voeren / Het Spoor                                 0,33

         3. Kotem VV                                                  0,53

         4. ZD Overath                                                         0,54

         5. Stock Bilzen / VNA Winterslag                        0,56

         7. Transport Jacobs                                        0,59

         8. CBW Zonhoven                                           0,60

         9. Swijsen-Schepers M.80                                0,74

         10. Gors Opleeuw                                            0,78

         11. Cosmos Spouwen                                       0,82

         12. FC Berg / FC Banneux / FC Global Impact /

                   FC Century Hasselt                                1,00

         16. VK Grammenrode                              1,05

         17. Sporting Caetsbeek                                    1,14

         18. Ford Keroma A                                          1,28

         19. VK Wieze Boys A                                       1,42

         20. Kanaalboys Rotem                                      1,50

         21. BM Knapen                                               1,56

         22. Kerkuilen Kessenich                                    1,58

         23. UD Barcelona                                            1,81

         24. Vanhelmont Sport                                      1,84

         25. Ford Keroma B                                           1,87

         26. Aviaclub                                                   1,93

         27. FC Tamara                                               2,00

         28. VC Mireille                                                2,05

         29. SV De Conde                                            2,12

         30. RP Products                                              2,21

         31. VK Wieze Boys B                                        2,23

         32. SV Heylen Bricks                                        2,28

         33. Ctroën Steegen                                         2,37

         34. OH Bergmans                                            2,40

         35. Hellas 2000                                               2,62

         36. Genk 96                                                   2,75

         37. VV Welkenhuyzen                                      3,10

         38. Vlam Eisden                                              3,41

         39. SV Vrolingen                                             3,94

         40. FC Heideweelde                                         4,40

         41. Olympia Tongeren                                      4,83

         42. BVC Park Houthalen                                    5,10             

uitgesloten: Gualco / Terlaemen 04 / AFI Waterschei                                          

        

6.Mededelingen:

Info vanuit diverse vergaderingen:

 

KLBS, in de persoon van dhr.M.Raymakers, was vertegenwoordigd op:

 

a) Vergadering VLB te Brugge op 26/01/08:

         - vanaf 2009 zal de boekhoudrapportering van gewesten gebeuren via een boekhoud-

                   programma van de VLB. Op te volgen door de schatbewaarder.

- VLB beker veldvoetbal gaat door op 03/05/08 te Brasschaat. KLBS afdeling kompetitie

neemt niet deel. KLBS zal wel vertegenwoordigd zijn door een ploeg van KBC

(afdeling recreatie)

- De clubs worden aangemaand tijdig hun formulieren met betrekking tot het VLB –

bondsblad (opgave adressen) op te sturen naar de VLB, teneinde een correct

verloop te waarborgen.

 

b) Vergadering VLB bondsbladcommissie te Berchem op 01/02/08:

         Vaststelling: weinig interesse. Gebrek aan medewerkers met regionale artikels.

         Publiciteit in het VLB-bondsblad kan: info VLB.

 

c) Vergadering Limburgse Verstandhouding te Hasselt op 04/02/08:

         Automatisering binnen de KBVB wordt verdergezet.

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 20/02/08